Spirocort Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spirocort Turbuhaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 400 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Spirocort Turbuhaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37616
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Pulmicort

og Turbuhaler

er registrerede varemærker, der tilhører

AstraZeneca-koncernen.

Pulmicort

Turbuhaler

er parallelimporteret i forhold til Spirocort

Turbuhaler

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pulmicort Turbuhaler til dig personligt.

Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pulmicort Turbuhaler

Sådan skal du bruge Pulmicort Turbuhaler

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pulmicort Turbuhaler indeholder et binyrebarkhormon, budesonid,

der hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene. Luften kan lettere

passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Når du inhalerer

Pulmicort Turbuhaler, følger medicinen med ned i lungerne.

Pulmicort Turbuhaler bruges til at forebygge astma. Pulmicort

Turbuhaler er en forebyggende behandling og virker ikke på et

pludseligt astmaanfald. Du skal bruge Pulmicort Turbuhaler regel-

mæssigt, også når du ikke har symptomer.

Lægen kan have givet dig Pulmicort Turbuhaler for noget andet.

Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Pulmicort Turbuhaler

Brug ikke Pulmicort Turbuhaler

hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de

øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Pulmicort Turbuhaler

Tal med lægen, inden du bruger Pulmicort Turbuhaler, hvis:

din astma blusser op eller dit forbrug af anfaldsmedicin stiger.

Kontakt din læge.

du får infektioner i øjne, mund eller luftveje. Du bør kontakte din

læge.

dit barn får Pulmicort Turbuhaler. Du skal tale med din læge om, at

dit barn skal have motion og en tilstrækkelig stor mængde kalk i

kosten, evt. som kosttilskud.

dit barn får Pulmicort Turbuhaler i længere tid. Barnets højde skal

måles jævnligt.

du som voksen tager Pulmicort Turbuhaler. Du skal tale med din

læge om, hvordan du sikrer, at du får tilstrækkeligt kalk og

D-vitamin.

du tager Pulmicort Turbuhaler i mere end 5 år. Du skal tale med

din læge om kontrol af dine knogler med en skanning.

Pulmicort Turbuhaler står på dopinglisten og kan medføre udeluk-

kelse ved sportsstævner. Spørg lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du får Pulmicort Turbuhaler samtidig med

prednisolon (binyrebarkhormon i tabletform).

Tal med lægen, hvis du får medicin mod svampeinfektioner.

Brug af Pulmicort Turbuhaler sammen med mad og drikke

Du kan tage Pulmicort Turbuhaler i forbindelse med et måltid, men

det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for

medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Pulmicort Turbuhaler efter aftale

med lægen.

Amning:

Pulmicort Turbuhaler går over i modermælken, men det er ikke

sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har

spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pulmicort Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Pulmicort Turbuhaler

Dosering

Brug altid Pulmicort Turbuhaler nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, eller kun har brugt det

som inhalation:

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 1 eller 2 gange daglig. Du må

højst tage 2 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange daglig.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i tabletform:

1-2 sug (svarende til 400-800 mikrogram) 2 gange daglig. Du må

højst tage 2 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange daglig.

Børn fra 6 år:

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 1 gang daglig og højst 1 sug

(svarende til 400 mikrogram) 2 gange daglig.

Vigtigt

Det er muligt, at du får det bedre allerede efter den første dosis

Pulmicort Turbuhaler inhalationspulver. Der kan dog godt gå flere

uger, før du har fuld effekt. Du skal blive ved med at tage medicinen,

også i perioder hvor du har det godt.

Brugsanvisning

Skru beskyttelseshætten af.

Hold Pulmicort Turbuhaler lodret med bundstykket nedad.

Drej bundstykket en gang frem og tilbage.

Pust ud (

ikke i Pulmicort Turbuhaler).

Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne

omkring. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt.

Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvend ikke Pulmicort Turbuhaler

hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst.

Tag Pulmicort Turbuhaler fra munden og ånd langsomt ud.

Hvis du skal tage et sug mere, skal du gentage trin 2-5.

Skru beskyttelseshætten på.

Skyl munden grundigt med vand efter inhalationen og spyt ud.

Du kan eventuelt bruge Turbuhaleren, lige før du børster tænder.

Vigtigt

Følg brugsanvisningen nøje og skru altid beskyttelseshætten på efter

brug.

Pulmicort

Turbuhaler

400 mikrog., inhalationspulver

Budesonid

L90030A-01

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pulmicort Turbuhaler angiver ved korrekt brug altid en dosis

Pulmicort, også hvis der er blevet drejet flere gange.

Da mængden af medicin pr. sug er meget lille, er det muligt, at du

hverken kan smage eller fornemme den.

Fra Pulmicort Turbuhaler indånder du kun det virksomme stof, der er

ingen hjælpestoffer.

Børn

Børn kan i starten have brug for hjælp fra en voksen, når de anven-

der Pulmicort Turbuhaler.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 2-3 gange om ugen med en tør klud.

OBS! Du må ikke gøre mundstykket rent med vand.

Hvornår er Pulmicort Turbuhaler tom?

I et lille ”vindue” på siden af Turbuhaleren kommer et rødt mærke

frem fra oven, når der er ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke

når bunden af dosisindikatoren, bør du skifte til en ny Turbuhaler.

Dosisindikatoren tæller det antal gange, bundstykket er blevet drejet

frem og tilbage.

Den lyd du kan høre, når du ryster Turbuhaleren, stammer ikke fra

medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Hvis du har brugt for meget Pulmicort Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

af Pulmicort Turbuhaler, end der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen

med.

Hvis du har glemt at bruge Pulmicort Turbuhaler

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i

tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring

den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Pulmicort Turbuhaler

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Ved ønske om at stoppe med/holde pause med behandlingen.

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer ændrer sig, efter

behandlingen med Pulmicort Turbuhaler er stoppet.

4. Bivirkninger

Pulmicort Turbuhaler kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter):

Åndedrætsbesvær lige efter brug af Turbuhaleren: Kontakt lægen.

Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt udslæt, åndedræts-

besvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse, anafylaktisk

reaktion/shock. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

Øget tryk i øjet (grøn stær). Det viser sig ved øjensmerter, nedsat

syn, ringe omkring lyse genstande. Kræver omgående lægehjælp.

Grå stær. Kontakt lægen.

Knogleskørhed ved meget langvarig brug. Tal med din læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

100 patienter):

Hæshed, hoste, irritation i svælget og svamp i mund og svælg

(skyl munden eller børst tænder lige efter du har taget medicinen,

for at undgå det). Du kan blive behandlet for eventuel svamp i

munden hurtigt og samtidigt med, du bruger Pulmicort Turbuhaler.

Tal med din læge.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter):

Kvalme.

Udslæt, nældefeber, eksem, kløe.

Mindre blødninger i huden og tynd hud.

Adfærdsforstyrrelser, nervøsitet, rastløshed, depression.

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

Nedsat vækst hos børn og unge.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller

bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddel-

styrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine

pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddel-

styrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Pulmicort Turbuhaler ved temperaturer over 30 °C.

Opbevar Pulmicort Turbuhaler i original beholder, tæt tillukket, da

det er følsomt for fugt.

Brug ikke Pulmicort Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på

pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Pulmicort Turbuhaler, 400 mikrog. inhalationspulver indeholder:

Aktivt stof: Budesonid.

Øvrige indholdsstoffer: Der er ingen andre indholdsstoffer.

Pakningsstørrelser

Pulmicort Turbuhaler 400 mikrog./dosis markedsføres af Abacus

Medicine ApS i pakningsstørrelser på 100 og 200 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

Abacus Medicine ApS

Vesterbrogade 149,

DK-1620 København V.

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 01.2009

ABACUS MEDICINE ApS

Vesterbrogade 149 · DK-1620 København V

Tel: +45 70 22 02 12

18-1-2018

Orphan designation: Budesonide, for the: Treatment of eosinophilic oesophagitis

Orphan designation: Budesonide, for the: Treatment of eosinophilic oesophagitis

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-11-2017

Pending EC decision: Jorveza, budesonide, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Jorveza, budesonide, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-8-2015

Asthma inhaler recalled

Asthma inhaler recalled

Pharmaceutical company AstraZeneca recalls a batch of Bricanyl Turbuhaler. One inhaler of this batch is empty and contains no medicine.

Danish Medicines Agency

27-3-2018

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

BUDESONIDE Inhalant [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Catalent Pharma Solutions, LLC]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Catalent Pharma Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-3-2018

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [ASM AEROSOL-SERVICE AG]

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [ASM AEROSOL-SERVICE AG]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

Prednisone vs. Budesonide

Prednisone vs. Budesonide

Title: Prednisone vs. BudesonideCategory: MedicationsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

PULMICORT FLEXHALER (Budesonide) Aerosol, Powder [A-S Medication Solutions]

PULMICORT FLEXHALER (Budesonide) Aerosol, Powder [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

BUDESONIDE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Jorveza (Dr. Falk Pharma GmbH)

Jorveza (Dr. Falk Pharma GmbH)

Jorveza (Active substance: budesonide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)127 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4655

Europe -DG Health and Food Safety

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Rite Aid]

BUDESONIDE Spray, Metered [Rite Aid]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Topco Associates LLC]

BUDESONIDE Spray, Metered [Topco Associates LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Safeway]

BUDESONIDE Spray, Metered [Safeway]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Amerisource Bergen]

BUDESONIDE Spray, Metered [Amerisource Bergen]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [CVS Pharmacy]

BUDESONIDE Spray, Metered [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Walmart]

BUDESONIDE Spray, Metered [Walmart]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [Alvogen, Inc.]

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [Alvogen, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Apotex Corp.]

BUDESONIDE Spray, Metered [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

BUDESONIDE INHALATION SUSPENSION (Budesonide) Inhalant [Cipla USA Inc.]

BUDESONIDE INHALATION SUSPENSION (Budesonide) Inhalant [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

BUDESONIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [Salix Pharmaceuticals, Inc.]

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [Salix Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva HandiHaler (tiotropium bromide) and Symbicort (budesonide and formoterol fumarate dihydrate) are prescribed to prevent bronchospasm (narrowing of the airways in the lungs) in people with bronchitis, emphysema, or COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

US - RxList

19-9-2017

BUDESONIDE Capsule, Gelatin Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

BUDESONIDE Capsule, Gelatin Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

BUDESONIDE Capsule [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Budesonide) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Budesonide) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

BUDESONIDE Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BUDESONIDE Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Rugby Laboratories]

BUDESONIDE Spray, Metered [Rugby Laboratories]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

BUDESONIDE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-7-2017

ENTOCORT EC (Budesonide) Capsule [Paddock Laboratories, LLC]

ENTOCORT EC (Budesonide) Capsule [Paddock Laboratories, LLC]

Updated Date: Jul 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [American Health Packaging]

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

12-6-2017

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Cadila Healthcare Limited]

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Jun 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-6-2017

BUDESONIDE Capsule [APPCO PHARMA LLC]

BUDESONIDE Capsule [APPCO PHARMA LLC]

Updated Date: Jun 1, 2017 EST

US - DailyMed