Tazocin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tazocin 4+0,5 g pulver til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 4+0,5 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tazocin 4+0,5 g pulver til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14306
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

TAZOCIN

®

Pulver til injektionsvæske og infusionsvæske, opløsning 2 g/0,25 g resp. 4 g/0,5 g

BRUGSVEJLEDNING

DEKLARATION

1 hætteglas indeholder:

Piperacillin. natr. respond. piperacillin. 2 g resp. 4 g,

tazobactam. natr. respond. tazobactam 0,25 g resp. 0,5 g.

Hjælpestoffer: Dinatriumedetat (dihydreret) (EDTA)

Citronsyremonohydrat

TILBEREDNING AF OPLØSNING

Intravenøs injektion:

TAZOCIN 2 g/0,25 g resp. 4 g/0,5 g opløses i mindst 10 ml resp. 20 ml egnet

infusionsopløsning (se nedenfor). Omrystes indtil alt pulver er opløst. Opløsningen

injiceres intravenøst. (3-5 minutter).

Intravenøs infusion:

TAZOCIN 2 g/0,25 g resp. 4 g/0,5 g opløses i mindst 10 ml resp. 20 ml egnet

infusionsopløsning (se nedenfor). Omrystes indtil alt pulver er opløst. Opløsningen

fortyndes siden yderligere til det ønskede volumen (eller mindst 50 ml) og infunderes

kontinuerligt i løbet af 20-30 minutter.

BLANDBARHED

TAZOCIN pulver til injektionsvæske og infusionsvæske er blandbar med

følgende injektions-/infusionsopløsninger:

VAND TIL INJEKTIONSVÆSKER (STERILT VAND)

NATRIUMKLORID 9 mg/ml

GLUKOSE 50 mg/ml

GLUKOSE 50 mg/ml MED NATRIUMKLORID

MACRODEX 60 mg/ml MED NATRIUMKLORID

RINGER-LAKTAT opløsning

RINGER-ACETAT opløsning

RINGER-ACETAT/MALAT opløsning (RINGERFUNDIN).

TAZOCIN må ikke blandes med andre antibiotika i samme infusionsopløsning. På grund

af kemisk instabilitet bør Tazocin ikke anvendes sammen med opløsninger indeholdende

udelukkende natriumbikarbonat. Tazocin bør ikke tilsættes til blodprodukter eller

albuminhydrolysat.

Samtidig administration af Tazocin og aminoglykosider

Tazocin indeholdende EDTA er kun forligeligt til samtidig administration via Y-

rørinfusion med nedenstående aminoglycosider og under nedenstående forhold:

Aminoglykosid

Piperacillin/

tazobactam

dosis

Piperacillin/

tazobactam

fortyndingsmængde

(ml)

Aminoglykosid

koncentrations-

område (mg/ml)

Acceptable

fortyndere

Amikacin

2g/0,25g

4g/0,5g

50, 100 eller 150

1,75 – 7,5

Natriumklorid

9 mg/ml eller

glukose 50

mg/ml

Gentamicin

2g/0,25g

4g/0,5g

100 eller 150

0,7 – 3,32

Natriumklorid

9 mg/ml

Tazocins forligelighed med andre aminoglycosider er ikke fastlagt. Samtidig

administration via Y-rørpå anden måde end angivet oven for kan muligvis føre til, at

aminoglykosiden gøres uvirksom.

INSTRUKTION VEDRØRENDE OPLØSNING AF TAZOCIN

Anvend en almindelig optrækskanyle (rosa, 1,2 x 50 mm) og en sprøjte på mindst 20

ml (anvend en 20 ml sprøjte til 2 g/0,25 g og 30 ml til 4 g/0,5 g).

Sæt kanylen på den tomme sprøjte.

Fyld sprøjten med 10 ml opløsningsmiddel (til 2 g/0,25 g) eller 20 ml (til 4 g/0,5 g).

Stik kanylen ind i hætteglassets gummiprop og tilsæt opløsningsmidlet. Omrystes

indtil alt pulver er opløst. Opløsningen skal være klar og uden synlige partikler.

Opløsningen kan derefter gives som intravenøs injektion eller fortyndes yderligere

med passende opløsningsmiddel og gives som intravenøs infusion.

HOLDBARHED OG OPBEVARING

Den kemiske og fysiske stabilitet for færdige opløsninger er påvist at være 24 timer ved

C og 7 dage ved 2 til 8°C.

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal produktet anvendes umiddelbart. Hvis det ikke

bruges straks, er opbevaringstiden og opbevaringsforholdende før anvendelse brugerens

ansvar. Opbevaringstid og opbevaringsforhold før anvendelse bør dog ikke overstige 24

timer ved 2 til 8

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

6. marts 2009

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Vials Contain Particulate Matter

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Vials Contain Particulate Matter

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g by AuroMedics Pharma: Recall: Exposure to particulate matter may result in local irritation/swelling or more serious outcomes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Zerbaxa (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Zerbaxa (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Zerbaxa (Active substance: ceftolozane / tazobactam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3914 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3772/T/17

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Zerbaxa (Merck Sharp and Dohme Limited)

Zerbaxa (Merck Sharp and Dohme Limited)

Zerbaxa (Active substance: ceftolozane / tazobactam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2997 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety