Tavegyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tavegyl 1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tavegyl 1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 05265
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tavegyl, tabletter 1 mg

Clemastin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan altid findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tavegyl

Sådan skal du tage Tavegyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Tavegyl tilhører gruppen af antihistaminer. Antihistaminer er medvirkende til at mindste allergiske

symptomer, ved at forhinder virkningen af de histaminer som produceres i kroppen.

Tavegyl anvendes til behandling af allergiske sygdomme, især nældefeber, høfeber og allergiske

reaktioner fra næsen slimhinde (allergisk rhinit).

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Tavegyl for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TAVEGYL

Tag ikke Tavegyl

hvis du er allergisk over for clemastin eller et af de øvrige indholdsstoffer

hvis du har porfyri (en forstyrrelse i stofskiftet)

hos børn under et år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt apotekspersonalet før du tager Tavegyl

hvis du har grøn stær (snævervinklet glaukom)

hvis du har mavesår (stenoserende ulcus)

hvis du lider af tilstopning i tarmene (polyroduodenal obstruktion)

hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostatahypertrofi)

hvis du lider af vejrtrækningsbesvær under søvn (søvnapnø, myastenia gravis)

- hvis du ikke tåler visse sukkerarter (lactose).

Børn og unge

Bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning.

Brug af anden medicin sammen med Tavegyl

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tavegyl forstærker den sløvende virkning af

alkohol

beroligende og muskelafslappende midler (f.eks. midler mod depression, nervemedicin,

sovemedicin).

Tavegyl forstærker andre antidepressionsmidlers virkning (antidepressiva)

Tavegyl kan øge visse antidepressionsmidlers påvirkning af hjertet (monoaminoxidase (MAO)-

hæmmere).

Brug af Tavegyl sammen med mad, drikke og alkohol

Tavegyl bør tages sammen med et glas vand før et måltid.

Ligesom andre antihistaminer øger Tavegyl den sløvende virkning af alkohol. Undgå derfor at drikke

alkohol når du tager Tavegyl.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Tavegyl. Du bør ikke tage Tavegyl,

når du er gravid eller prøver på at blive gravid, eller hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller betjene maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tavegyl virker sløvende, og at det

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tavegyl

Tavegyl indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE TAVEGYL

Tag altid Tavegyl nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn over 12 år:

1 tablet morgen og aften.

Brug til børn og unge

Børn 6-12 år:

½ tablet morgen og aften

Børn under 6 år må kun få Tavegyl tabletter 1 mg efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Tavegyl tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tavegyl tabletter, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tak pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Tavegyl

Du må aldrig tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Tavegyl

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Allergiske

reaktioner, inklusiv anafylaktisk shock. Åndenød.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 ud af 100 behandlede): Træthed, døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Stimulering af centralnervesystemet (også hos børn), svimmelhed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Hovedpine,

mundtørhed, kvalme, smerter i mellemgulvet, udslæt, stemmesvigt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Hurtig

hjertebanken, forstoppelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Tavegyl tabletter ved almindelig temperatur.

Tag ikke Tavegyl efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tavegyl indeholder:

Aktivt stof: Clemastin.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, povidon, talcum, majsstivelse, lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Tavegyl er en rund, hvid tablet med delekærv og mærket D/T på den ene side.

Tavegyl tabletter sælges i blisterpakninger á 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens vej 14

2300 København S

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2014

30-3-2018

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1953 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/797/II/127/G

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

BISOPROLOL FUMARATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BISOPROLOL FUMARATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

BISOPROLOL FUMARATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BISOPROLOL FUMARATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

QUETIAPINE FUMARATE Tablet [Cardinal Health]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

ZADITOR (Ketotifen Fumarate) Solution [Alcon Laboratories, Inc.]

ZADITOR (Ketotifen Fumarate) Solution [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Coated [Apotex Corp.]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

QUETIAPINE FUMARATE Tablet [McKesson Corporation]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Laurus Labs Limited]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Laurus Labs Limited]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

SEROQUEL (Quetiapine Fumarate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SEROQUEL (Quetiapine Fumarate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

COTELLIC (Cobimetinib Fumarate) Tablet, Film Coated [Delpharm Milano Srl]

COTELLIC (Cobimetinib Fumarate) Tablet, Film Coated [Delpharm Milano Srl]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Truvada (Gilead Sciences International Limited)

Truvada (Gilead Sciences International Limited)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)731 of Wed, 07 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/II/135

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [Strides Shasun Limited]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

TENOFOVIR DISPROXIL FUMARATE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

TENOFOVIR DISPROXIL FUMARATE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [Cipla USA Inc.]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

QUETIAPINE FUMARATE (Quetiapine Fumarate) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

QUETIAPINE FUMARATE (Quetiapine Fumarate) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Clemastine Fumarate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Clemastine Fumarate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

KETOTIFEN FUMARATE Solution/ Drops [Walgreens]

KETOTIFEN FUMARATE Solution/ Drops [Walgreens]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed