Trileptal

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Trileptal 300 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Trileptal 300 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30414
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

TRILEPTAL

®

150 mg filmovertrukne tabletter

TRILEPTAL

®

300 mg filmovertrukne tabletter

TRILEPTAL

®

600 mg filmovertrukne tabletter

oxcarbazepin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Trileptal til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Trileptal

Sådan skal du tage Trileptal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Trileptal

Trileptal indeholder det aktive stof oxcarbazepin.

Trileptal tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antikonvulsiva eller antiepileptika.

Hvad bruges Trileptal til

Antiepileptisk medicin, som fx Trileptal, er standardbehandling mod epilepsi.

Epilepsi er en hjernesygdom, der er årsag til, at patienter har tilbagevendende anfald og kramper. Anfald sker

på grund af en midlertidig fejlfunktion i hjernens elektriske impulser. Normalt koordinerer hjernecellerne

kroppens bevægelser ved at sende signaler gennem nerverne til musklerne på en organiseret og struktureret

måde. Når man har epilepsi, sender hjernecellerne for mange ustrukturerede signaler, som kan medføre

ukoordineret muskelaktivitet, dvs. et epileptisk anfald.

Trileptal bruges til at behandle partielle anfald med eller uden sekundært generaliseret tonisk-klonisk anfald.

Partielle anfald omfatter et begrænset område af hjernen, men kan sprede sig til hele hjernen og kan

forårsage et generaliseret tonisk-klonisk anfald. Der er to typer af partielle anfald: simple og komplekse. Ved

simple partielle anfald bevarer patienten bevidstheden, hvorimod ved komplekse anfald påvirkes patientens

bevidsthed.

Trileptal virker ved at holde hjernens ustrukturerede signaler fra nervecellerne under kontrol. Derved

forhindres eller formindskes antallet af anfald.

Trileptal kan bruges alene eller i kombination med andre antiepileptiske lægemidler.

Normalt vil lægen forsøge at finde det lægemiddel, der virker bedst for dig eller dit barn, men ved mere

alvorlig epilepsi kan en kombination af to eller flere lægemidler være nødvendig for at kontrollere anfaldene.

Trileptal kan bruges af voksne og til børn på 6 år eller derover.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Spørg lægen, hvis du har spørgsmål til, hvordan Trileptal virker, eller hvorfor du har fået ordineret dette

lægemiddel.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Trileptal

Følg altid lægens anvisning nøje, også hvis de adskiller sig fra oplysningerne i denne indlægsseddel.

Overvågning under din behandling med Trileptal

Før og under din behandling med Trileptal, vil din læge måske tage nogle blodprøver for at bestemme dosis

til dig. Din læge vil fortælle dig, hvornår du skal have taget prøverne.

Tag ikke Trileptal

hvis du er allergisk over for oxcarbazepin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se punkt 6), eller hvis

du er allergisk over for eslicarbazapin.

Hvis dette gælder for dig, skal du tale med din læge, inden du tager Trileptal. Hvis du tror, at du måske er

allergisk, skal du spørge din læge til råds.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Trileptal:

hvis du nogensinde har udvist

usædvanlig overfølsomhed

(udslæt eller andre tegn på allergi) over for

carbamazepin eller andre lægemidler. Hvis du er allergisk over for carbamazepin er risikoen 1 til 4

(25 %) for, at du også kan få en allergisk reaktion mod oxcarbazepin (Trileptal).

hvis du har

nyresygdom.

hvis du har alvorlig

leversygdom.

hvis du

tager diuretika

(medicin, som hjælper nyrerne med at udskille salt og vand ved at øge

produktionen af urin).

hvis du lider af

hjertesygdom

, stakåndethed, og/eller hvis dine fødder eller ben hæver på grund af

væske i kroppen.

hvis dine blodprøver viser, at du har

nedsat natriumindhold i blodet

(se punkt 4 ”Bivirkninger”).

hvis du er kvinde og

tager hormonel prævention

(som fx p-piller). Trileptal kan ophæve

præventionens virkning. Brug en anden eller en supplerende (ikke-hormonel) form for prævention,

mens du tager Trileptal. Dette kan hjælpe med at forhindre en uønsket graviditet. Fortæl din læge med

det samme, hvis du har uregelmæssige blødninger eller pletbøder. Hvis du har spørgsmål til dette, så

kontakt din læge.

Risikoen for alvorlige hudreaktioner hos patienter af hankinesisk eller thailandsk oprindelse, som tager

carbamazepin eller kemisk beslægtede lægemidler, kan forudsiges ved at tage en blodprøve af disse

patienter. Din læge vil rådgive om, hvorvidt en blodprøve er nødvendig, før du tager oxcarbazepin.

Hvis du får nogen af følgende symptomer efter, at du er begyndt med at tage Trileptal, skal du

omgående fortælle det til din læge eller kontakte skadestuen på det nærmeste hospital:

hvis du får en

overfølsomhedsreaktion,

som fx hævelse af læber, øjenlåg, ansigt, hals, mund eller

pludselige vejrtrækningsproblemer, feber med hævede lymfekirtler, udslæt eller blæredannelse på

huden.

hvis du opdager symptomer på

leverbetændelse,

fx gulsot (gulfarvning af hud og det hvide i øjnene).

hvis du hyppigere får anfald. Dette er især vigtigt for børn, men kan også forekomme hos voksne.

hvis du bemærker symptomer, som kan tyde på

sygdom i blodet,

såsom træthed, stakåndethed ved

motion, bleghed, hovedpine, kulderystelser, svimmelhed, hyppige infektioner som giver feber, ondt i

halsen, mundsår, bløder eller får blå mærker nemmere end normalt, næseblod, røde eller lilla områder

på huden eller uforklarlige pletter på huden.

en lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Trileptal har

haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne

tanker, bør du straks kontakte din læge.

hvis du har en

hurtig eller usædvanlig langsom hjerterytme

Børn og unge

Din læge vil måske anbefale at overvåge skjoldbruskkirtel-funktionen hos børn før behandling og under

behandling.

Brug af anden medicin sammen med Trileptal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder især:

hormonel prævention, som fx p-piller (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

anden antiepileptisk medicin og medicin, der fremmer enzymer, som fx carbamazepin, phenobarbital,

phenytoin eller lamotrigin og rifampicin.

medicin, som nedsætter indholdet af natrium i blodet, som fx diuretika (bruges til at hjælpe nyrerne

med at udskille salt og vand ved at øge produktionen af urin), desmopressin og ikke-steroide

antiinflammatoriske lægemidler, som fx indometacin.

lithium og monoaminoxidase-hæmmere (medicin, der bruges til behandling af humørsvingninger og

visse typer for depression).

medicin, der kontrollerer din krops immunsystem, som fx ciclosporin og tacrolimus.

Brug af Trileptal sammen med mad og drikke

Trileptal kan tages med eller uden mad. Alkohol kan øge Trileptals sløvende virkning. Undgå så vidt muligt

alkohol og søg råd hos din læge.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Det er vigtigt at holde epilepsi-anfaldene under kontrol under graviditeten. Der kan dog være en risiko for

barnet, hvis du tager medicin mod epilepsi under graviditeten, Din læge vil fortælle dig mere om fordelene

og potentielle risici og hjælpe dig med at beslutte, om du bør tage Trileptal.

Du må ikke stoppe din behandling med Trileptal under graviditet, før du har talt med din læge.

Amning

Du må ikke amme, mens du tager Trileptal. Det aktive stof i Trileptal udskilles i modermælken. Dette kan

give bivirkninger hos børn, der bliver ammet. Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager dette

lægemiddel, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Trileptal kan virke sløvende eller gøre dig

svimmel, eller kan give sløret syn, dobbeltsyn, manglende muskelkoordination eller bevidsthedssvækkelse,

især ved start af behandling eller øgning af dosis, og det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken. Det er vigtigt, at du taler med din læge om, hvorvidt du må køre bil eller arbejde

med maskiner, mens du tager Trileptal.

3.

Sådan skal du tage Trileptal

Tag altid Trileptal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvor meget skal du tage

Dosering for voksne

Den normale startdosis for voksne (inkl. ældre patienter) er 600 mg i døgnet.

Tag en 300 mg tablet to gange daglig eller to 150 mg tabletter to gange daglig.

Lægen kan øge denne dosis gradvist for at finde den bedste dosis til dig. Den ønskede effekt opnås

normalt mellem 600 mg og 2400 mg i døgnet.

Hvis du bruger anden antiepileptisk medicin, er doseringen den samme.

Hvis du har en nyresygdom (med nedsat nyrefunktion) er startdosis halvdelen af den normale

startdosis.

Hvis du har en alvorlig leversygdom, kan din læge evt. justere din dosis.

Dosering for børn

Trileptal kan bruges af børn som er 6 år eller derover.

Dosis til børn afhænger af barnets vægt.

Startdosis er 8-10 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på to doser. For eksempel ville et barn på 30

kg starte behandling med en 150 mg tablet to gange daglig.

Lægen kan øge denne dosis gradvist for at finde den bedste dosis til dit barn. Den ønskede effekt opnås

normalt ved en dosis på 30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Den maksimale dosis for et barn er 46 mg

pr. kg kropsvægt pr. dag.

Sådan tages Trileptal

Synk tabletterne med en smule vand.

Hvis det er nødvendigt, kan tabletterne deles i to, så de er lettere at synke. Del ikke tabletterne for at

tage en halv dosis. Delekærven er ikke er designet til at tabletten deles i lige store doser.

Til mindre børn, der ikke kan sluge tabletter, eller hvor den nødvendige dosis ikke kan gives med

tabletter, kan du bruge Trileptal oral suspension.

Hvornår og hvor længe du skal tage Trileptal

Tag Trileptal to gange om dagen, hver dag, på omtrent samme tidspunkt hver dag, medmindre lægen har sagt

noget andet. Det vil give dig den bedste kontrol af din epilepsi, hvis du tager Trileptal på samme tidspunkt

hver dag. Det vil også hjælpe dig med at huske, hvornår du skal tage tabletterne.

Din læge vil fortælle dig hvor længe din/dit barns behandling med Trileptal vil vare. Varigheden af

behandlingen er baseret på din/dit barns anfaldstype, og vedvarende behandling gennem mange år kan være

nødvendig for at kontrollere anfaldene. Du må ikke ændre dosis eller stoppe behandlingen uden at kontakte

din læge.

Hvis du har taget for meget Trileptal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Trileptal-tabletter end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer

på overdosering kan fx være:

døsighed, svimmelhed, koordinationsbesvær og/eller ufrivillige øjenbevægelser, muskelspasmer

eller væsentlig forværring af anfald, hovedpine, bevidsthedstab, koma

kvalme, opkastning, øgning af ukontrollerbare bevægelser

apati (ligegyldighed), dobbeltsyn, forsnævring af pupillen, sløret syn

træthed

langsom og svækket vejrtrækning (respirationsdepression)

uregelmæssige hjerteslag (QTc-intervallet er forlænget)

rystelser, hovedpine, koma, nedsat bevidsthed, ukontrollerbare bevægelser af mund, tunge og

lemmer

aggression, ophidselse, forvirring

lavt blodtryk

stakåndethed

Hvis du har glemt at tage Trileptal

Hvis du har glemt at tage en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis tabletter, så spring den glemte dosis tabletter over og fortsæt med dit normale

doseringsskema. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du er i tvivl eller har glemt flere doser, bør du kontakte din læge.

Hvis du holder op med at tage Trileptal

Stop ikke med at tage Trileptal, medmindre din læge beder dig om det.

For at forhindre pludselig forværring af dine anfald, må du aldrig afbryde behandlingen pludseligt. Hvis din

behandling stoppes, skal det gøres gradvist efter instruktion fra din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det omgående til lægen eller tag hen på den nærmeste skadestue, hvis du får nogen af følgende

bivirkninger:

Følgende er tegn på meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter), men potentielt

alvorlige bivirkninger, som kan kræve akut lægehjælp. Lægen vil også beslutte, om Trileptal-behandlingen

skal stoppes med det samme, og hvordan fortsat behandling skal foregå.

Hævelse af læber, øjenlåg, ansigt, hals eller mund ledsaget af vejrtrækningsbesvær, talebesvær eller

synkebesvær (tegn på anafylaktiske reaktioner og angioødem) eller andre tegn på overfølsomhed

såsom udslæt, feber og ledsmerter.

Kraftig dannelse af blistre på huden og/eller slimhinder som læber, øjne, mund, i næsesvælget eller

kønsorganerne (tegn på alvorlig allergisk reaktion, inkl. Lyells syndrom, Stevens-Johnson syndrom og

erythema multiforme

Træthed, stakåndethed ved motion, bleghed, hovedpine, kulderystelser, svimmelhed, hyppige

infektioner som giver feber, ondt i halsen, mundsår, lettere til knubs eller blødning end normalt,

næseblod, rødlige eller lilla hudområder eller uforklarlige skjolder på huden (tegn på nedsat antal

blodplader eller nedsat antal blodceller).

Rødt skjoldet udslæt hovedsageligt i ansigtet som kan ledsages af træthed, feber, kvalme eller

appetitløshed (tegn på systemisk lupus erythematosus).

Apati (ligegyldighed), forvirring, muskeltrækninger eller væsentlig forværring af krampetrækninger

(symptomer som kan hænge sammen med lavt natriumindhold i blodet) (se ”Advarsler og

forsigtighedsregler”).

Influenzalignende symptomer med gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene) (tegn på

leverbetændelse).

Kraftige smerter i den øvre del af maven, opkastning og tab af appetitten (tegn på betændelse i

bugspytkirtlen).

Vægtøgning, træthed, hårtab, muskelsvaghed, kuldskær (tegn på nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen).

Fortæl det til lægen hurtigst muligt, hvis du får nogen af følgende bivirkninger.

De kan kræve

lægehjælp:

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

rysten, koordinationsbesvær, ufrivillige øjenbevægelser, følelse af angst og nervøsitet, depression,

humørsvingninger, udslæt.

Meget sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

uregelmæssige hjerteslag eller meget hurtig eller langsom hjerterytme.

Andre bivirkninger der kan forekomme:

Disse bivirkninger er normalt milde eller moderate bivirkninger af Trileptal. De fleste af disse er forbigående

og aftager normalt over tid.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

træthed, hovedpine, svimmelhed, døsighed, kvalme, opkastning, dobbeltsyn.

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

svækkelse, hukommelsesforstyrrelser, forstyrrelser i opmærksomhed, nedsat koncentrationsevne, apati,

uro/rastløshed, forvirring, sløret syn, synsforstyrrelser, forstoppelse, diarré, mavesmerter, akne, hårtab,

balanceproblemer, vægtøgning.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

nældefeber. Du kan også have forhøjet niveau af leverenzymer, mens du tager Trileptal.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data)

:

forhøjet blodtryk, talebesvær.

der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og

knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i langtidsbehandling med

epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterfolien og den ydre pakning efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke lægemidlet, hvis du opdager, at pakningen er beskadiget eller har været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trileptal indeholder:

Aktivt stof: oxcarbazepin.

Trileptal 150 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg oxcarbazepin.

Trileptal 300 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg oxcarbazepin.

Trileptal 600 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 600 mg oxcarbazepin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

: vandfri kolloid silica, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, crospovidon,

magnesiumstearat.

Tabletovertræk

150 mg

tablet: hypromellose, macrogol 4000, gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172), sort jernoxid

(E 172), talcum, titandioxid (E 171);

300 mg

tablet: hypromellose, macrogol 8000, gul jernoxid (E 172), talcum, titandioxid (E 171);

600 mg

tablet: hypromellose, macrogol 4000, rød jernoxid (E 172), sort jernoxid (E 172), talcum,

titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelse

Trileptal 150 mg filmovertrukne tabletter er svagt grågrønne, ovale, med delekærv på begge sider og præget

med T/D på den ene side og C/G på den anden side

.

Trileptal 300 mg filmovertrukne tabletter er gule, ovale, med delekærv på begge sider og præget med TE/TE

på den ene side og CG/CG på den anden side

.

Trileptal 600 mg filmovertrukne tabletter er lys pink, ovale, med delekærv på begge sider og præget med

TF/TF på den ene side og CG/CG på den anden side.

Trileptal filmovertrukne tabletter er tilgængelige i blisterpakninger, der indeholder 30, 50, 100, 200 og 500

tabletter.

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØSs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmomhulde tabletten/comprimé pelliculé/

Filmtabletten

Danmark

Trileptal

Finland

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> tabletti, kalvopäällysteinen

Frankrig

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> comprimé pelliculé

Grækenland

Trileptal 150mg/ΤΑΒ <300mg/ΤΑΒ> <600mg/ΤΑΒ> Εpικaλυµµένa µe λeptό

υµένιο dιsκίa

Holland

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmomhulde tabletten

Island

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmuhúðuð tafla

Irland

Trileptal

Kroatien

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmom oblozene tablete

Portugal

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> Comprimidos revestidos por película

Spanien

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> comprimidos recubiertos con película

Sverige

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmdragerade tabletter

Storbritannien

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> film-coated tablets

Tyskland

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> Filmtabletten

Østrig

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2018