Sumatriptan "GSK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sumatriptan "GSK" 50 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sumatriptan "GSK" 50 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38279
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sumatriptan GSK 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

Sumatriptan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Sumatriptan GSK

Sådan skal du bruge Sumatriptan GSK

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Sumatriptan GSK indeholder sumatriptan, der tilhører en gruppe af lægemidler, der hedder

triptaner (også kaldet 5-HT

1

-receptoragonister).

Sumatriptan GSK anvendes til behandling af migræne.

Migræne skyldes sandsynligvis en midlertidig udvidelse af blodkarrene i hovedet. Sumatriptan

GSK menes at nedsætte denne udvidelse af blodkarrene. Dette afhjælper hovedpine og

andre symptomer på migræne, herunder kvalme, opkastning og følsomhed over for lys og lyd.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Sumatriptan GSK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Sumatriptan GSK:

hvis du er allergisk over for sumatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet

i punkt 6)

hvis du har eller har haft hjerteproblemer, herunder forsnævring af blodkar

(iskæmisk hjertesygdom), hjerteanfald og brystsmerter (angina)

hvis du har problemer med blodcirkulationen i benene, og dette forårsager

krampelignende smerter, når du går (perifer karlidelse)

hvis du har haft et slagtilfælde eller et mindre forbigående slagtilfælde (transitorisk

iskæmisk attack eller TIA)

hvis du har forhøjet blodtryk

hvis du lider af en leversygdom, skal du kontakte lægen. Hvis din leversygdom er

alvorlig, er Sumatriptan GSK ikke egnet for dig

sammen med anden migrænemedicin, inklusive lægemidler, der indeholder

ergotamin eller lægemidler der ligner ergotamin, såsom methysergid, eller andre

triptaner/5-HT

receptor agonister

sammen med antidepressive lægemidler af typen monoaminooxidase-hæmmere

(MAO-hæmmere) eller hvis du har brugt disse lægemidler inden for de sidste 2 uger.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, må du ikke tage Sumatriptan GSK, før

du har talt med lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Sumatriptan GSK anbefales ikke til personer over 65 år eller til børn under 18 år.

Kontakt lægen, før du tager Sumatriptan GSK, hvis du har særlige risikofaktorer i

forbindelse med hjertelidelse:

hvis du er mand over 40 år eller

hvis du er kvinde og har været i overgangsalderen

hvis du ryger eller er overvægtig

hvis du har sukkersyge eller forhøjet kolesterol

hvis du eller andre i din familie har eller har haft problemer med hjertet.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, kan det betyde, at du har større risiko for at udvikle

en hjertelidelse - derfor:

Kontakt lægen, så du kan få kontrolleret din hjertefunktion, inden du får

Sumatriptan GSK.

I meget sjældne tilfælde er alvorlige hjertetilfælde set efter anvendelse af Sumatriptan GSK, også

selvom der ikke tidligere var set tegn på hjertelidelse.

Før du tager Sumatriptan GSK, har lægen brug for at vide:

om du har haft forhøjet blodtryk

kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Sumatriptan GSK

om du har en nyre- eller leversygdom

kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Sumatriptan GSK

om du har haft krampeanfald eller har andre risikofaktorer, der kan give større risiko

for krampeanfald, f.eks. alkoholisme:

kontakt lægen, så lægen kan følge dig tættere

om du er allergisk over for antibiotika af typen sulfonamider, så kan du også

være allergisk over for Sumatriptan GSK. Hvis du ved, at du er allergisk over for

antibiotika, men er usikker på, om det er sulfonamider:

kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Sumatriptan GSK.

Mens du tager Sumatriptan GSK, har lægen brug for at vide:

om du får smerter eller trykken for brystet med voldsomme smerter op i halsen

efter at du har taget Sumatriptan GSK. Disse bivirkninger kan være intense, men er

oftest forbigående. Hvis disse bivirkninger er vedvarende eller bliver værre:

Søg straks lægehjælp. Punkt 4 i denne indlægsseddel indeholder mere information

om mulige bivirkninger

om du bruger anden migrænemedicin eller naturmedicin med Perikon (Hypericum

perforatum), da risikoen for bivirkninger kan være øget

om du ofte bruger Sumatriptan GSK. Dette kan forværre din hovedpine

kontakt lægen, hvis dette gælder for dig. Det kan være nødvendigt at stoppe

behandlingen med Sumatriptan GSK.

Brug af anden medicin sammen med Sumatriptan GSK

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Nogle typer af medicin må ikke tages sammen med Sumatriptan GSK og andre typer af

medicin kan give bivirkninger, hvis de tages sammen med Sumatriptan GSK.

Kontakt lægen, hvis du tager:

SSRI’er (selektive serotonin genoptagshæmmere) eller SNRI’er (serotonin-noradrenalin

genoptagshæmmere), der bruges til behandling af depression. Brug af Sumatriptan

GSK samtidig med denne gruppe lægemidler kan forårsage forvirring, en følelse af

svaghed og/eller manglende koordinationsevne (serotonin syndrom).

Kontakt straks lægen, hvis du oplever nogle af disse symptomer.

ergotamin, der også bruges til behandling af migræne eller stoffer der ligner

ergotamin, herunder methysergid

kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogen af disse

lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Sumatriptan

GSK.

Graviditet

Du må kun bruge Sumatriptan GSK efter lægens anvisning. Lægen vil afveje fordelene

ved at behandle dig med Sumatriptan GSK mens du er gravid, over for risikoen for barnet.

Amning

Sumatriptan GSK kan gå over i modermælken. Du må ikke amme dit barn før 12 timer

efter du har taget Sumatriptan GSK. Brystmælk malket ud i denne periode, skal kasseres

og må ikke gives til dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sumatriptan GSK kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til,

hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

Hvis du føler dig døsig, bør du ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner.

Sumatriptan GSK indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du bruge Sumatriptan GSK

Brug altid Sumatriptan GSK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Dosis

Den sædvanlige dosis for voksne mellem 18 år og 65 år er én Sumatriptan GSK tablet på

50 mg. Nogle patienter kan have behov for 100 mg.

Sådan tages Sumatriptan GSK

Sumatriptan GSK tabletter synkes hele sammen med et glas vand.

Hvornår skal man bruge Sumatriptan GSK

Tag Sumatriptan GSK, så snart du mærker migrænen, selv om medicinen kan tages når

som helst under anfaldet.

Brug ikke Sumatriptan GSK til at prøve at forebygge et anfald.

Hvis symptomerne på migræne vender tilbage

Hvis den første dosis virker, men migrænen vender tilbage, kan du tage en ny dosis. Der skal

dog gå mindst 2 timer mellem de to doser.

Hvis den første dosis ikke virker

Du må ikke tage en ekstra dosis eller andre lægemidler, der indeholder sumatriptan mod det

samme anfald. Hvis Sumatriptan GSK ikke hjælper dig:

kontakt lægen eller apotekspersonalet for rådgivning.

Ældre

Sumatriptan GSK bør ikke anvendes til ældre over 65 år.

Børn

Sumatriptan GSK bør ikke anvendes til børn under 18 år.

Hvis du har taget for mange Sumatriptan GSK

Kontakt lægen, skadestue eller apoteket, hvis du har taget mere Sumatriptan GSK, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Hvis du holder op med at tage Sumatriptan GSK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

overfølsomhedsreaktioner. Symptomer på allergisk reaktion inkluderer pludseligt

hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112

krampeanfald med rystelser og/eller vridende bevægelser. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112

langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller

bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen

åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet. Ring 112

smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestuehvide, ”døde” fingre og

tæer (Raynauds sygdom). Kontakt lægen

diarré, slim og blødning fra endetarmen på grund af tyktarmsbetændelse (iskæmisk

colitis). Kontakt lægen

diarré.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

svimmelhed, døsighed

prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi)

nedsat følelse ved berøring (hypæstesi)

forbigående blodtryksstigning, rødme, kvalme, opkastning. Disse reaktioner kan være

på grund af migrænen

smerter, følelse af tyngde, tryk, eller smerte i bryst og hals eller andre steder på

kroppen, eller følelsesforstyrrelser, herunder følelsesløshed og fornemmelse af varme

eller kulde (kan være intens, men sædvanligvis forbigående)

følelse af svaghed og træthed, sædvanligvis forbigående.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

udslæt

rysten

ufrivillige bevægelser af kroppen

rykvise, ufrivillige øjenbevægelser

synsforstyrrelser som flimren, nedsat syn, dobbeltsyn. Synstab eller permanente

synsskader er også rapporteret (kan dog skyldes selve migrænen)

hjertebanken

svimmelhed, evt. besvimelse på grund af lavt blodtryk

ændringer i leverfunktionsprøver. Skal du have taget blodprøve, bør du fortælle lægen,

at du tager Sumatriptan GSK.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

nakkestivhed, ledsmerter

angst

svedtendens.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sumatriptan GSK indeholder:

Aktivt stof: Sumatriptansuccinat svarende til 50 mg eller 100 mg sumatriptan.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose,

croscarmellose, magnesiumstearat, renset vand, hypromellose, titandioxid (E171).

50 mg filmovertrukne tabletter indeholder desuden triacetin og jernoxid (E172).

100 mg filmovertrukne tabletter indeholder desuden natriumbenzoat og industriel methyleret

sprit.

Udseende og pakningsstørrelser

50 mg: Lyserød kapselformet tablet med enten ”50” eller med ”GX ES3” trykt på den ene side.

100 mg: Hvid kapselformet tablet med enten ”100” eller med ”GXET2” trykt på den ene side.

50 mg filmovertrukne tabletter i 6 og 12 stk. børnesikret blisterpakning.

100 mg filmovertrukne tabletter i 6 og 12 stk. børnesikret blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

GlaxoSmithKline, Poznan, Polen.

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2015