Symbicort Forte Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Symbicort Forte Turbuhaler 9+320 mikrog./dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 9+320 mikrog./dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Symbicort Forte Turbuhaler 9+320 mikrog./dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46397
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Symbicort

®

Forte Turbuhaler

®

320 mikrogram/9 mikrogram/dosis, inhalationspulver

Budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Symbicort

Forte Turbuhaler

til dig personligt. Lad derfor være

med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

3. Sådan skal du bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Symbicort

Forte Turbuhaler

er en inhalator. Den indeholder to forskellige lægemidler:

Budesonid og formoterolfumaratdihydrat.

Budesonid tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”kortikosteroider”. Det virker

ved, at det dæmper og forebygger den betændelseslignende tilstand, som er i

lungerne.

Formoterolfumaratdihydrat tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes

”langtidsvirkende beta-agonister” eller ”bronkodilatatorer”. Det virker ved, at det får de

små muskler i luftvejene til at slappe af. Derved får du lettere ved at trække vejret.

Din læge har ordineret denne medicin til behandling af astma eller kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL).

Astma

Til astma vil din læge ordinere to astmainhalatorer: Symbicort

Forte Turbuhaler

og en

separat inhalator med anfaldsmedicin.

Brug Symbicort

Forte Turbuhaler

hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.

Brug din inhalator med anfaldsmedicin, når du får astmasymptomer, for at gøre det

lettere at trække vejret igen.

Brug ikke Symbicort

Forte Turbuhaler

til lindring af astmasymptomer.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Symbicort

Forte Turbuhaler

kan også bruges til behandling af symptomer ved svær

KOL hos voksne. KOL er en langtidssygdom i luftvejene og lungerne, som oftest skyldes

tobaksrygning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE SYMBICORT

®

FORTE

TURBUHALER

®

Brug ikke Symbicort

®

Forte Turbuhaler

®

hvis du er overfølsom (allergisk) overfor budesonid, formoterol eller lactose (som

indeholder små mængder af mælkeproteiner).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Symbicort

®

Forte Turbuhaler

®

Det er vigtigt, at du husker at bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

dagligt, også når

du ikke har symptomer.

Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist. Tal med lægen.

Hvis behandlingen ikke længere virker, eller det er nødvendigt at sætte dosis op,

betyder det, at din astma eller KOL er forværret. Kontakt lægen, du skal måske have

ændret din behandling.

Ved en pludselig og tiltagende forværring af astma eller KOL, skal du kontakte lægen

hurtigst muligt, da det kan være alvorligt.

Du skal stadig bruge din hurtigtvirkende bronkieudvidende medicin til akutte anfald.

Her kan du ikke bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

. Hav derfor altid den

hurtigtvirkende medicin på dig.

Når astmasymptomerne er under kontrol, bør det overvejes gradvist at nedsætte

dosis af Symbicort

Forte Turbuhaler

. Tal med lægen.

Start ikke behandlingen med Symbicort

Forte Turbuhaler

i en periode, hvor din

astma er i forværring.

Der kan i sjældne tilfælde optræde akut åndenød lige efter inhalationen. Kontakt

lægen, det er måske nødvendigt at ændre behandlingen.

Du skal fortælle lægen, hvis du tidligere har haft problemer ved behandling med

binyrebarkhormon.

Skyl munden med vand og spyt ud efter hver inhalation, for at mindske risikoen for at

få trøske i munden.

Du må normalt ikke bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

samtidig med visse midler

mod svamp og visse midler mod virus. Hvis en samtidig behandling er nødvendig,

skal De indtage de to slags medicin med så langt mellemrum som muligt. Tal med

lægen.

Hvis du eller dit barn tager Symbicort

Forte Turbuhaler

i høje doser i længere tid, er

det nødvendigt med kontrol hos lægen for at undgå alvorlige bivirkninger.

Tal med lægen hvis:

du har stærkt forhøjet blodtryk eller alvorlige hjerte- karsygdomme, uregelmæssig

puls, andre hjertesygdomme eller er i behandling med digitalis eller lignende.

du har for højt stofskifte.

du har sukkersyge. Du bør få kontrolleret blodglukose og blodtryk regelmæssigt.

du har eller har haft lungetuberkulose, har svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.

du har en svær astma, der kræver høje doser af Symbicort

Forte Turbuhaler

Indholdet af kalium i blodet skal kontrolleres regelmæssigt. Kalium i blodet kan blive

for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin eller astmamedicin med

theophyllin eller lignende stoffer.

du tager binyrebarkhormoner som tabletter eller tidligere har taget det.

hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større for det ene af de to

virksomme stoffer i Symbicort

Forte Turbuhaler

(formoterol).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du får medicin mod:

Svampe- og virusinfektioner, for højt blodtryk eller hjertesvigt (itraconazol, ritonavir og

visse betablokkere, spørg lægen).

Grøn stær (visse øjendråber, spørg lægen).

Forstyrrelser i hjerterytmen (chinidin, disopyramid, procainamid).

Angst eller sindssygdom (visse typer medicin, spørg lægen).

Allergi (visse antihistaminer, spørg lægen).

Depression (MAO-hæmmere og tricykliske antidepressive midler).

Parkinsons sygdom (levodopa).

For højt stofskifte (levothyroxin).

Brystspænding ved amning (oxytocin). Du skal også fortælle lægen, at du bruger

Symbicort

, hvis du skal have oxytocin til igangsættelse af fødslen.

Husk at fortælle lægen, at De bruger Symbicort

, hvis De skal i narkose.

Hvis De er i behandling med digitalis, kan for lavt kalium i blodet øge risikoen for

forstyrrelser i hjerterytmen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Hvis du bliver gravid, mens du bruger Symbicort

Forte Turbuhaler

, må du ikke

stoppe behandlingen, men kontakte lægen med det samme.

Hvis du ammer, bør du tale med din læge, før du bruger Symbicort

Forte

Turbuhaler

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort

Forte Turbuhaler

har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre

bil eller betjene maskiner og værktøj.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Symbicort

®

Forte

Turbuhaler

®

Symbicort

Forte Turbuhaler

indeholder lactose, som er en sukkerart. Kontakt lægen

før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Lactose indeholder små mængder af mælkeproteiner, som kan forårsage allergiske

reaktioner. Mængden af lactose i dette lægemiddel giver normalt ikke problemer hos

personer, der ikke tåler lactose.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE SYMBICORT

®

FORTE TURBUHALER

®

Brug altid Symbicort

Forte Turbuhaler

nøjagtig som lægen, sygeplejersken eller

apotekspersonalet har fortalt dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Det er vigtigt at bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

hver dag, også selvom du ikke

har nogen astma- eller KOL-symptomer.

Hvis du bruger Symbicort

Forte Turbuhaler

til astma, så vil din læge regelmæssigt

tjekke dine symptomer.

Vigtig information vedrørende dine astma- eller KOL-symptomer

Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæser, når du bruger Symbicort

Forte

Turbuhaler

, skal du stoppe med at bruge Symbicort

Forte Turbuhaler

, men kontakte

din læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling.

Kontakt straks lægen, hvis:

din åndenød bliver forværret, eller du ofte vågner om natten med astmasymptomer.

dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis tunghedsfølelsen varer længere end

normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma eller KOL ikke er kontrolleret godt nok, og du kan

have behov for en anden eller yderligere behandling med det samme.

Astma

Brug din Symbicort

®

Forte Turbuhaler

®

hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.

Voksne (fra 18 år)

Den normale dosis er 1 inhalation 2 gange dagligt.

Din læge kan øge dosis til 2 inhalationer 2 gange dagligt.

Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage

din medicin én gang dagligt.

Unge (12 til 17 år)

Den normale dosis er 1 inhalation 2 gange dagligt.

Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage

din medicin én gang dagligt.

Der findes en lavere styrke til børn mellem 6 og 11 år (Symbicort

Mite Turbuhaler

Bør ikke anvendes til børn under 6 år.

Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig med at håndtere din astma. De vil

justere dosis til den laveste, der kan kontrollere din astma. Dog må dosis ikke justeres

uden, at du først har talt med din læge (eller astmasygeplejerske).

Brug din separate inhalator med anfaldsmedicin til behandling af

astmasymptomer, når de opstår.

Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan bruge den, når du

får behov for det. Anvend ikke Symbicort

Forte Turbuhaler

til at behandle

astmasymptomerne – anvend din inhalator med anfaldsmedicin.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Må kun bruges af voksne (18 år eller derover).

Normal dosis er 1 inhalation 2 gange dagligt.

Klargøring af din nye Symbicort

®

Forte Turbuhaler

®

Før du bruger en ny Symbicort

Forte Turbuhaler

for første gang, skal du gøre den

klar til brug på følgende måde:

Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du hører en raslende lyd.

Hold din Turbuhaler

lodret med det røde bundstykke nedad.

Drej bundstykket én gang frem og tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre

eller venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

Gentag ovenstående, drej det røde bundstykke i begge retninger.

Din Turbuhaler

er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation.

1. Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du hører en

raslende lyd.

2. Hold din Turbuhaler

®

lodret med det røde bundstykke nedad.

Symbicort

Forte Turbuhaler

, 2. udgave

Senest revideret juni 2011

3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbuhaler

. Drej

bundstykket én gang frem og tilbage (det er underordnet, om der

drejes til højre eller til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

Din Turbuhaler

er nu klar til brug. Klargør kun din Turbuhaler

når du har brug for den.

4. Hold din Turbuhaler

væk fra munden. Pust roligt ud (så længe

det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Turbuhaler

5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne.

Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke

i mundstykket.

6. Fjern din Turbuhaler

®

fra munden. Ånd derefter langsomt

ud. Den mængde medicin som inhaleres er meget lille. Det er

derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har

inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger.

7. Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til

8. Skru beskyttelseshætten på efter brug.

9. Skyl munden grundigt med vand efter de faste inhalationer

morgen og/eller aften og spyt ud.

Forsøg ikke at fjerne eller vride mundstykket. Det er fastgjort til din Turbuhaler

, og må

ikke tages af. Anvend ikke din Turbuhaler

, hvis den er beskadiget, eller hvis

mundstykket er faldet af.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller

andre væsker.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

®

i brug

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser (inhalationer) der er tilbage i din

Turbuhaler

. Når den er fuld, starter den på 60 doser.

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser der er tilbage i inhalatoren, og rykker

sig med ca. 0,3 mm fra 60 mod 0, for hver gang bundstykket drejes frem og tilbage.

Dosisindikatoren er inddelt i doser af 10, hvor 60-40-20-0 er angivet med tal, mens de

øvrige doser er angivet med streger. Den viser derfor ikke hver enkelt dosis.

Når du første gang ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens område, er der ca.

20 doser tilbage. For de sidste 10 doser er baggrunden i dosisindikatorens vindue

rød. Når mærket ”0”, på den røde baggrund, har nået midten af dosisindikatorens

område, skal du tage en ny Turbuhaler

i brug.

OBS:

Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Turbuhaler

er tom.

Den lyd der kan høres, når du ryster din Turbuhaler

, stammer ikke fra medicinen,

men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Derfor fortæller lyden ikke noget om,

hvor meget medicin, der er tilbage i din Turbuhaler

Hvis du ved en fejl drejer på bundstykket mere end én gang frem og tilbage, før du

tager din dosis, vil du stadig kun få én dosis. Dog vil dosisindikatoren registrere alle

de klargjorte doser.

Hvis du har taget mere Symbicort

®

Forte Turbuhaler

®

, end du bør

Hvis du tager mere Symbicort

Forte Turbuhaler

, end du bør, skal du kontakte lægen

eller apotekspersonalet.

De mest almindelige symptomer, som kan forekomme, hvis du har taget mere

Symbicort

Forte Turbuhaler

, end du bør, er rysten, hovedpine eller hurtig

hjertebanken.

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Symbicort

Forte Turbuhaler

, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Symbicort

®

Forte Turbuhaler

®

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis

det er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent bare indtil da.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Symbicort

Forte Turbuhaler

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjælden (sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Hævelse af ansigtet, særligt omkring munden (tunge og/eller svælg og/eller

synkebesvær) eller kløende udslæt sammen med vejrtrækningsbesvær (angioødem)

og/eller pludselig følelse af besvimelse. Dette kan være tegn på, at du har en allergisk

reaktion. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bronkospasme (sammentrækning af musklerne i luftvejene som medfører hvæsen).

Hvis der pludselig opstår hvæsen efter brug af Symbicort

Forte Turbuhaler

, så stop

med at tage Symbicort

Forte Turbuhaler

og kontakt straks lægen.

Meget sjælden (sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk,

nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken.

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt

lægen.

Knogleskørhed. Tal med lægen.

Pludselig hvæsen, efter du har inhaleret medicinen. Dette sker meget sjældent (hos

færre end 1 ud af 10.000 personer). Kontakt læge eller skadestue.

Brystsmerter eller tæthedsfølelse i brystet (angina pectoris).

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk,

nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.

Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt

lægen.

Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn

stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelig (sker hos færre end 1 ud af 10 personer):

Palpitationer (opmærksom på din hjertebanken), skælven og rysten. Hvis dette

forekommer, er det sædvanligvis mildt og forsvinder, når du fortsætter med at bruge

Symbicort

Forte Turbuhaler

Svampeinfektion i munden. Skyl munden med vand efter du har brugt din Turbuhaler.

Let irritation i halsen, hoste og hæshed.

Hovedpine, rysten.

Ikke almindelig (sker hos færre end 1 ud af 100 personer):

Rastløshed, nervøsitet og ophidselse.

Søvnforstyrrelser.

Svimmelhed.

Kvalme.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig eller uregelmæssig puls,

bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Blå mærker.

Muskelkramper.

Sjælden (sker hos færre end 1 ud af 1.000 personer):

Udslæt, kløe.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i

blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser eller forstyrrelser i

hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Uregelmæssig hjertebanken.

Ekstra hjerteslag.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ekstra hjerteslag.

Meget sjælden (sker hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

Nedsat vækst.

Depression.

Ændret adfærd, hovedsageligt hos børn.

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

Smagsforstyrrelser, ubehagelig smag i munden.

Varierende blodtryk.

Nedsat vækst.

Inhalerede kortikosteroider kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i din

krop, specielt hvis du bruger høje doser i lang tid. Disse påvirkninger inkluderer:

ændring i knoglemarvsdensiteten (knoglerne bliver tyndere).

kataract (sløring af øjets linse).

glaucom (øget tryk i øjet).

nedsat væksthastighed hos børn og unge.

påvirkning af binyren (lille kirtel ved siden af nyrerne).

Disse påvirkninger sker mere sjældent med inhaleret kortikosteroid end med

kortikosteroidtabletter.

Tal med lægen eller apotekspersonalet hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30°C.

Når Symbicort

Forte Turbuhaler

ikke anvendes, skal den opbevares med

beskyttelseshætten skruet på.

Brug ikke Symbicort

Forte Turbuhaler

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Symbicort

®

Forte Turbuhaler

®

indeholder

De aktive stoffer er budesonid og formoterol. Hver inhaleret dosis indeholder 320

mikrogram budesonid og 9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

Det andet indholdsstof er lactosemonohydrat (som indeholder mælkeproteiner).

Symbicort

®

Forte Turbuhalers

®

udseende og pakningsstørrelse

Symbicort

Forte Turbuhaler

er en inhalator, som indeholder din medicin.

Inhalationspulveret er hvidt. Hver Turbuhaler

indeholder 60 doser og har en hvid krop

med et rødt bundstykke.

Symbicort

Forte Turbuhaler

er tilgængelig i pakninger à 1eller 3 Turbuhaler

. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Den seneste version af indlægssedlen kan findes på www.indlægseddel.dk.

Symbicort

og Turbuhaler

er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety