Spironolactone Ceva

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spironolactone Ceva
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Spironolactone Ceva
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hunde
 • Terapeutisk område:
 • Diuretika
 • Terapeutiske indikationer:
 • Til anvendelse i kombination med standardterapi (herunder diuretisk støtte, hvor det er nødvendigt) til behandling af kongestivt hjertesvigt forårsaget af valvular regurgitation hos hunde.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/V/C/000105
 • Autorisation dato:
 • 20-06-2007
 • EMEA kode:
 • EMEA/V/C/000105
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/105

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

PRILACTONE

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR).Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af denforelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument er ikke en erstatning for den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse de

faglige drøftelser (også en del af denne EPAR).

Hvad er PRILACTONE?

PRILACTONE-tabletter

indeholder

aktive

stof

spironolacton

(10 mg,

40 mg

eller

80 mg).

Tabletterne har delekærv, så de lettere kan deles, hvis der kræves mindre doser.

Hvad anvendes PRILACTONE til?

PRILACTONE anvendes til behandling af hunde med kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af

defekte hjerteklapper. Når hjerteklapperne er defekte, er hjertet ikke i stand til at pumpe blodet rundt

så effektivt som tidligere. Som resultat heraf kan blodet akkumulere i venerne, og der kan lække

væske ind i vævet, hvilket gør det umuligt for hjertet at sende iltet blod rundt i kroppen tilstrækkelig

effektivt. PRILACTONE anvendes i kombination med ‘standardbehandling’ (anden hjertemedicin,

herunder vanddrivende behandling om nødvendigt).

PRILACTONE gives til hunden én gang daglig sammen med mad (enten blandet i maden eller

umiddelbart efter fodring). Den anvendte dosis er 2 mg per kilogram af hundens legemsvægt. Det

korrekte antal tabletter, halve tabletter eller kvarte tabletter, der skal gives ud fra hundens størrelse,

fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker PRILACTONE?

Det aktive stof i PRILACTONE, spironolacton, blokerer virkningerne af et hormon, der kaldes

aldosteron, i nyrerne, hjertet og blodkarrene. Ved at blokere aldosteron får spironolacton nyrerne til at

udskille

salt

væske,

tilbageholde

kalium,

hvorved

hjertefunktionen

forbedres.

almindelig kendt, at der også er andre måder, hvorpå spironolacton virker på hjertet og blodkarrene i

forbindelse med kongestiv hjerteinsufficiens (men disse virkningsmekanismer er endnu ikke blevet

fuldt ud påvist hos hunde).

Hvordan blev PRILACTONE undersøgt?

PRILACTONE

blevet

undersøgt

laboratoriet

samt

undersøgelser

hunde

hjerteklapsygdomme, som blev behandlet i forskellige dyrlægepraksisser eller -klinikker i Europa

(‘kliniske

undersøgelser‘).

disse

kliniske

undersøgelser

hundeejerne

deres

hunde

enten

PRILACTONE tabletter eller placebo (uvirksomme tabletter uden noget aktivt stof) én gang daglig i

en dosis på 2 mg/kg sammen med mad. PRILACTONE-tabletterne blev givet sammen med mad, da

dette resulterer i, at mere af det aktive stof bliver absorberet fra tabletterne. Alle hunde modtog

EMEA 2007

Side 2/2

endvidere ‘standardbehandling’ (normalt et andet lægemiddel i gruppen ‘ACE-hæmmere’ og om

nødvendigt vanddrivende behandling). Behandlingen fortsatte i op til 15 måneder.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved PRILACTONE?

Resultaterne fra undersøgelserne viste, at hunde med kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af defekte

hjerteklapper,

PRILACTONE

tabletter

tillæg

anden

hjertemedicin

(‘standardbehandling’), havde en længere overlevelsestid end hunde, der fik standardbehandling plus

placebotabletter.

langtidsundersøgelse

blev

hunde,

blev

behandlet

PRILACTONE, endvidere set en mindre forværring af deres hjertesygdom sammenlignet med hunde,

der kun fik ‘standardbehandling’.

Hvilken risiko er der forbundet med PRILACTONE?

PRILACTONE var generelt veltolereret, når det blev givet daglig ved den anbefalede dosis i op til 15

måneder hos hunde med hjerteinsufficiens.

Da spironolacton kan nedsætte niveauet af visse mandlige hormoner, kan prostatakirtlen blive mindre

hos hanhunde, der ikke er kastreret. Dette er imidlertid reversibelt. Af de samme grunde bør

PRILACTONE-tabletter ikke anvendes hos hunde i vækst. De bør heller ikke anvendes til dyr, der har

højt

indhold

kalium

blodet

(hyperkaliæmi)

eller

lavt

indhold

natrium

blodet

(hyponatriæmi) eller til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme (en sygdom, der skyldes en nedsættelse

af sekretionen af kortikosteroid fra binyren). PRILACTONE-tabletter bør ikke gives til hunde med

dårlig nyrefunktion, der får medicin, der er kendt som non-steroide anti-inflammatoriske midler

(NSAID’er). Da spironolacton nedbrydes i leveren, bør tabletterne anvendes med forsigtighed til

hunde med leversygdom.

PRILACTONE-tabletter bør ikke anvendes til hunde, der bruges til avl, eller som man påtænker at

bruge til avl, da det er blevet påvist, at spironolacton kan medføre skade på nyfødte eller unge

forsøgsdyr.

Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved PRILACTONE og interaktioner med

andre lægemidler fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der giver lægemidlet eller kommer i berøring med

dyret?

Enhver, der håndterer PRILACTONE, bør efterfølgende vaske hænder. PRILACTONE kan medføre

overfølsomhed af huden, så personer, der ved, at de er allergiske over for spironolacton, bør ikke

håndtere produktet. Hvis det sker, at en person utilsigtet kommer til at sluge PRILACTONE-tabletter,

skal der omgående søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen.

Hvorfor blev PRILACTONE godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) har fundet, at fordelene ved PRILACTONE er større end

risiciene ved brug i kombination med standardbehandling (herunder vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af utætte hjerteklapper hos hunde.

Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for PRILACTONE. Benefit/risk-forholdet

fremgår af afsnit 6 i denne EPAR.

Andre oplysninger om PRILACTONE:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union

PRILACTONE

CEVA

SANTE

ANIMALE

juni

2007.

Oplysninger

udleveringsbestemmelserne for dette lægemiddel findes på den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2007.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVER AF MARKEDFØRINGSTILLADELSE OG

INDEHAVER AF FREMSTILLINGSTILLADELSE ANSVARLIG FOR BATCH

RELEASE.

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig/

Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40

Fax: + 33 (0) 5 57 55 41 98

Fremstiller for batch release:

Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois

22600 Loudéac

Frankrig

Catalent Germany

Schorndorf GmbH

Steinbeistrasse 2

D-73614 Schorndorf

Tyskland

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

Spironolakton

3.

INDHOLD

Spironolactone Ceva 10 mg indeholder 10 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 40 mg indeholder 40 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 80 mg indeholder 80 mg spironolakton

4.

INDIKATIONER

Til anvendelse i kombination med standardbehandling (omfattende vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af valvulært tilbageløb hos hund.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkalæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med NSAID til hunde med renal insufficiens.

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation.

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

6.

BIVIRKNINGER

Der kan observeres reversibel atrofi (reduktion af størrelse) af prostata hos intakte handyr.

Observerer du andre alvorlige bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bedes du

kontakte dyrlægen.

7.

DYREARTER

Hund

8.

DOSERING OG INDGIVELSE

Oral anvendelse.

Administrer 2 mg spironolakton pr. kg legemsvægt én gang dagligt.

Antal tabletter

L

EGEMSVÆGT

Spironolactone

Ceva 10 mg

Spironolactone

Ceva 40 mg

Spironolactone

Ceva 80 mg

1 til 2,5 kg

½

2,5 til 5 kg

1

5 til 10 kg

2

10 til 15 kg

3

15 til 20 kg

1

20 til 30 kg

1 + ½

30 til 40 kg

1

40 til 50 kg

1 + ¼

50 til 60 kg

1 + ½

9.

VEJLEDNING VEDRØRENDE KORREKT ADMINISTRATION

Veterinærlægemidlet bør indgives sammen med foder. Tabletten kan enten iblandes en lille mængde

foder, der gives før resten af hundens foder, eller indgives direkte i munden efter fodring. Tabletterne

indeholder oksekødsmag for at forbedre palatibiliteten, og afprøvning på raske hunde har vist, at

tabletterne blev indtaget frivilligt og fuldstændigt i 75 % af tilfældene.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

11.

SÆRLIGE OPBEVARINGSFORHOLD

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Tabletter skal anvendes inden for 2 måneder efter glassets anbrud.

Rester af delte tabletter bør opbevares i det originale glas.

Bør ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er angivet på æsken efter ”EXP”.

12.

SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

spironolakton og hæmmere af angiotensin-konverterende-enzym (ACE-inhibitorer). I modsætning til i

human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombination hos hunde ikke observeret

øget forekomst af hyperkalæmi (højere indhold af kalium i blodet). Dog anbefales regelmæssig

monitorering af renalfunktion og serumkalium hos hunde med renal svækkelse, da der kan være en

øget risiko for hyperkaliæmi

Hunde, der behandles med spironolakton og NSAID sideløbende, bør sikres korrekt væskeoptagelse.

Monitorering af sådanne hundes renalfunktion og serumkalium anbefales før behandlingens start samt

under behandlingsforløbet (se afsnittet KONTRAINDIKATIONER).

Da spironolakton har en antiandrogen effekt (virker mod hanlige kønshormoner) anbefales det ikke at

anvende veterinærlægemidlet til hunde i vækst.

Da spironolakton gennemgår en ekstensiv biotransformation i leveren, bør man være særlig

opmærksom ved anvendelse af veterinærlægemidlet til patienter med leverdysfunktion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet

Sensibilisering af hud kan forekomme: personer der er overfølsomme over for spironolaktoner, bør

undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder efter anvendelse.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægsseddel og mærkning til lægen.

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der hos laboratoriedyr (rotte, mus, kanin og abe)

er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet.

Interaktioner

Furosomid og pimobendan er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med

Spironolactone Ceva uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoxin og hæver derved plasmakoncentrationen af digoxin.

Da det terapeutiske indeks for digoxin er meget snævert, er det tilrådeligt at monitorere hunde, der

både modtager digoxin og spironolaktone, meget nøje.

Administration af enten deoxycorticosteron eller NSAID sammen med spironolaktone kan føre til en

moderat reduktion af den spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Samtidig administration af spironolakton og ACE-hæmmere eller andre kaliumbesparende lægemidler

(som angiotensionreceptorblokkere, ß-blokkere, calciumkanalblokkere, etc.) kan potentielt føre til

hyperkaliæmi. (se afsnit 4.5).

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer og kan derfor

afficere metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde.

Overdosering

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (20 mg/kg) til raske hunde, observeredes

dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit BIVIRKNINGER).

I tilfælde af en hunds utilsigtede massive indtagelse er der ingen specifik antidot eller behandling. Det

anbefales i så tilfælde at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen (afhængig af

risikovurdering). Symptomatisk behandling som f.eks. væsketerapi bør indledes.

13.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR BORTSKAFFELSE AF RESTER AF

VETERINÆRLÆGEMIDLET ELLER AFFALD.

Spørg dyrlægen hvordan rester af medicinen bortskaffes efter ophør med behandling.

Disse forholdsregler tages for at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDDEL.

Detaljeret information vedrørende dette produkt er tilgængelig på European Medicines Agency

(EMEA)´s hjemmeside http://www.emea.europa.eu

15.

ØVRIG INFORMATION

Pakningsstørrelser:

Glas indeholdende 30 tabletter pakket i en kartonæske.

Alle pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis.

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptor, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.

Spironolakton er et natriuretisk

lægemiddel

(historisk beskrevet som et svagt diuretikum).

I nyrerne

inhiberer spironolaktone den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget

udskillelse af natrium og vand, samt retention af kalium.

Spironolaktons og dets metabolitters renale effekt fører til et fald i ekstracellulærvolumen og deraf

følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret hjertefunktion.

I det kardio-vaskulære system, forebygger spironolakton aldosterons nedbrydende effekter. Selvom

den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardiel og vaskulær remodellering og endotelial dysfunktion.

I eksperimentelle modeller hos hunde er det vist, at langtidsbehandling med en aldosteron-antagonist

forebygger progressiv dysfunktion af venstre ventrikel og mindsker remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjerteinsufficiens.

I en klinisk undersøgelse af overlevelsestiden hos hunde med kongestiv hjerteinsufficiens, fandtes en

65 % reduktion i relativ risiko for dødsfald efter 15 måneder hos hunde behandlet med spironolakton i

kombination med standardbehandling i forhold til hunde, som kun blev behandlet med

standardbehandling (dødsfald blev defineret som naturlig død eller aflivning pga. hjertesvigt).

Hos dyr i behandling kan en let forøgelse af aldosteronniveauet i blodet observeres. Dette menes at

være forårsaget af en aktivering af feedbackmekanismer uden deraf følgende kliniske bivirkninger.

Ved høje doseringer kan der forekomme en dosisrelateret hypertrofi af den adrenale zona glomerulosa.

INDLÆGSSEDDEL

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVER AF MARKEDFØRINGSTILLADELSE OG

INDEHAVER AF FREMSTILLINGSTILLADELSE ANSVARLIG FOR BATCH

RELEASE.

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig/

Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40

Fax: + 33 (0) 5 57 55 41 98

Fremstiller for batch release:

Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois

22600 Loudéac

Frankrig

Catalent Germany

Schorndorf GmbH

Steinbeistrasse 2

D-73614 Schorndorf

Tyskland

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

Spironolakton

3.

INDHOLD

Spironolactone Ceva 10 mg indeholder 10 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 40 mg indeholder 40 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 80 mg indeholder 80 mg spironolakton

4.

INDIKATIONER

Til anvendelse i kombination med standardbehandling (omfattende vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af valvulært tilbageløb hos hund.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkalæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med NSAID til hunde med renal insufficiens.

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation.

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

6.

BIVIRKNINGER

Der kan observeres reversibel atrofi (reduktion af størrelse) af prostata hos intakte handyr.

Observerer du andre alvorlige bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bedes du

kontakte dyrlægen.

7.

DYREARTER

Hund

8.

DOSERING OG INDGIVELSE

Oral anvendelse.

Administrer 2 mg spironolakton pr. kg legemsvægt én gang dagligt.

Antal tabletter

L

EGEMSVÆGT

Spironolactone

Ceva 10 mg

Spironolactone

Ceva 40 mg

Spironolactone

Ceva 80 mg

1 til 2,5 kg

½

2,5 til 5 kg

1

5 til 10 kg

2

10 til 15 kg

3

15 til 20 kg

1

20 til 30 kg

1 + ½

30 til 40 kg

1

40 til 50 kg

1 + ¼

50 til 60 kg

1 + ½

9.

VEJLEDNING VEDRØRENDE KORREKT ADMINISTRATION

Veterinærlægemidlet bør indgives sammen med foder. Tabletten kan enten iblandes en lille mængde

foder, der gives før resten af hundens foder, eller indgives direkte i munden efter fodring.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

11.

SÆRLIGE OPBEVARINGSFORHOLD

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Rester af delte tabletter bør opbevares i den originale blisterpakning og anvendes inden for 7 dage.

Bør ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er angivet på æsken og blisterpakningen efter ”EXP”.

12.

SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

spironolakton og hæmmere af angiotensin-konverterende-enzym (ACE-inhibitorer). I modsætning til i

human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombination hos hunde ikke observeret

øget forekomst af hyperkalæmi (højere indhold af kalium i blodet). Dog anbefales regelmæssig

monitorering af renalfunktion og serumkalium hos hunde med renal svækkelse, da der kan være en

øget risiko for hyperkaliæmi

Hunde, der behandles med spironolakton og NSAID sideløbende, bør sikres korrekt væskeoptagelse.

Monitorering af sådanne hundes renalfunktion og serumkalium anbefales før behandlingens start samt

under behandlingsforløbet (se afsnittet KONTRAINDIKATIONER).

Da spironolakton har en antiandrogen effekt (virker mod hanlige kønshormoner) anbefales det ikke at

anvende veterinærlægemidlet til hunde i vækst.

Da spironolakton gennemgår en ekstensiv biotransformation i leveren, bør man være særlig

opmærksom ved anvendelse af veterinærlægemidlet til patienter med leverdysfunktion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet

Sensibilisering af hud kan forekomme: personer der er overfølsomme over for spironolaktoner, bør

undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder efter anvendelse.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægsseddel og mærkning til lægen.

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der hos laboratoriedyr (rotte, mus, kanin og abe)

er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet.

Interaktioner

Furosomid og pimobendan er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med

Spironolactone Ceva uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoxin og hæver derved plasmakoncentrationen af digoxin.

Da det terapeutiske indeks for digoxin er meget snævert, er det tilrådeligt at monitorere hunde, der

både modtager digoxin og spironolaktone, meget nøje.

Administration af enten deoxycorticosteron eller NSAID sammen med spironolaktone kan føre til en

moderat reduktion af den spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Samtidig administration af spironolakton og ACE-hæmmere eller andre kaliumbesparende lægemidler

(som angiotensionreceptorblokkere, ß-blokkere, calciumkanalblokkere, etc.) kan potentielt føre til

hyperkaliæmi. (se afsnit 4.5).

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer og kan derfor

afficere metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde.

Overdosering

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (20 mg/kg) til raske hunde, observeredes

dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit BIVIRKNINGER)

I tilfælde af en hunds utilsigtede massive indtagelse er der ingen specifik antidot eller behandling. Det

anbefales i så tilfælde at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen (afhængig af

risikovurdering). Symptomatisk behandling som f.eks. væsketerapi bør indledes.

13.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR BORTSKAFFELSE AF RESTER AF

VETERINÆRLÆGEMIDLET ELLER AFFALD.

Spørg dyrlægen hvordan rester af medicinen bortskaffes efter ophør med behandling.

Disse forholdsregler tages for at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDDEL.

Detaljeret information vedrørende dette produkt er tilgængelig på European Medicines Agency

(EMEA)´s hjemmeside http://www.emea.europa.eu

15.

ØVRIG INFORMATION

Pakningsstørrelser:

Kartonæske indeholdende 3 eller 18 bilstre à 10 tabletter.

Alle pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis.

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7α-thiomethyl-spironolaktone og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptor, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.

Spironolakton er et natriuretisk

lægemiddel

(historisk beskrevet som et svagt diuretikum).

I nyrerne

inhiberer spironolaktone den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget

udskillelse af natrium og vand, samt retention af kalium.

Spironolaktons og dets metabolitters renale effekt fører til et fald i ekstracellulærvolumen og deraf

følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret hjertefunktion.

I det kardio-vaskulære system, forebygger spironolakton aldosterons nedbrydende effekter. Selvom

den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardiel og vaskulær remodellering og endothelial dysfunktion.

I eksperimentelle modeller hos hunde er det vist, at langtidsbehandling med en aldosteron-antagonist

forebygger progressiv dysfunktion af venstre ventrikel og mindsker remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjerteinsufficiens.

I en klinisk undersøgelse af overlevelsestiden hos hunde med kongestiv hjerteinsufficiens, fandtes en

65 % reduktion i relativ risiko for dødsfald efter 15 måneder hos hunde behandlet med spironolakton i

kombination med standardbehandling i forhold til hunde, som kun blev behandlet med

standardbehandling (dødsfald blev defineret som naturlig død eller aflivning pga. hjertesvigt).

Hos dyr i behandling kan en let forøgelse af aldosteronniveauet i blodet observeres. Dette menes at

være forårsaget af en aktivering af feedbackmekanismer uden deraf følgende kliniske bivirkninger.

Ved høje doseringer kan der forekomme en dosisrelateret hypertrofi af den adrenale zona glomerulosa.

4-4-2018

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

SPIRONOLACTONE Tablet [McKesson Corporation]

SPIRONOLACTONE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

SPIRONOLACTONE (Spironolactone) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

SPIRONOLACTONE (Spironolactone) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

SPIRONOLACTONE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

SPIRONOLACTONE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (Active substance: Cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1182 of Thu, 22 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3829/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

Lasix vs. Aldactone

Lasix vs. Aldactone

Lasix (furosemide) and Aldactone (spironolactone) are used to reduce edema (fluid accumulation) caused by heart, liver or kidney problems, or high blood pressure (hypertension). Lasix may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure hypertension). Aldactone is also used to reduce edema caused by certain patients with hyperaldosteronism. Lasix and Aldactone belong to different drug classes. Lasix is an anthranilic acid derivative used as a strong loop diuretic and Aldactone is ...

US - RxList

31-1-2018

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

Spironolactone

Spironolactone

Spironolactone is used to treat high blood pressure and heart failure.

US - RxList

8-1-2018

SPIRONOLACTONE Tablet [Cardinal Health]

SPIRONOLACTONE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

SPIRONOLACTONE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

Spironolactone Ceva (Ceva SantE Animale)

Spironolactone Ceva (Ceva SantE Animale)

Spironolactone Ceva (Active substance: Spironolactone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8509 of Fri, 08 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

6-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [A-S Medication Solutions]

SPIRONOLACTONE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

15-9-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

SPIRONOLACTONE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 15, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Par Pharmaceutical]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

EQUIOXX (CEVA SANTE ANIMALE)

EQUIOXX (CEVA SANTE ANIMALE)

EQUIOXX (Active substance: Firocoxib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017)4646 of Mon, 03 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/142/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [Unit Dose Services]

SPIRONOLACTONE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

Circovac (Ceva-Phylaxia Zrt.)

Circovac (Ceva-Phylaxia Zrt.)

Circovac (Active substance: Not available) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017)4203 of Thu, 15 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/114/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2017

Cardalis (CEVA SANTE ANIMALE)

Cardalis (CEVA SANTE ANIMALE)

Cardalis (Active substance: Benazepril hydrochloride, Spironolactone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017) 4090 of Mon, 12 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2524/R/09

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2017

Vectra Felis (CEVA SANTE ANIMALE)

Vectra Felis (CEVA SANTE ANIMALE)

Vectra Felis (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3942 of Tue, 06 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Accord Healthcare, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-6-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 5, 2017 EST

US - DailyMed

31-5-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: May 31, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

SPIRONOLACTONE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-5-2017

Zeleris (Ceva SantE Animale)

Zeleris (Ceva SantE Animale)

Zeleris (Active substance: florfenicol / meloxicam) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)3402 of Wed, 17 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/69358

Europe -DG Health and Food Safety