Spirix

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spirix 100 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Spirix 100 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10846
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Spirix

®

25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter

Spironolacton

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Spirix

til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Spirix

3. Sådan skal du tage Spirix

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Spirix

anvendes

som vanddrivende lægemiddel

ved hjertesygdom sammen med anden medicin

ved forstyrrelser i kroppens dannelse af binyrebarkhormon (hyperaldosteronisme)

til at sænke blodtrykket

Lægen kan have givet dig Spirix

for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE SPIRIX

®

Tag ikke Spirix

®

hvis du

er overfølsom over for spironolacton eller et af de øvrige indholdsstoffer

har for meget kalium i blodet

har nyresvigt og ophør i urinproduktion

har for lidt natrium i blodet

har kronisk nedsat binyrebarkfunktion (Addisons sygdom)

Vær ekstra forsigtig med at tage Spirix

®

Der er øget risiko for bivirkninger hos ældre, diabetikere og personer med nedsat nyre-

eller leverfunktion. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du er i behandling med:

hjertemedicin (f.eks. digoxin)

lægemidler, der nedsætter kaliumudskillelsen i urinen (f.eks. kaliumbesparende

diurektika, ACE-hæmmere, angiotensin-2-antagonister)

kaliumtilskud

medicin mod for højt blodtryk

smertestillende medicin (NSAID)

Brug af Spirix

®

sammen med mad og drikke

Du skal tage Spirix

i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Spirix

, hvis du er gravid.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Spirix

, da Spirix

går over i modermælken. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spirix

kan især i begyndelsen af behandlingen eller ved øgning af dosis give bivirkninger,

som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Spirix

®

Spirix

indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE SPIRIX

®

Tag altid Spirix

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Du skal tage tabletterne med rigelig vand. Du kan dele, tygge eller knuse dem.

Den sædvanlige dosis er

Vanddrivende

Voksne: Fra 1 tablet à 25 mg daglig op til 1 tablet à 100 mg 1 – 2 gange daglig. Følg

lægens anvisning.

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Følg lægens anvisning.

Ældre: Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Ved kronisk hjertesygdom som supplement til anden hjertemedicin

Voksne: 1 tablet à 25 mg 1 gang daglig.

Ældre: Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Spirix

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Spirix

, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Tegn på overdosering er forstyrrelser i hjerterytmen som følge af for højt kalium i blodet.

Kraftesløshed, prikkende fornemmelse i huden/fornemmelse af myrekryb, lammelse,

kvalme, opkastninger, manglende styring af bevægelser, døsighed, forvirring, udslæt, for

højt natriumindhold i blodet.

Hvis du har glemt at tage Spirix

®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart

skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Spirix

®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Spirix

4. BIVIRKNINGER

Spirix

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt læge eller skadestue ved mistanke om alvorlig bivirkning. Ring evt. 112.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Alvorlige: Svære hjerterytmeforstyrrelser som følge af stærkt forhøjet kalium i blodet hos

personer, der har dårligt fungerende nyrer og som samtidig får tilskud af kalium.

Ikke alvorlige: For højt kalium i blodet; hovedpine; smerter og ubehag fra maven; diaré;

træthed; døsighed. Nedsat kønsdrift, impotens og brystvækst hos mænd.

Brystforstørrelse, brystspændinger og menstruationsforstyrrelser hos kvinder.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Kvalme; opkastning; utilpashed, muskelsvaghed og forvirring på grund af

for lavt natrium i blodet. Ændret vaginal sekretion, nedsat kønsdrift, nedsat frugtbarhed

ved meget høje doser, manglende menstruation. Blødninger efter overgangsalderen hos

kvinder.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger på grund af for megen syre i

blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.

Ikke alvorlige: Forvirring; kraftesløshed; sløvhed (hos personer med skrumpelever);

myrekryb/prikkende fornemmelse i huden; udslæt; nældefeber; rødmen af huden;

leverpletter; muskelkramper.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst på

grund af porfyri; almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer); blødning fra hud og

slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader).

Ikke alvorlige: Dehydrering; lammelse af benene på grund af for højt kalium i blodet;

mavesår; mavekramper; blødning fra mave eller tarm; smerter, kvalme og opkastning som

følge af mavekatar.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Brystkræft; udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter på

grund af bindevævssygdom (SLE); akut nyresvigt; leverbetændelse, gulsot; feber, træthed

og sløjhed på grund af betændelse i blodkarrene.

Ikke alvorlige: Hårtab; eksem.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Spirix

utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for Spirix

Brug ikke Spirix

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Spirix

®

25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Spironolacton.

Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri silica (E 551); lactosemonohydrat;

magnesiumstearat (E 470b); mikrokrystallinsk cellulose (E 460); natriumlaurilsulfat;

povidon (E 1201), risstivelse og pebermynteolie.

Spirix

25 mg indeholder desuden agar.

Spirix

50 mg og 100 mg indeholder desuden natriumstivelsesglycolat og levomenthol.

Udseende og pakningsstørrelser

Spirix

25 mg er en hvid, rund tablet med trykdelekærv mærket ”AB-43”.

Spirix

50 mg er en hvid, rund tablet med trykdelekærv mærket ”AB-72”.

Spirix

100 mg er en hvid, rund tablet med trykdelekærv.

Spirix

findes pakningsstørrelser à 30, 100 og 250 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf.

46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2009.

4-4-2018

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

SPIRONOLACTONE Tablet [McKesson Corporation]

SPIRONOLACTONE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

SPIRONOLACTONE (Spironolactone) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

SPIRONOLACTONE (Spironolactone) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

SPIRONOLACTONE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

SPIRONOLACTONE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Lasix vs. Aldactone

Lasix vs. Aldactone

Lasix (furosemide) and Aldactone (spironolactone) are used to reduce edema (fluid accumulation) caused by heart, liver or kidney problems, or high blood pressure (hypertension). Lasix may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure hypertension). Aldactone is also used to reduce edema caused by certain patients with hyperaldosteronism. Lasix and Aldactone belong to different drug classes. Lasix is an anthranilic acid derivative used as a strong loop diuretic and Aldactone is ...

US - RxList

31-1-2018

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

Spironolactone

Spironolactone

Spironolactone is used to treat high blood pressure and heart failure.

US - RxList

8-1-2018

SPIRONOLACTONE Tablet [Cardinal Health]

SPIRONOLACTONE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

SPIRONOLACTONE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

Spironolactone Ceva (Ceva SantE Animale)

Spironolactone Ceva (Ceva SantE Animale)

Spironolactone Ceva (Active substance: Spironolactone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8509 of Fri, 08 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

6-12-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [A-S Medication Solutions]

SPIRONOLACTONE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

15-9-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

SPIRONOLACTONE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 15, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Par Pharmaceutical]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [Unit Dose Services]

SPIRONOLACTONE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

12-6-2017

Cardalis (CEVA SANTE ANIMALE)

Cardalis (CEVA SANTE ANIMALE)

Cardalis (Active substance: Benazepril hydrochloride, Spironolactone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017) 4090 of Mon, 12 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2524/R/09

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Accord Healthcare, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-6-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 5, 2017 EST

US - DailyMed

31-5-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: May 31, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

SPIRONOLACTONE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

SPIRONOLACTONE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed