Trico Garden

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Trico Garden Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 65 g/l fårefedt
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Trico Garden Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 706-2
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-

professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

1 Liter

Afskrækningsmiddel.

Må kun anvendes til afskrækning af hjortevildt

i prydplanter og ikke-spiselige dele af andre

planter i private haver.

Trico

garden

Brugsanvisning

Trico Garden giver en langvarig beskyttelse mod hjortevildt (f. eks. rådyr

og kronhjorte) og kan anvendes hele året. Det er et biologisk produkt

som afskrækker vildtet ved hjælp af duft og smag (duften påvirker ikke

mennesker). Trico Garden kan enten påføres direkte på de plantedele

som skal beskyttes eller sprøjtes som en barriere rundt om.

Anvendelse

Flasken omrystes inden anvendelse. Bland Trico Garden med vand som

angivet. Udbringes i en mængde, så produktet netop ikke løber af

bladene.

Håndsprøjte/forstøver: 0,2 dl Trico Garden i 5 dl vand rækker til 10 m².

Rygsprøjte: 2 dl Trico Garden i 5 l vand rækker til 100 m².

Trico Garden er afprøvet i den angivne dosering i et stort antal

prydplanter uden at give skade, men producenten kan ikke garantere, at

der ikke kan ske skade i visse plantearter og -sorter. Derfor anbefales det

at prøve på en del af planten, inden hele planten behandles.

Undgå påføring midt på dagen i varmt og solrigt vejr. Undgå ligeledes

påføring ved udsigt til regn.

Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen efter 1-1,5 måneder -

dog maksimalt 4 gange pr. år.

Behandlede planter må ikke behandles med andre præparater en uge før

og efter behandling med Trico Garden.

Opbevaring: Opbevares i originalemballagen mellem 0 og 30 °C.

Rengøring: Rengør sprøjteudstyret med vand og opvaskemiddel.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse

med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Kwizda Agro GmbH

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til afskrækning af hjortevildt i prydplanter og ikke-

spiselige dele af andre planter i private haver.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end

de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje (Sp1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

INDHOLD

Afskrækningsmiddel nr. 706-2

Omfattet

Miljøministeriets

bekendtgørelse

bekæmpelsesmidler

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Fårefedt …. 65 g/l (6,5 % w/w)

Midlet er en olie i vand emulsion fra:

Mindst holdbar i 2 år fra fremstillingsdatoen, som er påstemplet emballagen

samme sted som batchnummeret.

Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, A - 1010 Wien, Østrig

08.2015

Kwizda Agro GmbH

Universitätsring 6, A - 1010 Wien

Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

1 liter

8-9-2017

Baby Organic Liquid Formula by Garden of Life: Recall - Directions For Use May Be Misinterpreted

Baby Organic Liquid Formula by Garden of Life: Recall - Directions For Use May Be Misinterpreted

If not administered precisely following the labeled instructions, the product may present difficulties in swallowing and potentially pose a choking hazard due to the thickness of the liquid.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-9-2017

Garden of Life LLC Issues Recall of Baby Organic Liquid Formula

Garden of Life LLC Issues Recall of Baby Organic Liquid Formula

Today, Garden of Life, LLC, is issuing a voluntary precautionary recall of its new supplement for infants, Baby Organic Liquid, because the product, as labeled, includes directions for use that may be misinterpreted. The company is concerned that if not administered precisely following the labeled instructions, the product may present difficulties in swallowing and potentially pose a choking hazard due to the thickness of the liquid.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2017

Garden of Light Inc. Recalls Woodstock Organic Matcha Vanilla Oats Because of Possible Health Risk

Garden of Light Inc. Recalls Woodstock Organic Matcha Vanilla Oats Because of Possible Health Risk

Garden of Light, Inc. dba Gluten Free Solutions of East Hartford, CT, is voluntarily recalling the Woodstock Organic Matcha Vanilla Oats, 1.8 oz. which is manufactured by Garden of Light for Blue Marble Brands. The product has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms suc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

LAVENDER MINT SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

LAVENDER MINT SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

RASPBERRY LIP SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

RASPBERRY LIP SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ORANGE VANILLA SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

ORANGE VANILLA SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-5-2017

Don't Let Your Garden Get You Down

Don't Let Your Garden Get You Down

Title: Don't Let Your Garden Get You DownCategory: Health NewsCreated: 5/13/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet