Timogel

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Timogel 1 mg/g øjengel, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 1 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • øjengel, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Timogel 1 mg/g øjengel, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49854
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Timogel® 1 mg/g, øjengel i enkeltdosisbeholdere

Timolol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Timogel

3. Sådan skal du bruge Timogel

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Timogel

indeholder timolol, som er en betablokker

der gives i øjet.

Timogel

anvendes til behandling af visse typer

øjensygdomme, hvor der er overtryk i øjet (glaukom

og okulært overtryk).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Timogel

®

Brug ikke Timogel

®

hvis du

• er allergisk over for timolol eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

• har astma eller har haft astma, alvorlig kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) eller andre former

for vejrtrækningsproblemer.

• har problemer med hjertet, som f.eks. uregel­

mæssig eller langsom puls, hjertesvigt eller

sygdomme, der påvirker hjerterytmen.

• lider af syg sinus­syndrom (en vedvarende langsom

hjerterytme, der medfører svaghed og træthed).

• får anfald af højt blodtryk pga. en ubehandlet

svulst i binyrerne (fæokromocytom).

• har en øjenlidelse i hornhinden (corneadystrofi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du bruger Timogel

, hvis du

• har en alvorlig hjertesygdom (f.eks. prinzmetals

angina).

• har for surt blod (en lidelse der kaldes metabolisk

acidose og som medfører hurtigt åndedræt,

konfusion og træthed).

• har lavt blodtryk.

• har langsom puls.

• har risiko for sygdom i skjoldbruskkirtlen

(hyperthyreoidisme).

• lider af sukkersyge (diabetes). Du bør kontrollere

dit blodsukker oftere i starten af behandlingen.

• er i behandling med anden lokal betablokker.

• behandles for et bestemt slags glaukom (snæver­

vinklet glaukom), da du så skal have myotiske

øjendråber sammen med Timogel

• er opereret for glaukom. Der har været tilfælde

af årehindeløsning (årehinden er et af lagene i

øjet) efter anvendelse af timolol (det aktive stof i

Timogel

• bruger kontaktlinser.

• tager betablokkere gennem munden (systemisk

virkende betablokkere).

• lider af psoriasis.

• skal opereres (gradvis nedtrapning af Timogel

anbefales).

• har mild til moderat kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL).

• lider af allergi, (der kan der værre større risiko for,

at du får en allergisk reaktion, mens du bruger

Timogel

• er ældre og har nedsat nyre­ og/eller leverfunk­

tion.

• har behandlet fæokromocytom (sjældent

forekommende hormonproducerende tumor (knude)

i binyrens inderste del).

• hvis du har kredsløbsforstyrrelser i arme og

ben eller du har hvide, ”døde” fingre og tæer

(Raynauds syndrom).

Du må ikke standse behandling med Timogel

®

pludseligt (især ikke hvis du lider af brystsmerter

(angina)), Timogel

®

skal nedtrappes gradvist over

en periode på 1-2 uger. Tal med lægen.

Lægen vil med jævne mellemrum undersøge dine øjne

samt trykket i øjnene.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at du er i behandling med Timogel

. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Timogel

står på dopinglisten og kan medføre udeluk­

kelse ved sportsstævner. Spørg lægen.

Brug af anden medicin sammen med Timogel

®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Tal med din læge, hvis du

• tager medicin mod smerter (phenylbutazon, ikke­

steriodt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID)).

• tager medicin mod psykisk sygdom (fluoxetin,

paroxetin, parasymptomnimetika, imipramin,

neuropleptika).

• tager medicin mod forhøjet blodtryk (guanethidin,

centralt virkende antihypertensiva, alfablokkere,

amifostin, nitroderivater) eller hjerterytmen (f.eks.

betablokkere eller calciumkanalblokkere, klasse

I­antiarytmika, andre bradykardielle lægemidler,

dihydropyridiner).

• tager medicin til behandling af visse hjertelidelser

(f.eks. amiodaron, digitalis glycosider, quinidin,

bepridil, diltiazem, verapamil, fingolimod,

propafenon, dipyridamol, pilocarpin).

• bruger øjendråber, der indeholder adrenalin.

• tager anden medicin, der påvirker trykket i øjet.

• tager medicin mod spastiske lidelser (baclofen).

• tager medicin mod diabetes (insulin, tabletbe­

handling med diabetes, glinider, gliptiner).

• får bedøvende medicin (lidocain gennem venerne

i.v.).

• tager medicin der kan give forlænget hjerterytme

(Torsades de pointes).

Kontaktlinser

Timogel

må ikke anvendes sammen med kontakt­

linser.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

10­2014

P087008­4

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Timogel

efter

aftale med lægen.

Amning

Timogel

går over i modermælken, men det er ikke

sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen,

hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Timogel

kan give bivirkninger som synsforstyrrelser,

dobbeltsyn, hængende øjenlåg, forbigående sløret

syn og svimmelhed eller træthed, der i mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Timogel

®

Brug altid Timogel

nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 dråbe i det syge øje eller de syge øjne 1 gang

dagligt om morgenen.

Undgå kontakt mellem spidsen af enkeltdosisbeholde­

ren og øjet eller øjenlågene.

Øjengelen skal anvendes omgående efter åbning

af enkeltdosisbeholderen, og beholderen skal bort­

skaffes efter brug.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke bruge

Timogel

øjengel.

Ældre

Det er ikke nødvendig at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Hvis du bruger andre øjendråber, skal der gå mindst

15 minutter før drypning med Timogel

. Timogel

øjengel skal være det præparat, som du bruger til

sidst.

Brugsvejledning

En enkeltdosisbeholder indeholder nok til begge øjne.

1. Vend enkeltdosisbeholderen på hovedet og ryst

kraftigt, så øjengelen glider ned i spidsen.

2. Åbn enkeltdosisbeholderen. Bøj hovedet bagover,

eller læg dig på ryggen.

3. Hold enkeltdosisbeholderen tæt på øjet, men

spidsen af enkeltdosisbeholderen må ikke røre øjet

eller øjenlågene.

4. Træk det nederste øjenlåg forsigtigt ned og kig op

i loftet.

5. Tryk forsigtigt på flasken og lad 1 dråbe falde ned i

den dannede “lomme” mellem det nederste øjenlåg

og øjet. Hold enkeltdosisbeholderen lodret, når du

drypper. På den måde får du den rigtige dosis.

6. Luk øjet og tryk i det inderste hjørne af det

behandlede øje (på tårekanalen) i 2 minutter for

at mindske bivirkningerne.

Timogel

øjengel skal anvendes omgående efter

åbning og en eventuel rest smides ud.

Hvis du har brugt for meget Timogel

øjengel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere Timogel

øjengel, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Timogel

Hvis du har glemt en dosis Timogel

øjengel, så brug

den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart

skal bruge den næste dosis øjengel, så spring den

glemte dosis over. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Timogel

Du må ikke standse behandling med Timogel

®

pludseligt (især ikke hvis du lider af brystsmerter

(angina)), Timogel

®

skal nedtrappes gradvist over en

periode på 1­2 uger. Tal med lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led­ og

muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt

lægen.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed anafylaktisk reaktion. Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste,

trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga.

dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Meget langsom puls. Tendens til besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.

• Kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalig­

nende anfald / åndenød (hovedsaligt hos patienter

med obstruktiv lungesygdom ). Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga.

blodprop i hjernen. Ring 112.

• Hjertesvigt/ hjertestop. Ring 112.

• Årehindeløsning efter øjenoperationer.

Kontakt læge eller skadestue (årehinden er

et af lagene i øjet).

Ikke alvorlig bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

• Nældefeber.

• Lokalt rødligt udslæt på huden, overfølsomheds­

reaktioner.

• Kløe.

• Hukommelsestab.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

• Psoriasislignende udslæt eller forværring af

psoriasis.

• Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt.

bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker

(blodglukose).

• Hovedpine, svimmelhed.

• Stigende tegn og symptomer på myasthenia gravis

(abnorm træthed og lammelser af muskler, især af

øjenlåg, åndedrætsbesvær). Kan være eller blive

alvorligt. Kontakt lægen.

• Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

• Søvnløshed, mareridt.

• Træthed, kraftesløshed og svaghed.

• Nedsat sexlyst og sexuelle funktionsforstyrrelser.

• Impotens (rejsningsbesvær).

• Øjenirritation (f.eks. brænden, svien, kløe, tåreflod

og rødme).

• Øget blodgennemstrømning til øjets bindehinde,

øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd,

betændelse i øjenlåget, hornhindebetændelse.

• Nedsat følsomhed af øjets hornhinde samt tørre

øjne og sløret syn.

• Synsforstyrrelser med sløret syn, brydnings­

ændringer.

• Hængende øjenlåg.

• Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen

eller evt. skadestue.

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning

og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre

tilfælde ring 112.

• Hjertebanken.

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

• Haltende gang, nedsat smertende funktion (pga.

forsnævring af større blodkar).

• Kolde hænder og fødder.

• Åndenød / åndedrætsbesvær.

• Hoste.

• Sure opstød / halsbrand, smagsforstyrrelser.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i

tænderne. Hvis du bruger Timogel® i mere end 2­3

uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du

ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

• Kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter.

• Hårtab.

• Brystsmerter.

• Vand i kroppen. Kontakt lægen.

• Muskelsmerter.

• Hududslæt.

Timogel

kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver,

som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til

Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikker

heden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Timogel

®

utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Timogel

ved almindelig temperatur.

Opbevar enkeltdosisbeholderne i posen og den

originale yderpakning, for at beskytte mod lys.

Efter anbrud af enkeltdosisbeholder: Anvendes

omgående og bortskaffes efter anvendelse.

Efter åbning af posen: Enkeltdosisbeholderne

anvendes i løbet af højst 1 måned.

Brug ikke Timogel

efter den udløbsdato, der står på

pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespan­

den.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Timogel

indeholder:

Aktivt stof : Timolol som timololmaleat.

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol, polyvinyl­

alkohol, carbomer 974P, natriumacetattrihydrat,

lysinmonohydrat, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Opalagtig, farveløs til lysegul gel i enkeltdosis­

beholdere.

Pakningsstørrelse

Timogel

fås i en pakningsstørrelse á 10 enkelt­

dosisbeholdere med 0,4 g øjengel pakket i papir/

aluminiumsposer i æske med 3 poser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Timogel

er et registreret varemærke, der tilhører

Laboratoires Thea.

Timogel

svarer til Timosan Depot.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

oktober 2014

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

5-6-2018

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Active substance: Travoprost / Timolol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3622 of Tue, 05 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/665/T/53

Europe -DG Health and Food Safety