Tamoxifen "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tamoxifen "Orifarm" 20 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tamoxifen "Orifarm" 20 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51152
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

____________________________________________________________________________________________________________________________

Tamoxifen A-Pharma 20 mg tabletter

Tamoxifencitrat

____________________________________________________________________________________________________________________________

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tamoxifen A-Pharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tamoxifen A-Pharma

3. Sådan skal du tage Tamoxifen A-Pharma

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tamoxifen nedsætter cellernes følsomhed for østrogen og hæmmer dermed kræftcellernes

vækst.

Tamoxifen er derfor egnet til behandling af de former for brystkræft, der stimuleres af kroppens

østrogen (kvindeligt kønshormon). Tamoxifen A-Pharma anvendes som understøttende

behandling af brystkræft.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tamoxifen A-Pharma

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Tamoxifen A-Pharma:

hvis du er allergisk over for tamoxifencitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tamoxifen

A-Pharma (angivet i pkt. 6).

hvis du er gravid

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Tamoxifen A-Pharma

Vær opmærksom på følgende:

Du må kun bruge Tamoxifen A-Pharma, når behandlingen forestås af læger med særligt

kendskab til kræftsygdomme og kræftbehandling.

Kontakt lægen, hvis du under eller efter behandling med Tamoxifen A-Pharma får symptomer

fra underlivet, især unormal blødning.

Kontakt lægen, hvis du får nedsat syn eller sløret syn.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Tamoxifen A-

Pharma. Dine prøveresultater kan være påvirket.

Samtidig indtagelse af lægemidler, der er nævnt i efterfølgende afsnit ”Brug af anden medicin

sammen med Tamoxifen A-Pharma”.

Brug af anden medicin sammen med Tamoxifen A-Pharma

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Fortæl det til lægen, hvis du er i behandling med:

kvindeligt kønshormon (østrogen)

medicin mod epilepsi (phenytoin)

anden medicin mod kræft (cytostatika og aminoglutethimid)

antibiotika (rifampicin)

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin)

medicin mod depression (paroxetin, fluoxetin)

medicin mod depression eller som hjælp til rygestop (buspropion)

medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme (quinidin)

medicin til behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen (cinacalcet)

Anden medicin kan påvirke behandling med Tamoxifen A-Pharma, eller Tamoxifen A-Pharma kan

påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller

på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Tamoxifen A-Pharma.

Graviditet

Du må ikke tage Tamoxifen A-Pharma, hvis du er gravid.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention (ikke-hormonelt), så længe du

tager Tamoxifen A-Pharma og i 2 måneder, efter at behandlingen er afsluttet. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Tamoxifen A-Pharma efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tamoxifen A-Pharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Tamoxifen A-Pharma

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

20-40 mg dagligt fordelt på 1-3 doser.

Brug til børn

Børn må kun få Tamoxifen A-Pharma efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Tamoxifen A-Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tamoxifen A-Pharma

tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være rysten, udsædvanlig stærke reflekser, ustabil gang og

svimmelhed.

Hvis du har glemt at tage Tamoxifen A-Pharma

Spørg lægen, hvad du skal gøre, hvis du har glemt en dosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Tamoxifen A-Pharma

De må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Årebetændelse især i benene med hævelse, rødme og smerter. Kontakt omgående lægen. Der

kan evt. opstå blodprop i lungen med stærke smerter i brystet og åndenød. Ring 112.

Unormale blødninger fra skeden. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt straks læge.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt lægen.

Grå stær (uklart syn). Kontakt læge.

Nedsat syn pga. nethindeforandringer. Kontakt læge.

Overfølsomhedsreaktion med hævelse af tunge, læber og ansigt. Kan medføre, at luftvejene

blokeres. Ring 112.

Kræft i livmoderslimhinden med blødning og smerter i underlivet. Kontakt læge.

Sjældne bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks lægen.

Leverbetændelse med gulsot, kvalme og opkastninger. Kontakt læge eller skadestue.

Livmoderkræft

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Hudlidelse med blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i

og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Det kan blive kronisk. Tal med

lægen.

Tamoxifen A-Pharma indlæg TRYK.indd 1

21/11/12 09.52

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Kvalme, opkastning.

Hårtab, hududslæt.

Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet.

Hedeture, svimmelhed.

Lægkramper, vand i kroppen.

Smerter og rødme i området omkring svulsten.

Udflåd fra skeden, kløe omkring kønsorganerne.

Celleforandringer og polypper i livmoderen. Kontakt lægen, hvis du får kraftige og/eller

uregelmæssige blødninger.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Nældefeber.

Godartede muskelknuder i livmoderen.

Sjældne bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Symptomer som tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i

blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Appetitløshed.

Cyster på æggestokkene med smerter i underlivet.

Forstoppelse.

Træthed.

Uro, depression, forvirring.

Forandringer i hornhinden i øjet.

Fedtlever og tilstopning af galdegange.

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Blæredannelse på hud og slimhinder. Kan blive alvorlig med betændelse i huden.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted.

5. Opbevaring

Opbevar Tamoxifen A-Pharma utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Tamoxifen A-Pharma efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tamoxifen A-Pharma indeholder:

Aktivt stof: Tamoxifen. Én tablet indeholder 20 mg tamoxifen som tamoxifencitrat.

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, majsstivelse, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Rund hvis tablet mærket TN 20 på den ene side og et G på den anden side. Tabletten er med

delekærv.

Pakningsstørrelse

100 tabletter

Indehaver af markedsføringstilladelsen

A-Pharma ApS

Usserød Kongevej 32

2970 Hørsholm

Ompakket og frigivet af:

HB Medical ApS

Kanalholmen 25-29, bygn. 6

2650 Hvidovre

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2012

Ver.1

Tamoxifen A-Pharma indlæg TRYK.indd 2

21/11/12 09.52