Timonil Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Timonil Retard 300 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Timonil Retard 300 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50051
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Timonil

®

Retard 300 mg og 600 mg, depottabletter

Carbamazepin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil

vide.

Lægen har ordineret Timonil

Retard til dig personligt.

Lad derfor være med at give Timonil Retard til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver

værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt

her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Timonil

Retard

3. Sådan skal du tage Timonil

Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Timonil

Retard påvirker hjernen, så hjernen bedre kan

styre musklerne og kroppens bevægelser.

Du kan bruge Timonil

Retard mod:

epilepsi.

en nervesygdom, der giver smerter i ansigtet

(trigeminusneuralgi).

sygdom, der medfører stor urinproduktion og stærk

tørst (diabetes insipidus).

alkoholabstinenser.

Lægen kan have givet dig Timonil

Retard for noget

andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE

TIMONIL

®

RETARD

Brug ikke Timonil

®

Retard, hvis du

er overfølsom (allergisk) over for carbamazepin eller

lignende stoffer (for eksempel visse typer lægemidler

mod depression) eller over for et af de øvrige

indholdsstoffer

har en hjertesygdom med hæmmet overledning af

hjertets impulser (AV-blok)

har en knoglemarvssygdom eller, har eller har haft

svækkelse af knoglemarven (knoglemarvsdepres-

sion), så der dannes færre nye blodlegemer

har arvelig forstyrrelse af stofskiftet i leveren (hepatisk

porfyri)

anvender MAO-hæmmere (en type af lægemidler mod

depression), eller voriconazol (et svampemiddel, som

anvendes mod svære infektioner)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket hvis du:

har dårligt hjerte

har nedsat lever eller nyrefunktion

tidligere eller har blodsygdomme,

tidligere har haft bivirkninger i forbindelse med

blodsygdomme fra andre lægemidler eller hvis disse

bivirkninger har været årsag til afbrydelse af

behandling med Timonil Retard.

har muskelsvind, da der ofte kan opstå hjerterytme

forstyrrelser.

har unormal natriumbalance

hvis du anvender p-piller, da Timonil

Retard kan

ophæve effekten af denne type præventionsmiddel, se

”Brug af anden medicin”

hvis du tager produkter/naturlægemidler, der

indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum)

hvis du har haft overfølsomhedsreaktioner over for

oxcarbazepin eller phenytoin (epilepsimidler)

hvis du har forhøjet tryk i øjet (grøn stær)

Før og under behandlingen med Timonil

Retard, vil din

læge tage blodprøver, da behandlingen kan ændre

sammensætningen af dit blod.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i

behandling med Timonil

Retard.

Alkohol bør ikke indtages i forbindelse med Timonil

Retard behandling da carbamazepin kan nedsætte evnen

til at tåle alkohol.

Undgå stærkt sollys under behandling med Timonil

Retard.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med

epilepsimedicin som for eksempel Timonil

Retard har

haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig

selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør

du straks kontakte din læge.

I sjældne tilfælde kan man få alvorlige hud-bivirkninger

ved behandling med carbamazepin. Risikoen for dette

kan forudsiges hos personer, der er af kinesisk,

thailandsk eller anden asiatisk oprindelse, ved hjælp af en

blodprøve. Tal med lægen før du tager carbamazepin

hvis du er af kinesisk, thailandsk eller anden asiatisk

oprindelse.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager:

smertestillende og/eller antiinflammatoriske

lægemidler, f.eks. dextropropoxyphen, ibuprofen,

metadon, paracetamol, fenazon, tramadol, fentanyl

antibiotika, f.eks. doxycyclin og makrolidantibiotika

(erythromycin, troleandomycin, josamycin,

clarithromycin)

lægemidler mod blodpropper: warfarin,

phenprocoumon, dicoumarol, acenocoumarol,

ticlopidin

lægemidler mod depression, f.eks. fluoxetin,

bupropion, citalopram, tradozon, tricykliske

antidepressiva (f.eks. imipramin, amitriptylin,

nortriptylin, clomiprimin), desipramin, fluvoxamin,

nefazodon, viloxazin, paroxetin,

andre lægemidler mod epilepsi, f.eks clobazam,

clonazepam, ethosuximid, felbamat, lamotrigin,

methsuximid, mephenytoin, oxcarbazepin,

phenobarbital, phensuximid, phenytoin, phoshenytoin,

primidon, progabid, stiripentol, tiagabin, topiramat,

valproat, valpromid, vigatrabin, zonisamidantimy

lægemidler mod svamp, f.eks. azoler (itraconazol,

ketoconazol, fluconazol, voriconazol), caspofungin,

itraconazol, voriconazol

lægemidler mod allergi, f.eks. terfenadin, loratadin

(antihistaminer)

lægemidler mod kræft: cisplatin, doxorubicin, imatinib,

lapatinib

lægemidler mod skizofreni og sindslidelser, f.eks.

loxapin, olanzapin, quetiapin, aripiprazol, clozapin,

haloperidol, bromperidol, risperidon, ziprasidon,

zotepin

lægemidler mod tuberkulose: isoniazid, rifampicin

antivirale lægemidler til HIV-behandling, f.eks.

indinavir, ritonavir, saquinavir

angstdæmpende midler: alprazolam, midazolam

lægemidler mod astma: teofyllin, aminofyllin

lægemidler til behandling af hjerte-karsygdomme:

verapamil, diltiazem, calciumkanalblokkere

(dihydrooyridinderivater) såsom felodipin, digoxin,

propranolol

lægemidler mod mavesår: cimetidin, omeprazol

immunundertrykkende midler: ciclosporin, everolimus,

tacrolimus

muskelafslappende midler: oxybutynin, dantrolen

lægemidler mod grøn stær: acetazolamid

kortison: f.eks. prednisolon, dexamethason

mandligt hormon: danazol

forebyggende mod migræne: flunarizin

p-piller eller andre hormonelle præventionsmidler samt

præparater indeholdende østrogen og/eller

progesteron

Produkter/naturmedicin der indeholder: Hypericum

perforatum (prikbladet perikon)

lægemidler mod acne: isotretinoin

lægemidler som påvirker skjoldbruskkirtlen:

levothyroxin

Medicin mod ADHD: metylphenidat

Andre interaktioner: nicotinamid (type B-vitamin) (hos

voksne, kun i høje doser)

ormemidler: praziquantel

lithium, der anvendes ved maniodepressive lidelser

Brug af Timonil

®

Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Timonil

Retard sammen med mad og

drikke. Du skal tage Timonil

Retard med et glas vand.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice under behandling med

Timonil

Retard.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen

form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Timonil

Retard efter lægens anvisning.

Hvis du er i behandling med Timonil

Retard og

planlægger at blive gravid, bør du kontakte din læge for at

få vurderet om behandlingen eventuelt skal ændres.

Hvis du er blevet gravid, mens du er i behandling med

Timonil

Retard, bør du straks kontakte din læge. Du må

ikke stoppe behandlingen, da dette eventuelt kan skade

fosteret.

Timonil

Retard kan forværre mangel på forlinsyre under

graviditeten. Du bør derfor tage folinsyretilskud før og

under graviditet. Du bør desuden tage K-vitamin K1 i de

sidste uger af graviditeten. Tal med din læge om dette.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Timonil

Retard efter

aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det

betyder, at Timonil

Retard kan give bivirkninger

(svimmelhed, døsighed og træthed), som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE TIMONIL

®

RETARD

Tag altid Timonil

Retard nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du kan dele depottabletterne, men bør ikke tygge dem.

Depottabletterne kan opslemmes i vand. Tabletterne må

ikke knuses før og under indtagelsen.

Depottabletterne fås i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine

depottabletter til alle de anførte doseringer.

Den sædvanlige dosis er

Epilepsi

Voksne: Startdosis er 150 mg 2 gange daglig. Lægen vil

herefter øge dosis gradvist med 150 mg pr. uge.

Vedligeholdelsesdosis er 600 – 1200 mg daglig fordelt på

2 doser.

Børn: Vedligeholdelsesdosis for børn med en kropsvægt

over 20 kg; 10 – 20 mg/kg fordelt på 2 daglige doser.

Hvis barnet f.eks. vejer 20 kg, vil dosis normalt være 200

– 400 mg daglig fordelt over 2 gange.

Trigeminusneuralgi

Voksne: 150 – 300 mg daglig stigende til smertefrihed.

Vedligeholdelsesdosis er 600 – 1200 mg daglig fordelt på

2 eller flere doser og nedtrappes langsomt, som regel

efter dages behandling.

Alkoholabstinenssymptomer

Voksne: 600 – 1200 mg daglig fordelt på 2 doser.

Særlige populationer

Ældre

Lavere dosis nødvendigt. Spørg lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion, hjerte-/karsygdomme

En lavere dosis må påregnes. Spørg lægen.

Hvis du har taget for meget Timonil

®

Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget mere af Timonil

Retard, end der står i her, eller

mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Følgende symptomer kan forstærkes ved overdosering

svimmelhed, døsighed, kvalme, opkastninger, rastløshed,

konfusion, små ufrivillige bevægelser med øjnene, op

blusning i ansigtet, manglende evne til at lade vandet,

nakkestivhed og unormale reflekser (svækkede eller

forstærkede).

Symptomer ved lettere overdosering kan være døsighed,

problem med koordination af bevægelser, sløret tale, små

ufrivillige bevægelser med øjnene, ufrivillige

kropsbevægelser, hallucinationer og opkastninger.

Ved sværere overdosering kan der forekomme koma,

krampeanfald, vejrtrækningsbesvær, unormale

forandringer i hjerterytmen, nedsat evne hos hjer-

temuskulaturen til at trække sig sammen, akut nyresvigt,

væske i lungerne og nedsat blodtryk.

Hvis du har glemt at bruge Timonil

®

Retard

Hvis du har glemt at tage medicinen, så tag den straks du

husker det, eller spring den over, hvis det er tid til din

næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte tablet Timonil

Retard. Hvis du

er i tvivl eller har glemt flere doser, bør du kontakte

lægen.

Hvis du holder op med at bruge Timonil

®

Retard

Som det er tilfældet med alle antiepileptika, skal

behandling med Timonil

Retard stoppes gradvist for at

nedsætte risikoen for øget anfalds frekvens. Pludselig

afbrydelse af Timonil

Retard behandlingen kan udløse

anfald. De må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl

om eller føler Dem usikker på.

Timonil

Retard, 4. udgave

Senest revideret maj 2014

4. BIVIRKNINGER

Timonil

Retard kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Særligt i begyndelsen af behandlingen med Timonil

Retard, hvis startdosis er for høj, eller hos ældre

patienter, kan bestemte typer bivirkninger opstå meget

hyppigt, f.eks. bivirkninger som påvirker det centrale

nervesystem (svimmelhed, hovedpine, problemer med

koordination af bevægelser, søvnighed, træthed,

dobbeltsyn); mavetarmforstyrrelser (kvalme, opkastning)

og allergiske hudreaktioner.

Bivirkninger relaterede til dosis aftager sædvanligvis

inden for få dage, enten af sig selv eller efter en

midlertidig nedsættelse af dosis.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere

end 1 ud af 10 patienter)

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. nedsat antal hvide

blodlegemer (leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du

får feber, skal du straks kontakte læge.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, blødning fra hud og

slimhinder, blå mærker pga. nedsat antal af blodplader

(trombocytopeni). Kontakt straks læge eller skadestue.

Forøgelse i antallet af bestemte hvide blodlegemer

(eosinofili). Kontakt straks lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

Uregelmæssig hjerterytme. Kontakt læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnson

syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er rapporteret.

Alvorlige hudbivirkninger som systematisk lupus

erythematosus (udslæt i ansigt, nyrebetændelse,

feber, led- og muskelsmerter) Kontakt straks læge eller

skadestue.

Forsinket overfølsomhedsreaktion, som påvirker

mange organer og giver symptomer som feber, udslæt,

betændelse i blodkar (vaskulitis), hævede lymfeknuder

(lymfadenopati), ledsmerter (artralgi), forstørrelse af

lever og milten, nedbrydning af galdegangen og nedsat

antal hvide blodlegemer (leukopeni og eosinofili).

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Leverbetændelse (hepatitis – kan være livstruende),

gulsot, skader på galdegangen. Kontakt læge eller

skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end

1 ud af 10.000 patienter):

Langsom puls, hjerterytmeforstyrrelser (arytmer),

nedsat ledningsevne i hjertemusklen (AV-blok) med

besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis

du har uregelmæssig eller meget langsom puls. Ring

evt. 112.

Hjerte- og karpåvirkninger som f.eks. kredsløbskollaps,

hjertesvigt, forværring af sygdom i hjertets blodkar,

forskellige typer blodpropper.

Almen sløjhed pga. påvirkning af blodbilledet

(agranulcytose), blodmangel (anæmi), der kun berører

de røde blodlegemer, øget produktion af røde

blodlegemer (retikulocytose), alvorlig blodmangel med

gulsot (hæmolytisk anæmi). Kontakt straks læge.

Livstruende forandringer i åndedræt og hjertefrekvens

med symptomer såsom svær muskelstivhed, rysten,

høj feber og forvirring (malignt neuroleptikasyndrom).

Ring 112.

Overfølsomhed i lungerne (feber,

vejrtrækningsbesvær, lungebetændelse). Kontakt

straks læge eller skadestue.

Forskellige typer af forstyrrelser i stofskiftet (porfyri)

Giver symptomer som mørkerød urin, kraftige

mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Alvorlig nyrepåvirkning f.eks. nyresvigt,

betændelsestilstand i nyrerne. Kontakt læge.

Hjernehindebetændelse (Meningitis) med svær

hovedpine, muskelspjæt, og –sammentrækninger, et

øget antal af visse hvide blodlegemer (eosinofili) og

sløret bevidsthed. Kontakt straks læge eller skadestue,

ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med feber og

nakkestivhed.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Hævelse af tunge, læber og ansigt, det kan medføre at

luftvejene blokeres. Ring 112.

Betændelse i lever og galdeveje, beskadigelse

af/betændelse i galdevejene, leversvigt, forstørrelse af

milten. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i

bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Udbrud af psykoser, humørforandringer såsom forbi,

nedsat tankevirksomhed, manglende energi. Kontakt

lægen.

Lavt niveau af antistoffer i blodet

(hypogammaglobulinæmi).

Hyppighed ikke kendt

Syndrom, der omfatter udslæt på grund af lægemidlet,

forstørrede lymfeknuder, feber og mulig påvirkning af

andre organer (DRESS-syndromet).

Symptomforværring ved disse mineret sklerose.

Øget anfalds hyppighed, især af absencer, ligesom

ved andre midler mod epilepsi.

Pigmentmangel i hudområder (vitiligo).

Allergiske krydsreaktioner med andre antiepileptika.

Tiltagende åndenød på grund af dannelse af bindevæv

i lungerne (lungefibrose).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere

end 1 ud af 10 patienter):

Forhøjelse af visse leverværdier (gamma-GT)

(sædvanligvis ikke relevant).

Forhøjet totalkolesterol og HDL, forhøjet momocystein.

Svimmelhed, usikre bevægelser, søvnighed,

udmattelse, træthed, sløvhed.

Kvalme, opkastning.

Allergiske hudreaktioner, nældefeber.

Menstruationsforstyrrelser, udebleven ægløsning.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

Forhøjelse af visse leverværdier (basisk fosfatase).

Vandforgiftning med kvalme, opkastning, utilpashed,

utilpashed, forvirring, hovedpine, muskelsvaghed pga.

for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi). For lavt

natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive

alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.

Hovedpine, dobbeltsyn, nedsat evne til at se skarpt

(f.eks. sløret syn), besvær med at opfatte eller reagere

på hvad der foregår.

Mundtørhed, appetitmangel.

Hævede fødder, ankler og fødder pga.

væskeansamlinger (ødemer), vand i kroppen,

vægtøgning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Abnorme ufrivillige bevægelser (f.eks. tremor, ufrivillige

muskelsammentrækninger, tics), rykvise ufrivillige

øjenbevægelser (nystagmus).

Diaré eller forstoppelse.

Hudpåvirkning såsom betændelse i huden, skællende

og rødmende hud og problemer med at opretholde

kropstemperaturen. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.

Øget knogleomsætning og forandringer i omsætningen

af det stof, som holder bindevævene sammen.

Forhøjelse af visse leverværdier (aminotransferaser).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

Øget antal hvide blodlegemer (leukocytose), sygdom i

lymfekirtlerne. Kan være alvorligt, tal med lægen.

Træthed og hjertebanken pga. folinsyremangel. Tal

med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal

behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Ufrivillige bevægelser i ansigtet (orofacial dyskinesi),

forstyrrelser i øjets bevægelser, taleforstyrrelser (f.eks.

talebesvær og utydelig tale), chorea, nervesygdom,

myrekryben samt lammelse.

Mavesmerter, betændelse i tungen, mundbetændelse.

Overfølsomhed mod lys.

Hudkløe, akne (bumser), unormal hårvækst i ansigtet

og på kroppen hos kvinder.

Øget svedtendens.

Muskelsvaghed, smerter i leddene, muskelsmerter

eller -kramper.

Nedsat funktion af skjoldbruskirtlen.

Hallucinationer (visuelle eller akustiske), depression,

depressiv eller manisk tilstand, nedsat appetit,

rastløshed, aggression, rastløs uro, forvirring (især hos

ældre). Hallucinationer og depression kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

Ømme røde knuder i ansigt og på arme og/eller ben

(erythema multiforme og erythema nodosum),

forandringer i hudpigmentering, små blødninger i hud

og slimhinder.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end

1 ud af 10.000 patienter):

Øget mængde af det stof, som bl.a. stimulerer

mælkeproduktionen (blodprolaktin), og som kan give

mælkeproduktion hos kvinder uden forbindelse til

amning (galaktoré) og udvikling af brystvæv hos mænd

(gynækomasti).

Unormale laboratorieværdier for skjoldbruskirtlens

funktion.

Påvirkning af knogleomsætningen, som kan give

nedsat kalkaflejring i knoglevæv.

Forhøjede værdier af fedtstoffer (triglycerider) i blodet.

Betændelse i blodkar.

Smagsforstyrrelser.

Uklarhed i øjets linse, øjenbetændelse i øjets

bindehinde, øget tryk i øjet.

Høreforstyrrelser, f.eks. tinnitus (susen for ørerne),

døvhed, nedsat hørelse, ændring i toneopfattelse,

ubehagelig eller smertefuld opfattelse af lyde.

Hyppig vandladning, besvær med at lade vandet evt.

vandladningsstop. Ved vandladningsstop, kontakt

lægen.

Hårtab.

Impotens (rejsningsbesvær), nedsat sædproduktion,

nedsat lyst til sex, nedsat fertilitet hos mænd.

Tandkødsbetændelse hos mænd.

Hyppighed ikke kendt:

Nedsatte værdier af B

-vitamin.

Øjenskader (retinotoksicitet).

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder

afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud.

Tal med Deres læge eller apoteket hvis De er i

langtidsbehandling med epilepsimedicin, har

knogleskørhed eller tager medicin med

binyrebarkhormon.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Timonil

Retard ved temperaturer over 25

°C. Opbevares i original emballage.

Tag ikke Timonil

Retard efter den udløbsdato, der står

på pakningen.

Spørg på apoteket hvordan De aflevere medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Timonil

®

Retard indeholder:

Aktivt stof: Carbamazepin 300 mg eller 600 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Eudragit, mikrokrystallinsk

cellulose, natriumstivelsesglycolat, talcum, kolloid vandfri

silica, magnesiumstearat.

Udseende

Timonil Retard 300 mg er en hvid, rund, flad, tablet med

krydsdelekærv på den ene side og ”T” trykt på den anden

side. Tabletten kan deles i to lige store dele. Yderligere

deling af tabletten er til så den er nemmere at sluge, ikke

for at kunne dele i lige store kvarter.

Timonil Retard 600 mg er en hvid, aflang tablet med

delekærv på den ene side og ”T” på den anden side.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

Pakningsstørrelser

Timonil

Retard fås i pakninger med 100 depottabletter.

Indehaver af markeds-

føringstilladelsen

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Timonil

er et registreret varemærke, der tilhører Desitin

Arzneimittel GmbH.