Syntocinon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Syntocinon 6,7 mikrogram/dosis næsespray, opløsning
 • Dosering:
 • 6,7 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Syntocinon 6,7 mikrogram/dosis næsespray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 03152
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

32557 DK 08 A/H

Product

Syntocinon LSPN 40 IU / ml

Material No./Presentation type

32557 DK 08 A/H

ersetzt/replaced No.

32557 DK 07 A/H

Code-No.

256

Dimension (mm)

420 x 148

Zeichnung/Drawing No.

– –

Comments:

Huningue_420x148.indd

Mat-No.

32557 DK 08 A/H

Seite 1

Proof No. 3

proof date

17.01.2008

Information om

Syntocinon®, næsespray,

opløsning 6,7 mikrogram/dosis

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

Gem denne information. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Syntocinon til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

I denne information er der oplysninger om:

Virkning og anvendelse

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Syntocinon

3. Sådan skal du bruge Syntocinon

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Syntocinon påvirker mælkekirtlerne, så mælken lettere løber til.

Syntocinon lindrer brystspænding ved amning.

Lægen kan have givet dig Syntocinon til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

Vigtig information som du skal læse, før du bruger Syntocinon

Brug ikke Syntocinon hvis:

du er overfølsom over for det aktive stof oxytocin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer

i Syntocinon.

du er gravid.

Særlige forholdsregler

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du bruger Syntocinon næsespray.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder

også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturmedicin samt stærke vitaminer

og mineraler.

Du kan bruge Syntocinon sammen med anden medicin.

Brug af Syntocinon sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke bruge Syntocinon under graviditet.

Amning

Syntocinon bliver udskilt i modermælken i små mængder.

Du kan bruge Syntocinon kortvarigt i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Syntocinon kan hos enkelte give sammentrækninger i livmoderen, som kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Syntocinon

Syntocinon næsespray indeholder

propylparahydroxybenzoat (E 216) og methylparahydroxybenzoat (E 218), der kan give allergiske

reaktioner (de kan også opstå efter endt behandling) og i sjældne tilfælde ånde drætsbesvær.

sorbitol (E 420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du bruge Syntocinon

Dosering:

1 pust i det ene næsebor ca. 5 minutter, før du begynder at amme.

Brugsanvisning

Fjern beskyttelseshætten og hold flasken lodret.

2. Inden du tager sprayen i brug første gang, skal du trykke et par gange, indtil Syntocinon

kommer

ud af flasken i en fin tåge. Herefter er næsesprayen klar til brug.

3. Anbring sprayen mellem fingrene. Før spidsen på flasken op i det ene næsebor, mens du

sidder

ret op. Tryk én gang samtidig med, at du trækker vejret blidt ind gennem næsen.

4. Sæt beskyttelseshætten på igen efter brug.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du brugt for meget Syntocinon?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Syntocinon, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Syntocinon næsespray.

Har du glemt at bruge Syntocinon?

Brug Syntocinon næste gang du ammer.

4. Bivirkninger

Syntocinon kan som al anden medicin give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ingen alvorlige bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Sammentrækninger i livmoderen.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hovedpine, kvalme, allergisk hududslæt.

Hyppigheden er ikke kendt: Irritation af næseslimhinden.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, der ikke

er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning under ”Bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5.

Opbevaring

Opbevar Syntocinon utilgængeligt for børn.

Før åbning af flasken: Opbevar Syntocinon ved 2° C til 8° C.

Efter åbning: Opbevar Syntocinon ved almindelig temperatur (15° C til 25° C).

Brug ikke Syntocinon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Syntocinon næsespray er kun holdbar i 1 måned efter, at næsesprayen er taget i brug første gang.

6.

Yderligere information

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke hælde

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indhold:

det aktive stof i Syntocinon er 6,7 mikrogram oxytocin pr. dosis.

de øvrige indholdsstoffer er: propylparahydroxybenzoat (E 216), methylparahydroxybenzoat

(E 218), chlorbutanol, dinatriumphosphat, citronsyre, natriumchlorid, sorbitol (E 420), glycerol,

renset vand.

Udseende:

Syntocinon er en klar, farveløs væske. Syntocinon er i en brun glasflaske med pumpeanordning.

Pakningsstørrelser:

Flasken indeholder 5 ml næsespray, hvilket svarer til cirka 47 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Novartis Healthcare A/S

Lyngbyvej 172

2100 København Ø

E-mail: skriv.til@novartis.com

Revideret oktober/2007

Colours

Pantone

Novartis Logo

314

Text

314

zum messen

/ to measure measureline

Druckerei /Printing Office EUROPLANT

Receiving Plant

Huningue

32557_DK_08A_H.indd 1

32557_DK_08A_H.indd 1

17.01.2008 13:56:07 Uhr

17.01.2008 13:56:07 Uhr

32557 DK 08 A/H

Product

Syntocinon LSPN 40 IU / ml

Material No./Presentation type

32557 DK 08 A/H

ersetzt/replaced No.

32557 DK 07 A/H

Code-No.

256

Dimension (mm)

420 x 148

Zeichnung/Drawing No.

– –

Comments:

Huningue_420x148.indd

Mat-No.

32557 DK 08 A/H

Seite 1

Proof No. 3

proof date

17.01.2008

Information om

Syntocinon®, næsespray,

opløsning 6,7 mikrogram/dosis

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

Gem denne information. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Syntocinon til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

I denne information er der oplysninger om:

Virkning og anvendelse

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Syntocinon

3. Sådan skal du bruge Syntocinon

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Syntocinon påvirker mælkekirtlerne, så mælken lettere løber til.

Syntocinon lindrer brystspænding ved amning.

Lægen kan have givet dig Syntocinon til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

Vigtig information som du skal læse, før du bruger Syntocinon

Brug ikke Syntocinon hvis:

du er overfølsom over for det aktive stof oxytocin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer

i Syntocinon.

du er gravid.

Særlige forholdsregler

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du bruger Syntocinon næsespray.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder

også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturmedicin samt stærke vitaminer

og mineraler.

Du kan bruge Syntocinon sammen med anden medicin.

Brug af Syntocinon sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke bruge Syntocinon under graviditet.

Amning

Syntocinon bliver udskilt i modermælken i små mængder.

Du kan bruge Syntocinon kortvarigt i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Syntocinon kan hos enkelte give sammentrækninger i livmoderen, som kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Syntocinon

Syntocinon næsespray indeholder

propylparahydroxybenzoat (E 216) og methylparahydroxybenzoat (E 218), der kan give allergiske

reaktioner (de kan også opstå efter endt behandling) og i sjældne tilfælde ånde drætsbesvær.

sorbitol (E 420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du bruge Syntocinon

Dosering:

1 pust i det ene næsebor ca. 5 minutter, før du begynder at amme.

Brugsanvisning

Fjern beskyttelseshætten og hold flasken lodret.

2. Inden du tager sprayen i brug første gang, skal du trykke et par gange, indtil Syntocinon

kommer

ud af flasken i en fin tåge. Herefter er næsesprayen klar til brug.

3. Anbring sprayen mellem fingrene. Før spidsen på flasken op i det ene næsebor, mens du

sidder

ret op. Tryk én gang samtidig med, at du trækker vejret blidt ind gennem næsen.

4. Sæt beskyttelseshætten på igen efter brug.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du brugt for meget Syntocinon?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Syntocinon, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Syntocinon næsespray.

Har du glemt at bruge Syntocinon?

Brug Syntocinon næste gang du ammer.

4. Bivirkninger

Syntocinon kan som al anden medicin give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ingen alvorlige bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Sammentrækninger i livmoderen.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hovedpine, kvalme, allergisk hududslæt.

Hyppigheden er ikke kendt: Irritation af næseslimhinden.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, der ikke

er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning under ”Bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5.

Opbevaring

Opbevar Syntocinon utilgængeligt for børn.

Før åbning af flasken: Opbevar Syntocinon ved 2° C til 8° C.

Efter åbning: Opbevar Syntocinon ved almindelig temperatur (15° C til 25° C).

Brug ikke Syntocinon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Syntocinon næsespray er kun holdbar i 1 måned efter, at næsesprayen er taget i brug første gang.

6.

Yderligere information

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke hælde

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indhold:

det aktive stof i Syntocinon er 6,7 mikrogram oxytocin pr. dosis.

de øvrige indholdsstoffer er: propylparahydroxybenzoat (E 216), methylparahydroxybenzoat

(E 218), chlorbutanol, dinatriumphosphat, citronsyre, natriumchlorid, sorbitol (E 420), glycerol,

renset vand.

Udseende:

Syntocinon er en klar, farveløs væske. Syntocinon er i en brun glasflaske med pumpeanordning.

Pakningsstørrelser:

Flasken indeholder 5 ml næsespray, hvilket svarer til cirka 47 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Novartis Healthcare A/S

Lyngbyvej 172

2100 København Ø

E-mail: skriv.til@novartis.com

Revideret oktober/2007

Colours

Pantone

Novartis Logo

314

Text

314

zum messen

/ to measure measureline

Druckerei /Printing Office EUROPLANT

Receiving Plant

Huningue

32557_DK_08A_H.indd 1

32557_DK_08A_H.indd 1

17.01.2008 13:56:10 Uhr

17.01.2008 13:56:10 Uhr