Terbutalinsulfat "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Terbutalinsulfat "2care4" 0,5 mg/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 0,5 mg/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Terbutalinsulfat "2care4" 0,5 mg/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55040
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terbutalinsulfat 2care4

0,5 mg/dosis inhalationspulver

Terbutalinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Terbutalinsulfat 2care4

3. Sådan skal du bruge Terbutalinsulfat 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Terbutalinsulfat 2care4 er en pulverinhalator, der

indeholder det virksomme stof terbutalin.

Terbutalinsulfat 2care4 indeholder et

bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne

i luftvejene, og herved ophæves den pludselige

forsnævring i bronkierne, som optræder i

forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu

lettere passere, og det bliver nemmere at trække

vejret. Når du trækker vejret gennem inhalator,

følger medicinen med ned i dine lunger.

Terbutalinsulfat 2care4 virker i løbet af få

minutter, og virkningen holder sig i op til 6 timer.

Du skal bruge Terbutalinsulfat 2care4 til

behandling af astmaanfald og andre former

for vejrtrækningsbesvær. Du skal kun bruge

Terbutalinsulfat 2care4, når du har behov for

det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke

Terbutalinsulfat 2care4 som vedligeholdelses-

behandling på nær ved alvorlige problemer med

vejrtrækningen. Terbutalinsulfat 2care4 må ikke

anvendes alene til regelmæssig behandling af

astma eller andre problemer med vejrtrækningen.

Hvis du bruger Terbutalinsulfat 2care4 hver dag,

så bør lægen også have udskrevet en anden type

medicin, som hjælper med at nedsætte hævelsen

og betændelsen i dine lunger.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse.

Følg altid lægens anvisning.

– Terbutalinsulfat 2care4 0,5 mg/dosis indeholder

100 doser. En dosis (en inhalation) indeholder

0,5 mg terbutalinsulfat.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Terbutalinsulfat 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Terbutalinsulfat 2care4:

– hvis du er allergisk over for terbutalin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Terbutalinsulfat 2care4,

– hvis du har haft nogle ualmindelige reaktioner

ved behandling med Terbutalinsulfat 2care4

(terbutalin) eller ved brug af anden medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Terbutalinsulfat 2care4 påvirker ikke

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert

i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Terbutalinsulfat

2care4

Brug altid Terbutalinsulfat 2care4 nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte

doseringsmuligheder kan følges med dette

præparat.

Du bør kun bruge Terbutalinsulfat 2care4, når du

har behov for det i forbindelse med et astmaanfald

og ikke som en regelmæssig behandling.

Børn kan, i starten af behandling med

Terbutalinsulfat 2care4, have brug for hjælp fra

en voksen.

Doseringen er individuel.

Den sædvanlige dosis er

Voksne, børn 12 år og ældre:

1 sug (svarende til 0,5 mg) efter behov. Er det

nødvendigt, kan dosis øges til 3 sug (1,5 mg).

Den totale døgndosis bør ikke overstige 12 sug

(6 mg).

Børn i alderen 3-11 år:

0,25 – 0,5 mg efter behov. Er det nødvendigt kan

dosis øges til 1 mg. Den totale døgndosis bør ikke

overstige 4 mg.

Anbring inhalatoren et sikkert sted, for når du

bruger inhalatoren kan der løbende sætte sig tørt

pulver i mundstykket. Det tørre pulver kan blive

frigjort, hvis inhalatoren tabes eller falder ned,

f.eks. på gulvet.

Ved hver inhalation kan noget af medicinen sætte

sig inde i din mund og svælg. Det anbefales at

du så vidt muligt skyller din mund med vand

efter hver brug af Terbutalinsulfat 2care4, for at

mindske risikoen for bivirkninger.

Hvis du har brugt for meget Terbutalinsulfat

2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere af Terbutalinsulfat 2care4, end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Brug kun det antal sug (inhalationer), som din

læge har sagt.

Hvis du bruger mere, kan det resultere i

bivirkninger. Symptomer på overdosering er:

Hovedpine, kvalme, angst, rysten, muskelkramper,

hjertebanken, hurtig eller uregelmæssig

hjerterytme og evt. blodtryksfald (besvimelse).

12-2017

P552123-3

– hvis du har andre helbredsmæssige problemer,

specielt hvis du har eller har haft hjertesyg-

domme, uregelmæssig hjerterytme, smerter ved

hjertet (angina), sukkersyge eller forstyrrelser i

skjoldbruskkirtlen (hyperthyreoidisme). Du skal

altid informere din læge om al den medicin, du

bruger, også den der er købt uden recept. Se

også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen

med Terbutalinsulfat 2care4”. I nogle tilfælde

skal Terbutalinsulfat 2care4 anvendes med

forsigtighed.

Hvis du bliver behandlet med anden astmamedicin

(af typen binyrebarkhormoner), skal du fortsætte

denne behandling mens du tager Terbutalinsulfat

2care4, også selvom dine symptomer aftager.

Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved.

Brug af anden medicin sammen med

Terbutalinsulfat 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Visse typer narkose bør undgås, når du tager

Terbutalinsulfat 2care4, da samtidig brug

kan påvirke hjerterytmen. Du skal oplyse til

narkoselægen, hvis du bruger Terbutalinsulfat

2care4.

Såkaldte beta-blokkere (noget medicin mod

for højt blodtryk, hjertesygdomme og nogle

øjendråber) kan nedsætte eller blokere for

Terbutalinsulfat 2care4´s virkning, hvis de

indtages samtidigt.

Der kan også forekomme ændringer i saltbalancen

i blodet (lavt kaliumindhold), når Terbutalinsulfat

2care4 anvendes samtidigt med visse andre

typer medicin (xanthin-derivater, steroider og

vanddrivende lægemidler). Normalt er dette uden

betydning, men i nogle tilfælde kan det påvirke

hjerterytmen.

Vær opmærksom på, at dette også kan ske med

lægemidler, som du har brugt for nogen tid siden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Terbutalinsulfat 2care4, men rådfør

dig med din læge. Terbutalinsulfat 2care4 kan

hæmme veerne under fødslen.

Amning

Du kan bruge Terbutalinsulfat 2care4, men rådfør

dig med din læge. Terbutalin bliver udskilt i

modermælken.

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du, inden

konkurrencen begynder, fortælle stævnelægen, at

du anvender Terbutalinsulfat 2care4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Hvis du har glemt at bruge Terbutalinsulfat

2care4

Terbutalinsulfat 2care4 bør anvendes ved behov og

ikke som regelmæssig behandling.

Hvis du holder op med at bruge Terbutalinsulfat

2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, som opstår, er normalt milde og

forsvinder af sig selv efter 1-2 ugers behandling.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en

bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Alvorlige bivirkninger

Ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

– Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112.

– Brystsmerter (på grund af hjerteproblemer

såsom angina). Fortæl din læge, hvis du får

disse symptomer, mens du er i behandling med

Terbutalinsulfat 2care4, men stop ikke med

behandlingen, før du har talt med din læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos

flere end 1 ud af 10 behandlede):

– Hovedpine, rysten.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

– Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet

kan i sjældne tilfælde blive alvorligt med lam-

melser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko

for hjertestop). Tal med lægen.

– Hurtig puls (kan blive alvorligt). Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

– Langvarige muskelkramper.

– Hjertebanken.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

– Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

uro og rastløshed.

– Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag

(kan være eller blive alvorligt). Tal med lægen.

– Kvalme, hududslæt, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Terbutalinsulfat 2care4 utilgængeligt for

børn.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Skal opbevares tørt.

Skal opbevares med beskyttelseshætten skruet

tæt til.

Brug ikke Terbutalinsulfat 2care4 efter den

udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Terbutalinsulfat 2care4 indeholder:

– Aktivt stof: Terbutalinsulfat 0,5 mg/dosis.

– Terbutalinsulfat 2care4 indeholder ingen

hjælpestoffer.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvidt pulver i en plastikinhalator.

Pakningsstørrelser

0,5 mg/dosis: Hver inhalator indeholder

100 doser. Hver pakning indeholder 1 eller 2

inhalatorer (1x100 doser eller 2x100 doser).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Terbutalinsulfat 2care4 svarer til Bricanyl

Turbuhaler

Denne indlægsseddel blev senest ændret

december 2017.

Klargøring af din nye Terbutalinsulfat

2care4-inhalator

Inden du bruger din nye Terbutalinsulfat 2care4-

inhalator for første gang, skal du klargøre den til

brug på følgende måde:

• Skru beskyttelseshætten af og tag den af.

• Hold din Terbutalinsulfat 2care4-inhalator

lodret med bundstykket nederst.

• Drej bundstykket så langt som det kan komme

i én retning. Drej det derefter tilbage i den

modsatte retning så langt som det kan komme

(det gør ingen forskel, hvilken vej du drejer det

først). Du bør nu høre et klik.

• Gentag dette; drej bundstykket i begge

retninger.

• Din Terbutalinsulfat 2care4-inhalator er nu klar

til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du

tager en inhalation.

1. Skru den hvide beskyttelseshætte af.

2. Hold din inhalator lodret

med det blå bundstykke

nedad.

3. Hold ikke om mundstykket,

når du klargør din inhalator.

Drej bundstykket én gang

frem, så langt du kan, og

én gang tilbage (det er

underordnet, om der drejes til

højre eller til venstre først).

Du vil høre en klikkende

lyd. Din inhalator er nu klar

til brug. Selvom du drejer

bundstykket frem og tilbage flere gange, vil den

stadig kun indeholde én dosis. Klargør kun din

inhalator, når du har brug for den.

4. Hold din inhalator væk fra munden. Pust roligt

ud (så længe det er behageligt). Pust ikke ud

gennem din inhalator.

5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne.

Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding

som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket.

Anvend ikke Terbutalinsulfat 2care4 hvis den er

beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst.

6. Tag inhalator væk fra munden. Ånd derefter

langsomt ud. Den mængde medicin, som

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt,

at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis

du har fulgt instruktionen, kan du dog være

sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at

medicinen nu er i dine lunger.

Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du

gentage punkt 2 til 6.

7. Skru beskyttelseshætten på efter brug.

8. Skyl munden grundigt med vand efter

inhalationen og spyt ud.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt

med en tør klud. Brug ikke vand eller andre

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny inhalator i brug

• Inhalator indeholder 100 doser (inhalationer).

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

der er tilbage i din inhalator.

• Når du første gang ser et rødt mærke i toppen

af dosisindikatorens vindue, er der ca. 20 doser

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

inhalator i brug.

OBS:

• Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige

klik, selvom din inhalator er tom.

• Den lyd der kan høres, når du ryster din

inhalator, stammer ikke fra medicinen, men fra

et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Lyden

fortæller intet om, hvor meget medicin der er

tilbage i inhalator.