Symbicort Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Symbicort Turbuhaler 4,5+160 mikrog/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 4,5+160 mikrog/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Symbicort Turbuhaler 4,5+160 mikrog/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45183
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Symbicort

®

Turbuhaler

®

160/4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver

Budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Symbicort Turbuhaler

3. Sådan skal du bruge Symbicort Turbuhaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Symbicort Turbuhaler er en inhalator, der anvendes

til behandling af astma hos voksne og unge i

alderen 12 år og derover. Den bruges også til

behandling af symptomer på kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) til voksne fra 18 år og derover.

Den indeholder to forskellige lægemidler: budesonid

og formoterolfumaratdihydrat.

– Budesonid tilhører den gruppe lægemidler,

som kaldes ”kortikosteroider”. Det virker

ved, at det dæmper og forebygger den

betændelseslignende tilstand, som er i

lungerne.

– Formoterolfumaratdihydrat tilhører

den gruppe lægemidler, som

kaldes ”langtidsvirkende beta

adrenoceptoragonister” eller

”bronkodilatatorer”. Det virker ved, at det får

de små muskler i luftvejene til at slappe af.

Derved får du lettere ved at trække vejret.

Astma

Symbicort Turbuhaler kan bruges på to måder til

behandling af astma.

a) Nogle personer bruger 2 astmainhalatorer:

Symbicort Turbuhaler og en separat

inhalator med anfaldsmedicin.

– De bruger Symbicort Turbuhaler hver dag.

Dette forebygger astmasymptomer.

– De bruger deres inhalator med

anfaldsmedicin, når de får astmasymptomer,

for at gøre det lettere at trække vejret igen.

b) Nogle personer bruger Symbicort Turbuhaler

som deres eneste astmainhalator.

– De bruger Symbicort Turbuhaler hver dag.

Dette forebygger astmasymptomer.

– De bruger også Symbicort Turbuhaler, når

de har brug for ekstra doser til lindring af

astmasymptomer, for at gøre det lettere at

trække vejret igen. De har ikke behov for en

separat inhalator til dette.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Symbicort Turbuhaler kan også bruges til

behandling af symptomer ved KOL hos voksne. KOL

er en langtidssygdom i luftvejene og lungerne, som

oftest skyldes tobaksrygning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Symbicort Turbuhaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Symbicort Turbuhaler

– hvis du er allergisk over for budesonid,

formoterol eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Symbicort Turbuhaler

(angivet i afsnit 6), hvilket er lactose (som

indeholder små mængder af mælkeproteiner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Symbicort Turbuhaler, hvis,

– du har sukkersyge (diabetes).

– du har højt blodtryk, eller hvis du nogensinde

har haft hjerteproblemer (inklusive

uregelmæssig hjertebanken, meget hurtig

puls, arterieforsnævring eller hjertestop).

– du har problemer med skjoldbruskkirtlen eller

binyrerne.

– du har lavt indhold af kalium i blodet.

– du har eller har haft tuberkulose eller har

svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.

– du har alvorlige problemer med leveren.

Brug af anden medicin sammen med Symbicort

Turbuhaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger et af følgende lægemidler:

– Beta-blokkere (f.eks. atenol eller propranolol

mod for højt blodtryk) inklusive øjendråber

(f.eks. timolol mod glaukom).

– Lægemidler mod hurtig eller uregelmæsig

hjertebanken (f.eks. quinidin).

– Lægemidler som digoxin, som ofte anvendes

til behandling af hjertestop.

– Diuretika, også kendt som vanddrivende

midler (f.eks. furosemid). Disse anvendes til

behandling af højt blodtryk.

– Steroider som indtages gennem munden

din læge hurtigst muligt, da du kan have brug for

yderligere behandling.

Kontakt straks lægen hvis:

– Din åndenød bliver forværret, eller du ofte

vågner op om natten med astmasymptomer.

– Dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis

tunghedsfølelsen varer længere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma eller KOL ikke

er kontrolleret godt nok, og du kan have behov

for en anden eller yderligere behandling med det

samme.

Astma

Symbicort Turbuhaler kan bruges på to måder

til behandling af astma. Den mængde Symbicort

Turbuhaler som skal bruges, og hvornår den skal

tages, afhænger af, hvordan den er blevet ordineret

til dig.

a) Hvis du har fået ordineret Symbicort

Turbuhaler og en separat inhalator med

anfaldsmedicin, skal du læse afsnittet ”a)

Brug Symbicort Turbuhaler og en separat

inhalator med anfaldsmedicin”.

b) Hvis du har fået ordineret Symbicort

Turbuhaler som din eneste inhalator, skal du

læse afsnittet ”b) Brug Symbicort Turbuhaler

som din eneste astmainhalator”.

a) Brug Symbicort Turbuhaler og en separat

inhalator med anfaldsmedicin.

Brug din Symbicort Turbuhaler hver dag. Dette

forebygger astmasymptomer.

Voksne (fra 18 år)

– Den normale dosis er 1 eller 2 inhalationer 2

gange dagligt.

– Din læge kan øge dosis til 4 inhalationer 2

gange dagligt.

– Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil

din læge måske bede dig om kun at tage din

medicin én gang dagligt.

Unge (12 til 17 år)

– Den normale dosis er 1 eller 2 inhalationer 2

gange dagligt.

– Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil

din læge måske bede dig om kun at tage din

medicin én gang dagligt.

Der findes en lavere styrke til børn mellem

6 og 11 år (Symbicort Mite Turbuhaler).

Børn under 6 år bør normalt ikke bruge Symbicort

Turbuhaler.

Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig

med at håndtere din astma. De vil justere dosis til

den laveste, der kan kontrollere din astma. Dosis

må ikke justeres uden, at du først har talt med din

læge (eller astmasygeplejerske).

Brug din separate inhalator med anfaldsmedicin

til behandling af astmasymptomer, når de opstår.

Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin

på dig, så du kan bruge den, når du får behov for

det.

Anvend ikke Symbicort Turbuhaler til at behandle

astmasymptomerne – anvend din inhalator med

anfaldsmedicin.

b) Brug Symbicort Turbuhaler som din eneste

astmainhalator

Du må kun bruge Symbicort Turbuhaler på denne

måde, hvis din læge har ordineret det, og du er 12 år

eller derover.

Brug Symbicort Turbuhaler hver dag. Dette

forebygger astmasymptomer. Du kan bruge:

– 1 inhalation om morgenen og 1 inhalation

om aftenen

eller

– 2 inhalationer om morgenen

eller

– 2 inhalationer om aftenen.

Din læge kan øge dosis til 2 inhalationer 2 gange

dagligt.

Brug også Symbicort Turbuhaler inhalator til

behandling af astmasymptomer, når de opstår.

– Hvis du får astmasymptomer, så tag 1

inhalation og vent et par minutter.

– Hvis du ikke har fået det bedre, så tag endnu

en inhalation.

– Tag ikke mere end 6 inhalationer på én gang.

Du bør altid have Symbicort Turbuhaler på dig, så

du kan bruge den, når du får behov for det.

Der er normalt ikke behov for mere end 8 inhalationer

om dagen. Din læge kan dog tillade op til 12

inhalationer i en begrænset periode.

Hvis du regelmæssigt har behov for 8 eller flere

inhalationer, skal du kontakte lægen. Du har måske

brug for at få ændret behandlingen.

Brug ikke mere end 12 inhalationer over 24 timer.

Hvis du dyrker motion og får astmasymptomer, så

brug Symbicort Turbuhaler som beskrevet her. Du

05-2017

P053414-10

(f.eks. prednisolon).

– Xanthin lægemidler (f.eks. theophyllin

og aminophyllin). Disse anvendes ofte til

behandling af astma.

– Andre bronkodilatatorer (f.eks. salbutamol).

– Tricykliske antidepressiva (f.eks.

amitriptylin).

– Phenothiazin lægemidler (f.eks.

chlorpromazin eller prochlorperazin).

– Lægemidler, som kaldes proteasehæmmere

(f.eks. ritonavir) til behandling af hiv-

infektion.

– Lægemidler, som kaldes proteasehæmmere

(f.eks. ritonavir) til behandling af

hivinfektion.

– Lægemidler til Parkinson’s sygdom (f.eks.

levadopa).

– Lægemidler til problemer med

skjoldbruskkirtlen (f.eks. levothyroxin).

– Visse midler mod depression (nefazodon,

monoaminooxidase-hæmmere inkl. stoffer

med lignende virkning og tricykliske

antidepressiva).

– Antibiotika (clarithromycin, telithromycin).

– Midler mod allergi (antihistaminer som f.eks.

terfenadin).

– Midler mod brystspænding hos ammende

kvinder (oxytocin).

Alkohol kan øge hjertets følsomhed over for

formoterol.

Hvis ovenstående gælder for dig, eller hvis

du er usikker, så tal altid med din læge eller

apotekspersonalet, inden du tager Symbicort

Turbuhaler.

Fortæl også lægen eller apotekspersonalet, hvis du

skal have bedøvelse i forbindelse med operation

eller hos tandlægen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du bliver gravid, mens du bruger Symbicort

Turbuhaler, må du ikke stoppe behandlingen, men

kontakte lægen med det samme.

Amning

Hvis du ammer, skal du spørge din læge til råds, før

du bruger Symbicort Turbuhaler.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort Turbuhaler påvirker ikke eller i ubetydelig

grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Symbicort Turbuhaler indeholder lactose

Symbicort Turbuhaler indeholder lactose, som er

en sukkerart. Kontakt lægen før du bruger denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter. Mængden af lactose i dette

lægemiddel giver normalt ikke problemer hos

personer, der ikke tåler lactose.

Lactose indeholder små mængder af

mælkeproteiner, som kan forårsage allergiske

reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Symbicort Turbuhaler

Brug altid Symbicort Turbuhaler nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Det er vigtigt, at bruge Symbicort Turbuhaler hver

dag, også selvom du ikke har nogen astma- eller

KOL-symptomer.

Hvis du bruger Symbicort Turbuhaler til astma, så

vil din læge regelmæssigt tjekke dine symptomer.

Hvis du hidtil har taget steroidtabletter mod astma

eller KOL, kan lægen vælge at nedsætte det antal

tabletter, som du skal tage, når du begynder på

Symbicort Turbuhaler. Hvis du har taget steroid i

tabletform i længere tid, kan lægen foreslå løbende

blodprøvekontrol. Når du begynder at tage færre

steroidtabletter, vil du måske få generel utilpashed,

også selvom dine luftvejssymptomer er i bedring.

Du kan få symptomer såsom tilstoppet næse

eller snue, svækkelse, muskel- og ledsmerter eller

udslæt (eksem). Kontakt straks lægen, hvis et af

disse symptomer bliver generende, eller hvis du får

symptomer såsom hovedpine, træthed, kvalme eller

opkastning. Du skal måske have anden medicin,

hvis du får symptomer på allergi eller gigt. Tal med

lægen, hvis du er usikker på, om du bør fortsætte

med at bruge Symbicort Turbuhaler.

Din læge vil måske overveje at give dig

steroidtabletter ud over din sædvanlige behandling

i perioder med stress (f.eks. hvis du har en

luftvejsinfektion eller før en operation).

Vigtig information vedrørende dine astma- eller

KOL-symptomer

Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæser, når

du bruger Symbicort Turbuhaler, skal du fortsætte

med at bruge Symbicort Turbuhaler, men kontakte

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

må dog ikke anvende Symbicort Turbuhaler lige før

motion for at forebygge astmasymptomer.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

– Må kun bruges af voksne (18 år eller

derover).

– Normal dosis er 2 inhalationer 2 gange

dagligt.

Klargøring af din nye Symbicort Turbuhaler

Før du bruger en ny Symbicort Turbuhaler inhalator

for første gang, skal du gøre den klar til brug på

følgende måde:

– Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at

du hører en raslende lyd.

– Hold din Symbicort Turbuhaler inhalator

lodret med det røde bundstykke nedad.

– Drej bundstykket én gang frem og tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre

eller venstre først). Du vil høre en klikkende

lyd.

– Gentag ovenstående, drej det røde

bundstykke i begge retninger.

– Din Symbicort Turbuhaler inhalator er nu klar

til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du

tager en inhalation.

1. Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at

du hører en raslende lyd.

2. Hold din Symbicort Turbuhaler inhalator

lodret med det røde bundstykke nedad.

3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør

din Symbicort Turbuhaler inhalator. Drej

bundstykket én gang frem og tilbage (det er

underordnet, om der drejes til højre eller til

venstre først).

Du vil høre en klikkende lyd. Din Symbicort

Turbuhaler inhalator er nu klar til brug.

Klargør kun din Symbicort Turbuhaler

inhalator, når du har brug for den.

4. Hold din Symbicort Turbuhaler inhalator

væk fra munden. Pust roligt ud (så længe

det er behageligt). Pust ikke ud gennem din

Symbicort Turbuhaler inhalator.

5. Hold forsigtigt om mundstykket med

tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb

en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i

mundstykket.

6. Fjern din Symbicort Turbuhaler inhalator

fra munden. Ånd derefter langsomt ud. Den

mængde medicin som inhaleres er meget lille.

Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det

efter inhalation.

Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog

være sikker på, at du har inhaleret din dosis,

og at medicinen nu er i dine lunger.

7. Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du

gentage punkt 2 til 6.

8. Skru beskyttelseshætten på efter brug.

9. Skyl munden grundigt med vand efter de faste

inhalationer morgen og/eller aften og spyt ud.

Forsøg ikke at fjerne eller vride mundstykket. Det

er fastgjort til din Symbicort Turbuhaler inhalator

og må ikke tages af. Anvend ikke din Symbicort

Turbuhaler inhalator, hvis den er beskadiget, eller

hvis mundstykket er faldet af.

Som det gælder for alle inhalatorer, skal de

pårørende sørge for, at børn, der får ordineret

Symbicort Turbuhaler, bruger den korrekte

inhalationsteknik, som beskrevet ovenfor.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med

en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker.

Hvornår tages en ny inhalator i brug

– Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

(inhalationer) der er tilbage i din Symbicort

Turbuhaler inhalator. Når den er fuld, starter

den på enten 60 eller 120 doser.

– Dosisindikatoren er inddelt i intervaller á 10

doser. Den viser derfor ikke hver enkelt dosis.

– Når du første gang ser et rødt mærke i

toppen af dosisindikatorens område, er der

ca. 20 doser tilbage.

For de sidste 10 doser er baggrunden i

dosisindikatorens vindue rød. Når mærket ”0”,

på den røde baggrund, har nået midten af

dosisindikatorens område, skal du tage en ny

Turbuhaler i brug.

OBS:

– Bundstykket vil stadig kunne drejes og

sige klik, selvom din Symbicort Turbuhaler

inhalator er tom.

– Den lyd der kan høres, når du ryster din

Symbicort Turbuhaler inhalator, stammer

ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i

bunden af inhalatoren. Derfor fortæller lyden

ikke noget om, hvor meget medicin, der er

tilbage i din Symbicort Turbuhaler inhalator.

– Hvis du ved en fejl drejer på bundstykket

mere end én gang frem og tilbage, før du

tager din dosis, vil du stadig kun få én dosis.

Dog vil dosisindikatoren registrere alle de

klargjorte doser.

Hvis du har brugt for meget Symbicort

Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere af Symbicort Turbuhaler, end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

De mest almindelige symptomer som kan

forekomme, hvis du har taget mere Symbicort

Turbuhaler, end du bør, er rysten, hovedpine eller

hurtig hjertebanken.

Hvis du har glemt at bruge Symbicort Turbuhaler

– Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den

så snart du kommer i tanke om det. Hvis det

er tæt på at være tid til den næste dosis, så

vent bare indtil da.

– Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Symbicort

Turbuhaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis følgende sker for dig, skal du stoppe med

at tage Symbicort Turbuhaler og kontakte lægen

omgående:

– Hævelse af ansigtet, særligt omkring munden

(tunge og/eller svælg og/eller synkebesvær)

eller kløende udslæt sammen med

vejrtrækningsbesvær (angioødem) og/eller

pludselig følelse af besvimelse. Dette kan

være tegn på, at du har en allergisk reaktion.

Dette sker sjældent (hos færre end 1 ud af

1.000 personer).

– Pludselig akut hvæsende vejrtrækning

eller åndenød umiddelbart efter brug af

inhalatoren. Hold straks op med at bruge

Symbicort Turbuhaler inhalatoren, hvis du

får et af disse symptomer, og brug i stedet

inhalatoren til anfaldsbehandling. Kontakt

straks lægen, da du måske skal have

din behandling ændret. Dette sker meget

sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000

personer).

Andre mulige bivirkninger:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af

10 personer):

– Palpitationer (opmærksom på din

hjertebanken), skælven og rysten. Hvis dette

forekommer, er det sædvanligvis mildt og

forsvinder, når du fortsætter med at bruge

Symbicort Turbuhaler.

– Svampeinfektion i munden. Skyl munden med

vand efter du har brugt din inhalator.

– Let irritation i halsen, hoste og hæshed.

– Hovedpine.

– Lungebetændelse (pneumoni) hos KOL-

patienter.

Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende

symptomer, mens du tager Symbicort Turbuhaler.

Det kan være tegn på lungebetændelse:

– feber eller kulderystelser

– øget slimproduktion, ændring i slimens farve

– tiltagende hoste eller tiltagende

vejrtrækningsproblemer

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud

af 100 personer):

– Rastløshed, nervøsitet og ophidselse.

– Søvnforstyrrelser.

– Svimmelhed.

– Kvalme.

– Hurtig hjertebanken.

– Blå mærker.

– Muskelkramper.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af

1.000 personer):

– Udslæt, kløe eller nældefeber.

– Bronkospasme (sammentrækning af

musklerne i luftvejene som medfører

hvæsen). Hvis der pludselig opstår hvæsen

efter brug af Symbicort Turbuhaler, så stop

med at tage Symbicort Turbuhaler og kontakt

straks lægen.

– Lavt indhold af kalium i blodet.

– Uregelmæssig hjertebanken.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud

af 10.000 personer):

– Depression.

– Ændret adfærd, hovedsageligt hos børn.

– Smerter i brystet, evt. med udstråling

til arm eller hals og åndenød pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen (angina

pectoris).

– Forhøjet sukkerindhold (glucose) i blodet.

– Smagsforstyrrelser, ubehagelig smag i

munden.

– Varierende blodtryk.

Inhalerede kortikosteroider kan påvirke den normale

produktion af steroidhormoner i din krop, specielt

hvis du bruger høje doser i lang tid. Dette sker

meget sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000

personer). Disse påvirkninger inkluderer:

– ændring i knoglemarvsdensiteten (knoglerne

bliver tyndere).

– grå stær (katarakt, sløring af øjets linse).

– grøn stær (glaukom, øget tryk i øjet).

– nedsat væksthastighed hos børn og unge.

– påvirkning af binyren (lille kirtel ved siden af

nyrerne).

Disse påvirkninger sker mere sjældent med inhaleret

kortikosteroid end med kortikosteroidtabletter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Opbevares med hætten tæt påskruet for at beskytte

mod fugt.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står

på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Symbicort Turbuhaler indeholder:

– Aktivt stof: budesonid og

formoterolfumaratdihydrat. Hver inhaleret

dosis indeholder 160 mikrogram budesonid

og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

– Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat

(som indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Symbicort Turbuhaler er en inhalator, som

indeholder din medicin. Inhalationspulveret er

hvidt. Hver inhalator indeholder enten 60 eller 120

doser og har en hvid krop med et rødt bundstykke.

Pakningsstørrelser

Symbicort Turbuhaler er tilgængelig i pakninger

med 1, 2 eller 6 inhalatorer á 60 doser eller 1 eller

3 inhalatorer á 120 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Symbicort

og Turbuhaler

er registrerede

varemærker, som tilhører AstraZeneca-koncernen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj

2017.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

31-10-2017

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva HandiHaler (tiotropium bromide) and Symbicort (budesonide and formoterol fumarate dihydrate) are prescribed to prevent bronchospasm (narrowing of the airways in the lungs) in people with bronchitis, emphysema, or COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

US - RxList