Spironolactone "Accord"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spironolactone "Accord" 100 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Spironolactone "Accord" 100 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56377
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Spironolactone Accord 25 mg filmovertrukne tabletter

Spironolactone Accord 50 mg filmovertrukne tabletter

Spironolactone Accord 100 mg filmovertrukne tabletter

spironolacton

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Spironolactone Accord

Sådan skal du tage Spironolactone Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i tabletterne er spironolacton. Spironolacton tilhører en særlig gruppe af lægemidler, kendt

som aldosteronantagonister, der hæmmer virkningen af hormonet aldosteron. En af aldosterons funktioner

er at sikre, at kroppen tilbageholder natrium. Det indgår i et system, der regulerer væske- og saltbalancen i

kroppen (’RAAS’, renin-angiotensin-aldosteron-system). Spironolacton fremmer udskillelse af urin hos

patienter, hvor der er en ophobning af væske i væv (ødem) eller i bughulen (ascites) ved at øge mængden

af natrium (salt), der udskilles i urinen. Kaliumtab, som en mulig konsekvens af at bruge visse

vanddrivende midler, nedsættes. Den blodtrykssænkende virkning beror på udskillelsen af vand og salt.

Spironolactone Accord kan udskrives af din læge til behandling af:

ophobning af væske i væv som følge af hjertelidelser;

alvorligt hjertesvigt (NYHA III-IV)

forhøjet blodtryk som et supplement til en salt-fri kost og vanddrivende middel;

visse nyrelidelser;

ophobning af væske i vævet i bughulen.

Spironolactone Accord kan også anvendes:

under medicinske undersøgelser (diagnostik) for at bekræfte tilstedeværelsen af lidelser, hvor et for højt

niveau af aldosteron er produceret i binyrebarken (kendt som Conn sygdom) og behandling.

Børn bør kun behandles under vejledning af en pædiatrisk specialist.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Spironolactone Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Spironolactone Accord

hvis du er allergisk over for spironolacton eller et af de øvrige indholdsstoffer i Spironolactone

Accord (angivet i punkt 6).

hvis du lider af svært nedsat nyrefunktion eller fra en pludselig eller hastigt forværret nyresygdom,

herunder tilfælde, hvor der ikke urin, eller der produceres meget lidt urin.

hvis dit natriumindhold i blodet er for lavt (hyponatriæmi)

hvis du har hyperkaliæmi (forhøjet kaliumindhold i blodet) eller andre tilstande i forbindelse med

hyperkaliæmi

hvis du tager kaliumbesparende diuretika (herunder eplerenon) eller kalium-kosttilskud, eller dual-

RAAS blokade i kombination med et angiotensin-konverterende enzym (ACE)-hæmmer og en

angiotensin-receptor-blokker (ARB)

Børn

Børn med moderat til svær nyresygdom må ikke tage Spironolactone Accord.

Vær ekstra forsigtig med Spironolactone Accord

hvis du lider af en nyresygdom, især børn med hypertension. Din læge vil rutinemæssigt vurdere

dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Spironolactone Accord

hvis du skal bruge Spironolactone Accord i lang tid. Lægen bør udføre regelmæssige opfølgende

kontrol (for eksempel indhold af kalium og natrium i blodet), især hvis du er ældre.

hvis du har en leversygdom. Lægen bør udvise forsigtighed ved behandling af dig;

hvis du har en nyresygdom. Lægen bør udvise forsigtighed ved behandling af dig;

hvis du har et forhøjet kaliumniveau i blodet eller nedsat nyrefunktion, så anbefales Spironactone

Accord ikke (se også "Tag ikke Spironolactone Accord");

hvis du har svært nedsat nyrefunktion, der samtidigt bliver behandlet med kaliumtilskud, da der kan

forekomme alvorlig hyperkaliæmi, som kan resultere i hjertestop (undertiden fatal).

hvis du bruger visse vanddrivende midler, kaldet kaliumbesparende diuretika (såsom amilorid og

triamteren). Samtidig brug med Spironolactone Accord er kontraindiceret, fordi risikoen øges for alt

for høje niveauer af kalium i blodet (hyperkaliæmi).

i tilfælde af langtidsbehandling af unge patienter med Spironolactone Accord, bør din læge afveje

fordele omhyggeligt mod de langsigtede ulemper.

samtidig indtagelse af Spironolactone Accord og visse lægemidler, kaliumtilskud og mad, der er rig

på kalium, kan føre til alvorlig hyperkaliæmi (forhøjede kaliumniveauer i blodet). Symptomerne på

alvorlig hyperkaliæmi kan bl.a. være muskelkramper, uregelmæssig hjerterytme, diarré, kvalme,

svimmelhed og hovedpine.

Fortæl din læge, hvis en af ovennævnte advarsler gælder for dig, eller har været gældende tidligere.

Brug af anden medicin sammen med Spironolactone Accord

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også håndkøbsmedicin. Din læge vil muligvis ændre din dosis af Spironolactone Accord, hvis du

tager noget af følgende.

medicin mod forhøjet blodtryk, herunder ACE-hæmmere, ganglion-blokerende lægemidler

andre vanddrivende midler

non-steroid anti-inflammatorisk lægemiddel (NSAID), såsom aspirin eller ibuprofen

kaliumtilskud

heparin eller lavmolekylært heparin (medicin til forebyggelse af blodpropper)

lægemidler, der hæmmer blodets koagulation (antikoagulanter, 'blodfortyndingsmidler’), noradrenalin

(et middel med en stimulerende virkning på en bestemt del af nervesystemet (sympatomimetiske))

lithium (til behandling af depression)

digoxin (anvendes til behandling af forskellige hjertelidelser)

alkohol, barbiturater eller narkotika

medicin kendt for at forårsage hyperkaliæmi (forhøjet kalium i blodet)

colestyramin (bruges til at nedsætte kolesterol i blodet)

kortikosteroider, ACTH (udskrives til forskellige epileptiske tilstande)

ammoniumchlorid (f.eks. i lakrids)

ciclosporin

trimethoprim og trimethoprim-sulfamethoxazol

Spironolactone Accord med mad

Virkningen af spironolacton påvirkes ikke af mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Spironolacton bør ikke anvendes under graviditet.

Spironolacton bør kun anvendes under amning ved klart behov.

Du bør diskutere brugen af Sprinonolactone Accord med din læge, som vil råde dig til at overveje en

alternativ metode til at ernære dit spædbarn, mens du tager denne medicin.

Spironolacton kan fremkalde impotens og uregelmæssig menstruation.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bivirkninger såsom svimmelhed, hovedpine og forvirring kan undertiden forekomme, mens du bruger

Spironolactone Accord. I dette tilfælde skal du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Spironolactone Accord indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter,

skal du kontakte din læge, inden du tager denne medicin.

3.

Sådan skal du tage Spironolactone Accord

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne

Den anbefalede dosis er 100 mg dagligt, indtaget som en eller flere doser. Den voksne dosis varierer fra

25 mg til 400 mg spironolacton dagligt. Hvis du ikke er sikker på, hvor meget du skal tage, så spørg din

læge eller apotekspersonalet.

Du bør tage tabletterne med måltider. Hvis den totale dosis er mere end 100 mg om dagen, skal dosis

indtages i opdelte doser fordelt over dagen.

Brug til børn

Den anbefalede dosis er 3 mg pr. kg legemsvægt dagligt i flere opdelte doser. For at gøre det lettere for

børn at tage tabletterne, kan disse først formales eller knuses og derefter opløses i et glas vand ved

omrøring.

Ældre

Det anbefales, at ældre patienter bør starte med den lavest mulige dosis, som øges gradvist, indtil den

ønskede virkning er opnået. Det tilrådes at udvise opmærksomhed og få regelmæssig lægekontrol, især i

tilfælde af nedsat nyrefunktion.

Husk at tage din medicin. At tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag, giver den bedste virkning. Det

gør det også lettere for dig at huske, hvornår du skal tage tabletterne.

Hvis du har taget for meget Spironolactone Accord

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Spironolactone Accord, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for meget Spironolactone Accord, skal du straks kontakte din læge eller

apotekspersonalet. Tag pakningen med dig, så lægen kan se, hvilken medicin du har taget.

Symptomer på overdosering kan omfatte kvalme og opkastning, og (sjældnere) døsighed, forvirring,

hududslæt eller diarré. Der kan forekomme forstyrrelse af væske- og saltbalancen og dehydrering.

Hvis du har glemt at tage Spironolactone Accord

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så hurtigt som muligt, medmindre det næsten er tid til at

tage den næste dosis, i hvilket tilfælde du ikke bør tage den glemte dosis, men fortsætte i henhold til den

foreskrevne tidsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du holder op med at tage Spironolactone Accord

Hvis du holder op med Spironolactone Accord, kan de oprindelige symptomer vende tilbage. Kontakt

altid din læge, hvis du ønsker at stoppe med at bruge medicinen.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, så spørg din læge eller

apotekspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne afhænger af dosis og behandlingsvarighed.

De mest almindelige bivirkninger er hyperkaliæmi, i det reproduktive system og brystlidelser, herunder

gynækomasti. Gynækomasti synes at være relateret til både doseringsniveau og behandlingsvarighed og er

sædvanligvis reversibel, så snart behandlingen afbrydes. Andre meget almindelige bivirkninger er

hovedpine, forstyrrelser i fordøjelsessystemet, diarré, træthed og døsighed.

Meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

Hyperkaliæmi hos patienter med svært nedsat nyrefunktion, der får samtidig behandling med

kaliumtilskud

Hovedpine

Fordøjelsesbesvær, diarré

Mænd: nedsat libido, erektil dysfunktion, impotens, vækst af brystvævet (gynækomasti);

Kvinder: brystlidelser, ømhed i brysterne, menstruationsforstyrrelser, dybere stemme (i mange

tilfælde irreversibel)

Træthed, døsighed

Almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer

Hyponatriæmi (navnlig under kombineret intensiv behandling med thiaziddiuretika), hyperkaliæmi

hos (1) patienter med svært nedsat nyrefunktion, (2) patienter, der fik behandling med ACE-hæmmere

eller kaliumklorid, (3) ældre patienter, og (4) diabetiske patienter

Kvalme og opkastning

Kvinder: ændringer i vaginalsekret, nedsat libido, manglende menstruationer (amenorré),

postmenopausal blødning

Svaghed, somnolens (sløvhed) hos patienter med cirrose, fornemmelser af kildren, kløe eller prikken

uden nogen årsag (paræstesi)

Generel svaghed

Ikke almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer

Acidose hos patienter med leverproblemer

Forvirring

Hududslæt, urticaria, erytem, chloasma, generaliseret kløe

Muskelkramper

Lægkramper

Forhøjede serumkreatininniveauer

Sjældne: kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer

Meget alvorlige blodabnormiteter (mangel på hvide blodlegemer) ledsaget af pludselig høj feber,

meget ondt i halsen og sår i munden (agranulocytose), blodabnormitet (blodplademangel) ledsaget af

blå mærker og tendens til blødning (trombocytopeni),

Allergiske reaktioner

Utilstrækkelig væske i vævene (dehydrering), porfyri, midlertidig stigning i kvælstof i blodet og

urinen, forhøjet urinsyre i blodet (hyperurikæmi). Dette kan forårsage gigtangreb hos modtagelige

patienter.

Lammelse, paraplegi af lemmer på grund af hyperkaliæmi

Meget sjældne: kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer

Brystkræft

Betændelse i karvæggene (vaskulitis)

Gastrisk inflammation, mavesår, tarmblødning, kramper

Hepatitis

Alopeci, eksem, erytem annulare centrifugum (EAC)

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Akut nyresvigt

Overdreven hårvækst (hypertrikose)

Knogleblødgøring (osteomalaci)

Hyppigheden er ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

Mindre androgene virkninger, herunder hirsutisme.

Der er rapporteret reversibel hyperchloræmisk metabolisk acidose - som regel ledsaget af

hyperkaliæmi - hos nogle patienter med dekompenseret levercirrose, selv når nyrefunktionen var

normal.

Svimmelhed, ataksi

Let hypotension

Kløe og blærer på huden omkring læberne og resten af kroppen (Stevens-Johnsons syndrom)

Frigørelse af det øverste lag af huden fra de lavere lag af huden over hele kroppen (toksisk epidermal

nekrolyse)

Hududslæt, feber og hævelse (som kunne være symptomer på noget mere alvorligt, lægemiddeludslæt

og eosinofili og systemiske symptomer)

Pemfigoid (tilstand med væskefyldte blærer på huden)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Opbevar i

originalemballagen for at beskytte mod lys.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og blister efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Bortskaf ikke medicinrester via afløbet eller husholdningsaffald. Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester, som du ikke længere bruger. Disse foranstaltninger vil bidrage til at

beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spironolactone Accord indeholder:

- Aktivt stof: spironolacton

Spironolactone Accord indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg spironolacton.

- Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkernen

Lactosemonohydrat, prægelatineret majsstivelse, calciumhydrogenphosphat, vandfrit, povidon K25,

pebermynteolie, renset talcum, silica, kolloid vandfri, magnesiumstearat (E470b).

Filmovertræk

Hypromellose, macrogol, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Spironolactone Accord 25 mg filmovertrukne tabletter er hvide eller råhvide, runde, bikonvekse tabletter

præget med ’AD’ på den ene side og uden prægning på den anden side. 25 mg-tablettens diameter er ca.

8,1 mm.

Spironolactone Accord 50 mg filmovertrukne tabletter er hvide eller råhvide, runde, bikonvekse tabletter

præget med ’AE’ på den ene side og uden prægning på den anden side. 50 mg-tablettens diameter er ca.

10,1 mm.

Spironolactone Accord 100 mg filmovertrukne tabletter er hvide eller råhvide, runde, bikonvekse tabletter

præget med ’AF’ på den ene side og uden prægning på den anden side. 100 mg- tablettens diameter

11,2 mm.

Tabletterne er pakket i PVC / aluminiumfolieblistere og HDPE-beholdere.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakning: 20, 28, 30, 50, 60, 90 og 100 tabletter.

HDPE-beholdere: 250, 500 og 1000 tabletter (kun til hospitalsbrug eller dosisdispensering).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 02/2018.

7-8-2018

Accofil (Accord Healthcare Limited)

Accofil (Accord Healthcare Limited)

Accofil (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5428 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5386 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4341 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4240 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3761 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Active substance: bortezomib) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3460 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3984/X/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety