Targin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Targin 5+2,5 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 5+2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Targin 5+2,5 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43426
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Targin

®

5 mg/2,5 mg depottabletter

Targin

®

10 mg/5 mg depottabletter

Targin

®

20 mg/10 mg depottabletter

Targin

®

40 mg/20 mg depottabletter

oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Targin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den seneste version af denne indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Targin

Sådan skal du tage Targin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Targin er en depottablet. Det betyder, at de aktive stoffer frigøres over en længere periode. Virkningen

varer i 12 timer.

Disse tabletter må kun indtages af voksne.

Smertelindring

Din læge har ordineret Targin til dig til behandling af stærke smerter, som kun kan kontrolleres

tilstrækkeligt

smertestillende

medicin

opioidtypen.

Naloxonhydrochlorid

tilsat

modvirke forstoppelse.

Sådan virker disse tabletter til smertelindring

Disse tabletter indeholderoxycodonhydrochlorid og naloxonhydrochlorid som aktive indholdsstoffer.

Oxycodonhydrochlorid er det stof, der virker smertestillende. Det er stærkt smertestillende medicin fra

gruppen af opioider (morfin og morfinlignende stoffer). Det andet aktive stof er naloxonhydrochlorid,

som modvirker forstoppelse. Mave-tarm-problemer (f.eks. forstoppelse) er en almindelig bivirkning

ved brug af opioider.

Restless legs-syndrom

Targin anvendes som symptomatisk andetvalgsbehandling af svært til meget svært restless legs-

syndrom hos patienter, der ikke kan behandles med dopaminholdige lægemidler. Patienter med

restless legs-syndrom har ubehagelige følelser i deres ben. Følelserne kan starte i det øjeblik, de sætter

eller lægger sig ned, og kan kun lindres gennem en uimodståelig trang til at bevæge benene og

indimellem armene og andre dele af kroppen. Det gør det meget svært at sidde stille og sove.

Naloxonhydrochlorid er tilsat for at modvirke forstoppelse.

Sådan virker disse tabletter på restless legs-syndrom

Disse tabletter lindrer de ubehagelige følelser og reducerer derigennem behovet for at bevæge benene.

Naloxonhydrochlorid, som er det andet aktive stof i Targin, modvirker forstoppelse. Nedsat

tarmfunktion (f.eks. forstoppelse) er en normal bivirkning ved behandling med opioider.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Targin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Targin, hvis du:

er allergisk over for oxycodonhydrochlorid, naloxonhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Targin (angivet i punkt 6).

har meget besværet vejrtrækning med lavt iltindhold og/eller højt indhold af kuldioxid i blodet

(respirationsdepression).

har en alvorlig lungesygdom med forsnævring af luftvejene (kronisk obstruktiv lungesygdom

(KOL)).

har en hjertesygdom, hvor højre side af hjertet er forstørret pga. øget tryk i blodkarrene i

lungerne (cor pulmonale) f.eks. som følge af KOL – se ovenfor.

har svær astma.

har tarmslyng (en slags blokering i tarmen), som ikke skyldes opioider.

har moderat til svært nedsat leverfunktion.

Derudover for restless legs-syndrom

hvis du tidligere har haft et opioidmisbrug

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Targin, hvis du:

er ældre eller svækket.

har tarmslyng (en slags blokering i tarmen), som skyldes opioider.

har nedsat nyrefunktion.

har let nedsat leverfunktion.

har svært ved at trække vejret.

hvis du lider af en tilstand, der er præget af hyppige åndedrætsstop, mens du sover, hvilket får

dig til at føle dig meget søvnig i løbet af dagen (søvnapnø).

har en lidelse i skjoldbruskkirtlen, som kan give kuldskærhed samt tørhed og opsvulmen af

huden i ansigtet og på arme og ben (myksødem).

har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypotyroidisme).

har nedsat funktion af binyrerne (binyrebarkinsufficiens eller Addisons sygdom).

har en psykisk sygdom, hvor et af symptomerne er delvis tab af realitetssans (psykose) pga.

alkohol eller forgiftning med andre stoffer (stofpsykose).

har problemer med galdesten.

har unormalt forstørret blærehalskirtel (prostatahypertrofi).

har et længerevarende overforbrug af alkohol eller alkoholbetinget abstinenstilstand med

hallucinationer og vrangforestillinger (delirium tremens).

har betændelse i bugspytkirtlen (pankreatit).

har lavt blodtryk (hypotension).

har højt blodtryk (hypertension).

har en diagnosticeret hjerte-kar-sygdom.

har en hovedskade, og der derved er risiko for øget tryk i hjernen.

har epilepsi eller tilbøjelighed til krampeanfald.

samtidig tager MAO-hæmmere (bruges til at behandle depression eller Parkinsons sygdom).

MAO-hæmmere indeholder f.eks. tranylcypromin, phenelzin, isocarboxazid, moclobemid eller

linezolid.

hvis du oplever søvnighed eller pludselige søvnanfald

Fortæl lægen, hvis du tidligere har haft en eller flere af ovenstående lidelser, ligesom du skal

informere ham/hende, hvis du udvikler en eller flere af ovenstående lidelser, mens du tager disse

tabletter.

Den største risiko ved overdosering med opioider er langsom og overfladisk vejrtrækning

(respirationsdepression). Dette kan medføre, at iltindholdet i blodet falder, hvilket bl.a. kan føre til

besvimelse.

Du skal synke depottabletten hel for ikke at påvirke den langsomme frigivelse af

oxycodonhydrochlorid. Du må ikke dele, tygge eller knuse tabletterne. Indtagelse af tabletter, der er

delt, tygget eller knust kan medføre, at kroppen optager en potentielt dødelig dosis

oxycodonhydrochlorid (se afsnit 3 "Hvis du har taget for meget Targin").

Hvis du får kraftig diarré i starten af behandlingen, kan det skyldes virkningen af

naloxonhydrochlorid. Det kan være et tegn på, at tarmfunktionen normaliseres. Denne type diarré kan

forekomme inden for 3-5 dage, efter behandling er påbegyndt. Hvis diarréen varer længere end 3-5

dage eller gør dig bekymret, skal du kontakte lægen.

Hvis du har taget et andet opioid, kan du i starten få abstinenssymptomer, når du skifter til Targin,

f.eks. uro, svedeture og muskelsmerter. Hvis du får disse symptomer, kan det være, du skal overvåges

nøjere af lægen.

Hvis du har taget disse tabletter i lang tid, kan det være, at virkningen aftager. Dette kan betyde, at du

skal have en højere dosis for at opnå den ønskede virkning. Langvarig brug kan medføre fysisk

afhængighed. Abstinenssymptomer kan forekomme, hvis behandlingen stoppes for brat (uro,

svedeture, muskelsmerter). Hvis du ikke længere har brug for behandling, bør du gradvist nedsætte

den daglige dosis i samråd med lægen.

Det aktive stof oxycodonhydrochlorid alene (ikke kombineret med naloxonhydrochlorid) har en

misbrugsprofil svarende til andre stærke opioider. Der er risiko for udvikling af psykisk afhængighed.

Medicin med oxycodonhydrochlorid skal undgås til patienter, der har eller tidligere har haft et misbrug

af alkohol, narkotika eller medicin.

Fortæl lægen hvis du har kræft, der har spredt sig til bughinden, eller har begyndende blokering af

tarmen, på grund af fremskredne stadier af kræft i fordøjelsessystemet eller bækkenet.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Targin.

Der kan forekomme rester af depottabletterne i din afføring. Dette betyder ikke noget, da de aktive

indholdsstoffer (oxycodonhydrochlorid og naloxonhydrochlorid) allerede er blevet frigivet i maven og

tarmene og optaget i kroppen.

Ukorrekt brug af Targin

Disse tabletter er ikke egnet til behandling af abstinenser.

Targin bør aldrig misbruges, specielt ikke hvis du er afhængig af stoffer. Hvis du er afhængig af

stoffer som f.eks. heroin, morfin eller metadon, er det sandsynligt, at du vil få svære

abstinenssymptomer, hvis du misbruger disse tabletter, fordi det indeholder stoffet

naloxonhydrochlorid. Hvis du allerede har abstinenssymptomer, kan disse forværres.

Du må aldrig misbruge disse tabletter ved at opløse dem og indsprøjte dem (f.eks. i en blodåre).

Specielt fordi de indeholder talcum, som kan medføre skade af lokalt væv (nekrose) og ændringer i

lungevævet (lungegranulom). Et sådant misbrug kan også have andre alvorlige konsekvenser og kan

endda være dødeligt.

Brug af Targin kan give positive resultater ved dopingkontroller. Brug af Targin som dopingmiddel

kan udgøre en sundhedsrisiko.

Brug af anden medicin sammen med Targin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tager disse tabletter sammen med anden medicin, kan effekten af disse tabletter eller den

anden medicin blive påvirket.

Fortæl til lægen, hvis du tager:

anden stærkt smertestillende medicin (opioider)

sovemedicin og beroligende medicin (sedativer og hypnotika)

medicin til behandling af depression

medicin som bruges til at behandle allergi, transportsyge og kvalme (antihistaminer og

antiemetika)

medicin til behandling af psykiatriske- og psykiske lidelser (phenothiaziner, neuroleptika,

antipsykotika)

medicin, der nedsætter blodets evne til at størkne (coumarinderivater); størkningstiden kan

enten blive hurtigere eller langsommere

antibiotika af makrolidtypen (f.eks. clarithromycin, erythromycin eller telithromycin)

svampemidler af azoltypen (f.eks. ketoconazol, voriconazol, itraconizol eller posaconizol)

en specific type medicin kendt som proteasehæmmere, som bruges til behandling af HIV (f.eks.

ritonavir, indinavir, nelfinavir eller saquinavir)

cimetidin (medicin mod mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand)

rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose)

carbamazepin (bruges til behandling af krampeanfald og visse smertetilstande)

phenytoin (bruges til behandling af krampeanfald)

naturlægemidlet perikon (også kendt som Hypericum perforatum)

quinidin (medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme).

Det forventes ikke, at Targin og paracetamol, acetylsalicylsyre eller naltrexon påvirker hinandens

virkning indbyrdes.

Brug af Targin sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol, mens du tager Targin kan du føle dig mere søvnig eller øge risikoen for

alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk vejrtrækning med risiko, for at åndedrættet ophører, eller

bevidstløshed. Det anbefales ikke at drikke alkohol, mens du tager Targin.

Du skal undgå at drikke grapefrugtjuice, mens du tager disse tabletter.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage disse tabletter. Tal med lægen.

Hvis Targin bruges over længere perioder under graviditet, kan oxycodonhydrochlorid medføre

abstinenssymptomer hos den nyfødte. Hvis oxycodonhydrochlorid gives under fødsel, kan der

forekomme langsom og overfladisk vejrtrækning (respirationsdepression) hos det nyfødte barn.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage disse tabletter, da oxycodonhydrochlorid går over i modermælken.

Tal med lægen.

Det er usikkert, om naloxonhydrochlorid også går over i modermælken. Det kan derfor ikke

udelukkes, at specielt gentagen indtagelse af Targin kan udgøre en risiko for det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Targin især i starten af

behandlingen og ved øgning af dosis virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til

at færdes sikkert i trafikken. Disse bivirkninger forsvinder dog, når du først får en stabil dosis Targin.

Spørg lægen, om du må køre bil, motorcykel eller cykle, og om du må arbejde med værktøj eller

maskiner.

Targin er blevet forbundet med søvnighed og pludselige søvnanfald. Hvis du oplever disse

bivirkninger, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Du skal fortælle det til din læge,

hvis du oplever dette.

Targin indeholder laktose

Targin indeholder laktose (mælkesukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Targin

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Targin er en depottablet, hvilket betyder at de aktive indholdsstoffer frigives over en længere periode.

Virkningen varer i 12 timer.

Du skal synke depottabletten hel for ikke at påvirke den langsomme frigivelse af

oxycodonhydrochlorid fra depottabletten. Du må ikke knække, tygge eller knuse tabletterne.

Indtagelse af tabletter, der er knækket, tygget eller knust kan medføre, at kroppen optager en potentielt

dødelig dosis oxycodonhydrochlorid (se afsnit 3 "Hvis du har taget for meget Targin").

Den sædvanlige dosis er:

Til smertebehandling

Voksne

Normal startdosis er 10 mg oxycodonhydrochlorid/5 mg naloxonhydrochlorid som depottablet(ter)

hver 12. time.

Lægen afgør, hvor meget du skal tage hver dag, og hvordan din samlede døgndosis skal fordeles

morgen og aften. Lægen vil også afgøre, om du har brug for en ændring i dosis under behandlingen.

Dosis vil blive ændret i forhold til, hvor mange smerter du har, og hvor følsom du er over for

behandlingen. Du bør få den laveste dosis, som kan dække dine smerter tilstrækkeligt. Hvis du

allerede har været i behandling med opioider, kan du starte behandling med en højere dosis af Targin.

Den maksimale døgndosis er 160 mg oxycodonhydrochlorid og 80 mg naloxonhydrochlorid. Hvis du

har brug for en højere dosis, kan lægen give dig yderligere oxycodonhydrochlorid uden

naloxonhydrochlorid. Den maksimale døgndosis af oxycodonhydrochlorid bør dog ikke overstige 400

mg. Den gavnlige effekt, som naloxonhydrochlorid har på tarmsystemet, kan blive påvirket, hvis du

får yderligere oxycodonhydrochlorid uden yderligere naloxonhydrochlorid.

Hvis du skifter fra disse tabletter til anden smertestillende opioidmedicin, vil din tarmfunktion

sandsynligvis blive dårligere.

Hvis du får smerter mellem to doser, kan det være, du har brug for noget hurtigtvirkende,

smertestillende medicin. Det er Targin ikke egnet til. Hvis du oplever dette, skal du kontakte lægen.

Hvis du har indtryk af, at effekten af disse tabletter enten er for kraftig eller for svag, skal du tale med

lægen eller apoteket.

Til behandling af restless legs-syndrom

Voksne

Den sædvanlige startdosis er 5 mg oxycodonhydrochlorid/2,5 mg naloxonhydrochlorid som

depottablet hver 12. time.

Din læge vil beslutte, hvor meget Targin du skal tage hver dag, og hvor meget af din daglige dosis du

skal tage om morgenen og om aftenen. Din læge vil også beslutte, om dosis skal justeres i løbet af

behandlingen. Din dosis vil blive justeret i forhold til den virkning, som du får af behandlingen. Du

bør få den lavest mulige dosis, der lindrer dine symptomer på restless legs-syndrom.

Hvis du føler, at virkningen af Targin er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller

apotekspersonalet.

Den maksimale daglige dosis er 60 mg oxycodonhydrochlorid og 30 mg naloxonhydrochlorid.

Til behandling af smerter eller restless legs-syndrom

Ældre patienter

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre patienter med normal nyre- og leverfunktion.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Hvis du har nedsat nyrefunktion eller let nedsat leverfunktion, vil lægen være særligt forsigtig med at

give dig disse tabletter. Hvis du har moderat til svært nedsat leverfunktion, må du ikke tage disse

tabletter (se også afsnit 2 ”Tag ikke Targin” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Børn og unge (under 18 år)

Sikkerhed og effekt af Targin er ikke blevet undersøgt hos børn og unge under 18 år. Børn og unge

under 18 år må kun få Targin depottabletter efter lægens anvisning.

Sådan tager du Targin

Til oral anvendelse.

Slug disse tabletter hele (uden at tygge dem) og med rigelig væske (½ glas vand). Du kan tage

depottabletten i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Tag tabletterne hver 12. time

efter et fast tidsskema (f.eks. kl. 8 om morgenen og kl. 8 om aftenen). Du må ikke knække, tygge eller

knuse depottabletterne (se afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Hvor længe kan du tage Targin

Generelt bør du ikke tage disse tabletter længere end nødvendigt. Hvis du er i længerevarende

behandling, bør lægen jævnligt kontrollere, om du har behov for disse tabletter.

Hvis du har taget for meget Targin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere depottabletter, end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som:

formindskede pupiller

langsom og overfladisk vejrtrækning (respirationsdepression)

døsighed op til bevidstløshed

nedsat muskelspænding (hypotoni)

nedsat puls

fald i blodtrykket.

I alvorlige tilfælde kan der forekomme tab af bevidsthed (koma), væske i lungerne og

kredsløbskollaps. Disse symptomer kan i visse tilfælde være dødelige.

Hvis du har taget for meget Targin, bør du undgå situationer, som kræver en høj grad af

opmærksomhed, f.eks. at køre bil eller motorcykel.

Hvis du har glemt at tage Targin

Hvis du har glemt at tage Targin, eller hvis du har taget en lavere dosis, er det muligt, at du ikke kan

mærke den smertestillende effekt.

Hvis du glemmer at tage Targin, skal du gøre følgende:

Hvis du skal tage din næste sædvanlige dosis om 8 timer eller mere: Tag den glemte dosis med

det samme og fortsæt efter dit normale doseringsskema.

Hvis du skal tage din næste sædvanlige dosis om mindre end 8 timer: Tag den glemte dosis.

Vent så endnu 8 timer, før du tager den næste dosis. Forsøg at komme tilbage til dit oprindelige

doseringsskema (f.eks. kl. 8 om morgenen og kl. 8 om aftenen). Tag ikke mere end én dosis

inden for en 8 timers periode.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Targin

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Hvis du ikke længere har brug for behandlingen, skal du nedsætte den daglige dosis gradvist, efter du

har talt med lægen. På den måde undgår du abstinenssymptomer som f.eks. uro, svedeture og

muskelsmerter.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Væsentlige bivirkninger eller symptomer du skal være opmærksom på, og hvad du skal gøre,

hvis du får dem

Den største risiko ved overdosering med opioider er langsom og overfladisk vejrtrækning

(respirationsdepression). Dette forekommer oftest hos ældre eller svækkede patienter. Opioider kan

også give alvorligt blodtryksfald hos følsomme patienter. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du

oplever disse symptomer.

Følgende bivirkninger er observeret hos patienter, der blev behandlet for smerter

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Mavesmerter

Forstoppelse

Diarré

Mundtørhed

Fordøjelsesbesvær

Opkastning

Kvalme

Luftafgang fra tarmen

Nedsat eller manglende

appetit

Følelse af svimmelhed eller

”snurren”

Hovedpine

Hedeture

Kraftesløshed og svaghed

Træthed eller udmattelse

Hudkløe

Hudreaktioner/udslæt

Kraftig sveden

Svimmelhed

Søvnløshed

Døsighed

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Oppustet mave

Unormale tanker

Hjertebanken

Galdestenskolik

Løbende næse

Hoste

Angst

Forvirring

Depression

Nervøsitet

Trykken for brystet, specielt

hvis du i forvejen har

forsnævring af hjertets

kranspulsåre

Fald i blodtrykket

Abstinenssymptomer som

f.eks. rastløs uro

Besvimelse

Manglende energi

Tørst

Smagsforstyrrelser

Smerter i brystet

Almen utilpashed

Smerter

Hævede hænder, ankler og

fødder

Koncentrationsbesvær

Forringet evne til at tale

Rysten

Åndenød/åndedrætsbesvær

Rastløshed

Kulderystelser

Forhøjede leverværdier

Stigning i blodtrykket

Nedsat sexlyst

Overfølsomhed/allergisk

reaktion

Vægttab

Skader i forbindelse med

uheld

Øget trang til at lade vandet

Muskelkramper

Muskeltrækninger

Muskelsmerter

Synsnedsættelse

Epileptiske anfald (specielt

hos personer med epilepsi

eller personer som har

tendens til at få

krampeanfald)

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Hurtig puls

Caries

Vægtstigning

Gaben

Ikke kendt (frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Opstemthed

Svær døsighed

Impotens

Mareridt

Hallucinationer

Svækket vejrtrækning

Besvær med at lade vandet

Prikkende, snurrende

fornemmelser i huden

Bøvsen

Andre kendte bivirkninger for det aktive indholdsstof oxycodonhydrochlorid alene (ikke

kombineret med naloxonhydrochlorid)

Oxycodonhydrochlorid kan give vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression), formindskede pupiller,

sammentrækning af bronkiemuskulaturen og sammentrækning af de glatte muskler samt nedsat

hosterefleks.

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Ændringer i humør og

personlighed (f.eks.

depression, ekstrem

lykkefølelse)

Nedsat aktivitetsniveau

Øget aktivitetsniveau

Smerter og svien ved

vandladning

Hikke

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Nedsat koncentration

Migræne

Øget muskelspænding

Ufrivillige

muskelsammentrækninger

Afhængighed

En tilstand, hvor tarmen

holder op med at fungere

korrekt (tarmslyng)

Tør hud

Nedsat virkning af

medicinen

Nedsat følsomhed over for

smerte eller berøring

Besvær med at styre

bevægelser

Ændringer i stemmen

(dysfoni)

Vand i kroppen

Nedsat hørelse

Sår i munden

Synkebesvær

Ømt tandkød

Forstyrrelser i

opfattelsesevnen (f.eks.

hallucinationer,

uvirkelighedsfølelse)

Blussende hud

Væskemangel og udtørring

Nedsat niveau af

sexhormon, hvilket kan

påvirke produktion af sæd

hos mænd eller

menstruationscyklus hos

kvinder

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Kløende udslæt

Øget appetit

Blødning fra tandkødet

(nældefeber)

Infektioner som

forkølelsessår eller herpes

(kan medføre blister rundt

om munden eller på

kønsorganerne)

Sort (tjæreagtig) afføring

Ikke kendt (frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Pludselig

overfølsomhedsreaktion

(anafylaktisk reaktion)

Øget følsomhed overfor

smerte

Udeblivelse af menstruation

Abstinenssymptomer hos

nyfødte

Aggression

Problemer med galdevejene

Huller i tænderne

Følgende bivirkninger er observeret hos patienter, der blev behandlet for restless legs-syndrom

Meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

Hovedpine

Døsighed

Forstoppelse

Kvalme

Svedeture

Træthed eller

udmattelse

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Nedsat appetit, tab af appetit

Søvnbesvær

Depression

Fornemmelse af svimmelhed

eller "snurren"

Koncentrationsbesvær

Rysten

Prikkende fornemmelse i hænder

eller fødder

Synsforstyrrelse

Vertigo

Hedeture

Blodtryksfald

Øget blodtryk

Mavesmerter

Tør mund

Opkastning

Forhøjede

leverenzymværdier

(øget alaninamino

transferase, øget

gamma-

glutamyltransferase)

Hudkløe

Hudreaktioner/udslæt

Brystsmerter

Kulderystelser

Smerter

Tørst

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Nedsat sexlyst

Pludselige søvnanfald

Smagsforstyrrelser

Åndedrætsbesvær

Luft i maven

Erektil dysfunktion

Abstinenssymptomer såsom uro

Hævelse af hænder,

ankler eller fødder

Skader i forbindelse

med uheld

Ikke kendt (frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Overfølsomhed/allergiske

reaktioner

Unormale tanker

Angst

Forvirring

Nervøsitet

Rastløshed

Opstemthed

Hallucinationer

Mareridt

Epileptiske anfald (især hos

Svær sløvhed

Taleforstyrrelser

Besvimelse

Trykken for brystet, især hvis du i

forvejen har forsnævring af hjertets

kranspulsåre

Palpitationer

Øget puls

Overfladisk vejrtrækning

Hoste

Løbende næse

Fordøjelsesbesvær

Bøvsen

Caries

Galdekolik

Muskelkramper

Muskeltrækninger

Muskelsmerter

Vandladningsbesvær

Øget vandladningstrang

Generel utilpashed

Vægttab

personer med epilepsi eller

personer, som har tendens til

at få krampeanfald)

Overfladisk vejrtrækning

Gaben

Oppustet mave

Diarré

Vægtøgning

Udmattelse

Manglende energi

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

C. Opbevar Targin 5 mg/2,5 mg depottabletter i den

originale pakning for at beskytte mod lys.

Kun relevant for plastbeholder:

Anvendes indenfor 6 måneder efter åbning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Targin 5 mg/2,5 mg depottabletter indeholder

Aktive stoffer: Hver depottablet indeholder 5 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 4,5 mg

oxycodon og 2,5 mg naloxonhydrochlorid som 2,73 mg naloxonhydrochloriddihydrat svarende

til 2,25 mg naloxon.

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Ethylcellulose, stearylalkohol, laktosemonohydrat, talcum,

magnesiumstearat, hydroxypropylcellulose. Tabletovertræk: Polyvinylalkohol, titandioxid

(E171), macrogol 3350, talcum, brilliant blue FCF aluminium lake (E133).

Targin 10 mg/5 mg depottabletter indeholder

Aktive stoffer: Hver depottablet indeholder 10 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 9 mg

oxycodon og 5 mg naloxonhydrochlorid som 5,45 mg naloxonhydrochloriddihydrat svarende til

4,5 mg naloxon.

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Povidon K30, ethylcellulose, stearylalkohol,

laktosemonohydrat, talcum, magnesiumstearat. Tabletovertræk: Polyvinylalkohol, delvist

hydrolyseret, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum

Targin 20 mg/10 mg depottabletter indeholder

Aktive stoffer: Hver depottablet indeholder 20 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 18 mg

oxycodon og 10 mg naloxonhydrochlorid som 10,9 mg naloxonhydrochloriddihydrat svarende

til 9 mg naloxon.

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Povidon K30, ethylcellulose, stearylalkohol,

lactosemonohydrat, talcum, magnesiumstearat. Tabletovertræk: Polyvinylalkohol, delvist

hydrolyseret, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum, rød jernoxid (E172).

Targin 40 mg/20 mg depottabletter indeholder

Aktive stoffer: Hver depottablet indeholder 40 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 36 mg

oxycodon og 20 mg naloxonhydrochlorid som 21,8 mg naloxonhydrochloriddihydrat svarende

til 18 mg naloxon.

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Povidon K30, ethylcellulose, stearylalkohol,

lactosemonohydrat, talcum, magnesiumstearat. Tabletovertræk: Polyvinylalkohol, titandioxid

(E171), macrogol 3350, talcum, gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Targin 5 mg/2,5 mg depottabletter

Blå, aflange filmovertrukne tabletter med en længde på 9,5 mm, der er mærket OXN på den ene side

og 5 på den anden side.

Targin 10 mg/5 mg depottabletter

Hvide, aflange filmovertrukne tabletter med en længde på 9,5 mm, der er mærket med OXN på den

ene side og 10 på den anden side.

Targin 20 mg/10 mg depottabletter

Lyserøde, aflange filmovertrukne tabletter med en længde på 9,5 mm, der er mærket med OXN på den

ene side og 20 på den anden side.

Targin 40 mg/20 mg depottabletter

Gule, aflange filmovertrukne tabletter med en længde på 14 mm, der er mærket OXN på den ene side

og 40 på den anden side.

Disse tabletter fås i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 tabletter og i

plastbeholder med børnesikret låg med 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser eller typer af emballage er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norpharma A/S

Frydenlundsvej 30

2950 Vedbæk

Tlf: 45 17 48 00

Fremstiller

Bard Pharmaceuticals Ltd.

Cambridge Science Park

Milton Road

Cambridge CB4 0GW

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i december 2016.