Theo-dur

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Theo-dur 300 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Theo-dur 300 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10045
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Receptpligtig medicin

123803-1

Theo-Dur depottabletter, 200 mg og 300 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.

Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

Lægen har ordineret Theo-Dur til dig personligt. Giv derfor ikke

medicinen til andre.

1. Virkning og anvendelse

Theo-Dur depottablet 200 mg er en hvid, marmoreret, ellipseformet

tablet med delekærv på den ene side og mærket ”THEO-DUR/200” på

den anden side.

Theo-Dur depottablet 300 mg er en hvid, marmoreret, aflang tablet

med delekærv på den ene side og mærket ”THEO-DUR/300” på den

anden side.

Theo-Dur udvider bronkierne og afslapper musklerne i luftvejene.

Luften kan nu lettere passere, og det er nemmere at trække vejret.

Du kan bruge Theo-Dur til langtidsforebyggelse af astma og andre

former for vejrtrækningsbesvær.

Du kan ikke bruge Theo-Dur depottabletter ved astmaanfald.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Theo-Dur

Tag ikke Theo-Dur hvis:

Du er overfølsom over for det virksomme indholdsstof, eller

beslægtede stoffer eller over for ét eller flere af de øvrige

indholdsstoffer i Theo-Dur.

Særlige forholdsregler

Tal med lægen hvis du har hjerte-/karsygdomme, f.eks. for højt

blodtryk eller høj, uregelmæssig puls, leversygdom, akut virusinfektion,

feber, mavesår, for højt stofskifte (f.eks. Basedow), epilepsi, eller du

tidligere har haft kramper.

Du må kun undtagelsesvis bruge Theo-Dur til børn under 3 år og kun

under nøje overvågning af lægen.

Du bør ikke tage Theo-Dur samtidig med naturmedicin, der indeholder

perikum (Hypericum perforatum), på grund af risiko for nedsat virkning

af Theo-Dur.

(Se også brug af anden medicin).

Hvis du ryger, skal du måske have en større dosis af Theo-Dur. Tal

med lægen.

Receptpligtig medicin

Brug af Theo-Dur sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Theo-Dur sammen med mad og drikke.

Alkohol kan ændre virkningen af Theo-Dur. Tal med lægen

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Theo-

Dur

Theo-Dur indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager Theo-Dur,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for

medicin.

Graviditet: Du må kun tage Theo-Dur efter lægens anvisning, og du må

ikke tage det sent i graviditeten.

Amning: Du må kun tage Theo-Dur efter lægens anvisning.

Theophyllin blivet udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Theo-Dur påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Virkningen af Theo-Dur bliver ændret af en lang række af anden

medicin, ligesom Theo-Dur kan ændre virkningen af anden medicin.

Det er derfor vigtigt, at du taler med lægen om din medicin, inden du

begynder at tage Theo-Dur.

Du bør ikke tage naturmedicin, der indeholder perikum (Hypericum

perforatum) sammen med Theo-Dur.

Hvis du allerede bruger perikumprodukter, skal du tale med lægen om

at stoppe behandlingen med perikum og om, hvornår du kan begynde

at bruge Theo-Dur.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller

har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på

recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Theo-Dur

Dosering

Tabletter 300 mg:

Voksne:

1 tablet (300 mg) 2 gange daglig i de første 3 dage.

Ved manglende virkning kan du i løbet af 1 uge øge dosis til 1½ tablet

(450 mg) 2 gange daglig.

Receptpligtig medicin

Hvis du stadig ikke har haft nogen virkning af medicinen efter nogle

dage, bør du tale med lægen.

Hvis du får generende bivirkninger, bør du straks sænke dosis til ½

tablet (150 mg) 2 gange daglig, og du bør tale med din læge.

Ældre:

Det kan være nødvendigt med en mindre dosis. Følg lægens

anvisning.

Tabletter 200 mg:

Børn:

½ -1 tablet 2 gange daglig.

Den daglige dosis afhænger af barnets vægt. Følg altid lægens

anvisning.

Du kan ikke bruge Theo-Dur til børn, der vejer under 12 kg.

Hvis du har nedsat leverfunktion, dårligt hjerte, virusinfektion eller

feber, skal du tage:

Tabletter 200 mg:

1 tablet (200 mg) 2 gange daglig i de første 3 dage.

Du kan herefter i løbet af 1 uge øge dosis til 1½ tablet (300 mg) 2

gange daglig.

Du kan dele tabletterne, men du må ikke tygge eller knuse tabletterne.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har

brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsanvisning:

Tag tabletterne hver 12. time sammen med lidt vand. Den sidste tablet

lige før sengetid.

Har du taget for meget Theo-Dur?

Tag ikke mere Theo-Dur, end lægen har ordineret. Symptomerne på

overdosering er de samme, som er nævnt under afsnittet om

bivirkninger. I svære tilfælde angst, uro, rysten på hænderne, susen for

ørene, uregelmæssig hjertebanken, oplevelse af lysglimt og kramper.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere

Theo-Dur, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Har du glemt at tage Theo-Dur?

Hvis du kommer til at springe en dosis over, fortsætter du bare med

den næste dosis. Du skal ikke bruge dobbelt dosis.

Receptpligtig medicin

4. Bivirkninger

Theo-Dur kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget hurtig, eventuelt også uregelmæssig hjerterytme, krampeanfald.

Kontakt lægen eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100

behandlede):

Søvnforstyrrelser, rastløshed, irritabilitet, nervøsitet, appetitløshed og

spiseforstyrrelser, kvalme, opkastning, hovedpine, rysten på hænderne

og hjertebanken.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af

1000 behandlede):

Nældefeber, udslæt.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10 000

behandlede):

Ændret adfærd hos børn.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der

står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er

generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Theo-Dur utilgængeligt for børn.

Brug ikke Theo-Dur efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Theo-Dur indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Theo-Dur er theophyllin.

De øvrige indholdsstoffer er: Non-pareil seeds. Lactose, vandfri.

Hypromellose. Magnesiumstearat. Glycerolmonostearat. Hvid bivoks.

Cetylalkohol. Myristylalkohol. Celluloseacetatphthalat. Diethylphthalat.

Markedsføring i Danmark

AstraZeneca A/S

Roskildevej 22

2620 Albertslund

Receptpligtig medicin

Tlf.: 43 66 64 62

Fax: 43 66 61 00

E-mail: med.info@astrazeneca.com

Fremstiller

OrionPharma

Espoo/Turku

Finland

Revideret juni 2006