Tazocin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tazocin 4+0,5 g pulver til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 4+0,5 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tazocin 4+0,5 g pulver til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14306
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

TAZOCIN

®

Pulver til injektionsvæske og infusionsvæske, opløsning 2 g/0,25 g resp. 4 g/0,5 g

BRUGSVEJLEDNING

DEKLARATION

1 hætteglas indeholder:

Piperacillin. natr. respond. piperacillin. 2 g resp. 4 g,

tazobactam. natr. respond. tazobactam 0,25 g resp. 0,5 g.

Hjælpestoffer: Dinatriumedetat (dihydreret) (EDTA)

Citronsyremonohydrat

TILBEREDNING AF OPLØSNING

Intravenøs injektion:

TAZOCIN 2 g/0,25 g resp. 4 g/0,5 g opløses i mindst 10 ml resp. 20 ml egnet

infusionsopløsning (se nedenfor). Omrystes indtil alt pulver er opløst. Opløsningen

injiceres intravenøst. (3-5 minutter).

Intravenøs infusion:

TAZOCIN 2 g/0,25 g resp. 4 g/0,5 g opløses i mindst 10 ml resp. 20 ml egnet

infusionsopløsning (se nedenfor). Omrystes indtil alt pulver er opløst. Opløsningen

fortyndes siden yderligere til det ønskede volumen (eller mindst 50 ml) og infunderes

kontinuerligt i løbet af 20-30 minutter.

BLANDBARHED

TAZOCIN pulver til injektionsvæske og infusionsvæske er blandbar med

følgende injektions-/infusionsopløsninger:

VAND TIL INJEKTIONSVÆSKER (STERILT VAND)

NATRIUMKLORID 9 mg/ml

GLUKOSE 50 mg/ml

GLUKOSE 50 mg/ml MED NATRIUMKLORID

MACRODEX 60 mg/ml MED NATRIUMKLORID

RINGER-LAKTAT opløsning

RINGER-ACETAT opløsning

RINGER-ACETAT/MALAT opløsning (RINGERFUNDIN).

TAZOCIN må ikke blandes med andre antibiotika i samme infusionsopløsning. På grund

af kemisk instabilitet bør Tazocin ikke anvendes sammen med opløsninger indeholdende

udelukkende natriumbikarbonat. Tazocin bør ikke tilsættes til blodprodukter eller

albuminhydrolysat.

Samtidig administration af Tazocin og aminoglykosider

Tazocin indeholdende EDTA er kun forligeligt til samtidig administration via Y-

rørinfusion med nedenstående aminoglycosider og under nedenstående forhold:

Aminoglykosid

Piperacillin/

tazobactam

dosis

Piperacillin/

tazobactam

fortyndingsmængde

(ml)

Aminoglykosid

koncentrations-

område (mg/ml)

Acceptable

fortyndere

Amikacin

2g/0,25g

4g/0,5g

50, 100 eller 150

1,75 – 7,5

Natriumklorid

9 mg/ml eller

glukose 50

mg/ml

Gentamicin

2g/0,25g

4g/0,5g

100 eller 150

0,7 – 3,32

Natriumklorid

9 mg/ml

Tazocins forligelighed med andre aminoglycosider er ikke fastlagt. Samtidig

administration via Y-rørpå anden måde end angivet oven for kan muligvis føre til, at

aminoglykosiden gøres uvirksom.

INSTRUKTION VEDRØRENDE OPLØSNING AF TAZOCIN

Anvend en almindelig optrækskanyle (rosa, 1,2 x 50 mm) og en sprøjte på mindst 20

ml (anvend en 20 ml sprøjte til 2 g/0,25 g og 30 ml til 4 g/0,5 g).

Sæt kanylen på den tomme sprøjte.

Fyld sprøjten med 10 ml opløsningsmiddel (til 2 g/0,25 g) eller 20 ml (til 4 g/0,5 g).

Stik kanylen ind i hætteglassets gummiprop og tilsæt opløsningsmidlet. Omrystes

indtil alt pulver er opløst. Opløsningen skal være klar og uden synlige partikler.

Opløsningen kan derefter gives som intravenøs injektion eller fortyndes yderligere

med passende opløsningsmiddel og gives som intravenøs infusion.

HOLDBARHED OG OPBEVARING

Den kemiske og fysiske stabilitet for færdige opløsninger er påvist at være 24 timer ved

C og 7 dage ved 2 til 8°C.

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal produktet anvendes umiddelbart. Hvis det ikke

bruges straks, er opbevaringstiden og opbevaringsforholdende før anvendelse brugerens

ansvar. Opbevaringstid og opbevaringsforhold før anvendelse bør dog ikke overstige 24

timer ved 2 til 8

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

6. marts 2009

20-2-2018

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Zosyn (piperacillin and tazobactam for injection) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Zosyn are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Zosyn is a combination of a penicillin-class antibacterial and a beta-lactamase inhibitor.

US - RxList

22-11-2017

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, For Solution [Mylan Institutional LLC]

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, For Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Hospira, Inc]

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Hospira, Inc]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

Piperacillin

Piperacillin

Piperacillin is an antibiotic used to treat infections caused by certain types of bacteria.

US - RxList

15-5-2017

piperacillin and tazobactam (Zosyn)

piperacillin and tazobactam (Zosyn)

Title: piperacillin and tazobactam (Zosyn)Category: MedicationsCreated: 3/2/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet