Thiamazol "EuroPharma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Thiamazol "EuroPharma" 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Thiamazol "EuroPharma" 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51498
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Thiamazol EuroPharma 5 mg, tabletter

thiamazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du

vil vide.

Lægen har ordineret Thiamazol EuroPharma til dig

personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thiamazol

EuroPharma

3. Sådan skal du tage Thiamazol EuroPharma

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Thiamazol EuroPharma hæmmer dannelsen af

stofskiftehormon i skjoldbruskkirtlen. Du kan bruge

Thiamazol EuroPharma mod forhøjet stofskifte.

Lægen kan have givet dig Thiamazol EuroPharma for

noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE THIAMAZOL EuroPharma

Tag ikke Thiamazol EuroPharma

hvis du er overfølsom (allergisk) over for thiamazol,

carbimazol, propylthiouracil eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Thiamazol

EuroPharma

Du skal stoppe behandlingen og kontakte din læge, hvis

du får ømhed i halsen, sår i munden, feber eller

andre symptomer på infektion.

du får gulsot, feber, udslæt, kvalme og opkastninger.

Tal med lægen, hvis

du har en leversygdom.

du har forstørret skjoldbuskkirtel (struma), og den

vokser under behandlingen med Thiamazol

EuroPharma.

du er gravid eller ammer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med jod eller

har været det i de seneste år.

Brug af Thiamazol EuroPharma sammen med mad

og drikke

Du kan tage Thiamazol EuroPharma i forbindelse med

et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager

nogen form for medicin

Graviditet

Hvis du er gravid, bør du ikke tage Thiamazol

EuroPharma. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Thiamazol

EuroPharma, da Thiamazol EuroPharma går over i

modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Thiamazol EuroPharma påvirker ikke

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE THIAMAZOL

EUROPHARMA

Tag altid Thiamazol EuroPharma nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Svære tilfælde:

Begyndelsesdosis: 6 til 12 tabletter (30-60mg) daglig

fordelt på flere doser. Følg lægens anvisning.

Lette tilfælde:

Begyndelsesdosis: 4 tabletter (20 mg) daglig. Følg

lægens anvisning.

Vedligeholdelsesdosis:

1-2 tabletter (5-10 mg) daglig.

Hvis du har forstørret skjoldbruskkirtel, eller du har

været i behandling med jod kan lægen i begyndelsen af

behandlingen ordinere meget store doser (f.eks. 24

tabletter (120 mg)).

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisning.

Hvis du har taget for mange Thiamazol EuroPharma

tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget flere Thiamazol EuroPharma, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er forandringer i blodet, der

kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder

samt infektioner og feber, evt. mathed, koldsved, sult,

forvirring, bevidstløshed pga. lavt blodglukose og

påvirkning af leverens funktion. Ved længere tids

overdosering kan du få struma og for lavt stofskifte.

Thiamazol EuroPharma, 2. udgave

Senest revideret februar 2013

Hvis du har glemt at tage Thiamazol EuroPharma

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en

dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Thiamazol

EuroPharma

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter

aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Thiamazol EuroPharma kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter.

Forstørret skjoldbruskkirtel. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller

skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge

eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse

og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og

evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.

Svær leversygdom. Søg straks læge eller skadestue.

Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og

muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt

lægen.

Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig

urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter.

Allergiske reaktioner med udslæt, nældefeber.

Smerter i leddene pga. ledbetændelse i et eller flere

led.

Nedsat antal hvide blodlegemer (granulocytopeni).

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter.

Feber.

Smerter i leddene (især i tommelfingerens grundled).

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Smagsforstyrrelser, svimmelhed.

Kvalme, opkastning og mavesmerter.

Påvirkning af leverens funktion (ingen symptomer).

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

Hævede lymfekirtler.

Betændelse i spytkirtel.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller

telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Thiamazol EuroPharma utilgængeligt for børn.

Opbevar Thiamazol EuroPharma i ydre karton.

Tag ikke Thiamazol EuroPharma efter den udløbsdato,

der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Thiamazol EuroPharma 5 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Thiamazol 5 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, mikrokrystallinsk

cellulose, majsstivelse, magnesiumstearat,

natriumstivelsesglycolat.

Pakningsstørrelser

Thiamazol EuroPharma fås i pakningsstørrelser á 50 og

100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Udseende

Hvid til gullig, rund, let hvælvet tablet mærket ”T5” og

med delekærv på den ene side.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Thiamazol EuroPharma svarer til Thycapzol.

13-3-2017

EuropharmaDK regains its authorisation

EuropharmaDK regains its authorisation

The Danish Medicines Agency has decided to lift the suspension of EuropharmaDK's manufacturing and importation authorisation, following the outcome of a follow-up inspection of EuropharmaDK ApS on 8 March where the Danish Medicines Agency ascertained that the critical findings had been corrected.

Danish Medicines Agency

3-2-2017

Update on Europharma DK

Update on Europharma DK

Europharma DK can now legally sell medicines repacked and released by Abacus Medicine.

Danish Medicines Agency

3-1-2017

Suspension of Europharma DK ApS’ authorisation to manufacture and distribute parallel imported medicinal products

Suspension of Europharma DK ApS’ authorisation to manufacture and distribute parallel imported medicinal products

Today, 3 January 2017, the Danish Medicines Agency suspended Europharma DK ApS’ authorisation number 30308 issued on 23 March 2015 for the manufacturing and import of medicinal products and intermediate products (GMP authorisation).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.