Trico Garden

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Trico Garden Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 65 g/l fårefedt
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Trico Garden Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-

professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

1 Liter

Afskrækningsmiddel.

Må kun anvendes til afskrækning af hjortevildt

i prydplanter og ikke-spiselige dele af andre

planter i private haver.

Trico

garden

Brugsanvisning

Trico Garden giver en langvarig beskyttelse mod hjortevildt (f. eks. rådyr

og kronhjorte) og kan anvendes hele året. Det er et biologisk produkt

som afskrækker vildtet ved hjælp af duft og smag (duften påvirker ikke

mennesker). Trico Garden kan enten påføres direkte på de plantedele

som skal beskyttes eller sprøjtes som en barriere rundt om.

Anvendelse

Flasken omrystes inden anvendelse. Bland Trico Garden med vand som

angivet. Udbringes i en mængde, så produktet netop ikke løber af

bladene.

Håndsprøjte/forstøver: 0,2 dl Trico Garden i 5 dl vand rækker til 10 m².

Rygsprøjte: 2 dl Trico Garden i 5 l vand rækker til 100 m².

Trico Garden er afprøvet i den angivne dosering i et stort antal

prydplanter uden at give skade, men producenten kan ikke garantere, at

der ikke kan ske skade i visse plantearter og -sorter. Derfor anbefales det

at prøve på en del af planten, inden hele planten behandles.

Undgå påføring midt på dagen i varmt og solrigt vejr. Undgå ligeledes

påføring ved udsigt til regn.

Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen efter 1-1,5 måneder -

dog maksimalt 4 gange pr. år.

Behandlede planter må ikke behandles med andre præparater en uge før

og efter behandling med Trico Garden.

Opbevaring: Opbevares i originalemballagen mellem 0 og 30 °C.

Rengøring: Rengør sprøjteudstyret med vand og opvaskemiddel.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse

med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Kwizda Agro GmbH

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til afskrækning af hjortevildt i prydplanter og ikke-

spiselige dele af andre planter i private haver.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end

de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje (Sp1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

INDHOLD

Afskrækningsmiddel nr. 706-2

Omfattet

Miljøministeriets

bekendtgørelse

bekæmpelsesmidler

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Fårefedt …. 65 g/l (6,5 % w/w)

Midlet er en olie i vand emulsion fra:

Mindst holdbar i 2 år fra fremstillingsdatoen, som er påstemplet emballagen

samme sted som batchnummeret.

Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, A - 1010 Wien, Østrig

08.2015

Kwizda Agro GmbH

Universitätsring 6, A - 1010 Wien

Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

1 liter

7-11-2018

Kadesh Incorporation Issues Voluntary Nationwide Recall of Puriton Eye Relief Drops Due to Non-Sterile Production Conditions

Kadesh Incorporation Issues Voluntary Nationwide Recall of Puriton Eye Relief Drops Due to Non-Sterile Production Conditions

Kadesh, Inc. of Garden Grove, CA is voluntarily recalling all lots of Puriton Eye Relief Drops, 0.5 oz. (15ml) bottle, UPC 7 36972 1679 0, to the consumer level. During a recent FDA inspection, investigators observed that ophthalmic drugs, which are required to be sterile, are manufactured without necessary production controls and conditions to assure sterility.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

13-9-2018

Sarap Asian Fusion Recalls Cookies due to Undeclared Allergens

Sarap Asian Fusion Recalls Cookies due to Undeclared Allergens

Sarap Asian Fusion of Garden Grove, CA is recalling Asian Fusion Cookies due to undeclared allergens of wheat, milk and soy. People who have an allergy or severe sensitivity to wheat or soy run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

Watch out for ticks with the return of warmer weather!

Watch out for ticks with the return of warmer weather!

The return of warmer weather is particularly conducive to walks in natural surroundings, including woods and forests, as well as activities in the garden. It is therefore a good time to recall the precautions to take in order to avoid tick bites – also unfortunately in season. Especially active in the spring and autumn, ticks remain the most common vectors of pathogens responsible for infectious diseases in Europe. A single bite is enough to transmit the Lyme disease bacterium, the main tick-borne diseas...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

1-10-2018

EU/3/05/328 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/328 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/328 (Active substance: (E)-(1S,4S,10S,21R)-7-[(Z)-ethylidene]-4,21-diisopropyl-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23- tetraazabicyclo[8.7.6]tricos-16-ene-3,6,9,19,22-pentone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6434 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/056/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/05/279 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/279 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/279 (Active substance: (E)-(1S,4S,10S,21R)-7-[(Z)-ethylidene]-4,21-diisopropyl-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23- tetraazabicyclo[8.7.6]tricos-16-ene-3,6,9,19,22-pentone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6433 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/001/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/17/1945 (MN Development AB)

EU/3/17/1945 (MN Development AB)

EU/3/17/1945 (Active substance: Tiratricol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3135 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/128/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety