Spirocort Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spirocort Turbuhaler 200 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 200 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Spirocort Turbuhaler 200 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13395
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Spirocort

Turbuhaler

inhalationspulver 100, 200 og 400 mikrogram/dosis

budesonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Spirocort Turbuhaler til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Spirocort Turbuhaler

Sådan skal du bruge Spirocort Turbuhaler

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Spirocort Turbuhaler inhalationspulver indeholder et binyrebarkhormon, der hæmmer

slimdannelse og hævelse i luftvejene. Luften kan lettere passere, og det bliver nemmere at

trække vejret.

Når du inhalerer gennem Spirocort Turbuhaler, følger medicinen med ned i lungerne.

Du kan bruge Spirocort Turbuhaler til at forebygge astma. Spirocort Turbuhaler er en

forebyggende behandling og virker ikke på et pludseligt astmaanfald. Du skal bruge Spirocort

Turbuhaler regelmæssigt, også når du ikke har symptomer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Spirocort Turbuhaler

Brug ikke Spirocort Turbuhaler

Hvis du er allergisk over for budesonid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du eller dit barn tager Spirocort Turbuhaler.

Hvis du får eller har en infektion i øjne, mund eller luftveje, bør du kontakte din læge.

Hvis dit barn bruger Spirocort Turbuhaler, skal du tale med din læge om, at dit barn

skal have motion og en tilstrækkelig stor mængde kalk i kosten, evt. som kosttilskud.

Hvis dit barn bruger Spirocort Turbuhaler i længere tid, skal barnets højde måles

jævnligt.

Hvis du som voksen bruger Spirocort Turbuhaler, skal du tale med din læge om,

hvordan du sikrer, at du får tilstrækkeligt med kalk og D-vitamin.

Hvis du bruger Spirocort Turbuhaler i mere end 5 år, skal du tale med din læge om

kontrol af dine knogler med en scanning.

Hvis din astma forværres, eller dit forbrug af anfaldsmedicin stiger. Kontakt lægen.

Hvis du har alvorlige problemer med leveren, kontakt lægen.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Spirocort Turbuhaler

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nyligt. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og

vitaminer og mineraler.

Tal med din læge

Hvis du bruger Spirocort Turbuhaler, samtidig med du tager prednisolon

(binyrebarkhormon i tabletform).

Hvis du får medicin mod svampeinfektioner (ketokonazol eller itraconazol).

Hvis du bruger lægemidler, som kaldes proteasehæmmere (f.eks ritonavir) til

behandling af hiv-infektion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet: Du kan bruge Spirocort Turbuhaler, men kun efter aftale med lægen.

Amning: Du kan bruge Spirocort Turbuhaler.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spirocort Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du fortælle stævnelægen, at du anvender Spirocort

Turbuhaler, inden konkurrencen begynder. (Se www.doping.dk eller kontakt Team Danmark

for yderligere information).

3.

Sådan skal du bruge Spirocort Turbuhaler

Brug altid Spirocort Turbuhaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i

behandlingen bør kun ske efter aftale med lægen.

Den sædvanlige dosis er:

100 mikrogram/dosis:

Voksne:

Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, eller kun har brugt det som inhalation:

2-4 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 1 gang dagligt eller 1-4 sug (svarende til 100-400

mikrogram) 2 gange dagligt.

Du må højst tage 8 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i tabletform:

4-8 sug (svarende til 400-800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Du må højst tage 8 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Børn på 6 år og derover:

Hvis dit barn aldrig har fået binyrebarkhormon, eller kun har fået det som inhalation:

2-4 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 1 gang dagligt eller 1-2 sug (svarende til 100-200

mikrogram) 2 gange dagligt.

Dit barn må højst få 4 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis dit barn før har fået binyrebarkhormon i tabletform:

2-4 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Dit barn må højst få 4 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Vigtigt:

Det er muligt, at du får det bedre allerede efter den første dosis Spirocort inhalationspulver.

Der kan dog godt gå flere uger, før du har fuld effekt. Du skal blive ved med at tage

medicinen, også i perioder hvor du har det godt.

200 mikrogram/dosis:

Voksne:

Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, eller kun har brugt det som inhalation:

1-2 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 1 eller 2 gange dagligt. Du må højst tage 4 sug

(svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i tabletform:

2-4 sug (svarende til 400-800 mikrogram) 2 gange dagligt. Du må højst tage 4 sug (svarende

til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Børn på 6 år og derover:

Hvis dit barn aldrig har fået binyrebarkhormon, eller kun har fået det som inhalation:

1-2 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 1 gang dagligt eller 1 sug (svarende til 200

mikrogram) 2 gange dagligt. Dit barn må højst få 2 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange

dagligt.

Hvis dit barn før har fået binyrebarkhormon i tabletform:

1-2 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 2 gange dagligt. Dit barn må højst få 2 sug

(svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Vigtigt:

Det er muligt, at du får det bedre allerede efter den første dosis Spirocort inhalationspulver.

Der kan dog godt gå flere uger, før du har fuld effekt. Du skal blive ved med at tage

medicinen, også i perioder hvor du har det godt.

400 mikrogram/dosis:

Voksne:

Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, eller kun har brugt det som inhalation:

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 1 eller 2 gange dagligt. Du må højst tage 2 sug (svarende

til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i tabletform:

1-2 sug (svarende til 400-800 mikrogram) 2 gange dagligt. Du må højst tage 2 sug (svarende

til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Børn 6 år og derover:

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 1 gang dagligt og højst 1 sug (svarende til 400

mikrogram) 2 gange dagligt.

Vigtigt:

Det er muligt, at du får det bedre allerede efter den første dosis Spirocort inhalationspulver.

Der kan dog godt gå flere uger, før du har fuld effekt. Du skal blive ved med at tage

medicinen, også i perioder hvor du har det godt.

Børn kan i starten have brug for hjælp fra en voksen, når de anvender Spirocort Turbuhaler.

Hvis du har taget for meget Spirocort

Det er vigtigt, at du tager den dosis der står på etiketten fra apoteket eller som aftalt med din

læge. Du må ikke øge eller nedsætte din dosis uden at have fået lægelig vejledning.

Hvis du har glemt at tage Spirocort Turbuhaler

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis af Spirocort Turbuhaler

inhalationspulver. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Vejrtrækningsbesvær lige efter brug af Spirocort Turbuhaler. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(indenfor minutter til timer) samt hævelse af ansigt, læber og tunge. Ring 112.

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn

stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hæshed, hoste og irritation i svælget.

Svamp i mund og svælg (skyl munden eller børst tænder lige efter, du har taget

medicinen, for at undgå det). Du kan eventuelt blive behandlet for eventuel svamp i

munden hurtigt og samtidig med, at du bruger Spirocort. Tal med din læge.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Muskelkramper

Rysten

Angst

Depression. Denne bivirkning er mest sandsynlig hos børn.

Sløret syn.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Udslæt, nældefeber, eksem og kløe.

Søvnproblemer, følelse af bekymring.

Rastløshed, nervøsitet og adfærdsmæssige ændringer. Disse bivirkninger er mest

sandsynlige hos børn.

Talebesvær.

Nedsat vækst hos børn og unge.

Blå mærker.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

Stærk anspændthed, irritabilitet eller truende, evt. voldelig adfærd.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Spirocort Turbuhaler utilgængeligt for børn.

Brug ikke Spirocort Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Sæt altid hætten tæt på efter brug.

Opbevar ikke Spirocort Turbuhaler ved temperaturer over 30°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og

yderligere information

Spirocort Turbuhaler, inhalationspulver 100, 200 og 400 mikrogram/dosis indeholder:

Aktivt stof: budesonid.

Der er ingen andre indholdsstoffer.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende:

Spirocort Turbuhaler inhalationspulver er et hvidt pulver i en plastikinhalator.

Pakningsstørrelser:

100 doser, 1

200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark:

AstraZeneca A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S.

Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige.

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017

Klargøring af din nye Spirocort Turbuhaler-inhalator

Inden du bruger din

nye

Spirocort Turbuhaler-inhalator

for første gang

, skal du klargøre den

til brug på følgende måde:

Skru beskyttelseshætten af og tag den af.

Hold din Spirocort Turbuhaler-inhalator lodret med bundstykket nederst.

Drej bundstykket så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter tilbage i

den modsatte retning så langt som det kan komme (det gør ingen forskel, hvilken vej du

drejer det først). Du bør nu høre et klik.

Gentag dette; drej bundstykket i begge retninger.

Din Spirocort Turbuhaler-inhalator er nu klar til brug.

Sådan bruges Spirocort Turbuhaler

1.

Skru beskyttelseshætten af.

2.

Hold Spirocort Turbuhaler lodret med bundstykket nedad. Hold

ikke om mundstykket, når du klargør din Turbuhaler inhalator.

Drej bundstykket én gang frem og tilbage. Det er underordnet, om

der drejes til højre eller til venstre først. Du vil høre en klikkende

lyd.

3.

Pust ud (

ikke

i Spirocort Turbuhaler).

4.

Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne

omkring.

Tag så

kraftig

dyb

en indånding som muligt.

Tyg eller bid ikke i mundstykket.

Anvend ikke Spirocort Turbuhaler, hvis den er beskadiget, eller

hvis mundstykket sidder løst.

5.

Tag Spirocort Turbuhaler fra munden og ånd langsomt ud.

6.

Hvis du skal tage et sug mere, skal du gentage punkt 2-5.

7.

Skru beskyttelseshætten

på.

8.

Skyl munden grundigt med vand efter inhalationen og spyt ud.

Du kan eventuelt bruge Spirocort Turbuhaler lige før, du børster tænder.

Beskyttelseshætte

Mundstykke

Dosisindikator

Bundstykke

Vigtigt

Følg nøje brugsanvisningen og skru altid beskyttelseshætten på efter brug.

Spirocort Turbuhaler afgiver ved korrekt brug altid én dosis, også hvis der er blevet drejet

flere gange på bundstykket.

Da mængden af medicin per sug er meget lille, er det muligt, at du hverken kan smage eller

fornemme den.

Fra Spirocort Turbuhaler indånder du kun det virksomme stof, der er ingen hjælpestoffer.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 2-3 gange om ugen med en tør klud.

OBS! Du må ikke rengøre mundstykket med vand. Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår er Spirocort Turbuhaler tom?

I et lille ”vindue” på siden af Turbuhaler kommer et rødt mærke frem fra oven, når der er ca.

20 doser tilbage.

Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, bør du skifte til en ny Turbuhaler.

20 doser

tilbage

Turbuhaler

Dosisindikatoren tæller det antal gange, bundstykket er blevet drejet frem og tilbage.

Den lyd der kan høres, når du ryster Turbuhaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et

tørremiddel i bunden af inhalatoren.

© AstraZeneca 2017

5-8-2015

Asthma inhaler recalled

Asthma inhaler recalled

Pharmaceutical company AstraZeneca recalls a batch of Bricanyl Turbuhaler. One inhaler of this batch is empty and contains no medicine.

Danish Medicines Agency