Symbicort Forte Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Symbicort Forte Turbuhaler 9+320 mikrog./dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 9+320 mikrog./dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Symbicort Forte Turbuhaler 9+320 mikrog./dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36380
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Symbicort

Forte Turbuhaler

320 mikrogram/9 mikrogram/dosis inhalationspulver

budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Symbicort Forte Turbuhaler til

dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Symbicort Forte Turbuhaler

3. Sådan skal du bruge Symbicort Forte Turbuhaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Symbicort Forte Turbuhaler er en inhalator, der

anvendes til behandling af astma hos voksne og unge

i alderen 12-17 år. Den bruges også til behandling af

symptomer på kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

til voksne fra 18 år og derover. Den indeholder to

forskellige lægemidler: budesonid og formoterol-

fumaratdihydrat.

• Budesonid tilhører den gruppe lægemidler, som

kaldes ”kortikosteroider”. Det virker ved, at det

dæmper og forebygger den betændelseslignende

tilstand, som er i lungerne.

• Formoterolfumaratdihydrat tilhører den gruppe

lægemidler, som kaldes ”langtidsvirkende beta

adrenoceptoragonister” eller ”bronkodilatatorer”.

Det virker ved, at det får de små muskler i

luftvejene til at slappe af. Derved får du lettere ved

at trække vejret.

Astma

Til astma vil din læge ordinere to astmainhalatorer:

Symbicort Forte Turbuhaler og en separat inhalator

med anfaldsmedicin.

• Brug Symbicort Forte Turbuhaler hver dag. Dette

forebygger astmasymptomer.

• Brug din inhalator med anfaldsmedicin, når du får

astmasymptomer, for at gøre det lettere at trække

vejret igen.

Brug ikke Symbicort Forte Turbuhaler til lindring af

astmasymptomer.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Symbicort Forte Turbuhaler kan også bruges til

behandling af symptomer ved KOL hos voksne.

KOL er en langtidssygdom i luftvejene og lungerne,

som oftest skyldes tobaksrygning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

BRUGE SYMBICORT FORTE TURBUHALER

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings-

etiketten.

Brug ikke Symbicort Forte Turbuhaler

• hvis du er allergisk over for budesonid, formoterol

eller det øvrige indholdsstof i Symbicort Forte

Turbuhaler (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger

Symbicort Forte Turbuhaler, hvis du:

• har sukkersyge.

• har en lungeinfektion.

• har højt blodtryk, eller hvis du nogensinde har haft

hjerteproblemer (inklusiv uregelmæssig

hjertebanken, meget hurtig puls, arterieforsnævring

eller hjertestop).

• har problemer med skjoldbruskkirtlen eller binyrerne.

• har lavt indhold af kalium i blodet.

• har alvorlige problemer med leveren.

Brug af anden medicin sammen med Symbicort

Forte Turbuhaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig, eller hvis du måske vil komme til at bruge anden

medicin.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du

bruger et af følgende lægemidler:

• Beta-blokkere (f.eks. atenol eller propranolol mod

for højt blodtryk) inklusiv øjendråber (f.eks. timolol

mod glaukom).

• Lægemidler mod hurtig eller uregelmæssig

hjertebanken (f.eks. quinidin).

• Lægemidler som digoxin, som ofte anvendes til

behandling af hjertestop.

• Diuretika, også kendt som vanddrivende midler

(f.eks. furosemid). Disse anvendes til behandling af

højt blodtryk.

• Steroider som indtages gennem munden (f.eks.

prednisolon).

• Xanthin lægemidler (f.eks. theophyllin og amino-

phyllin). Disse anvendes ofte til behandling af astma.

• Andre bronkodilatatorer (f.eks. salbutamol).

• Tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin).

• Phenothiazin lægemidler (f.eks. chlorpromazin eller

prochlorperazin).

• Lægemidler som kaldes proteasehæmmere (f.eks.

ritonavir) til behandling af HIV-infektion.

• Lægemidler som anvendes til behandling af svampe-

infektioner (f.eks. itrakonazol og ketokonazol).

• Lægemidler til Parkinson’s sygdom (f.eks. levodopa).

• Lægemidler til problemer med skjoldbruskkirtlen

(f.eks. levothyroxin).

Hvis ovenstående gælder for dig, eller hvis du er

usikker, så tal altid med din læge eller apoteks-

personalet, inden du tager Symbicort Forte

Turbuhaler.

Fortæl det også til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du skal have bedøvelse i forbindelse med

operation eller hos tandlægen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du

er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Hvis du bliver gravid, mens du bruger Symbicort Forte

Turbuhaler, må du ikke stoppe med behandlingen,

men du skal kontakte lægen med det samme.

Hvis du ammer, bør du tale med din læge, før du

bruger Symbicort Forte Turbuhaler.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort Forte Turbuhaler påvirker ikke eller i

ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Symbicort Forte Turbuhaler indeholder lactose

Symbicort Forte Turbuhaler indeholder lactose, som

er en sukkerart. Kontakt lægen før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter. Mængden af lactose i dette

lægemiddel giver normalt ikke problemer hos

personer, der ikke tåler lactose.

Lactose indeholder små mængder af mælkeproteiner,

som kan forårsage allergiske reaktioner.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE SYMBICORT

FORTE TURBUHALER

Brug altid Symbicort Forte Turbuhaler nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

• Det er vigtigt at bruge Symbicort Forte Turbuhaler

hver dag, også selvom du ikke har nogen astma-

eller KOL-symptomer.

• Hvis du bruger Symbicort Forte Turbuhaler til

astma, så vil din læge regelmæssigt tjekke dine

symptomer.

Hvis du hidtil har taget steroidtabletter mod astma

eller KOL, kan lægen vælge at nedsætte det antal

tabletter, som du skal tage, når du begynder på

Symbicort Forte Turbuhaler. Hvis du har taget steroid

i tabletform i længere tid, kan lægen foreslå løbende

blodprøvekontrol. Når du begynder at tage færre

steroidtabletter, vil du måske få generel utilpashed,

også selvom dine luftvejssymptomer er i bedring. Du

kan få symptomer såsom tilstoppet næse eller snue,

svækkelse, muskel- og ledsmerter eller udslæt (eksem).

Kontakt straks lægen, hvis et af disse symptomer

bliver generende, eller hvis du får symptomer såsom

hovedpine, træthed, kvalme eller opkastning. Du skal

måske have anden medicin, hvis du får symptomer på

allergi eller gigt. Tal med lægen, hvis du er usikker på,

om du bør fortsætte med at bruge Symbicort Forte

Turbuhaler.

Din læge vil måske overveje at give dig steroid-

tabletter ud over din sædvanlige behandling i perioder

med stress (f.eks. hvis du har en luftvejsinfektion eller

før en operation).

Vigtig information vedrørende dine astma- eller

KOL-symptomer

Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæser, når du

bruger Symbicort Forte Turbuhaler, skal du fortsætte

med at bruge Symbicort Forte Turbuhaler, men

kontakte din læge hurtigst muligt, da du kan have

brug for yderligere behandling.

Kontakt straks lægen, hvis:

• din åndenød bliver forværret, eller du ofte vågner

om natten med astmasymptomer.

• dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis

tunghedsfølelsen varer længere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma eller KOL ikke er

kontrolleret godt nok, og du kan have behov for en

anden eller yderligere behandling med det samme.

Astma

Brug din Symbicort Forte Turbuhaler hver dag. Dette

forebygger astmasymptomer.

Voksne (fra 18 år)

• Den normale dosis er 1 inhalation 2 gange dagligt.

• Din læge kan øge dosis til 2 inhalationer 2 gange

dagligt.

• Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din

læge måske bede dig om kun at tage din medicin

én gang dagligt.

Unge (12 til 17 år)

• Den normale dosis er 1 inhalation 2 gange dagligt.

• Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din

læge måske bede dig om kun at tage din medicin

én gang dagligt.

Der findes en lavere styrke til børn mellem 6 og 11 år

(Symbicort Mite Turbuhaler).

Børn under 6 år bør normalt ikke bruge Symbicort

Forte Turbuhaler.

Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig med

at håndtere din astma. De vil justere dosis til den

laveste, der kan kontrollere din astma. Dog må dosis

ikke justeres uden, at du først har talt med din læge

(eller astmasygeplejerske).

Brug din separate inhalator med anfaldsmedicin til

behandling af astmasymptomer, når de opstår.

Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på

dig, så du kan bruge den, når du får behov for det.

Anvend ikke Symbicort Forte Turbuhaler til at behandle

astmasymptomerne – anvend din inhalator med

anfaldsmedicin.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

• Må kun bruges af voksne (18 år eller derover).

• Normal dosis er 1 inhalation 2 gange dagligt.

Klargøring af din nye Symbicort Forte Turbuhaler

inhalator

Før du bruger en ny Symbicort Forte Turbuhaler

inhalator for første gang, skal du gøre den klar til

brug på følgende måde:

• Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du

hører en raslende lyd.

• Hold din Symbicort Forte Turbuhaler inhalator lodret

med det røde bundstykke nedad.

• Drej bundstykket én gang frem og tilbage (det er

underordnet, om der drejes til højre eller venstre

først). Du vil høre en klikkende lyd.

• Gentag ovenstående, drej det røde bundstykke i

begge retninger.

• Din Symbicort Forte Turbuhaler inhalator er nu klar

til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du

tager en inhalation.

1. Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du

hører en raslende lyd.

2. Hold din Symbicort Forte Turbuhaler inhalator lodret

med det røde bundstykke nedad.

3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din

Symbicort Forte Turbuhaler inhalator. Drej

bundstykket én gang frem og tilbage (det er

underordnet, om der drejes til højre eller til venstre

først).

Du vil høre en klikkende lyd. Din Symbicort Forte

Turbuhaler inhalator er nu klar til brug. Klargør kun

din Symbicort Forte Turbuhaler inhalator, når du har

brug for den.

4. Hold din Symbicort Forte Turbuhaler inhalator væk

fra munden. Pust roligt ud (så længe det er

behageligt). Pust ikke ud gennem din Symbicort

Forte Turbuhaler inhalator.

5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne.

Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding

som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket.

6. Fjern din Symbicort Forte Turbuhaler inhalator fra

munden. Ånd derefter langsomt ud. Den mængde

medicin som inhaleres er meget lille. Det er derfor

muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation.

Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være

sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at

medicinen nu er i dine lunger.

7. Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du

gentage punkt 2 til 6.

8. Skru beskyttelseshætten på efter brug.

9. Skyl munden grundigt med vand efter de faste

inhalationer morgen og/eller aften og spyt ud.

Forsøg ikke at fjerne eller vride mundstykket. Det er

fastgjort til din Symbicort Forte Turbuhaler inhalator,

og må ikke tages af. Anvend ikke din Symbicort Forte

Turbuhaler inhalator, hvis den er beskadiget, eller hvis

mundstykket er faldet af.

Som det gælder for alle inhalatorer, skal de pårørende

sørge for, at børn, der får ordineret Symbicort Forte

Turbuhaler, bruger den korrekte inhalationsteknik,

som beskrevet ovenfor.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med

en tør klud.

Brug ikke vand eller andre væsker.

Hvornår tages en ny Symbicort Forte Turbuhaler

inhalator i brug

• Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

(inhalationer) der er tilbage i din Symbicort Forte

Turbuhaler inhalator. Når den er fuld, starter den på

60 doser.

• Dosisindikatoren er inddelt i intervaller á 10 doser.

Den viser derfor ikke hver enkelt dosis.

• Når du første gang ser et rødt mærke i toppen af

dosisindikatorens område, er der ca. 20 doser

tilbage. For de sidste 10 doser er baggrunden i

dosisindikatorens vindue rød.

Når mærket ”0”, på den røde baggrund, har nået

midten af dosisindikatorens område, skal du tage

en ny Symbicort Forte Turbuhaler inhalator i brug.

OBS:

• Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik,

selvom din Symbicort Forte Turbuhaler inhalator er

tom.

• Den lyd der kan høres, når du ryster din Symbicort

Forte Turbuhaler inhalator, stammer ikke fra

medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af

inhalatoren.

Derfor fortæller lyden ikke noget om, hvor meget

medicin, der er tilbage i din Symbicort Forte

Turbuhaler inhalator.

• Hvis du ved en fejl drejer på bundstykket mere end

én gang frem og tilbage, før du tager din dosis, vil

du stadig kun få én dosis. Dog vil dosisindikatoren

registrere alle de klargjorte doser.

Hvis du har taget for meget Symbicort Forte

Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget mere af Symbicort Forte Turbuhaler, end der står

i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

De mest almindelige symptomer, som kan forekomme,

hvis du har taget mere Symbicort Forte Turbuhaler, end

du bør, er rysten, hovedpine eller hurtig hjertebanken

018075P002

02/2017

Symbicort

og Turbuhaler

er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca AB

Hvis du har glemt at tage Symbicort Forte Turbuhaler

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være

tid til den næste dosis, så vent bare indtil da.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Spørg din læge eller apotekspersonalet, hvis du har

yderligere spørgsmål om brug af medicinen.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis følgende sker for dig, skal du stoppe med at

tage Symbicort Forte Turbuhaler og kontakte lægen

omgående:

• Hævelse af ansigtet, særligt omkring munden

(tunge og/eller svælg og/eller synkebesvær) eller

kløende udslæt sammen med vejrtrækningsbesvær

(angioødem) og/eller pludselig følelse af besvimelse.

Dette kan være tegn på, at du har en allergisk

reaktion. Dette sker sjældent (hos færre end 1 ud

af 1.000 personer).

• Pludselig akut hvæsende vejrtrækning eller

åndenød umiddelbart efter brug af inhalatoren.

Hold straks op med at brug Symbicort Forte

Turbuhaler inhalatoren, hvis du får et af disse

symptomer, og brug i stedet inhalatoren til anfalds-

behandling. Kontakt straks lægen, da du måske

skal have din behandling ændret. Dette sker meget

sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000 personer).

Andre mulige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 10 personer):

• Palpitationer (opmærksom på din hjertebanken),

skælven og rysten. Hvis dette forekommer, er det

sædvanligvis mildt og forsvinder, når du fortsætter

med at bruge Symbicort Forte Turbuhaler.

• Svampeinfektion i munden. Skyl munden med vand

efter du har brugt din inhalator.

• Let irritation i halsen, hoste og hæshed.

• Hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 personer):

• Rastløshed, nervøsitet og ophidselse.

• Søvnforstyrrelser.

• Svimmelhed.

• Kvalme.

• Hurtig hjertebanken.

• Blå mærker.

• Muskelkramper.

• Lungebetændelse (hos KOL patienter).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 1.000 personer):

• Udslæt, kløe.

• Bronkospasme (sammentrækning af musklerne i

luftvejene som medfører hvæsen). Hvis der

pludselig opstår hvæsen efter brug af Symbicort

Forte Turbuhaler, så stop med at tage Symbicort

Forte Turbuhaler og kontakt straks lægen.

• Lavt indhold af kalium i blodet.

• Uregelmæssig hjertebanken.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op

til 1 ud af 10.000 personer):

• Depression.

• Ændret adfærd, hovedsageligt hos børn.

• Brystsmerter eller tæthedsfølelse i brystet (angina

pectoris).

• Forhøjet sukkerindhold (glucose) i blodet.

• Smagsforstyrrelser, ubehagelig smag i munden.

• Varierende blodtryk.

Inhalerede kortikosteroider kan påvirke den normale

produktion af steroidhormoner i din krop, specielt hvis

du bruger høje doser i lang tid. Disse påvirkninger

inkluderer:

• Ændring i knoglemarvsdensiteten (knoglerne bliver

tyndere).

• Kataract (sløring af øjets linse).

• Glaucom (øget tryk i øjet).

• Nedsat væksthastighed hos børn og unge.

• Påvirkning af binyren (lille kirtel ved siden af

nyrerne).

Disse påvirkninger sker mere sjældent med inhaleret

kortikosteroid end med kortikosteroidtabletter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

• Opbevares med hætten tæt påskruet.

• Brug ikke Symbicort Forte Turbuhaler efter den

udløbsdato, der står på æsken eller på inhalatorens

etiket (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Symbicort Forte Turbuhaler indeholder:

• Aktive stoffer: Budesonid og formoterolfumarat-

dihydrat. Hver inhaleret dosis indeholder

320 mikrogram budesonid og 9 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat.

• Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (som

indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelser

Symbicort Forte Turbuhaler er en inhalator, som

indeholder din medicin. Inhalationspulveret er hvidt.

Hver inhalator indeholder 60 doser og har en hvid

krop med et rødt bundstykke.

Symbicort Forte Turbuhaler findes i paknings-

størrelserne 60 doser og 3x60 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D

2730 Herlev

Frigvet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev senest revideret

januar 2017.

02/2017

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety