Symbicort Forte Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Symbicort Forte Turbuhaler 9+320 mikrog./dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 9+320 mikrog./dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Symbicort Forte Turbuhaler 9+320 mikrog./dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48394
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Symbicort

og Turbuhaler

er registrerede

varemærker, der tilhører AstraZeneca-

koncernen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Symbicort Forte

Turbuhaler til dig personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en

bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indlægssedlen kan også hentes på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge

Symbicort Forte Turbuhaler

Sådan skal du bruge Symbicort Forte

Turbuhaler

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Symbicort Forte Turbuhaler er en pulverinhala-

tor, der bliver aktiveret af indåndingen. Symbi-

cort Forte Turbuhaler indeholder 2 virksomme

stoffer. Det ene er et binyrebarkhormon, der

hæmmer slimdannelse og hævelse i luft vejene;

det andet udvider bronkierne, afslapper

musklerne i luftvejene og ophæver forsnævring

i bronkierne. Luften kan lettere passere, og det

bliver lettere at trække vejret.

Du kan bruge Symbicort Forte Turbuhaler

til behandling af astma, når det er hensigts-

mæssigt at behandle med en kombination af

binyrebarkhormon (budesonid) og langtids-

virkende anfaldsmedicin (formoterol).

Du kan også bruge Symbicort Forte

Turbuhaler til behandling af symptomer ved

svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Lægen kan have givet dig Symbicort Forte

Turbuhaler for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du

begynder at bruge

Symbicort Forte Turbuhaler

Brug ikke Symbicort Forte Turbuhaler

hvis du er overfølsom (allergisk) over for

budesonid/formoterol eller lactose (som

indeholder små mængder mælkeproteiner).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

Tal med lægen, inden du bruger Symbicort

Forte Turbuhaler, hvis du:

har stærkt forhøjet blodtryk eller alvorlige

hjertekarsygdomme, uregelmæssig puls,

andre hjertesygdomme eller er i behandling

med digitalis eller lignende.

har for højt stofskifte.

har sukkersyge. Du bør få kontrolleret

blodsukker og blodtryk regelmæssigt.

har eller har haft lungetuberkulose, har

svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.

har en svær astma, der kræver høje doser

af Symbicort Forte Turbuhaler. Indholdet

af kalium i blodet skal kontrolleres regel-

mæssigt. Kalium i blodet kan blive for lavt,

især hvis du samtidig tager vanddrivende

medicin eller astmamedicin med theophyllin

eller lignende stoffer.

tager binyrebarkhormoner som tabletter,

eller tidligere har taget det. Hvis du har

været i behandling med binyrebarkhormon

på tabletform, kan der være risiko for

nedsat binyrebarkfunktion i længere tid efter

overgang til Symbicort Forte Turbuhaler.

Dette kan blandt andet udløse symptomer

såsom snue, eksem, muskel- og ledsmerter,

træthed, hovedpine, kvalme og opkastning.

I så fald bør supplerende behandling

overvejes.

Det er vigtigt, at du husker at bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

dagligt, også når du ikke har

symptomer.

Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du

nedtrappe dosis gradvist. Tal med lægen.

Når astmasymptomerne er under kontrol,

bør der overvejes gradvist at reducere

dosis af Symbicort Forte Turbuhaler. Det er

vigtigt at din læge følger dig regelmæssigt

under nedtrapning af behandlingen. Der

bør anvendes laveste effektive dosis af

Symbicort Forte Turbuhaler.

Hvis dine symptomer på astma eller

sygdommen forværres, efter du er

startet behandlingen med Symbicort Forte

Turbuhaler, må du ikke stoppe med at bruge

Symbicort Forte Turbuhaler. Tal med lægen.

Hvis behandlingen ikke længere virker, eller

hvis dit forbrug af anfaldsmedicin stiger, er

det muligt, at din astma er blevet forværret.

Kontakt lægen, du skal måske have ændret

din behandling.

Ved en pludselig og tiltagende forværring af

din astma eller KOL skal du kontakte lægen

hurtigst muligt, da det kan være alvorligt.

Du skal stadig bruge din hurtigvirkende

bronkieudvidende medicin til akutte anfald.

Her kan du ikke bruge Symbicort Forte

Turbuhaler. Hav derfor altid den hurtigt-

virkende medicin på dig.

Start ikke behandlingen med Symbicort

Forte Turbuhaler i en periode, hvor din

astma er i forværring.

Der kan i sjældne tilfælde optræde akut

åndenød lige efter inhalationen. Kontakt

lægen, det er måske nødvendigt at ændre

behandlingen.

Du skal fortælle lægen, hvis du tidligere

har haft problemer ved behandling med

binyrebarkhormon.

Skyl munden med vand og spyt ud efter

inhalation for at mindske risikoen for at få

svamp i munden.

Du må normalt ikke bruge Symbicort Forte

Turbuhaler samtidig med visse midler mod

svamp og visse midler mod virus. Hvis en

samtidig behandling er nødvendig, skal du

indtage de to slags medicin med så langt

mellemrum som muligt. Tal med lægen.

Hvis du tager Symbicort Forte Turbuhaler i

høje doser i længere tid, er det nødvendigt

med kontrol hos lægen for at undgå alvorlige

bivirkninger. Tal med lægen.

Ved langtidsbehanding med Symbicort Forte

Turbuhaler af børn, bør lægen jævnligt følge

væksten af barnet. Ved vækstreduktion bør

doseringen af inhaleret binyrebarkhormon

reduceres til lavest mulige dosis, og

behandlingen med Symbicort Forte

Turbuhaler bør muligvis revurderes.

Hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed

blive større for det ene af de to virksomme

stoffer i Symbicort Forte Turbuhaler (formoterol).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve-

kontrol, at du er i behandling med Symbicort

Forte Turbuhaler. Det kan have betydning for

prøveresultaterne.

Doping

Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic

Use Exemption (TUE), ved behandling med

Symbicort Forte Turbuhaler. TUE skal anmeldes

til stævneledelsen før konkurrencer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis

du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt

på recept, medicin købt i udlandet, natur læge-

midler, stærke vitaminer og mineraler samt

kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du bruger medicin mod:

Svampeinfektioner (itrakonazol).

HIV (ritonavir).

For højt blodtryk eller hjertesvigt (visse

betablokkere, spørg lægen).

Grøn stær (visse øjendråber, spørg lægen).

Forstyrrelser i hjerterytmen (chinidin,

disopyramid, procainamid).

Angst eller psykiske lidelser (visse typer

medicin, spørg lægen).

Allergi (visse antihistaminer, spørg lægen).

Depression (MAO-hæmmere og tricyklisk

antidepressiv medicin).

Parkinsons sygdom (levodopa).

For højt stofskifte (levothyroxin).

Brystspænding ved amning (oxytocin).

Du skal også fortælle, at du bruger

Symbicort Forte Turbuhaler, hvis du skal

have oxytocin til igangsættelse af fødslen.

Anden bronkieudvidende medicin, f.eks.

salbutamol.

Husk at fortælle lægen, at du bruger Symbicort

Forte Turbuhaler, hvis du skal i narkose.

Hvis du er i behandling med digitalis, kan for

lavt kalium i blodet øge risikoen for forstyrrelser

i hjerterytmen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du

bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge

Symbicort Forte Turbuhaler

efter aftale med

lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort Forte Turbuhaler påvirker ikke

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Symbicort

®

Forte Turbuhaler

®

320/9 mikrogram/dosis inhalationspulver

Budesonid/formoterolfumaratdihydrat

L90165A-01

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Symbicort Forte Turbuhaler

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse suk-

kerarter. Symbicort Forte Turbuhaler indeholder

mindre end 1 mg lactose per inhalation, hvilket

normalt ikke forårsager problemer hos personer

med lactoseintolerans.

Lægemidlet indeholder små mængder mælke-

protein, som kan forårsage allergiske reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

Astma:

Symbicort Forte Turbuhaler bør ikke

anvendes som vedligeholdelsesbehandling.

Der findes lavere styker af Symbicort

Turbuhaler, som kan anvende som vedlige-

holdelses behandling.

Voksne og unge (fra 18 år):

1 inhalation to gange dagligt. Nogle patienter

kan have brug for op til 2 inhalationer to gange

dagligt.

Unge (12-17 år):

1 inhalation to gange dagligt.

Børn (6-11 år):

Brug lavere styrke.

Når astmaen er under kontrol med inhalation

to gange dagligt, kan du i samråd med lægen

måske justere dosis til kun 1 inhalation om

dagen.

Børn (under 6 år):

Børn under 6 år må normalt ikke få Symbicort

Forte Turbuhaler

inhalationspulver.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL):

Voksne:

1 inhalation to gange dagligt.

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.

Følg lægens anvisninger.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.

Følg lægens anvisninger.

Brug altid Symbicort Forte Turbuhaler nøjagtigt

efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apoteket.

Brugsanvisning:

1. Bryd forseglingen omkring bundstykket

og beskyttelseshætten ved de røde pile.

Skru beskyttelseshætten af.

Beskyttelseshætte

2. Hold Symbicort Forte Turbuhaler

lodret og

drej det røde bundstykke én gang frem og

tilbage, til der lyder et klik. Det er under-

ordnet, om du drejer til højre eller venstre

først, bare der har lydt et klik.

Mundstykke

Dosisindikator

Bundstykke

3. Pust ud, men ikke gennem mundstykket i

Symbicort

Forte Turbuhaler.

4. Hold forsigtigt om mundstykket med

tænderne og luk læberne omkring det.

Tag en dyb og kraftig indånding.

5. Tag Symbicort Forte Turbuhaler

fra munden

og ånd langsomt ud.

6. Skal du have endnu en dosis, skal du

gentage punkt 2-5. Skru beskyttelseshætten

på efter brug.

7. Skyl altid munden grundigt med vand efter

hver inhalation og spyt vandet ud igen.

Du kan evt. foretage inhalationen lige før

tandbørstning.

Det er ikke sikkert, at du kan smage eller mærke

medicinen. Det er en meget lille mængde, der

bliver indåndet.

Inhalationspulveret er meget følsomt over

for fugt, lad derfor være med at ånde ud i

Symbicort Forte Turbuhaleren.

Symbicort

Forte Turbuhaler afgiver ved korrekt

brug altid én dosis. Selvom du drejer bund-

stykket flere gange, er der kun én dosis klar. Du

får ikke for meget Symbicort

Forte Turbuhaler.

Dosisindikatoren tæller hver eneste drejning.

Drej derfor kun det farvede bundstykket frem og

tilbage 1 gang før brug. Ellers viser indikatoren

rødt (dvs. tom) for tidligt.

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

der er tilbage i inhalatoren. Nær mærket 0 har

nået midten på dosisindikatorens område, får

du ikke længere den rigtige mængde medicin.

Du skal derfor kassere Symbicort Forte

Turbuhaleren.

Rengør mundstykket udvendigt 2-3 gange om

ugen med en tør klud.

OBS: Brug aldrig vand. Du må ikke skille

Symbicort Forte Turbuhaleren ad.

Den lyd du kan høre, når du ryster Symbicort

Forte Turbuhaleren, stammer ikke fra

medicinen, men fra et tørremiddel i bunden på

Symbicort Forte Turbuhaleren.

Hvis du har brugt for meget Symbicort

Forte

Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere Symbicort

Forte Turbuhaler,

end der står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer:

Rysten, hovedpine, hjertebanken,

hurtig puls, hjerteproblemer, forstyrrelser i

hjerterytmen, øget sukkerindhold i blodet,

nedsat kaliumindhold i blodet, kvalme og

opkastning.

Ved kronisk overdosering er der risiko for

påvirkning af binyrebarken.

Hvis du har glemt at bruge Symbicort

Forte

Turbuhaler

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du

nedtrappe dosis gradvist og ikke stoppe

pludseligt. Tal med lægen. Spørg lægen eller

apoteket hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Symbicort

Forte Turbuhaler

kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Lungebetændelse. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær

og besvimelse (inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylatisk reaktion).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

Hurtig puls evt. med meget uregelmæssig

hjerterytme. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Kortåndethed / Vejrtrækningsproblmer /

Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt

straks læge eller skadestue Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Træthed, svækket modstandskraft pga.

nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt

lægen

Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm

eller hals og åndenød pga. dårlig blodfor-

syning til hjertemusklen (angina pectoris).

Kontakt læge eller skadestue,

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig,

uregelmæssig puls. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukker-

syge, hovedpine pga. for højt blodtryk,

nedsat muskelmasse, øget fedt på maven

og i nakken. Kontakt lægen.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn

stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Knogleskørhed. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hovedpine.

Hjertebanken og rysten (Disse bivirkninger

er som regel milde og forsvinder efter et par

dages behandling).

Svamp i mund og svælg, let irritation i

halsen, hoste og hæshed.

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Muskelkramper, rastløs uro, rastløshed,

kvalme, svimmelhed, nervøsitet, søvnfor-

styrrelser og blå mærker.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga.

for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i

blodet kan i meget sjældne tilfælde blive

alvorlig med lammelser og forstyrrelser i

hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med

lægen.

Kløe, betændelse i huden.

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag.

Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga.

for højt blodsukker (blodglukose). Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Depression. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

Adfærdsændringer (mest hos børn),

blodtryksændringer.

Smagsforstyrrelser.

Nedsat vækst.

Symbicort

Forte Turbuhaler

kan herudover

give bivirkninger, som du normalt ikke mærker

noget til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen

bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør

indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden

om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine

pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk.

ABACUS MEDICINE A/S

Vesterbrogade 149 · DK-1620 København V

Tel: +45 70 22 02 12

5. Opbevaring

Opbevares

utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Symbicort

Forte Turbuhaler

ved temperaturer over 30°C.

Opbevar Symbicort

Forte Turbuhaler

hætten tæt påskruet for at beskytte mod

fugt.

Brug ikke Symbicort

Forte Turbuhaler

efter

den udløbsdato, der står på indpakningen.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den

nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Symbicort

Forte Turbuhaler, 320/9 mikro-

gram/dosis, inhalationspulver indeholder:

Budesonid 320 mikrogram/dosis og formoterol-

fumaratdihydrat 9 mikrogram/dosis.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat.

Symbicort Forte Turbuhaler

320/9 mikrog/

dosis kan være mærket med 400/12 mikrog/

dosis under beskyttelseshætten. Dette er en

anden måde at skrive styrken på. Styrken

320/9 mikrog/dosis (den inhalerede

dosis) afgiver samme mængde budesonid og

formoterol som styrken 400/12 mikrog/dosis

(den afmålte dosis).

Pakningsstørrelser:

Symbicort

Forte Turbuhaler

320/9 mikrogram/

dosis fås i pakninger med 120 doser og

3x120 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen,

ompakket og frigivet af:

Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149

DK-1620 København V.

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

06.2011.

Indlægssedlen kan også hentes på

www.indlaegsseddel.dk.

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety