Systen Conti

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Systen Conti 170+50mikrog/24timer depotplastre
 • Dosering:
 • 170+50mikrog/24timer
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Systen Conti 170+50mikrog/24timer depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45961
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Systen® Conti 50 mikrogram/24 timer + 170 mikrogram/24 timer, depotplastre

Estradiolhemihydrat + norethisteronacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Systen® Conti til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Systen

Conti

3. Sådan skal du bruge Systen

Conti

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Systen

Conti anvendes som hormontilskud til

at lindre gener ved utilstrækkelig østrogen- og

progesteronproduktion.

Lægen kan have givet dig Systen

Conti for noget

andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER

AT BRUGE SYSTEN

®

CONTI

Tag ikke Systen

®

Conti hvis du

• er overfølsom (allergisk) over for estradiolhemi-

hydrat og/eller norethisteronacetat eller et af de

øvrige indholdsstoffer.

• har eller har haft brystkræft, eller mistanke herom.

• har østrogenafhængige, ondartede svulster f.eks.

kræft i livmoderen (endometriecancer).

• lider af alvorlige lever- eller nyresygdomme.

• har haft eller har tendens til blodprop

sygdomme.

• har livmoderslimhinde-lignende væv andre steder

end i livmoderen (endometriosis).

• har ubehandlet fortykket livmoderslimhinde

(endometrisk hyperplasi).

• har blødninger fra skeden, hvor årsagen ikke er

kendt.

• har stofskiftesygdom (porfyri).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Systen

®

Conti

Inden behandlingen med Systen

Conti depotplaster

påbegyndes og med jævne mellemrum under behand-

lingen bør du hos lægen få foretaget en undersøgelse

af brystet samt en gynækologisk undersøgelse.

Kontakt straks lægen ved smertefuld hævelse

af et ben, pludselige brystsmerter og åndenød/

åndedrætsbesvær.

Tal med lægen, inden du bruger Systen® Conti,

hvis du har

• en hjertesygdom.

• epilepsi.

• astma.

• migræne eller svær hovedpine.

• sukkersyge (diabetes).

• tendens til blodproper.

• forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol.

• leverforstyrrelser (f.eks leveradenom) eller nedsat

nyrefunktion.

• eller har haft en godartet svulst i livmoderen (leio-

myom) eller livmoderslimhinde-lignende væv andre

steder end i livmoderen (endometriosis).

• brystcancer i familien (eller tidligere forekomst

heraf) eller andre østrogenafhængige svulster.

• tidligere forkomst af fortykket livmoderslimhinde.

• galdestenslidelse med forekomst af sten i galde-

blæren eller galdevejene.

• en bindevævssygdom af autoimmun natur

(systemisk lupus erythematosis).

• lidelse i øret som kan forårsage tiltagende døvhed

(otosklerose).

Undersøgelser af befolkningen tyder på, at hormonal

substitutionsbehandling øger risikoen for blodpropper

i venerne, mens risikoen for iskæmisk hjertesygdom

(utilstrækkelig gennemblødning af hjerte muskula-

turen) nedsættes.

Hormonsubstitution efter menstruationens ophør bør

ikke gives til kvinder, der før har lidt af tendens til

eller har haft venøse blodpropper.

Afbrydelse af behandling med hormonsubstitution

bør overvejes 4 uger før planlagte kirurgiske indgreb.

Der foreligger ingen oplysninger om, at de omtalte

risikofaktorer påvirkes i forskellig grad af hormon-

behandling, der tages gennem munden (tabletter)

eller gennem huden (plaster, cremer).

Systen

Conti må ikke anvendes som antikoncep-

tionsmiddel.

Der kan ses rødmen og irritation med eller uden

kløen, hvor plastret er i kontakt med huden. I

sjældne tilfælde er der opstået irritation/eksem ved

kontakt med plastret, almen kløe eller udslæt.

I meget sjældne tilfælde kan irritationen medføre en

alvorlig overfølsomhedsreaktion ved fortsat brug.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at du er i behandling med Systen

Conti. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

• epilepsi (f.eks. phenobarbital, phenytoin

carbamazepin).

• infektioner (f.eks. rifampicin, rifabutin, nevirapim,

efavirenz).

• HIV (ritonavir, nelfinavir).

• unormalt højt blodtryk i lungearterierne

(bosentan).

• modløshed og tristhed (naturlægemidler

indeholdende prikbladet perikum).

• organtransplantationer, svær psoriasis, kronisk

leddegigt og svær eksem (cyclosporin).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager

nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke bruge Systen

Conti, hvis du er gravid, da

det kan skade fostret.

Amning

Du må ikke bruge Systen

Conti, hvis du ammer, da

det kan skade barnet. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Systen

Conti påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE SYSTEN

®

CONTI

Brug altid Systen

Conti nøjagtigt efter lægens anvis-

ning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Inden du begynder at bruge Systen

Conti, skal du

stoppe anden tidligere HRT behandling.

Hvis du ikke har menstruation og ikke er i HRT

behandling, kan du begynde at bruge Systen

Conti

når som helst.

Hvis du er i kontinuert kombineret HRT behandling

og ønsker at skifte til Systen

Conti kan du begynde

at bruge Systen

Conti når som helst.

Hvis du er i cyklisk eller kontinuert sekventiel HRT

behandling og ønsker at skifte til Systen

Conti kan

du gøre det ved cyklusafslutning af den behandling

du er i gang med eller efter 7 dage uden hormon-

behandling.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Systen

Conti depotplaster gives som en vedvarende

behandling.

1 depotplaster sættes på huden 2 gange ugentlig,

(f.eks. mandag og torsdag) uden afbrydelse.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke bruge

Systen® Conti.

Ældre

Erfaring med behandling af patienter over

65 år savnes.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Du må ikke bruge Systen

Conti hvis du lider af

alvorlige lever- eller nyresygdomme.

Brugsanvisning:

Tag depotplastret ud af beskyttelseskuverten og fjern

halvdelen af filmen ved den S-formede perforering.

Depotplastret skal bruges med det samme, beskyt-

telsesbrevet er åbnet.

Anbring den frigjorte del af plastret på huden fra

kanten ind mod midten uden at rynke plastret. Tag

derefter den anden del af folien af og hæft resten af

plastret på uden at rynke det.

For at plastret hæfter bedst muligt skal man presse

plastret mod huden med håndfladen i et kort stykke

tid, så det får hudens temperatur. Undgå så vidt

muligt, at fingrene kommer i kontakt med plastrets

hæftemasse.

Anbring plastret på et rent, tørt, hårfrit og uskadet

sted på huden nedenfor taljen, som f.eks. på hoften,

låret eller den nederste del af ryggen. Området rundt

om taljen bør ikke anvendes, da tætsiddende klæder

kan forskubbe plastret.

Undgå at anvende creme, hudlotion eller pudder på

det sted på huden, hvor plastret skal sættes på.

Når plastret skiftes, skal det nye plaster sættes på et

andet sted. Der skal gå mindst en uge, inden samme

hudområde anvendes igen.

Plastret må ikke sættes på brystet.

10-2013

P080235-3

Plastret må ikke udsættes for direkte sollys.

Plastret sidder normalt på huden og kan blive

siddende, når man tager bruse- eller karbad. Det

anbefales dog, at plastret fjernes, før man går i

sauna, og derefter straks sætte et nyt på.

Hvis plastret falder af eller løsner sig, skal man sætte

et nyt på.

Plastret fjernes ved at løsne et hjørne og trække det

af med et let tag. Eventuelle rester af klæbemasse

fjernes ved at gnide med fingrene eller med vand og

sæbe.

Brugte plastre foldes sammen og kasseres med hus-

holdningsaffaldet, så de er utilgængelige for børn.

Plastret bør ikke smides i toilettet.

Hvis du har brugt for mange Systen

®

Conti

depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt flere Systen

Conti depotplastre, end der

står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du

føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er: Kvalme, gennem-

brudsblødninger, brystspænding, kramper i maven/

underlivet og/eller en følelse af oppustethed,

depression, træthed, akne og kraftig behåring.

Symptomerne forsvinder, efter at man har fjernet

plastret.

Hvis du har glemt at bruge Systen

®

Conti

Hvis du har glemt en dosis Systen

Conti, så påsæt

den så snart du kommer i tanke om det. Det efter-

følgende plaster påsættes i overensstemmelse med

det oprindelige behandlingsskema.

Hvis du holder op med at bruge Systen

®

Conti

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen. Afbrydelse af behandling

kan øge risiko for tilbagevending af symptomer og

uregelmæssig blødning samt pletblødning.

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer ændrer

sig, efter behandlingen med Systen

Conti er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Systen

Conti kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Øget risiko for brystkræft.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

• Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller

under ribbenene i højre side pga. galdesten.

Kontakt læge eller skadestue.

• Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme

eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser,

føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt.

hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

• Infektion i skeden.

• Forværring af blodmangel. Kan være eller blive

alvorlig. Tal med lægen.

• Nervøsitet, nedtrykthed, humørsvingninger, søvn-

løshed, ændret seksualdrift og depression.

Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

• Hovedpine, migræne.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blod-

tryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er

alvorligt.

• Kvalme, fordøjelsesbesvær, diaré, mavesmerter,

oppustethed.

• Akne, udslæt, kløe, tør hud, væskeansamling i

vævet.

• Rygsmerter.

• Reaktioner på stedet hvor plastret sidder, rødmen

af huden.

• Brystspænding og smerter, smertefuld menstrua-

tion, menstruationsforstyrrelser og smerter i den

nederste del af maven.

• Vægtændring.

• Brystforstørrelse, usædvanlig kraftig menstruati-

onsblødning, udflåd fra skeden, uregelmæssige

blødninger fra skeden, kramper i livmoderen, øget

vækst af livmoderslimhinden.

• Hævede fødder, ankler og hænder.

• Kraftesløshed og svaghed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Øget risiko for brystkræft.

• Polypper i livmoderhalsen, godartede bindevævs-

svulster (fibromer) i livmoderen.

• Allergiske reaktioner.

• Irritation, psykisk uligevægtig, asocial følelse,

følsom.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Svimmelhed.

• Åreknuder.

• Smerter i den øvre del af maven, opkastning.

• Forværring af psoriasis, øget hårvækst, misfarv-

ning af huden.

• Præmenstruel tension syndrom (psykiske og krops-

lige gener i ugen op til menstruation).

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Godartet svulster livmoderen, cyster på ægge-

lederne.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelses-

løshed i huden.

• Galdeblæresygdom.

• Kontakteksem.

• Muskelsvækkelse.

I forbindelse med andre østrogen-gestagen behand-

linger er der rapporteret følgende bivirkninger:

Østrogenafhængige ondartede og godartede svulster

(f.eks. kræft i livmoderslimhinden), blodpropper i

venerne (f.eks. i ben, bækken eller lunger), blodprop

i hjertet, slagtilfælde, lidelser i hud og underhud

(f.eks. leverpletter, rødplettet diffust udslæt,

knuderosen, små runde blodudtrædninger i huden),

mulig demens.

Systen® Conti kan herudover give bivirkninger, som

du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver,

som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Systen® Conti ved temperaturer over

25 °C.

Brug ikke Systen

Conti efter den udløbsdato, der

står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Systen

®

Conti 50 mikrogram/24 timer + 170

mikrogram/24 timer, depotplaster indeholder:

Estradiolhemihydrat 3,2 mg svarende til 50 mikrog/

24 timer og norethisteronacetet 11,2 mg svarende

til 170 mikrog/24 timer opløst i en gummimasse

bestående af Guargummi, copolymer af vinyl/PVC

& ethylenvinylacetat/ LDPE.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Systen

Conti er et depotplaster. Hvert depotplaster

er pakket i et aluminiumsbrev.

Pakningsstørrelse

Systen

Conti fås i en pakningsstørrelse á

8 depotplastre.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Systen

er et registreret varemærke, der tilhører

Johnson & Johnson.

Systen

Conti svarer til Evo-Conti.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

oktober 2013