Tilcotil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tilcotil 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tilcotil 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58518
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tilcotil

®

20 mg, filmovertrukne tabletter

Tenoxicam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tilcotil

3. Sådan skal du tage Tilcotil

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tilcotil virker smertestillende og dæmper betændelse

(inflammation). Det tilhører gruppen af non-steroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan bruge Tilcotil

– Til behandling af gigtsygdomme.

– Til behandling af smerter og hævelser i led

og muskler samt andre betændelseslignende

lidelser.

– Til behandling af menstruationssmerter og

smerter efter tandudtrækning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Tilcotil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Tilcotil:

– hvis du er allergisk over for tenoxicam, non-

steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID’er)

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tilcotil

(angivet i afsnit 6).

– hvis du tidligere har haft vejrtrækningsbesvær,

astma, nældefeber eller snue efter behandling

med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende

medicin (NSAID).

– hvis du har meget dårligt hjerte.

– hvis du har eller har haft blødning fra mave

eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse

med behandling med smertestillende medicin

(NSAID).

– hvis du har eller har haft mavesår eller

maveblødninger mere end en gang.

– hvis du har meget dårlig lever.

– hvis du har meget dårlige nyrer.

– hvis du har for få blodplader i blodet.

– hvis du er gravid i 7. – 9. måned.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Tilcotil, hvis

– du tager anden smertestillende medicin (NSAID-

præparater, herunder COX-2-hæmmere mod

ledlidelser).

– du har haft blødende tyktarmsbetændelse

(colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene

(Crohns sygdom). Disse sygdomme kan forværres

af NSAID.

– du tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende

medicin eller medicin mod depression. Det kan

øge risikoen for mavesår og blødning.

– du har eller har haft astma.

– du har en infektion.

Brug af anden medicin sammen med Tilcotil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med lægen inden behandling med Tilcotil, hvis

du tager:

– anden smertestillende medicin (NSAID,

acetylsalicylsyre, salicylater).

– binyrebarkhormoner.

– blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin,

clopidogrel).

– medicin mod depression (SSRI, lithium).

– medicin mod alvorlig psoriasis, leddegigt og

kræft (methotrexat).

– vanddrivende medicin og blodtryksnedsættende

medicin (f.eks. hydrochlortiazid).

– tabletter mod diabetes.

– medicin mod urinsyregigt (probenecid).

– medicin i forbindelse med

organtransplantationer (ciclosporin og

tacrolimus).

– colestyramin må ikke tages samtidigt med

Tilcotil. Der skal normalt gå mindst to timer

mellem, du tager de to slags medicin.

– Hostestillende lægemidler (dextromethorphan).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Tilcotil i de sidste 3 måneder før

forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det

nyfødte barn. Tal med lægen.

Du skal normalt ikke tage Tilcotil i de første 6

måneder af graviditeten. Tal med lægen. Dosis skal

være så lav som muligt og behandlingen skal vare så

kort tid som muligt.

Frugtbarhed

Kvinder der ønsker at blive gravide:

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde

op med at tage Tilcotil eller kun tage Tilcotil i så kort

tid som muligt og i så lav dosis som muligt. Tilcotil

kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen,

om der er en anden behandling.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med

Tilcotil er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tilcotil kan give bivirkninger (f.eks. svimmelhed og

synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Tilcotil indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

08-2017

P061059-2

Vær opmærksom på følgende

– Brug af Tilcotil kan være forbundet med

en let forøget risiko for hjertetilfælde

(myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Risikoen

øges ved brug af høje doser og ved længere tids

brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid

må normalt ikke overskrides.

– Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft

slagtilfælde eller mener, at du har risiko for

dette (f.eks. hvis du har for højt blodtryk,

sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger),

så tal med lægen.

– Hvis du får smerter i øverste del af maven

(mavesår) og/eller blødning fra mave eller

tarm, mens du tager Tilcotil, skal du stoppe

med at tage medicinen og kontakte læge eller

skadestue.

– Ældre og svækkede patienter får oftere

bivirkninger ved brug af NSAID-præparater.

Kontakt straks læge, hvis du oplever

usædvanlige mavesmerter, ændret afføring,

halsbrand m.m.

– Hvis du får hyppige eller daglige

hovedpineanfald, når du i længere tid har taget

Tilcotil, kan det skyldes medicinen. Kontakt

lægen.

– Tilcotil kan gøre det sværere at blive gravid. Tal

med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

– Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-

Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse

og eksfoliativ dermatitis) er rapporteret ved

anvendelse af Tilcotil, og ses først på kroppen

som rødlige pletter eller som runde pletter (ofte

med blærer i midten).

– Yderligere symptomer, man bør være

opmærksom på, er sår i munden, i svælget, på

kønsorganerne og øjenbetændelse (røde og

hævede øjne).

– Disse potentielt livstruende hududslæt er ofte

ledsaget af influenzalignende symptomer.

Udslættet kan udvikle sig til udbredt

blæredannelse eller afskalning af huden.

– Der er størst risiko for at udvikle alvorlige

hududslæt de første uger af behandlingen.

– Hvis du har udviklet Stevens-Johansons

Syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved

behandling med Tilcotil, må du aldrig begynde

at tage Tilcotil igen.

Hvis du udvikler hududslæt eller de nævnte

hudsymptomer, skal du stoppe med at tage Tilcotil og

straks søge læge. Fortæl lægen, at du tager Tilcotil.

Kontakt lægen, hvis du får synsforstyrrelser under

behandlingen med Tilcotil.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at du er i behandling med Tilcotil. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Tilcotil må ikke anvendes af gravide de sidste 3

måneder før forventet fødsel.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

3. Sådan skal du tage Tilcotil

Tag altid Tilcotil nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Gigtlidelser og smerter i led og muskler: 1 tablet

(20 mg) daglig.

Menstruationssmerter og smerter efter

tandudtrækning: 1–2 tabletter (20–40 mg) 1 gang

daglig.

Tag Tilcotil i så kort tid og med så lav dosis som

muligt for at mindske bivirkningerne.

Ældre

Ældre har større risiko for at få alvorlige bivirkninger.

Tal med lægen før du tager Tilcotil.

Børn

Du må normalt ikke bruge Tilcotil til børn og unge.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Personer med nedsat nyre- eller leverfunktion har

større risiko for at få alvorlige bivirkninger. Tal med

lægen før du tager Tilcotil.

Tabletterne har delekærv. Delekærven er kun beregnet

til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at

sluge den hel.

Hvis du har taget for meget Tilcotil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Tilcotil, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Du kan få kvalme, opkastninger, svimmelhed,

ukoordinerede bevægelser, kramper og evt.

bevidstløshed eller koma.

Overdosering med Tilcotil kan påvirke din lever og

nyrers funktion og ændre blodets størkningsevne.

Enkelte rapporter har vist at nyresvigt og hjertestop

kan forekomme.

Hvis du har glemt at tage Tilcotil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Tilcotil

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter.

– Blodig opkastning og/eller sort afføring pga.

blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

– Betændelse i munden med sår. Kontakt lægen.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000

patienter.

– Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

– Voldsomme smerter i maven og meget medtaget

almen tilstand pga. hul på mavesæk eller tarm.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

– Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile,

hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede

ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

– Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kontakt læge eller skadestue.

– Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker

pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt læge eller skadestue.

– Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-

Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)

er rapporteret (se afsnit 2)

– Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller

skadestue.

– Forværring af tyktarmsbetændelse (colitis

ulcerosa) og betændelse i tarmene (Crohns

sygdom) med diarré, slim og blødning fra

endetarmen. Kontakt lægen.

– Betændelse i bugspytkirtlen.

– Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

– Brug af NSAID kan være forbundet med en let

øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt)

og slagtilfælde. Ring 112, hvis du får:

åndenød, angst, brystsmerter med

udstråling til hals eller arme pga.

blodprop i hjertet.

lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed

pga. blodprop i hjernen eller

hjerneblødning.

– Brug af NSAID kan være forbundet med

ophobning af væske i kroppen, belastning af

hjertet og forhøjet blodtryk. Kontakt lægen,

hvis du får:

hævede ben, åndenød ved anstrengelse,

evt. også i hvile og/eller trykken for

brystet.

– Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge

eller skadestue.

– Træthed og bleghed, evt. tendens til

halsbetændelse og blødninger i huden pga.

alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i

blodet. Kontakt lægen.

– Smerter, feber, blod i urinen og skummende

urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og

fødder pga. nyreskade eller nyrebetændelse.

Kontakt læge eller skadestue.

– Enkelte tilfælde af ufrivillig barnløshed hos

kvinder er blevet rapporteret efter brug af

tenoxicam og lignende stoffer. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig – meget almindelige bivirkninger:

Forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter.

– Ubehag i maven, mavesmerter, luft i tarmene,

sure opstød/halsbrand, kvalme.

– Svimmelhed, hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter.

– Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt.

opkastninger pga. mavesår. Kan være eller blive

alvorligt. Kontakt lægen.

– Hævelser, vand i kroppen. Kontakt lægen.

– Hjertebanken.

– Næseblod.

– Forstoppelse, diarré, mundbetændelse,

mundtørhed og opkastning.

– Kløe, rødme af huden, udslæt, nældefeber.

– Appetitløshed, træthed.

– Søvnforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter.

– Depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal

med lægen.

– Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

– Mindre blødninger i hud og slimhinder.

– Døsighed.

– Nervøsitet, forvirring, mareridt.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000

patienter.

– Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

– Åndenød / åndedrætsbesvær, astma. Kan være

alvorligt. Kontakt læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

– Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i

blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

– Synsforstyrrelser. Tal med lægen.

– Smerter og svien ved vandladningen.

– Øget følsomhed af huden for lys.

– Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

– Nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

– Hallucinationer.

– Luft i tarmene.

Tilcotil kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver,

blodprøver og leverfunktionstest, som igen bliver

normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Tilcotil utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte

mod fugt.

Tag ikke Tilcotil efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Tilcotil indeholder:

– Aktivt stof: tenoxicam

– Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat,

majsstivelse, talcum, magnesiumstearat,

methylhydroxypropylcellulose og farvestofferne

titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Tilcotil 20 mg er en oval, gråliggul filmovertrukken

tablet med delekærv på den ene side og mærket ”20”

på den anden side.

Pakningsstørrelser

Tilcotil findes i pakninger med 60 filmovertrukne

tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Tilcotil

er et registreret varemærke, der tilhører

Meda AB.

Denne indlægsseddel blev senest ændret august

2017.