Tramadol Retard "Hexal"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tramadol Retard "Hexal" 200 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Tramadol Retard "Hexal" 200 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36839
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tramadol Retard Hexal 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletter

tramadolhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tramadol Retard Hexal til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tramadol Retard Hexal

Sådan skal du tage Tramadol Retard Hexal

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Tramadolhydrochlorid, der er det aktive stof i Tramadol Retard Hexal, er et centralt virkende

smertestillende middel (analgetikum) af opioidgruppen. Stoffets smertelindrende effekt skyldes, at det

påvirker bestemte nerveceller i rygmarven og i hjernen.

Tramadol Retard Hexal anvendes:

Til behandling af moderate til stærke smerter.

Lægen kan have givet dig Tramadol Retard Hexal for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TRAMADOL RETARD HEXAL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Tramadol Retard Hexal

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for tramadolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Tramadol Retard Hexal.

Hvis du har akut forgiftning med alkohol, sovemidler, centralt virkende smertestillende midler,

opioider eller andre psykotropiske midler (lægemidler, der påvirker humør, følelsesmæssig tilstand og

karakter).

Hvis du samtidig tager MAO-hæmmere (bestemte lægemidler, der anvendes til at behandle unormalt

nedtrykt sindstilstand [depression] eller Parkinsons sygdom), eller har taget disse inden for de sidste

14 dage før påbegyndelse af behandlingen med Tramadol Retard Hexal (se "Brug af anden medicin").

Hvis du har epilepsi, som ikke kan reguleres tilstrækkeligt ved hjælp af medicin.

Som erstatning i forbindelse med nedtrapning af anden medicin, der er blevet vanedannende.

Vær ekstra forsigtig med at tage Tramadol Retard Hexal

Hvis du tror, at du måske allerede er afhængig af andre smertestillende midler (opioider).

Hvis du lider af bevidsthedsforstyrrelser (f.eks. hvis du føler dig usædvanligt omtåget).

Hvis du er i shock (koldsved kan være et tegn på dette).

Hvis du har åndedrætsbesvær.

Hvis du har en tilstand, der medfører forhøjet tryk i hjernen (dette kan skyldes hovedlæsioner eller

sygdomme i hjernen).

Hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion.

Hvis du er overfølsom over for opiater.

Hvis du har tendens til epilepsi eller får krampeanfald.

Hvis noget af det ovennævnte gælder for dig, skal du tale med din læge, inden du begynder at anvende dette

lægemiddel.

Der er set epileptiske krampeanfald hos personer, som har taget tramadol i de anbefalede doser. Du kan have en

øget risiko for dette, hvis du tager mere end den anbefalede daglige maksimumdosis på 400 mg tramadol, eller

hvis du samtidig tager anden medicin, der sænker krampetærskelen (Se "Brug af anden medicin").

Du skal være opmærksom på, at Tramadol Retard Hexal kan medføre psykisk og fysisk afhængighed. Ved brug

over længere tid kan effekten af Tramadol Retard Hexal svækkes, så det bliver nødvendigt at anvende højere

doser (udvikling af tolerance). Derfor må personer, der har risiko for at udvikle afhængighed af medicinen, kun

anvende Tramadol Retard Hexal i korte perioder og under nøje lægelig overvågning.

Fortæl det til din læge, hvis du får sådanne problemer, mens du tager Tramadol Retard Hexal, og hvis du

har oplevet sådanne problemer tidligere.

Børn

Tramadol Retard Hexal er ikke egnet til brug hos børn under 12 år (se pkt. 3 "Sådan skal du tage

Tramadol Retard Hexal").

Ældre

Lægen vil nøje overvåge patienter over 75 år, da de kan være længere tid om at udskille tramadol (se pkt. 3

"Sådan skal du tage Tramadol Retard Hexal").

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Den smertestillende effekt af Tramadol Retard Hexal kan være nedsat og vare i kortere tid, hvis du også

tager lægemidler, der indeholder et af følgende aktive stoffer:

carbamazepin

(anvendes til behandling af epileptiske krampeanfald).

pentazocin, nalbufin eller buprenorfin

(smertestillende midler).

ondansetron

(anvendes mod kvalme).

Der er en øget risiko for bivirkninger

Hvis du tager Tramadol Retard Hexal samtidig med anden

medicin

der

også

nedsætter hjernens

funktion

, f.eks.

hostemedicin, visse smertestillende midler, sovemidler, lægemidler til

behandling af angsttilstande og lægemidler, der bruges som erstatning i forbindelse med

nedtrapning af anden medicin, der er blevet vanedannende

. I disse tilfælde er der en øget risiko

for nedsat vejrtrækning eller under ekstreme omstændigheder vejrtrækningsstop, hvis der er tale om

en overdosis.

Hvis du samtidig anvender

lægemidler, der sænker krampetærsklen, eller som i sig selv kan give

krampeanfald

(f.eks.

antidepressive midler

til behandling af bestemte symptomer i forbindelse med

psykiske lidelser). Der er set sjældne tilfælde af epilepsilignende krampeanfald.

Hvis du tager

selektive serotoningenoptagelseshæmmere

(ofte kaldet SSRI'er) samtidig med

Tramadol Retard Hexal. Det har i enkeltstående tilfælde forårsaget serotoninsyndrom. Symptomerne

på serotoninsyndrom er bl.a. forvirring, rastløshed, feber, øget svedtendens, nedsat

koordinationsevne, øgede reflekser, muskeltrækninger og diarré.

Hvis du samtidig anvender

blodfortyndende medicin

(de såkaldte coumarinderivater, f.eks.

warfarin

). Det kan forstærke den blodfortyndende effekt og medføre større blødninger og

blodudtrædninger under små områder af huden (ecchymosis).

Andre interaktioner

Tag ikke Tramadol Retard Hexal, hvis du tager

MAO-hæmmere

(lægemidler til behandling af unormalt

nedtrykt sindstilstand [depression] eller Parkinsons sygdom), eller hvis du har taget dem inden for de

sidste 14 dage før påbegyndelse af behandlingen med Tramadol Retard Hexal. Det kan ikke udelukkes, at

det kan medføre livstruende interaktioner, der påvirker centralnervesystemet og hjerte-kar-funktionen.

Brug af Tramadol Retard Hexal sammen med mad og drikke

Drik ikke alkohol, mens du tager Tramadol Retard Hexal, da det kan forstærke lægemidlets effekt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Der findes meget få oplysninger om sikkerheden ved tramadol i forbindelse med graviditet.

Som hovedregel må du ikke tage Tramadol Retard Hexal, hvis du er gravid.

Gentagen brug af Tramadol Retard Hexal under graviditeten kan medføre, at det ufødte barn vænnes til

tramadol, så det får abstinenssymptomer efter fødslen.

Amning

Tramadol udskilles i modermælken i meget små mængder. Du bør ikke tage Tramadol Retard Hexal, hvis

du ammer.

Det er som regel ikke nødvendigt at holde op med at amme efter indtagelse af en enkelt dosis tramadol.

Spørg lægen til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tramadol Retard Hexal kan give bivirkninger, f.eks.

Døsighed.

Synsforstyrrelser (sløret syn).

Dette kan nedsætte din reaktionsevne. Kør ikke bil, og brug ikke værktøj eller maskiner, hvis dette sker,

eller hvis du har en følelse af, at din reaktionsevne er blevet dårligere.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tramadol Retard Hexal kan give

bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tramadol Retard Hexal

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE TRAMADOL RETARD HEXAL

Tag altid Tramadol Retard Hexal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den dosis, du får ordineret, afhænger af, hvor alvorlige dine smerter er, og hvordan medicinen virker på

dig.

Den sædvanlige dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Voksne og unge over 12 år

Den sædvanlige startdosis er 100 mg tramadolhydrochlorid to gange dagligt. Det anbefales at tage medicinen

morgen og aften.

Hvis dette ikke lindrer dine smerter tilstrækkeligt, kan lægen øge dosis til 150 mg to gange dagligt eller

200 mg to gange dagligt. Lægemidlet findes i andre styrker, hvis der skal anvendes doser, som ikke kan

opnås/er mulige med denne styrke.

Der skal gå mindst 8 timer, fra du har taget en dosis, til du tager en ny dosis.

Som tommelfingerregel skal du tage den laveste dosis, hvormed dine smerter kan kontrolleres.

Du må ikke tage mere end 400 mg tramadolhydrochlorid om dagen, medmindre din læge har angivet andet.

Børn under 12 år

Tramadol Hexal Retard anbefales ikke til børn under 12 år.

Ældre

Det er normalt ikke nødvendigt at justere dosen hos ældre patienter (op til 75 år), hvis de ikke har alvorlige

lever- eller nyresygdomme. Udskillelsen af medicinen fra kroppen kan være langsommere hos ældre patienter

(over 75 år). Hvis dette er tilfældet for dig, kan lægen anbefale, at du tager tabletterne med længere mellemrum

mellem doserne.

Patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion/i dialyse

Tag ikke Tramadol Retard Hexal, hvis du har svært nedsat nyre- og/eller leverfunktion. Hvis din nyre- eller

leverfunktion er mindre svært nedsat, kan lægen anbefale, at du tager depottabletterne med længere mellemrum

mellem doserne.

Bemærk!

De anbefalede doser er kun vejledende. Hvis du anvender lægemidlet til behandling af kroniske smerter, skal du

om muligt altid tage det efter en nøje fastlagt doseringsplan.

Indgivelsesmåde

Depottabletterne skal synkes hele sammen med rigelig væske (f.eks. et glas vand). Du kan tage Tramadol Retard

Hexal i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Det er vigtigt, at du ikke tager Tramadol Retard Hexal i længere tid end absolut nødvendigt.

Hvis du har taget for mange Tramadol Retard Hexal depottabletter

Dette vil normalt ikke have negative konsekvenser for dig. Fortsæt med at tage Tramadol Retard Hexal

som normalt, når dine smerter vender tilbage.

Hvis du har taget en al for stor dosis, kan du få følgende symptomer: små pupiller, opkastning, lavt

blodtryk, kredsløbssvigt, ændret bevidsthedsniveau (med koma i ekstreme tilfælde), epilepsilignende

krampeanfald og overfladisk vejrtrækning, i ekstreme tilfælde med vejrtrækningsstop.

Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, eller hvis et barn ved et uheld spiser Tramadol Retard

Hexal, skal du øjeblikkeligt kontakte den nærmeste læge eller det nærmeste hospital for at få hjælp!

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tramadol Retard Hexal, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Tramadol Retard Hexal

Der er risiko for, at smerterne kan vende tilbage. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis. Fortsæt med den sædvanlige dosis som foreskrevet.

Hvis du holder op med at tage Tramadol Retard Hexal

Hvis du afbryder behandlingen med Tramadol Retard Hexal eller stopper behandlingen for tidligt, vil dine

smerter vende tilbage. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen, eksempelvis på

grund af ubehagelige bivirkninger.

I de fleste tilfælde vil det ikke forårsage eftervirkninger at stoppe behandlingen med Tramadol Retard Hexal.

Patienter, der har taget Tramadol Retard Hexal i meget lang tid, kan dog i sjældne tilfælde få eftervirkninger,

f.eks. rastløshed, angsttilstande, nervøsitet, søvnløshed, rystelser eller mavegener. Hvis du oplever en eller flere

af disse bivirkninger, når du holder op med at tage Tramadol Retard Hexal, skal du kontakte lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

BIVIRKNINGER

Tramadol Retard Hexal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan opstå følgende bivirkninger med følgende hyppighed:

Meget almindelig:

Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede.

Almindelig:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

Ikke almindelig:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

Sjælden:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Meget sjælden:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Ikke kendt:

Kan ikke estimeres ud fra forhåndeværende data

De hyppigst indberettede bivirkninger ved behandling med Tramadol Retard Hexal er kvalme og svimmelhed,

der forekommer hos flere end 1 ud af 10

patienter.

Immunsystemet

Sjældne:

Allergiske reaktioner (f.eks. besværet åndedræt, pibende vejrtrækning, hævelse af huden) og

shockreaktioner (pludseligt kredsløbssvigt).

Psykiske forstyrrelser

Sjældne:

Hallucinationer, forvirring, angst, søvnforstyrrelser og mareridt.

Der kan opstå psykologiske symptomer efter behandling med Tramadol Retard Hexal, og deres intensitet og art

kan variere fra patient til patient (afhængigt af personlighed og varighed af brug). Symptomerne kan give sig

udslag i humørændringer (normalt opstemt humør, nogle gange irriteret humør), ændringer i aktivitetsniveauet

(normalt lavere, nogle gange højere) og ændringer i den kognitive evne og sanseevnen (ændret opfattelsesevne

og problemer med genkendelse, hvilket kan medføre uhensigtsmæssige beslutninger).

Der er en risiko for at udvikle afhængighed (se pkt. 3 "Hvis du holder op med at tage Tramadol Retard Hexal").

Nervesystemet

Meget almindelige:

Svimmelhed.

Almindelige:

Hovedpine.

Døsighed.

Sjældne:

Appetitændringer.

Unormale fornemmelser i huden (såsom snurren, prikken og følelsesløshed).

Rystelser.

Overfladisk åndedræt.

Epilepsilignende krampeanfald.

Ufrivillige muskeltrækninger.

Nedsat koordinationsevne.

Besvimelse.

Der kan opstå overfladisk åndedræt, hvis den ordinerede dosis overskrides, eller hvis der samtidig tages anden

medicin, som nedsætter hjernens funktion.

Epilepsilignende anfald opstod for det meste efter indtagelse af høje doser tramadol eller efter samtidig brug af

anden medicin, der i sig selv kan give krampeanfald, eller som sænker krampetærsklen.

Meget sjældne:

Balanceforstyrrelser.

Øjne

Sjældne:

Sløret syn.

Hjerte

Ikke almindelige:

Påvirkning af blodomløbet (hjertebanken, høj puls, anfald af svaghed og kredsløbssvigt). Disse bivirkninger

forekommer hyppigst i forbindelse med oprejst stilling og fysisk anstrengelse.

Sjældne:

Lav puls (bradykardi).

Vaskulære sygdomme

Sjældne:

Forhøjet blodtryk.

Meget sjældne:

Varmefølelse.

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjældne:

Åndedrætsbesvær (dyspnø).

Der er rapporteret om forværring af astma, selvom det ikke var muligt at dokumentere en årsagsmæssig

sammenhæng med brugen af det aktive stof tramadol.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelige:

Kvalme.

Almindelige:

Opkastning.

Forstoppelse.

Mundtørhed.

Ikke almindelige:

Opkastningsfornemmelse.

Mave-tarmforstyrrelser (f.eks. mavegener, oppustethed).

Diarré.

Lever og galdeveje

Meget sjældne:

Forhøjede niveauer af leverenzymer.

Hud og subkutane væv

Almindelige:

Svedtendens.

Ikke almindelige:

Hudsymptomer (f.eks. kløe, udslæt, hurtig rødmen af huden).

Knogler, led, muskler og bindevæv

Sjældne:

Nedsat muskelkraft.

Nyrer og urinveje

Sjældne:

Vandladningsbesvær eller udskillelse af mindre mængder urin end normalt.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelige:

Træthed.

Selvom risikoen er lille, kan der udvikles afhængighed, når Tramadol Retard Hexal tages i længere

perioder. Der kan opstå abstinenssymptomer, når behandlingen stoppes (se pkt 3 "Hvis du holder op med at

tage Tramadol Retard Hexal").

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger

kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tramadol Retard Hexal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevaringsbetingelser

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tramadol Retard Hexal indeholder:

Aktivt stof: tramadolhydrochlorid

Tramadol Retard Hexal 100 mg:

1 depottablet indeholder 100 mg tramadolhydrochlorid: 8,3 mg tramadolhydrochlorid med øjeblikkelig

frigivelse og 91,7 mg tramadolhydrochlorid med langsom frigivelse.

Tramadol Retard Hexal 150 mg:

1 depottablet indeholder 150 mg tramadolhydrochlorid: 12,5 mg tramadolhydrochlorid med øjeblikkelig

frigivelse og 137,5 mg tramadolhydrochlorid med langsom frigivelse.

Tramadol Retard Hexal 200 mg:

1 depottablet indeholder 200 mg tramadolhydrochlorid: 16,7 mg tramadolhydrochlorid med øjeblikkelig

frigivelse og 183,3 mg tramadolhydrochlorid med langsom frigivelse.

Øvrige indholdsstoffer

Første lag

Lactosemonohydrat, calciumhydrogenphosphatdihydrat, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose,

natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat, kolloid vandfri silica.

Depotlag

Lactosemonohydrat, hypromellose, povidon K 25, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, hydrogeneret

ricinusolie, quinolingult, indigotin, aluminiumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Tramadol Retard Hexal 100 mg depottabletter er hvide og grønne runde tabletter med to lag, der er

mærket med TR/100 R på den ene side.

Tramadol Retard Hexal 100 mg fås i pakninger med 10, 20, 30, 50, 60 og 100 depottabletter i en

PP/aluminium-blisterpakning.

Tramadol Retard Hexal 150 mg depottabletter er hvide og grønne runde tabletter med to lag, der er

mærket med TR/150 R på den ene side.

Tramadol Retard Hexal 150 mg fås i pakninger med 10, 20, 30, 50, 60 og 100 depottabletter i en

PP/aluminium-blisterpakning.

Tramadol Retard Hexal 200 mg depottabletter er hvide og grønne runde tabletter med to lag, der er

mærket med TR/200 R på den ene side.

Tramadol Retard Hexal 200 mg fås i pakninger med 10, 20, 30, 50, 60 og 100 depottabletter i en

PP/aluminium-blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 24.03.2011

31-7-2018

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA announced that it has warned nine online networks, operating a total of 53 websites, that they must stop illegally marketing potentially dangerous, unapproved and misbranded versions of opioid medications, including tramadol and oxycodone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

DKMA Update March 2018

DKMA Update March 2018

In this issue of DKMA Update you can read about evidence; changes to Tramadol’s summary of product characteristics; inspections of the sale of OTC medicines outside pharmacies and much more

Danish Medicines Agency

13-6-2017

Tramadol: It is important that we are informed of side effects

Tramadol: It is important that we are informed of side effects

Doctors should contact the Danish Medicines Agency if clinical experience shows that the side-effect profile of a medicinal product is not consistent with the summary of product characteristics.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.