Tetracyklin "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tetracyklin "DAK" 250 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Tetracyklin "DAK" 250 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07534
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tetracyklin DAK 250 mg og 333 mg filmovertrukne tabletter

Tetracyclinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tetracyklin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som

du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyklin DAK

3. Sådan skal du tage Tetracyklin DAK

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Tetracyklin DAK er et bredspektret antibiotikum til behandling af infektioner.

Tetracyklin DAK virker ved at hæmme en række bakterier og andre mikroorganismer.

Lægen kan have givet dig Tetracyklin DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TETRACYKLIN DAK

Tag ikke Tetracyklin DAK, hvis du:

er overfølsom over for tetracyclinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer

er gravid

har nedsat nyrefunktion

er i behandling med kapsler (acitretin eller isotretinoin) mod psoriasis, akne eller andre

hudlidelser

Vær ekstra forsigtig med at tage Tetracyklin DAK

Tal med lægen inden du tager Tetracyklin DAK, hvis du:

har nedsat lever- eller nyrefunktion

har forsnævring af spiserøret eller mave-tarmkanalen

får vedvarende hovedpine, smerter bag øjnene eller synsforstyrrelser

får diaré

Behandling med Tetracyklin DAK kan gøre huden lysfølsom. Under behandlingen bør du

derfor undgå direkte eller kunstigt sollys.

Tetracyklin DAK kan i sjældne tilfælde svække virkningen af p-piller; du bør derfor bruge

anden sikker prævention, mens du tager Tetracyklin DAK. Spørg lægen.

Brug ikke Tetracyklin DAK hvis udløbsdatoen er overskredet. For gammel Tetracyklin DAK

kan give skader på nyrerne.

Børn under 12 år bør kun få Tetracyklin DAK efter lægens anvisning, da de kan få varig

misfarvning af tænderne samt midlertidig nedsat vækst af knoglerne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod mavesår (sucralfat)

produkter, der indeholder zink

produkter, der indeholder jernforbindelser

medicin mod hjertelidelser (digoxin og quinapril)

vanddrivende medicin

kapsler mod psoriasis eller akne (isotretinoin og acitretin)

p-piller

anden medicin mod infektion

medicin mod HIV-virus (didanosin)

medicin mod urinsur gigt (probenecid)

medicin mod manier og depression (lithium)

medicin mod visse former for gigt og kræft (methotrexat og porfimer)

Virkningen af Tetracyklin DAK nedsættes, hvis du samtidig tager medicin mod for megen

mavesyre eller mod forstoppelse samt kosttilskud, der indeholder jern, aluminium,

magnesium eller calcium. Der skal derfor gå mindst 3 timer mellem indtagelsen af

ovennævnte produkttyper og Tetracyklin DAK.

Brug af Tetracyklin DAK sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Tetracyklin DAK sammen med mad indeholdende jern, aluminium,

magnesium, calcium samt mælk og mælkeprodukter, da det kan nedsætte virkningen af

Ttracyclin DAK.

Der skal derfor gå mindst 3 timer mellem du tager Tetracyklin DAK og ovennævnte mad-

og drikkevarer.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Du må ikke bruge Tetracyklin DAK, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik og arbejdssikkerhed

Tetracyklin DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE TETRACYKLIN DAK

Tag altid Tetracyklin DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Tag tabletten med rigelig væske (dog ikke mælk).

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 g (1000 mg) i døgnet fordelt på 2 - 4 doser.

Børn

Må ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Tetracyklin DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Tetracyklin DAK, end der

står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen

med.

Tegn på at du har taget for mange Tetracyklin DAK kan være kvalme, opkastning, diaré,

skader på lever og/eller nyrer.

Hvis du har glemt at tage Tetracyklin DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Tetracyklin DAK

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Tetracyklin DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100

behandlede):

Alvorlige: Forstyrrelse i dannelsen af tænder hos børn.

Ikke alvorlige: Varig misfarvning af børns tandemalje; kvalme, opkastning, diaré.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Midlertidig væksthæmning af knogler hos børn.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Hævelser og væskeansamlinger i hals og ansigt.

Ikke alvorlige: Forsnævringer og sår i spiserøret; hududslæt; allergiske hudreaktioner;

nældefeber, lysfølsomhed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Øget tryk i hjernen.

Ikke alvorlige: Svimmelhed; øresusen; synsforstyrrelser; muskelsvækkelse.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000):

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion); forværring af eksisterende

bindevævssygdom (SLE); blodig diaré på grund af betændelse i tarmen; påvirkning af

lever ved allerede svækket nyrefunktion; nyrepåvirkning; voldsomme mavesmerter og

feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen; blodmangel med gulsot; forandringer i

blodet, der kommer til udtryk ved træthed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker,

tendens til infektioner og feber.

Ikke alvorlige: Synkebesvær; infektion ved kønsdelene; overvækst af resistente bakterier

og svampe, som kan medføre betændelse i tungen, munden, endetarmen eller skeden.

Tetracyklin DAK kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.

Det drejer sig f.eks. om ændringer i visse laboratorieprøver så som øget karbamid i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Tetracyklin DAK utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

Brug aldrig Tetracyklin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tetracyklin DAK 250 mg og 333 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Tetracyclinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Crospovidon (E 1202), gelatine, hypromellose (E 464),

magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520)

og talcum (E 553b).

Farvestoffer: Riboflavin (E 101) og titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Tetracyklin DAK er gule, hvælvede og filmovertrukne tabletter.

Tetracyklin DAK 250 mg findes i pakningsstørrelser à 24, 40 og 100 stk.

Tetracyklin DAK 333 mg findes i pakningsstørrelser à 30 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2010

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed