TOPAZ CL3

Primær information

 • Handelsnavn:
 • TOPAZ CL3
 • Brugt til:
 • Udstyr
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • TOPAZ CL3
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 115894E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Indlægsseddel

side 1 af 3

Food & Beverage Division

Topaz CL3

Beskrivelse

Topaz CL3 er et korrosionsinhiberet, flydende, alkalisk

rengøringsmiddel med klor til daglig skumrengøring indenfor

levnedsmiddelindustrien

Produktfordele

Fremragende fjernelse af fedt, olie og proteiner

Blegende effekt overfor blod, grøntsager, krydderier m.m. og

derfor velegnet til meget smudsige eller misfarvede

overflader

Korrosionsinhiberet for sikker brug på følsomme overflader

Topaz CL3 indeholder ikke silikat

Egenskaber

Koncentrat

Udseende:

klar, gullig væske *

Opbevaring:

0 – 30

Opløselighed:

blandbart med vand i alle forhold

Vægtfylde:

1,120

1,140 g/cm

(ved 20

P-indhold:

0,03%

N-indhold:

0,07%

S-indhold:

0,48%

COD:

103 mg O

Flammepunkt:

Ikke relevant

Brugsopløsning

pH:

Ledningsevne:

Titrering:

11,2

11,6

(1%, 20

C, demineraliseret vand)

2,5 mS/cm

(1%, 20

C, demineraliseret vand)

3,3-4,3 ml *

(100 ml 1% opløsning, 0,1 N HCl,

Phenolftalein)

* Parametre til brug ved indgangskontrol

side 2 af 3

Food & Beverage Division

Korrosionsforhold

Under de angivne anvendelsesbetingelser er Topaz CL3

foreneligt med:

Metaller

Austenitisk (rustfrit, CrNi) stål (minimumskvalitet DIN 1.4301 =

AISI 304), aluminium, galvaniseret stål, messing, kobber

Plast

HD-PE, PP, hård PVC

Øvrige materialer

Keramiske overflader

Anvendelse

Topaz CL3 er et universelt skumrengøringsmiddel til anvendelse

overalt indenfor levnedsmiddelindustrien.

Topaz CL3 er velegnet til brug i alle lavtrykssystemer, men vi

anbefaler brugen af Ecolabs Hybrid systemer.

1. Forskyl med vand for at fjerne løstsiddende smuds

2. Skum alle overflader med en 2 – 5 % Topaz CL3 opløsning

Kontakttid: Den anbefalede kontakttid er 10 – 20 minutter, dog

max. 60 minutter. Indtørring bør altid undgås.

Slutskyl med rent vand. Vælg temperatur i forhold til opgaven,

så det sikres, at alt skum og smuds fjernes fuldstændigt.

Efter endt rengøring skal alle flader, der kommer i forbindelse med

levnedsmidler, efterskylles grundigt med rent vand

Vigtigt!

Vær opmærksom på risikoen for sammenblanding, herunder

blanding i afløb, af forskellige typer kemikalier ved anvendelse.

F.eks. vil der være risiko for dannelse af farlige klorgasser ved

samtidig brug af klorholdige og syreholdige produkter.

Vær ligeledes opmærksom på risikoen for påvirkning af

rensningsanlæg og andre biologiske systemer ved udledning af

kemikalieholdigt spildevand - specielt ved anaerobe eller mindre

rensningsanlæg. Dette gælder især ved udledning af biocide

produkter og produkter med højt eller lavt pH.

I tvivlstilfælde kontaktes Ecolabs Teknisk Service.

Side 3 af 3

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby

www.ecolab.com

Food & Beverage Division

Kontrol

Koncentrationen kan bestemmes ved hjælp af ledningsevnemåling

eller titrering.

Nedbrydning af eksisterende klor sker ved tilsætning af en spatel

natriumthiosulfat.

Titrerfaktor:

0,263

Forlag:

100 ml brugsopløsning

Indikator:

Phenolphthalein

Titrervæske:

0,1 N saltsyre (HCl)

Antal ml forbrugt 0,1 N HCl x 0,263 = % (w/v) Topaz CL3

Sikkerhed

For relevante risiko- og sikkerhedssætninger henvises til det

tilhørende 16-punkts sikkerhedsdatablad

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor aktuelle viden og erfaringer. Disse er ikke en lovlig bindende forsikring for definerede

egenskaber eller for egnetheden til et specifikt formål. Endvidere, grundet en række parametre som kan påvirke brugen af vore produkter,

fritager dette ikke brugeren for selv at undersøge produktets anvendelighed og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger som skal træffes.

Yderligere skal en mulig krænkelse af patentrettighederne undgås.

(Version januar 2016 – erstatter februar 2015)