Travoprost "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Travoprost "Teva" 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 40 mikrogram/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Travoprost "Teva" 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51070
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Travoprost Teva, 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning

travoprost

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Travoprost Teva

Sådan skal du tage Travoprost Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Travoprost Teva indeholder travoprost, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes

prostaglandinanaloger, og som virker ved at sænke trykket i øjet. Det kan bruges alene eller sammen

med andre øjendråber f.eks. betablokkere, som også sænker trykket i øjet.

Travoprost Teva bruges til at sænke forhøjet tryk i øjet hos voksne, unge og børn i alderen 2 måneder

og opefter. Forhøjet tryk i øjet kan føre til en sygdom, som kaldes grøn stær.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Travoprost Teva

Tag ikke Travoprost Teva:

hvis du er allergisk over for travoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Travoprost Teva

(angivet i punkt 6).

Spørg din læge, hvis dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Travoprost Teva.

Travoprost kan give længere eller tykkere øjenvipper og kan ændre farven og/eller antallet af

øjenvipper. Forandring af øjenlåget, herunder usædvanlig hårvækst, eller af huden omkring øjet

er også set.

Travoprost kan ændre din irisfarve (den farvede del af dit øje). Denne farveændring kan være

permanent. Forandring af hudfarven omkring øjet kan også forekomme.

Hvis du har gennemgået en operation for grå stær, skal du tale med lægen, inden du bruger

travoprost.

Hvis du har eller har haft en betændelseslignende tilstand i øjnene, skal du tale med lægen,

inden du bruger travoprost.

Travoprost kan i sjældne tilfælde give åndenød eller pibende vejrtrækning eller forværre

astmasymptomer. Hvis du bliver bekymret over eventuelle ændringer ved din vejrtrækning,

mens du er i behandling med travoprost, skal du hurtigst muligt kontakte din læge.

Travoprost kan optages gennem huden. Hvis øjendråberne kommer i kontakt med huden, skal

du skylle med vand med det samme. Det gælder især for kvinder, som er gravide eller forsøger

at blive det.

Hvis du bruger bløde kontaktlinser, må du ikke bruge dråberne med kontaktlinserne i øjnene.

Vent 15 minutter, efter du har dryppet øjet/øjnene, før du sætter linserne i igen.

Børn og unge

Travoprost Teva kan bruges til børn i alderen 2 måneder til 18 år i samme dosis som til voksne. Brug

af Travoprost Teva anbefales ikke til børn under 2 måneder.

Brug af anden medicin sammen med Travoprost Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke bruge travoprost, hvis du ammer. Travoprost kan passere over i modermælken.

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan opleve, at dit syn bliver midlertidigt sløret lige efter, at du har brugt travoprost. Du må ikke

køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

Travoprost Teva indeholder benzalkoniumchlorid

Hvis du bruger bløde kontaktlinser

. Du må ikke bruge øjendråberne, mens du har dine linser i. Du

skal vente 15 minutter, efter du har brugt øjendråberne, før du tager linserne i igen. Travoprost Teva

indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid), som kan misfarve bløde linser.

Travoprost Teva indeholder benzalkoniumchlorid.

Patienter, der ikke kan tåle

benzalkoniumchlorid, kan bruge andre øjendråber med travoprost, som indeholder andre

konserveringsmidler. Benzalkoniumchlorid kan forårsage små brud på øjets slimhinde.

Travoprost Teva indeholder macrogolglycerol hydroxystearat.

Dette kan forårsage hudreaktioner.

3.

Sådan skal du tage Travoprost Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

en dråbe i det/de pågældende øje/øjne en gang dagligt om aftenen.

Du skal kun bruge travoprost i begge øjne, hvis din læge har sagt det. Brug øjendråberne så længe,

som din læge eller dit barns læge har sagt det.

Travoprost må kun bruges i dit øje/dine øjne eller dit barns øje/øjne.

Figur 1:

Figur 2:

Figur 3:

Figur 4:

Umiddelbart før brug første gang skal du fjerne beskyttelsesfolien og tage flasken ud (figur 1)

samt skrive åbningsdatoen, hvor der er gjort plads på etiketten.

Vask dine hænder.

Skru hætten af.

Hold flasken i hånden med spidsen pegende nedad mellem din tommelfinger og de andre

fingre.

Læn forsigtigt dit hoved eller dit barns hoved tilbage. Træk ned i det nederste øjenlåg med en

ren finger, indtil der dannes en “lomme” mellem øjenlåget og øjet. Dråben skal lægge sig der

(figur 2).

Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.

Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, de omgivende områder eller andre overflader med

spidsen af flasken

. Det kan forurene dråberne.

Tryk forsigtigt på flasken for at frigøre en dråbe travoprost ad gangen (figur 3).

Efter du har dryppet med travoprost, skal øjet holdes lukket.

Tryk en finger mod øjenkrogen

ind mod næsen (figur 4) i mindst 1 minut. Det forhindrer, at travoprost kommer ud i resten af

kroppen.

Gentag processen i det andet øje, hvis du skal dryppe begge øjne.

Luk flasken omhyggeligt straks efter brug.

Brug kun én flaske ad gangen.

Bryd ikke beskyttelsesfolien, før du har brug for den nye

flaske.

Hvis dråben ikke rammer øjet

, prøv da igen.

Hvis du eller dit barn bruger

andre øjenpræparater,

såsom øjendråber eller øjensalve, skal du

vente mindst 5 minutter mellem brug af travoprost og andre øjenpræparater.

Hvis du eller dit barn har brugt for meget Travoprost Teva

Skyl lægemidlet ud med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i øjnene, før det er tid til næste dosis.

Hvis du har glemt at bruge Travoprost Teva

Genoptag behandlingen med næste dosis efter planen.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis

. Dosis må ikke overskride en dråbe dagligt i det/de pågældende

øje/øjne.

Hvis du holder op med at bruge Travoprost Teva

Stop ikke med at bruge Travoprost Teva uden først at have talt med din læge eller med lægen, der

behandler dit barn. Trykket i dit øje eller dit barns øje vil ikke være under kontrol, hvilket kan medføre

tab af synet.

Spørg din læge, lægen der behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan oftest fortsætte med at bruge dine øjendråber

, medmindre bivirkningerne er alvorlige.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må ikke holde op med at

bruge travoprost, uden at du har talt med din læge.

Følgende bivirkninger er set ved behandling med travoprost.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Reaktioner i øjet

: øjenrødmen.

Almindelige

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Reaktioner i øjet

: ændringer af irisfarve (den farvede del af øjet), øjensmerter, øjengener, tørre øjne,

kløende øjne, øjenirritation.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Reaktioner i øjet

: hornhindelidelse, betændelseslignende tilstand i øjet, betændelseslignende tilstand i

iris, betændelseslignende tilstand indvendigt i øjet, betændelseslignende tilstand på øjets overflade

med eller uden beskadigelse af overfladen, følsomhed over for lys, udflåd fra øjnene,

betændelseslignende tilstand på øjenlåget, rødmen på øjenlåget, hævelse omkring øjet, kløe på

øjenlåget, nedsat syn, sløret syn, øget tåreproduktion, infektion eller betændelseslignende tilstand i

bindehinden (konjunktivitis), udadvendt nedre øjenlåg, uklarhed i øjet, skorper på øjenlåget, vækst af

øjenvipper, misfarvede øjenvipper, trætte øjne.

Generelle:

øget antal allergiske symptomer, hovedpine, svimmelhed, at man kan føle sit hjerteslag,

stakåndethed, astma, tilstoppet næse, halsirritation, mørkere hud omkring øjet/øjnene, mørkere hud,

unormal hårstruktur, øget hårvækst, defekt i synsfeltet.

Sjældne

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Reaktioner i øjet:

opfattelse af lysglimt, eksem på øjenlåget, hævelse af øjet, lysringe om genstande,

nedsat følelse i øjet, betændelse i øjenlågets kirtler, pigmentdannelse indvendigt i øjet, forstørrede

pupiller, forandring af øjenvippers struktur.

Generelle:

virusinfektion i øjet, dårlig smag i munden, uregelmæssig eller langsom hjerterytme,

blodtryksstigning eller blodtryksfald, hoste, stemmeforandring, mavebesvær eller mavesår,

forstoppelse, mundtørhed, rødme eller kløe på huden, udslæt, ændret hårfarve, tab af øjenvipper,

muskel- og knoglesmerter, svaghedsfølelse, herpes-infektion, ondt i halsen, vejrtrækningsbesvær.

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data

Reaktioner i øjet:

hævelse af bagsiden af øjet, øjnene ser mere indsunkne ud.

Generelle bivirkninger

: depression, angst, falsk fornemmelse af bevægelse, ringen for ørene,

brystsmerter, forværring af astma, diarré, mavesmerter, kvalme, kløe, unormal hårvækst, ledsmerter,

smertefuld eller ufrivillig vandladning, forhøjet prostatacancer-markør, meget langsom eller meget

hurtig hjerterytme.

Hos børn og unge er de mest almindelige bivirkninger ved travoprost røde øjne og øget vækst af

øjenvipper. Begge bivirkninger var mere udbredt hos børn og unge sammenlignet med voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Travoprost Teva efter den udløbsdato, der står på pakningsmaterialet efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Flasken skal opbevares i beskyttelsesfolien, inden du tager den i brug. Dette er for at beskytte flasken

mod fugt.

Efter åbning kræver lægemidlet ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Hvis du opdager, at forseglingen har været brudt eller er blevet ødelagt, når du skal tage hul på

flasken, må du ikke bruge lægemidlet.

Flasken skal smides ud 4 uger efter, at den er åbnet første gang, for at forhindre at du får en

øjeninfektion. Du skal derefter starte på en ny flaske. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til

det på flaskens etiket og på æsken.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Travoprost Teva indeholder:

Aktivt stof: travoprost 40 mikrogram/ml.

Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid, macrogolglycerol hydroxystearat (cremophor

RH40), trometamol, dinatriumedetat, borsyre (E284), mannitol (E421), natriumhydroxid (til

justering af pH), vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Travoprost Teva er en væske (en klar, farveløs opløsning), som fås i en pakning med en 5 ml

plastikflaske med skruelåg eller i en pakning med 1, 3 eller 6 plastikflasker a 5 ml med skruelåg. Hver

flaske indeholder 2,5 ml opløsning. Hver flaske er pakket i beskyttelsesfolie.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Telefon: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6, Pallini 15351, Attikis

Grækenland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Bulgarien:

Travoprost Teva 40 micrograms/ml eye drops, solution

Cypern:

Travoprost Teva 40 μικρογραμμάρια/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα

Danmark:

Travoprost Teva

Estland:

Travoprost Teva

Frankrig:

TRAVOPROST TEVA 40 microgrammes/ml, collyre en solution

Grækenland:

Travoprost Teva 40 μικρογραμμάρια/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα

Holland:

Travoprost Teva 40 microgram/ml oogdruppels, oplossing

Italien:

Travoprost Teva

Letland:

Travoprost Teva 0,04 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Litauen:

Travoprost Teva 40 mikrogramų/ml akių lašai (tirpalas)

Polen:

Travoprost Teva

Rumænien:

Travoprost Teva 40 micrograme/ml picături oftalmice, soluţie

Storbritannien: Travoprost 40 micrograms/ml eye drops, solution

Tyskland:

Travoprost AbZ 40 Mikrogramm/ml Augentropfen

Ungarn:

Travoprost-Teva 40 mikrogramm/ml oldatos szemcsepp

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2017.

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6974 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6463 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6466 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Active substance: reslizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6218 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3912T/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5214 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-6-2018

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Active substance: Travoprost / Timolol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3622 of Tue, 05 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/665/T/53

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Izba (Novartis Europharm Limited)

Izba (Novartis Europharm Limited)

Izba (Active substance: travoprost) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3002 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2738/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Travatan (Novartis Europharm Limited)

Travatan (Novartis Europharm Limited)

Travatan (Active substance: Travoprost) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3001 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/390/T/59

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Active substance: imatinib) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3008 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Active substance: Arsenic trioxide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2778 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety