Topiramat "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Topiramat "Orion" 200 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Topiramat "Orion" 200 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42111
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg filmovertrukne tabletter

Topiramat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Topiramat Orion

Sådan skal du tage Topiramat Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Topiramat Orion tilhører en gruppe medicin, der kaldes antiepileptika. Det bruges:

som eneste medicin til behandling af epilepsi (kramper) hos voksne og børn over 6 år.

sammen med anden medicin til behandling af epilepsi (kramper) hos voksne og børn 2 år eller ældre

til at forebygge migræneanfald hos voksne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Topiramat Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Topiramat Orion

hvis du er allergisk over for topiramat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Topiramat Orion (angivet i

punkt 6)

til forebyggelse af migræne, hvis du er gravid, eller du er i den fødedygtige alder og ikke bruger effektiv

svangerskabsforebyggelse (se sektionen ”Graviditet, amning og fertilitet” for yderligere information).

Hvis du ikke er sikker på, om ovenstående gælder for dig, så tal med din læge eller apoteket, før du

tager Topiramat Orion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket før du tager Topiramat Orion, hvis du:

har en nyresygdom, specielt nyresten, eller hvis du er i dialyse.

tidligere har haft unormale værdier for blodprøver og andre legemsvæsker (metabolisk acidose).

har en leversygdom.

har en øjensygdom, specielt grøn stær (glaukom)

har vækstproblemer

er på en diæt med højt fedtindhold (ketogen diæt)

er gravid eller prøver at blive gravid (se punktet ”Graviditet, amning og fertilitet” for yderligere

information).

Hvis du ikke er sikker på om ovenstående gælder for dig, så tal med din læge eller apoteket, før du

bruger Topiramat Orion.

Det er vigtigt, at du ikke stopper med at tage din medicin uden først at tale med din læge.

Du skal også tale med din læge, før du tager anden medicin, der indeholder topiramat, og som du får i

stedet for Topiramat Orion.

Du kan muligvis tabe dig, når du tager Topiramat Orion, så din vægt skal kontrolleres regelmæssigt, så

længe du får medicinen. Hvis du taber for meget i vægt, eller et barn, der får denne medicin, ikke tager nok

på i vægt, skal du tale med din læge.

Der kan forekomme nedsat svedafsondring og stigning i kropstemperatur i forbindelse med brugen af

Topiramat Orion, især hos unge børn, der udsættes for høj omgivelsestemperatur.

I forbindelse med anvendelse af Topiramat Orion kan der forekomme en nedsat evne til at svede og forhøjet

legemstemperatur, især hos yngre børn, som udsættes for omgivelser med høj temperatur.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Topiramat Orion

har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne

tanker, bør du straks kontakte din læge.

OBS! Tabletbeholderen indeholder en pose med tørremiddel, somikke må sluges.

Brug af anden medicin sammen med Topiramat Orion

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Topiramat Orion og visse andre typer medicin kan påvirke hinanden. Nogle gange er det nødvendigt, at

justere dosis af den anden medicin eller af Topiramat Orion.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin, der forringer eller nedsætter din dømmekraft, koncentration eller koordinationsevne

(f.eks. medicin, der svækker centralnervesystemet, såsom muskelafslappende midler og

sovemedicin).

p-piller. Topiramat Orion kan nedsætte virkningen af p-piller.

Tal med din læge, hvis din menstruationsblødning ændrer sig, mens du tager p-piller og Topiramat Orion.

Før en liste over al den medicin, du tager. Vis listen til din læge og på apoteket, før du starter med at tage ny

medicin.

Andre lægemidler, som du bør tale med din læge eller apoteket om, er anden antiepileptisk medicin,

risperidon, lithium, hydrochlorthiazid, metformin, pioglitazon, glibenclamid, amitriptylin, propranolol,

diltiazem, venlafaxin og flunarizin, perikum (Hypericum Perforatum – et naturlægemiddel til behandling af

depression)..

Hvis du ikke er sikker på, om ovenstående gælder for dig, så tal med din læge eller apoteket, før du

tager Topiramat Orion.

Brug af Topiramat Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Topiramat Orion i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Drik megen væske i

løbet af dagen, mens du tager Topiramat Orion for at forebygge nyresten. Du bør ikke drikke alkohol, så

længe du tager Topiramat Orion.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Topiramat Orion. Som med andre antiepileptika er der en

risiko for fosterskade, hvis Topiramat Orion bruges under graviditet. Vær sikker på, at du er helt klar over

risici og fordele ved at bruge Topiramat Orion til behandling af epilepsi under graviditet.

Du må ikke tage Topiramat Orion til forebyggelse af migræne, hvis du er gravid, eller du er i den

fødedygtige alder og ikke bruger effektiv svangerskabsforebyggelse.

Hvis du ammer under behandling med Topiramat Orion, skal du straks fortælle lægen, hvis dit barn opfører

sig unormalt.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed, træthed og synsforstyrrelser kan forekomme under behandling med Topiramat Orion. Kør ikke

bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner uden at

tale med lægen først.

Pakningen er forsynet med rød advarselstrekant. Det betyder, at Topiramat Orion især i begyndelsen af

behandlingen og ved øgning af dosis virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Topiramat Orion indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Topiramat Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Lægen vil tit starte med at give dig en lav dosis og langsomt øge dosis til den dosis, som bedst får

dine anfald under kontrol.

Topiramat Orion tabletter skal synkes hele. Undgå at tygge tabletterne, da de efterlader en bitter

smag.

Topiramat Orion kan tages før, under eller efter et måltid. Drik rigeligt med væske i løbet af dagen

for at undgå nyresten, mens du tager Topiramat Orion.

Hvis du har taget for mange Topiramat Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Topiramat Orion, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

Tegn og symptomer på en overdosering kan omfatte kramper, sløvhed, taleforstyrrelser, sløret syn,

dobbeltsyn, nedsat tankefunktion, søvnighed, unormal koordination, sløret bevidsthed, lavt blodtryk,

mavesmerter, uro, svimmelhed og depression.

Overdosering kan forekomme, hvis du tager anden medicin sammen med Topiramat Orion.

Hvis du har glemt at tage Topiramat Orion

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over og fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du glemmer 2 doser eller flere, så kontakt din læge

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Topiramat Orion

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Dine symptomer kan komme

tilbage. Hvis lægen beslutter at stoppe behandlingen, vil lægen gradvist nedsætte din dosis i løbet af et par

dage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med din læge eller kontakt straks lægen eller skadestue, hvis du får følgende bivirkninger:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Depression (ny eller forværring)..

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Epileptiske anfald (kramper)

Angst, irritabilitet, stemningsudsving, forvirring, desorientering

Koncentrationsbesvær, langsom tankevirksomhed, nedsat hukommelse, problemer med

hukommelsen (nyt, pludselig ændring eller øget sværhedsgrad)

Nyresten, hyppig eller smertefuld vandladning.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Øget syreindhold i blodet (kan give vejrtrækningsbesvær, herunder kortåndethed, nedsat appetit,

kvalme, opkastning, voldsom træthed og hurtig eller ujævn puls)

Nedsat eller ingen svedtendens

Tanker om at skade sig selv i alvorlig grad, forsøg på at skade sig selv i alvorlig grad.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Grøn stær (glaukom – blokering af væske i øjet, hvilket øger trykket og giver smerter og nedsat syn).

Desuden kan følgende bivirkninger forekomme. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis de

bliver alvorlige:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Tilstoppet næse. snue eller ondt i halsen

Prikkende, snurrende fornemmelser i arme og ben

Søvnighed, døsighed

Svimmelhed,

Kvalme, diarré,

Vægttab

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Anæmi (blodmangel)

Allergisk reaktion (f.eks. hududslæt, rødme, kløe, hævelser i ansigtet, nældefeber)

Tab af appetit, nedsat appetit

Aggressivitet, ophidselse, vrede

Problemer med at falde i søvn eller sove

Talebesvær, taleforstyrrelser eller utydelig tale

Klodsethed eller manglende koordination, usikker gang

Nedsat evne til at udføre rutinemæssige opgaver

Nedsat, påvirket eller tab af smagssans

Ufrivillig skælven eller ufrivillige rystelser hurtige ukontrollable øjenbevægelser

Synsforstyrrelser såsom dobbbeltsyn, uskarpt syn, nedsat syn, problemer med at fokusere

Fornemmelse af, at verden drejer rundt (vertigo), ringen for ørerne, ørepine

Stakåndethed

Næseblod

Feber, utilpashed, svaghed

Opkastning, forstoppelse, mavepine eller -ubehag, fordøjelsesbesvær, mave- eller tarminfektion

Mundtørhed

Hårtab

Kløe

Ledsmerter eller hævelser, muskelkramper eller muskeltrækninger, muskeljag eller -svaghed,

brystsmerter

Vægtstigning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Nedsat antal blodplader (blodlegemer, der medvirker til at stoppe blødninger), nedsat antal hvide

blodlegemer, der medvirker til at beskytte mod infektion, nedsat indhold af kalium i blodet

Forhøjet levertal, forhøjet antal eosinofile (en type hvide blodlegemer) i blodet

Hævede lymfeknuder på halsen, i armhulerne eller i lysken

Appetitstigning

Højt stemningsleje

Hallucinationer (hvor man hører, ser eller føler ting, der ikke findes), alvorlig psykisk forstyrrelse

(psykose)

Nedsatte følelsesmæssige reaktioner, ingen følelser, usædvanlig mistænksomhed, panikanfald

Læseproblemer, taleforstyrrelser, problemer med håndskrift

Rastløshed, øget mental og fysisk aktivitet

Langsom tankevirksomhed, nedsat bevidsthed eller årvågenhed

Nedsatte eller langsomme kropsbevægelser, ufrivillige, unormale eller gentagne muskelbevægelser

Besvimelse

Føleforstyrrelser, nedsat følelse ved berøring

Nedsat, forstyrret eller ingen lugtesans

Usædvanlig fornemmelse, der kan være forløber for migræne eller en bestemt anfaldstype

Tørre øjne, lysfølsomhed, ufrivillige øjentrækninger, tåreflåd

Nedsat hørelse eller høretab, tab af hørelse på det ene øre

Langsom eller uregelmæssig puls, hjertebanken

Lavt blodtryk, lavt blodtryk når man rejser sig (hvorfor nogle personer, der tager Topiramat Orion,

kan blive omtågede eller svimle eller måske miste bevidstheden, hvis de rejser sig brat fra siddende

eller liggende stilling)

Ansigtsrødmen, varmefornemmelse

Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)

Luftafgang fra tarmen, halsbrand,

mæthedsfølelse eller oppustethed

Blødende tandkød, øget spytdannelse, savlen, dårlig ånde

Øget væskeforbrug, tørst

Misfarvet hud

Muskelstivhed, sidestik

Blod i urinen, manglende blærekontrol (inkontinens), akut vandladningstrang, stærke smerter i siden

eller nyresmerter

Problemer med at få eller opretholde rejsning af penis, seksuelle problemer

Influenzalignende symptomer

Kolde hænder og fødder

Fornemmelse af at være beruset

Indlæringsvanskeligheder.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Unormalt højt stemningsleje

Bevidsthedstab

Blindhed på det ene øje, forbigående blindhed, natteblindhed

Nedsat syn (amblyopi)

Hævelse i og omkring øjnene

Hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynauds sygdom) ved udsættelse for kulde

Leverbetændelse, leversvigt

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kan være livstruende

Unormal lugt af huden

Ubehag i arme og ben

Nyresygdom

Hyppighed ikke kendt (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data)

Makulopati, en sygdom i macula, der er den lille plet på nethinden, hvor synet er størst. Du skal

kontakte din læge, hvis du oplever en ændring i eller nedsættelse af dit syn.

Toksisk epidermal nekrose, en livstruende sygdom, som er beslægtet med, men mere alvorlig end

Stevens-Johnsons syndrom (se ”Ikke almindelige bivirkninger”).

Hoste

Børn og teenagere

Bivirkningerne hos børn er generelt de samme som hos voksne. Nogle bivirkninger forekommer dog

hyppigere hos børn og kan være alvorligere hos børn end hos voksne. Bivirkninger, som kan blive alvorlige,

omfatter nedsat eller tab af svedtendens og øget syreindhold i blodet. Bivirkninger, som kan optræde

hyppigere hos børn, omfatter sygdom i de øvre luftveje.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Brug ikke Topiramat Orion, hvis du bemærker nogen misfarvning eller andre tegn på nedbrydning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Topiramat Orion indeholder:

Aktivt stof: topiramat. Hver filmovertrukket tablet indeholder 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg

topiramat.

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, prægelatineret

majsstivelse, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat.

Øvrige indholdsstoffer i tabletovertrækket er: hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol 400,

polysorbat 80; og derudover gul jernoxid (E 172) i 50 mg och 100 mg tabletter og rød järnoxid (E 172) i

200 mg tabletter.

Udseende og pakningsstørrelse

Rund hvælvet tablet, præget med ”E” på den ene side.

Topiramat Orion 25 mg: hvid tablet præget med ”22” på den anden side.

Topiramat Orion 50 mg: lysegul tablet præget med ”33” på den anden side.

Topiramat Orion 100 mg: mørkegul tablet med skrå kanter præget med ”23” på den anden side.

Topiramat Orion 200 mg: lyserød tablet med skrå kanter præget med ”24” på den anden side.

Pakningsstørrelser: 60 og 100 filmovertrukne tabletter i HDPE tabletbeholdere.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg filmovertrukne tabletter

Estland:

Topiramate Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Finland:

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Topiramat

Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg filmdragerad tablett

Letland:

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg apvalkotās tabletes

Litauen:

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg plėvele dengtos tabletės

Polen:

Oritop 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, tabletki powlekane

Slovakiet:

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg filmom obalené tablety

Sverige:

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg filmdragerad tablett

Tjekkiet:

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg potahované tablety

Tyskland:

TopiCare 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg Filmtabletten

Ungarn:

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg filmtabletta

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2016

4-8-2017

FDA Drug Safety Communication: Risk of oral clefts in children born to mothers taking Topamax (topiramate)

FDA Drug Safety Communication: Risk of oral clefts in children born to mothers taking Topamax (topiramate)

[03-04-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing the public of new data that show that there is an increased risk for the development of cleft lip and/or cleft palate (oral clefts) in infants born to women treated with Topamax (topiramate) during pregnancy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

19-4-2018

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety

9-4-2018

Qsymia (Phentermine and Topiramate) - updated on RxList

Qsymia (Phentermine and Topiramate) - updated on RxList

Learn about Qsymia (Phentermine and Topiramate) may treat, uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews, and related medications.

US - RxList

9-4-2018

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

TOPIRAMATE Capsule, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

TOPIRAMATE Capsule, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

TOPIRAMATE Capsule, Extended Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

TOPIRAMATE Capsule, Extended Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

Topamax vs. Zonegran

Topamax vs. Zonegran

Topamax (topiramate) and Zonegran (zonisamide) are anticonvulsants used to prevent epileptic seizures. Topamax is also used to prevent migraine headaches.

US - RxList

12-3-2018

Topamax vs. Propranolol

Topamax vs. Propranolol

Topamax (topiramate) and propranolol are used to prevent migraine headaches. Topamax is also used to prevent epileptic seizures. Propranolol is also used to treat tremors, angina (chest pain), hypertension (high blood pressure), heart rhythm disorders, and other heart or circulatory conditions. Topamax and propranolol belong to different drug classes. Topamax is an anticonvulsant and propranolol is a beta-blocker.

US - RxList

12-3-2018

Topamax vs. Trokendi XR

Topamax vs. Trokendi XR

Topamax (topiramate) and Trokendi XR (topiramate) are anticonvulsants prescribed for preventing epileptic seizures. Topamax is also used to prevent migraine headaches.

US - RxList

8-3-2018

Topamax vs. Elavil

Topamax vs. Elavil

Topamax (topiramate) and Elavil (amitryptiline) are both used off-label to treat different types of neuralgia (nerve pain). Topamax is mainly used to prevent epileptic seizures and migraine headaches. Elavil is primarily used to treat depression and mood disorders. Elavil may also be used to treat other conditions including eating disorders, anxiety, and panic disorder.

US - RxList

8-3-2018

Topamax vs. Lamictal

Topamax vs. Lamictal

Topamax (topiramate) and Lamictal (lamotrigine) are anticonvulsants used to prevent epileptic seizures. Topamax is also used to prevent migraine headaches.

US - RxList

27-2-2018

TOPAMAX (Topiramate) Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

TOPAMAX (Topiramate) Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1980 (Orion Corporation)

EU/3/18/1980 (Orion Corporation)

EU/3/18/1980 (Active substance: Levosimendan) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1247 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/174/17

Europe -DG Health and Food Safety

22-2-2018

TOPIRAMATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

TOPIRAMATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Keppra vs. Topamax

Keppra vs. Topamax

Keppra (levetiracetam) and Topamax (topiramate) are anti-epileptic drugs (AEDs) (anticonvulsants) used to treat types of seizures in people with epilepsy. Topamax is also used to prevent migraine headaches.

US - RxList

8-2-2018

TOPIRAMATE Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

TOPIRAMATE Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

TOPIRAMATE Tablet [Proficient Rx LP]

TOPIRAMATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Comtess (Orion Corporation)

Comtess (Orion Corporation)

Comtess (Active substance: entacapone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 120 of Wed, 10 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-12-2017

TOPIRAMATE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

TOPIRAMATE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

TOPIRAMATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

TOPIRAMATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

TOPIRAMATE Capsule, Coated Pellets [Cadila Healthcare Limited]

TOPIRAMATE Capsule, Coated Pellets [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

TOPIRAMATE (Topiramate) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

TOPIRAMATE (Topiramate) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

TOPIRAMATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

TOPIRAMATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

Entacapone Orion (Orion Corporation)

Entacapone Orion (Orion Corporation)

Entacapone Orion (Active substance: entacapone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8502 of Thu, 30 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

30-11-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

TOPIRAMATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

TOPIRAMATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticalc Inc.]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticalc Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

TOPIRAMATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

TOPIRAMATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

TOPIRAMATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

TOPIRAMATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmacetucals, Inc.]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmacetucals, Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

TOPIRAMATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

TOPIRAMATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

TROKENDI XR (Topiramate) Capsule, Extended Release [Supernus Pharmaceuticals]

TROKENDI XR (Topiramate) Capsule, Extended Release [Supernus Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

TOPIRAMATE Tablet [Cipla USA Inc.]

TOPIRAMATE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

TOPIRAMATE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

TOPIRAMATE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

QSYMIA (Phentermine And Topiramate) Capsule, Extended Release [Vivus, Inc.]

QSYMIA (Phentermine And Topiramate) Capsule, Extended Release [Vivus, Inc.]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

TOPIRAMATE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

TOPIRAMATE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

TOPIRAMATE Capsule, Coated Pellets [American Health Packaging]

TOPIRAMATE Capsule, Coated Pellets [American Health Packaging]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

TOPIRAMATE Capsule, Coated Pellets [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

TOPIRAMATE Capsule, Coated Pellets [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Sun Pharma Global FZE]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Sun Pharma Global FZE]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

19-6-2017

TOPIRAMATE Capsule, Coated Pellets [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

TOPIRAMATE Capsule, Coated Pellets [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jun 19, 2017 EST

US - DailyMed

5-6-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

Updated Date: Jun 5, 2017 EST

US - DailyMed

25-5-2017

TOPIRAMATE Tablet [Aidarex Pharmaceuticals LLC]

TOPIRAMATE Tablet [Aidarex Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: May 25, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

TOPIRAMATE Capsule, Coated Pellets [Bryant Ranch Prepack]

TOPIRAMATE Capsule, Coated Pellets [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

19-5-2017

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Corrigendum - Commission Decision (2011)6587 of Fri, 19 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety