Tilcotil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tilcotil 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tilcotil 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12501
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tilcotil 20 mg, filmovertrukne tabletter

Tenoxicam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tilcotil til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tilcotil

Sådan skal du tage Tilcotil

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Tilcotil virker smertestillende og dæmper betændelse (inflammation). Det tilhører gruppen af non-

steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan bruge Tilcotil

Til behandling af gigtsygdomme.

Til behandling af smerter og hævelser i led og muskler samt andre betændelseslignende

lidelser.

Til behandling af menstruationssmerter og smerter efter tandudtrækning.

Lægen kan have givet dig Tilcotil for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE TILCOTIL

Tag ikke Tilcotil hvis

du er overfølsom (allergisk) over for tenoxicam, lignende stoffer (NSAID) eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

du tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller snue efter behandling med

acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).

du har meget dårligt hjerte.

du har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med

smertestillende medicin (NSAID).

du har eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end en gang.

du har meget dårlig lever.

du har meget dårlige nyrer.

du har for få blodplader i blodet.

du er gravid i 7. – 9. måned.

Vær ekstra forsigtig med at tage Tilcotil

Vær opmærksom på følgende:

Brug af Tilcotil kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde

(”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere

tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides.

Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for

dette (f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så

tal med lægen.

Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm,

mens du tager Tilcotil, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du

oplever usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.

Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Tilcotil, kan

det skyldes medicinen. Kontakt lægen.

Tilcotil

kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Tal med lægen inden du tager Tilcotil, hvis:

du tager anden smertestillende medicin (NSAID præparater, herunder COX-2 hæmmere mod

ledlidelser).

du har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns

sygdom). Disse sygdomme kan forværres af NSAID.

du tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression. Det

kan øge risikoen for mavesår og blødning.

du har eller har haft astma.

du har en infektion.

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, da Tilcotil indeholder lactose.

Kontakt straks læge, hvis du under behandlingen får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre

overfølsomhedsreaktioner.

Kontakt lægen, hvis du får synsforstyrrelser under behandlingen med Tilcotil.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Tilcotil. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen inden behandling med Tilcotil, hvis du tager:

anden smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre, salicylater).

binyrebarkhormoner.

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel).

medicin mod depression (SSRI, lithium).

medicin mod alvorlig psoriasis, leddegigt og kræft (methotrexat).

vanddrivende medicin og blodtryksnedsættende medicin (f.eks. hydrochlortiazid).

tabletter mod diabetes.

medicin mod urinsyregigt (probenecid).

medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus).

colestyramin må ikke tages samtidigt med Tilcotil. Der skal normalt gå mindst to timer

mellem, du tager de to slags medicin.

Brug af Tilcotil sammen med mad og drikke

Du skal tage Tilcotil med et glas vand.

Det er bedst at tage Tilcotil i forbindelse med eller lige efter et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Tilcotil i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det

nyfødte barn. Tal med lægen.

Du skal normalt ikke tage Tilcotil i de første 6 måneder af graviditeten. Tal med lægen. Dosis skal

være så lav som muligt og behandlingen skal vare så kort tid som muligt.

Kvinder der ønsker at blive gravide:

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Tilcotil eller kun tage Tilcotil i så

kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.

Tilcotil

kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Tilcotil er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tilcotil kan give bivirkninger (f.eks. svimmelhed og synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tilcotil

Tilcotil tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE TILCOTIL

Tag altid Tilcotil nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Gigtlidelser og smerter i led og muskler: 1 tablet (20 mg) daglig.

Menstruationssmerter og smerter efter tandudtrækning: 1–2 tabletter (20–40 mg) daglig.

Det er bedst at tage Tilcotil i forbindelse med eller lige efter et måltid.

Tag Tilcotil i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne.

Brugsanvisning:

Tilcotil filmovertrukne tabletter i 60 stk. pakninger fås i en særlig beholder, som er indrettet på en

måde, der gør det let at få hver enkelt tablet ud af beholderen. Når de to pile peger nøjagtigt mod

hinanden, kan man trykke den hvide del af beholderen en gang mod den røde bund, hvorved der

frigøres en tablet i bunden af beholderen (se venligst fig. 1 og 2). Det er ofte lettest at trykke, når

beholderen står på en bordplade.

FIG 1

FIG 2

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Du må normalt ikke bruge Tilcotil til børn og unge.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Tilcotil filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Tilcotil, end der står her, eller mere

end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Du kan få kvalme, opkastninger, svimmelhed, ukoordinerede bevægelser, kramper og evt.

bevidstløshed.

Overdosering med Tilcotil kan påvirke din lever og nyrers funktion og ændre blodets størkningsevne.

Hvis du har glemt at tage Tilcotil

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Tilcotil

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Tilcotil kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Betændelse i munden med sår. Kontakt lægen.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul på mavesæk eller

tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede

ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Forværring af tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) og betændelse i tarmene (Crohns sygdom)

med diarré, slim og blødning fra endetarmen. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde

(myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Ring 112, hvis du får:

åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.

lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

Brug af NSAID kan være forbundet med ophobning af væske i kroppen, belastning af hjertet

og forhøjet blodtryk. Kontakt lægen, hvis du får:

hævede ben, åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile og/eller trykken for brystet.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig

blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.

Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder

pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin

pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Enkelte tilfælde af ufrivillig barnløshed hos kvinder er blevet rapporteret efter brug af

tenoxicam og lignende stoffer. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig – meget almindelige bivirkninger:

Forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter.

Ubehag i maven, mavesmerter, luft i tarmene, sure opstød/halsbrand, kvalme.

Svimmelhed, hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter.

Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Kan være eller blive

alvorligt. Kontakt lægen.

Hævelser, vand i kroppen. Kontakt lægen.

Hjertebanken.

Næseblod.

Forstoppelse, diarré, mundbetændelse, opkastning og mundtørhed.

Kløe, rødme af huden, udslæt, nældefeber.

Appetitløshed, træthed.

Søvnforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Mindre blødning i hud og slimhinder.

Døsighed.

Nervøsitet, forvirring, unormale drømme.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Åndenød / åndedrætsbesvær, astma. Kan være alvorligt. Kontakt læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Synsforstyrrelser. Tal med lægen.

Smerter og svien ved vandladningen.

Øget følsomhed af huden for lys.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Nældefeber.

Tilcotil kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

F.eks. blodprøver, urinprøver, herunder ændringer i blodprøver for lever- og nyrefunktion.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar Tilcotil utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Tilcotil ved almindelig temperatur.

Brug ikke Tilcotil efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tilcotil, 20 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Tenoxicam

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (90,0 mg), majsstivelse, talcum,

magnesiumstearat, hypromellose og farvestofferne titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Tilcotil 20 mg er en oval, gråliggul filmovertrukken tablet med delekærv på den ene side og mærket

ROCHE på den anden side.

Pakningsstørrelser

Tilcotil findes i pakninger med 10 og 60 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Roche a/s

Industriholmen 59

2650 Hvidovre

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2008

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

28-1-2019


Tenoxicam: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002893/201802

Tenoxicam: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002893/201802

Tenoxicam: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002893/201802

Europe - EMA - European Medicines Agency