Symbicort Forte Turbohaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Symbicort Forte Turbohaler 9+320 mikrog/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 9+320 mikrog/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Symbicort Forte Turbohaler 9+320 mikrog/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39243
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

08/2013

Symbicort

og Turbohaler

er registrerede varemær-

ker, som tilhører AstraZeneca AB.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De

begynder at tage medicinen

• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den

igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De

vil vide.

• Lægen har ordineret Symbicort

Forte Turbohaler

til Dem personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som De har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge

Symbicort

Forte Turbohaler

3. Sådan skal De bruge Symbicort

Forte Turbohaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Symbicort

Forte Turbohaler

er en pulverinhalator,

der bliver aktiveret af indåndingen.

Symbicort

Forte Turbohaler

indeholder 2

virksomme stoffer. Det ene er et binyrebarkhormon

(budesonid), der hæmmer slimdannelse og hævelse i

luftvejene; det andet (formoterol) udvider bronkierne,

afslapper musklerne i luftvejene og ophæver forsnæv-

ring i bronkierne. Luften kan nu lettere passere, og det

bliver nemmere at trække vejret.

De kan bruge Symbicort

Forte Turbohaler

behandling af astma, når det er hensigtsmæssigt at

behandle med en kombination af binyrebarkhormon

og langtidsvirkende anfaldsmedicin.

De kan også bruge Symbicort

Forte Turbohaler

behandling af symptomer ved rygerlunger/KOL

(kronisk obstruktiv lungesygdom).

Lægen kan have givet Dem Symbicort

Forte Turbo-

haler

for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER

AT BRUGE SYMBICORT

FORTE TURBO-

HALER

Brug ikke Symbicort

Forte Turbohaler

, hvis De:

• er overfølsom overfor budesonid, formoterol eller

lactose.

Vær ekstra forsigtig med at tage Symbicort

Forte

Turbohaler

Vær opmærksom på følgende:

• Det er vigtigt, at De husker at bruge Symbicort

Forte Turbohaler

dagligt, også når De ikke har

symptomer.

• Hvis De skal afbryde behandlingen, skal De ned-

trappe dosis gradvist. Tal med lægen.

• Hvis behandlingen ikke længere virker og det er

nødvendigt at sætte dosis op eller Deres forbrug

af anfaldsmedicin stiger, kan det betyde, at Deres

astma eller KOL er forværret. Kontakt lægen, De

skal måske have ændret Deres behandling.

• Ved en pludselig og tiltagende forværring af astma

eller KOL, skal De kontakte lægen hurtigst muligt,

da det kan være alvorligt.

• De skal stadig bruge Deres hurtigtvirkende bronkie-

udvidende medicin til akutte anfald. Her kan De ikke

bruge Symbicort

Forte Turbohaler

Hav derfor altid den hurtigtvirkende medicin på

Dem.

• Start ikke behandlingen med Symbicort

Forte

Turbohaler

i en periode, hvor Deres astma eller

KOL er i forværring.

• Der kan forekomme akut øget hvæsende vejrtræk-

ning og åndenød lige efter inhalationen. Kontakt

lægen hurtigst muligt, da det kan være alvorligt.

• De skal fortælle lægen, hvis De tidligere har haft pro-

blemer ved behandling med binyrebarkhormon.

• Hvis De eller Deres barn tager Symbicort

Forte

Turbohaler

igennem længere tid, især ved høje

doser, er der risiko for, at det kan give bivirkninger i

hele kroppen. Vær opmærksom på væksthæmning

hos børn og unge, nedsat knogletæthed, rødt rundt

”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine

pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget

fedt på maven og i nakken, uskarpt syn (grå stær),

forhøjet tryk i øjet (glaukom), påvirkning af psyken,

hyperaktivitet, synsforstyrrelser, angst, depression

eller aggression (især hos børn).

• Hvis Deres barn får Symbicort

Forte Turbohaler

gennem længere tid, skal barnets vækst vurderes

jævnligt. Hvis væksten aftager, skal behandling med

Symbicort

Forte Turbohaler

genovervejes.

• Hvis De anvender høje doser af Symbicort

Forte

Turbohaler

til akut behandling eller længerevarende

behandling ved den højeste dosis er der en risiko

for nedsat binyrefunktion (træthed, svækket

modstandskraft). Kontakt lægen.

• De må normalt ikke bruge Symbicort

Forte Turbo-

haler

samtidig med visse midler mod svamp og

virus. Hvis en samtidig behandling er nødvendig,

skal De indtage de to slags medicin med så lang tid

i mellem som muligt. Tal med lægen.

• Skyl munden med vand og spyt ud efter hver

inhalation for at mindske risikoen for at få svamp i

munden.

Tal med lægen, hvis De:

• Har stærkt forhøjet blodtryk, alvorlige

hjertekarsygdomme, uregelmæssig puls,

hjerterytmeforstyrrelser eller er i behandling med

digoxin (for hjertet).

• Har for højt stofskifte.

• Har sukkersyge. De bør få kontrolleret blodsukker

og blodtryk regelmæssigt.

• Har en godartet svulst (fæokromocytom).

• Har for lavt kaliumindhold i blodet.

• Har eller har haft lungetuberkulose.

• Har svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.

• Har en svær astma, der kræver høje doser af

Symbicort

Forte Turbohaler

. Kalium i blodet skal

kontrolleres regelmæssigt. Kalium i blodet kan blive

for lavt, især hvis De samtidig tager vanddrivende

medicin eller astmamedicin med theophyllin eller

lignende stoffer.

• Tager binyrebarkhormoner som tabletter eller

tidligere har taget det.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at De er i behandling med Symbicort

Forte Turbu-

haler

. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Doping

Symbicort

Forte Turbohaler

står på dopinglisten og

kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg

lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det

gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis De tager medicin mod:

• Svamp (itraconazol, ketoconazol, voriconazol,

posaconazol).

• HIV-virus (protease-hæmmere, f.eks. ritonavir).

• Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt samt visse typer

øjendråber mod grøn stær (betablokkere).

• Forstyrrelser i hjerterytmen (kinidin, disopyramid,

procainamid). Ved brug af hjerteglykosider (digoxin)

kan et lavt indhold af kalium i blodet øge risikoen for

forstyrrelser i hjerterytmen.

• Angst eller sindssygdom (f.eks. prochlorperazin).

• Allergi (visse typer antihistaminer, f.eks. terfenadin)

• Depression, herunder MAO-hæmmere og stoffer

med lignende virkning (furazolidon, procarbazin),

samt tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin).

• Parkinsons sygdom (levodopa).

• For højt stofskifte (levothyroxin).

• Brystspænding ved amning (oxytocin). De skal

også fortælle lægen, at De bruger Symbicort

Forte

Turbohaler

, hvis De skal have oxytocin til igangsæt-

telse af fødslen.

Hvis De drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive

større for det ene af de to virksomme stoffer i Symbi-

cort

Forte Turbohaler

(formoterol).

Anden medicin mod astma og KOL, kan øge den

bronkieudvidende og muskelafslappende virkning.

Tal med lægen.

De skal huske at fortælle lægen, at De bruger Symbi-

cort

Forte Turbohaler

, hvis De skal i narkose.

Brug af Symbicort

Forte Turbohaler

sammen

med mad og drikke

De kan bruge Symbicort

Forte Turbohaler

forbindelse med et måltid, men det er ikke nødven-

digt. Indtagelse af alkohol sammen med Symbicort

Forte Turbohaler

kan påvirke hjertet (se ”Brug af

anden medicin”).

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De

bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun bruge Symbicort

Forte

Turbohaler

efter aftale med lægen.

Amning

Hvis De ammer, må De kun bruge Symbicort

Forte

Turbohaler

efter aftale med lægen. Det ene

virksomme stof i Symbicort

Forte Turbohaler

(budesonid), går over i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort

Forte Turbohaler

påvirker ikke arbejds-

sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholds-

stoffer i Symbicort

Forte Turbohaler

Symbicort

Forte Turbohaler

indeholder lactose. Hver

inhalation indeholder mindre end 1 mg lactose. Denne

mængde giver normalt ikke problemer hos personer,

der ikke kan tåle lactose, men tal med lægen. Lactose

indeholder små mængder mælkeproteiner, som kan

forårsage allergiske reaktioner.

Tal med lægen.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE SYMBICORT

FORTE Turbohaler

Tag altid Symbicort

Forte Turbohaler

nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Astma

Voksne fra 18 år: 1 inhalation 2 gange daglig. Nogle

kan have brug for 2 inhalationer 2 gange daglig.

Børn og unge:

Unge fra 12-17 år: 1 inhalation 2 gange daglig.

Børn fra 6 år: Der findes en lavere styrke til børn

mellem 6 og 11 år.

Børn under 6 år: Symbicort

Forte Turbohaler

bør

ikke anvendes til børn under 6 år.

Når astmaen er under kontrol med inhalation 2 gange

daglig, kan De i samråd med lægen måske justere

dosis til kun 1 inhalation om dagen.

Ved et stigende behov for brug af Deres hurtigt

virkende medicin, bør De kontakte lægen.

Symbicort

Forte Turbohaler

bør kun anvendes til

vedligeholdelsesbehandling. Der findes lavere styrker

af Symbicort

, som anvendes til vedligeholdelses- og

behovsbehandling.

0295525909

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Symbicort

®

Forte Turbohaler

®

320/9 mikrogram/dosis inhalationspulver

budesonid/formoterolfumaratdihydrat

08/2013

Rygerlunger/KOL

Voksne: 1 inhalation 2 gange daglig.

Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at

nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Korrekt håndtering af Symbicort

Forte

Turbohaler

Pulverinhalatoren bliver aktiveret af indåndingen.

Medicinen følger med luften ned i lungerne, når De

trækker vejret gennem mundstykket på inhalatoren.

Medicinen virker bedst, hvis De følger disse retnings-

linjer:

• Læs indlægssedlen omhyggeligt.

• Træk vejret kraftfuldt og dybt gennem mundstykket.

• Pust aldrig ud gennem mundstykket. Fugten i udån-

dingen får medicinen til at sidde fast i inhalatoren.

• Skru beskyttelseshætten ordentlig på efter anven-

delse.

• Skyl munden med vand efter hver inhalation og spyt

det ud. Risikoen for at få svamp i munden bliver

mindre.

Det er ikke sikkert, at De kan smage eller mærke

medicinen, da det er en meget lille mængde, der

bliver indåndet.

BRUGSANVISNING

Sådan skal De bruge Symbicort

Forte Turbohaler

1. Skru beskyttelseshætten af.

2. Hold Symbicort

Forte

Turbohaler

lodret med det

farvede bundstykke nedad.

Drej bundstykket én gang

frem og tilbage.

3. Pust ud, men ikke gennem

mundstykket i Symbicort

Forte Turbohaler

4. Hold forsigtigt om mund-

stykket med tænderne

og luk læberne omkring.

Tag så dyb og kraftig en

indånding som muligt

gennem munden.

5. Tag Symbicort

Forte

Turbohaler

fra munden og

ånd langsomt ud.

6. Gentag behandlingen fra

punkt 2-5, hvis lægen har

ordineret mere end én dosis.

7. Skru beskyttelseshætten på.

8. Skyl altid munden grundigt

med vand og spyt vandet

ud igen.

Følg altid omhyggeligt brugsanvisningen og skru altid

beskyttelseshætten på efter brug.

Symbicort

Forte Turbohaler

afgiver ved korrekt brug

altid én dosis. Selvom De drejer bundstykket flere

gange, er der kun én dosis klar. De får ikke for meget

Symbicort

Forte Turbohaler

. Dosisindikatoren tæl-

ler hver eneste drejning. Drej derfor kun det farvede

bundstykke frem og tilbage 1 gang før brug. Ellers

viser indikatoren rødt (dvs. tom) for tidligt. Dosisindi-

katoren fortæller, hvor mange doser, der er tilbage i

inhalatoren. Når mærket 0 har nået midten på dosis-

indikatorens område, får De ikke længere den rigtige

mængde medicin. De skal derfor kassere inhalatoren.

Rengør mundstykket udvendigt 2-3 gange om ugen

med en tør klud.

Hvis De har brugt for meget Symbicort

Forte

Turbohaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har

taget mere af Symbicort

Forte Turbohaler

, end der

står her, eller mere end lægen har foreskrevet og De

føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Det er vigtigt, at De tager den dosis, der står på

etiketten fra apoteket eller som aftalt med Deres læge.

De må ikke øge eller nedsætte Deres dosis uden at

have fået lægelig vejledning.

Symptomer på overdosering er rysten, hovedpine,

hjertebanken, hurtig puls, hjerteproblemer, forstyr-

relser i hjerterytmen, for højt blodsukker, for lavt

kaliumindhold i blodet, kvalme og opkastning. Ved

kronisk overdosering er der risiko for påvirkning af

binyrebarken.

Hvis De har glemt at bruge Symbicort

Forte

Turbohaler

Hvis De har glemt at bruge Deres Symbicort

Forte

Turbohaler

, skal De blot fortsætte med Deres

sædvanlige dosis på det sædvanlige tidspunkt. Brug

ikke dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at bruge Symbicort

Forte

Turbohaler

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, De

er i tvivl om eller føler Dem usikker på. Ændring eller

stop med behandlingen bør kun ske i samråd med

lægen. Ved stop af behandling bør dosis nedsættes

gradvist og bør ikke stoppe pludseligt.

4. BIVIRKNINGER

Symbicort

Forte Turbohaler

kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga. over

følsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende

anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skade-

stue. Ring evt. 112.

• Hurtig meget uregelmæssig puls. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end

1 ud af 10.000 patienter):

• Åndenød og akut øget hvæsende vejrtrækning lige

efter brug af Symbicort

Forte Turbohaler

. Kontakt

straks læge eller skadestue.

• Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregel-

mæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller

hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjerte-

musklen. Kontakt læge eller skadestue.

• Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat

funktion af binyrebarken. Se ”Vær ekstra forsigtig

med at bruge Symbicort

Forte Turbohaler

”.

Kontakt lægen.

• Pludselige smerter i ryggen og tendens til knogle-

brud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.

• Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbue-

syn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt

straks læge eller skadestue.

• Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge,

hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskel-

masse, øget fedt på maven og i nakken.

Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

• Hjertebanken.

• Svamp i mund og svælg.

• Hovedpine.

• Rysten.

• Let irritation i halsen, hoste, hæshed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1

og 10 ud af 1.000 patienter):

• Søvnproblemer, depression eller følelse af bekym-

ring, rastløshed, nervøsitet, stærk anspændthed

eller irritabilitet. Disse bivirkninger er mest sandsyn

lige hos børn.

• Kvalme.

• Muskelkramper.

• Svimmelhed.

• Blå mærker.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget

hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

• Ekstra hjerteslag.

• Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt

kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget

sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og

forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop).

Tal med lægen.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

• Kløe, betændelse i huden.

• Udslæt/hududslæt, nældefeber, overfølsomheds

reaktioner.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end

1 ud af 10.000 patienter):

• Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blod-

sukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Smagsforstyrrelser.

• Blodtryksændringer. Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen.

• Nedsat vækst.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller

telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Symbicort

Forte Turbohaler

utilgængeligt

for børn.

• Opbevares med beskyttelseshætten tæt påskruet.

• Opbevar ikke Symbicort

Forte Turbohaler

temperaturer over 30°C.

• Brug ikke Symbicort

Forte Turbohaler

efter den

udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn

til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Symbicort

Forte Turbohaler

inhalationspulver

indeholder:

• Aktive stoffer: Budesonid 320 mikrogram/dosis og

formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dosis.

• Øvrigt indholdsstof: Lactosemonohydrat.

Symbicort

Forte Turbohaler

320/9 mikrogram/dosis

kan være mærket med Symbicort

400/12 mikro-

gram/dosis. Dette er blot en anden måde at skrive

styrken på, men begge præparater afgiver samme

mængde budesonid og formoterol.

Udseende og pakningsstørrelse:

Symbicort

Forte Turbohaler

er hvid med en rød

drejeanordning.

Inhalatoren indeholder et hvidt pulver.

Symbicort

Forte Turbohaler

findes i paknings-

størrelserne 60 doser og 3x60 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj

2013

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety