Spruzit Neu (frilandsgrønsager)

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spruzit Neu (frilandsgrønsager) Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 4,59 g/l pyrethrin I og II; 825 g/l rapsolie
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Spruzit Neu (frilandsgrønsager) Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 364-64
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Spruzit Neu – Insektmiddel

(frilandsgrønsager)

Spruzit Neu – Insektmiddel, må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i

økologiske frilandsgrønsager

“ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvis-

ningen følges nøje. Meget giftig for organismer, der lever i vand;

kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter

arbejdet. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation

fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensation til anven-

delse gælder i perioden: 1. juni – 28. september 2014. Tilladelse til

opbevaring bortfalder den 28. september 2014.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i

økologiske frilandsgrønsager. Må ikke anvendes mod andre ska-

devoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte. Må højst behandles 2 gange indenfor samme vækstsæ-

son med mindst 7 dages interval og ikke senere end 3 dage før

høst. Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr

nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Brugsanvisning:

Spruzit NEU er et lysnedbrydeligt pyretrumpro-

dukt udvundet af Chysanthemum, der virker som

kontaktgift over for specielt gnavende og sugende

insekter.

Midlet

påvirker

insekternes

nervesy-

stem og øjeblikkeligt standses indtagelse af føde

samt evnen til at formere sig. Skadevolderne dør

i løbet af få timer.

Sprøjtetidspunkt:

Ved forventet klækning af æg og/eller konstateret

allerførste angreb af skadevolder, eller ved over-

skridelse af officielle skadetærskler. Behandlingen

udføres

uden

biers

flyvetid

(kl.

21-03,

dansk

sommertid) eller senest i de tidligste morgentimer.

Sprøjt aldrig i direkte sollys eller ved temperaturer

under 5⁰C eller over 20⁰C.

Sprøjteteknik:

Spruzit NEU er et kontaktmiddel, hvorfor en god

fordeling i afgrøden er en forudsætning for ef-

fektiv bekæmpelse af skadevolderen. Der anven-

des ca. 800-1200 l sprøjtevæske pr. ha. Det er

vigtigt at mængden af udbragt sprøjtevæske per

ha. tilpasses således, at alle plantedele dækkes

grundigt, men væsken ikke drypper fra kulturen.

Størst vandmængde i tætte og bladrige afgrøder.

Rens sprøjten grundigt efter behandling.

Blandinger:

Spruzit NEU bør ikke blandes med andre produk-

ter. Færdig sprøjtevæske skal anvendes samme

dag.

Tålsomhed:

Generelt

ingen

problemer

tålsomhed

Spruzit

NEU,

gennemfør

altid

tålsom-

hedsafprøvning (vent i en uge) på en mindre del

af kulturen inden hver anvendelse i erhvervskul-

turer. Især hurtigt voksende afgrøder med tyndt

vokslag kan være udsatte.

Praktiske oplysninger:

Rester skal afleveres til den kommunale affalds-

ordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyl-

levandet hældes op i sprøjtevæsken.

Deklaration: Insektmiddel registreringsnummer 364-64. Omfattet

af Miljøstyrelsens dispensation af maj 2014. Indhold: 4,59 g/l py-

rethrin I + II (0,5%) udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium

og 825,3 g/l rapsolie (83%). Denne emballage indeholder 10 liter.

”Midlet er et emulsionskoncentrat.” Midlet er holdbart 5 år efter

produktionsdatoen anført på emballagen. Batchnummer er også

påført emballagen. Indehaveren af denne dispensation er Grøn

plantebeskyttelse Aps og ECOstyle A/S distribuerer varen for Grøn

Plantebeskyttelse Aps.

Førstehjælp: Kommer midlet i

øjnene skylles straks grundigt

med vand og læge kontaktes.

Kommer midlet på huden vaskes

straks med store mængder vand.

Indhold 10 liter koncentrat

Distributør:

ECOstyle A/S, Hvidkærvej 17,

5250 Odense SV, Tlf. 70 22 70 67

Godkendelsesindehaver:

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal, Tyskland

Varenr.: 1072 / Reg.nr. 364-64

 

Kultur

Skadegører

Dosering

Vand pr. ha

Sprøjte-

frist

Salat

Sommerfuglelarver,

bladlus og trips

6 l/ha. Maksimalt 2 behandlinger med

7 dages interval

800-1200 l

3 dage

Hovedkål, bladkål og

blomsterkål

Sommerfuglelarver,

kålbladlus, trips og

glimmerbøsser

6 l/ha. Maksimalt 2 behandlinger med

7 dages interval

800-1200 l

3 dage

Gulerod, persillerod,

pastinak og selleri

Sugende insekter bl.a.

bladlus

6 l/ha. Maksimalt 2 behandlinger med

7 dages interval

800 l

3 dage

Porre

Trips

6 l/ha. Maksimalt 2 behandlinger med

7 dages interval

800-1200 l

3 dage

Løg

Bladlus og trips

6 l/ha. Maksimalt 2 behandlinger med

7 dages interval

800 l

3 dage

Miljøfarlig

27-3-2018

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

The authorization classifies integrated continuous glucose monitoring devices in class II and subjects them to certain criteria called special controls

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-3-2018

Oregon Food Bank Issues Alert on Foreign Material in Chia Seeds

Oregon Food Bank Issues Alert on Foreign Material in Chia Seeds

Oregon Food Bank of Portland, Oregon has initiated a Class II recall of 22,201 pounds of chia seeds, which were donated to the food bank. The product may be contaminated with rodent droppings. While no known illnesses have been associated with this product, use or consumption may present a health hazard to consumers.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-12-2017

FDA approves drug to treat dangerously low blood pressure

FDA approves drug to treat dangerously low blood pressure

The FDA today approved the new drug Giapreza (angiotensin II) injection for intravenous infusion to increase blood pressure in adults with septic or other distributive shock.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-11-2017

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries, Inc. (SPII), a wholly owned subsidiary of Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, “Sun Pharma” including its subsidiaries and/or associate companies) is voluntarily recalling two lots of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution), 500 mg/5mL, to the retail level (Class II Recall). This product is manufactured for SPII by a contract manufacturer. The Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) has been fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2017

Public Notification: S.W.A.G II Platinum 33K contains hidden drug ingredient

Public Notification: S.W.A.G II Platinum 33K contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use S.W.A.G II Platinum 33K, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-10-2017

Permobil powered wheelchairs - Corpus II seating system

Permobil powered wheelchairs - Corpus II seating system

Recall for product correction - potential for injury due to breakage of the seating system

Therapeutic Goods Administration - Australia

10-4-2018

Kineret (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Kineret (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Kineret (Active substance: Anakinra) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)2188 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/363/II/56

Europe -DG Health and Food Safety

3-4-2018

AQUAFLORA PHASE II (Candida Albicans) Liquid [King Bio Inc]

AQUAFLORA PHASE II (Candida Albicans) Liquid [King Bio Inc]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

Translarna (PTC Therapeutics International Limited)

Translarna (PTC Therapeutics International Limited)

Translarna (Active substance: ataluren) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1967 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2720/II/39

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1953 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/797/II/127/G

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Isentress (Merck Sharp and Dohme Limited)

Isentress (Merck Sharp and Dohme Limited)

Isentress (Active substance: raltegravir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1962 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/860/II/64

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

ERAVAC (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERAVAC (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERAVAC (Active substance: rabbit haemorrhagic disease vaccine (inactivated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1924 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4239/II/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

Invirase (Roche Registration Limited)

Invirase (Roche Registration Limited)

Invirase (Active substance: Saquinavir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1844 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/113/II/122

Europe -DG Health and Food Safety

14-3-2018

CONQUEST II (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Co]

CONQUEST II (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Co]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

BIOLOGICAL COMPLEX II (Anthracinum,) Liquid [Deseret Biologicals, Inc.]

BIOLOGICAL COMPLEX II (Anthracinum,) Liquid [Deseret Biologicals, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

Ameluz (Biofrontera Bioscience GmbH)

Ameluz (Biofrontera Bioscience GmbH)

Ameluz (Active substance: 5-Aminolaevulinic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1424 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2204/II/27G

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (Active substance: Synthetic human hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1427 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/144/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (Active substance: Synthetic hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1426 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

Trulicity (Eli Lilly Nederland B.V.)

Trulicity (Eli Lilly Nederland B.V.)

Trulicity (Active substance: dulaglutide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1236 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2825/II/22

Europe -DG Health and Food Safety

22-2-2018

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (Active substance: Cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1182 of Thu, 22 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3829/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

19-2-2018

Emselex (Merus Labs Luxco II S.A R.L.)

Emselex (Merus Labs Luxco II S.A R.L.)

Emselex (Active substance: darifenacin hydrobromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1071 of Mon, 19 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/554/T/65

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

GREAT II LOTIONIZED ANTISEPTIC (Chloroxylenol) Soap [MEYER LABORATORY]

GREAT II LOTIONIZED ANTISEPTIC (Chloroxylenol) Soap [MEYER LABORATORY]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

GIAPREZA (Angiotensin Ii) Injection [La Jolla Pharmaceutical Company]

GIAPREZA (Angiotensin Ii) Injection [La Jolla Pharmaceutical Company]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Truvada (Gilead Sciences International Limited)

Truvada (Gilead Sciences International Limited)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)731 of Wed, 07 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/II/135

Europe -DG Health and Food Safety

2-2-2018

OXYGEN Gas [Acute Care Gases II, LLC]

OXYGEN Gas [Acute Care Gases II, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Active substance: palbociclib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)548 of Fri, 26 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3853/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Active substance: crizotinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)415 of Mon, 22 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2489/II/50

Europe -DG Health and Food Safety

15-12-2017

EU/3/17/1950 (MeiraGTx UK II Limited)

EU/3/17/1950 (MeiraGTx UK II Limited)

EU/3/17/1950 (Active substance: Adenovirus associated viral vector serotype 8 containing the human AIPL1 gene) - Orphan designation - Commission Decision (2017)8782 of Fri, 15 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/162/17

Europe -DG Health and Food Safety

13-12-2017

Zyclara (Meda AB)

Zyclara (Meda AB)

Zyclara (Active substance: imiquimod) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)8702 of Wed, 13 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2387/II/13

Europe -DG Health and Food Safety

8-12-2017

CATEGORY II (Immune System Booster) Liquid [Vitality Works, Inc]

CATEGORY II (Immune System Booster) Liquid [Vitality Works, Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

DERMACLEAR PURITY CLEANSER LEVEL II (Benzoyl Peroxide) Gel [Allure Labs, Inc.]

DERMACLEAR PURITY CLEANSER LEVEL II (Benzoyl Peroxide) Gel [Allure Labs, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Savene (Clinigen Healthcare Limited)

Savene (Clinigen Healthcare Limited)

Savene (Active substance: Dexrazoxane) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7742 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/682/II/34

Europe -DG Health and Food Safety

17-11-2017

Lemtrada (Genzyme Therapeutics Ltd)

Lemtrada (Genzyme Therapeutics Ltd)

Lemtrada (Active substance: Alemtuzumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 7765 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3718/II/17

Europe -DG Health and Food Safety

17-11-2017

Zytiga (Janssen-Cilag International NV)

Zytiga (Janssen-Cilag International NV)

Zytiga (Active substance: abiraterone) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 7769 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2321/II/47

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Pegasys (Roche Registration Limited)

Pegasys (Roche Registration Limited)

Pegasys (Active substance: peginterferon alfa-2a) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7635 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/395/II/91

Europe -DG Health and Food Safety

3-11-2017

MOTION SICKNESS II (Meclizine Hcl) Tablet [CVS Pharmacy]

MOTION SICKNESS II (Meclizine Hcl) Tablet [CVS Pharmacy]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

Revestive (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Revestive (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Revestive (Active substance: teduglutide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 7165 of Mon, 23 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2345/II/37

Europe -DG Health and Food Safety

23-10-2017

Firazyr (Shire Orphan Therapies GmbH)

Firazyr (Shire Orphan Therapies GmbH)

Firazyr (Active substance: icatibant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 7158 of Mon, 23 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/899/II/34/G

Europe -DG Health and Food Safety

23-10-2017

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Pradaxa (Active substance: dabigatran etexilate mesilate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7166 of Mon, 23 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/829/II/103

Europe -DG Health and Food Safety

28-9-2017

SLEEP II NIGHTTIME SLEEP AID (Diphenhydramine Hcl) Tablet [Walgreen Company]

SLEEP II NIGHTTIME SLEEP AID (Diphenhydramine Hcl) Tablet [Walgreen Company]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

Gazyvaro (Roche Registration Limited)

Gazyvaro (Roche Registration Limited)

Gazyvaro (Active substance: obinutuzumab) - Centralised - Variation - Commission Decision (2017)6426 of Wed, 20 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002799/II/0016

Europe -DG Health and Food Safety

20-9-2017

RoActemra (Roche Registration Limited)

RoActemra (Roche Registration Limited)

RoActemra (Active substance: tocilizumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)6425 of Wed, 20 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000955/II/0066

Europe -DG Health and Food Safety

18-9-2017

Sovaldi (Gilead Sciences International Limited)

Sovaldi (Gilead Sciences International Limited)

Sovaldi (Active substance: sofosbuvir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)6293 of Mon, 18 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002798/II/0036

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2017

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme Limited)

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme Limited)

KEYTRUDA (Active substance: pembrolizumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5943 of Tue, 29 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/003820/II/23/G

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

Dacogen (Janssen-Cilag International NV)

Dacogen (Janssen-Cilag International NV)

Dacogen (Active substance: Decitabine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5941 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2221/II/31

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

EDURANT (Janssen-Cilag International NV)

EDURANT (Janssen-Cilag International NV)

EDURANT (Active substance: rilpivirine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5942 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2264/II/24

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

BYDUREON (AstraZeneca AB)

BYDUREON (AstraZeneca AB)

BYDUREON (Active substance: exenatide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5937 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2020/II/41

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

Fluenz Tetra (AstraZeneca AB)

Fluenz Tetra (AstraZeneca AB)

Fluenz Tetra (Active substance: influenza vaccine (live attenuated, nasal)) - Centralised - Variation - Commission Decision (2017)5938 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2617/II/72

Europe -DG Health and Food Safety