Tetracyclin "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tetracyclin "Actavis" 250 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Tetracyclin "Actavis" 250 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19437
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tetracyclin Actavis

filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Tetracyclinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tetracyclin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin Actavis

Sådan skal du tage Tetracyclin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tetracyclin Actavis er et bredspektret antibiotikum. Du kan bruge Tetracyclin

Actavis til behandling af infektioner.

Tetracyclin Actavis virker ved at hæmme en række bakterier og andre

mikroorganismer.

Lægen kan have givet dig Tetracyclin Actavis for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin Actavis

Tag ikke Tetracyclin Actavis, hvis:

du er overfølsom (allergisk) over for tetracyclin eller et af de øvrige

indholdsstoffer

du er gravid.

du har dårlige nyrer.

du er i behandling med kapsler (acitretin eller isotretinoin) mod psoriasis,

bumser eller andre hudlidelser. Spørg lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Tetracyclin Actavis, hvis du:

har dårligt fungerende lever eller nyrer.

har forsnævring i spiserøret, maven eller tarmen.

får vedvarende hovedpine, smerter bag øjnene eller synsforstyrrelser.

får diarré.

Behandling med Tetracyclin Actavis kan gøre huden lysfølsom. Under

behandlingen bør du derfor undgå direkte eller kunstigt sollys.

Brug ikke Tetracyclin Actavis, hvis udløbsdatoen er overskredet. For gammel

Tetracyclin kan give skader på nyrerne.

Du må kun bruge Tetracyclin Actavis til børn under 12 år efter lægens anvisning.

Børn, hvis tænder ikke er færdigudviklede, har risiko for varig misfarvning og

skade på tænderne.

Brug af anden medicin sammen med Tetracyclin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, hvis du tager

medicin mod mavesår (sucralfat).

produkter, der indeholder zink.

produkter, der indeholder jernforbindelser.

medicin mod hjertelidelser (digoxin og quinapril).

vanddrivende medicin.

kapsler mod psoriasis eller bumser (isotretinoin og acitretin).

anden medicin mod infektion.

medicin mod HIV-virus (didanosin).

medicin mod urinsur gigt (probenicid).

medicin mod manier og depression (lithium).

medicin mod kræft og visse typer gigt (methotrexat).

Kontakt lægen. Det er måske nødvendigt at ændre dosis.

Hvis du samtidig tager medicin mod for megen mavesyre eller mod forstoppelse,

og kosttilskud, der indeholder aluminium, jern, calcium eller magnesium, kan det

nedsætte virkningen af Tetracyclin Actavis. Der skal derfor gå mindst 3 timer

mellem du tager Tetracyclin Actavis, og ovennævnte medicin eller kosttilskud.

Brug af Tetracyclin Actavis sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Tetracyclin Actavis sammen med mælkeprodukter, da det kan

nedsætte virkningen af Tetracyclin Actavis. Der skal gå 3 timer mellem du tager

Tetracyclin Actavis og mælkeprodukter.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Tetracyclin Actavis, hvis du er gravid.

Amning

Tetracyclin Actavis bliver udskilt i modermælken.

Hvis du ammer, må du ikke tage Tetracyclin Actavis. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tetracyclin Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Tetracyclin Actavis indeholder lactose

Tabletterne indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Tetracyclin Actavis

Tag altid Tetracyclin Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

1 tablet på 500 mg 2 gange dagligt eller 1 tablet på 250 mg 4 gange dagligt.

Børn:

Du må kun bruge Tetracyclin Actavis til børn under 12 år efter lægens anvisning.

Ved svær akne:

Enten 1-2 tabletter på 250 mg eller 1 tablet på 500 mg dagligt gennem flere

måneder.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag tabletten sammen med rigelig væske (dog ikke mælk) eller et let måltid uden

mælkeprodukter.

Hvis du har taget for mange Tetracyclin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tetracyclin

Actavis, end der står her , eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på at du har taget for mange Tetracyclin Actavis kan være kvalme,

opkastning, og diarré. Hos patienter med dårlige nyrer er der ved overdosering

set skader på lever og nyrer

Hvis du har glemt at tage Tetracyclin Actavis

Hvis du har glemt en dosis Tetracyclin Actavis, så tag den, så snart du kommer i

tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, skal du springe den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Tetracyclin Actavis

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med

Tetracyclin Actavis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud

af 100 behandlede):

Mangelfuld udvikling af tandemaljen hos børn. Kontakt læge.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede):

Sår eller forsnævringer i spiserøret. Kontakt læge.

Hævelse af ansigt, læber, hals og tunge (angioødem). Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, synsforstyrrelser, smerter bag øjnene).

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000

behandlede):

Stærke mavesmerter og vandig, slimet diarré (akut tyktarmsbetændelse).

Kontakt straks læge eller skadestue.

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt

straks læge eller skadestue.

Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og

slimhinder, blå mærker, tendens til infektioner og feber. Søg straks læge.

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks.

pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse. Ring 112 (kan være

livsfarligt).

Forværring af bindevævslidelsen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus).

Kontakt læge.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.

Hvis du har dårlige nyrer, er der risiko for påvirkning af leveren, som viser sig

ved gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

Kvalme, opkastning, diarré, varig misfarvning af børns tandemalje.

Midlertidig hæmning af knoglernes vækst hos børn.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede):

Allergiske hudreaktioner, udslæt, nældefeber.

Øget følsomhed af huden for lys.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Tetracyclin Actavis utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tetracyclin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tetracyclin Actavis filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er tetracyclinhydrochlorid.

De øvrige indholdsstoffer er: Kaliumcarragenan, povidon, glycerol,

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, talcum, lactose, hypromellose,

macrogol 4000. Farvestoffer: Titandioxid (E171), quinolingult (E104) og jernoxid

(E172).

Tetracyclin Actavis’ udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Tetracyclin Actavis er en rund, gul, hvælvet filmovertrukket tablet med delekærv

og mærket ”AL” på den ene side.

Pakningsstørrelser

250 mg: 24, 36 og 100 tabletter.

500 mg: 12 og 30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group hf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Fremstiller

Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Northumberland, NE 61

3YA, England

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Denne indlægsseddel blev senest revideret i marts 2016

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed