Spiriva Respimat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2,5 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45624
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Spiriva

Respimat

2,5 mikrogram inhalationsvæske, opløsning

tiotropium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Spiriva Respimat til dig personligt. Lad derfor være

med at give Spiriva Respimat til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Spiriva Respimat

3. Sådan skal du bruge Spiriva Respimat

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Spiriva Respimat hjælper personer, der lider af kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) eller astma ved at lette vejrtrækningen. KOL er en

kronisk lungesygdom, som forårsager åndenød og hoste. Betegnelsen KOL

er forbundet med sygdommene kronisk bronkitis og emfysem (“for store

lunger”). Astma er en kronisk sygdom, der er kendetegnet ved betændelse i

luftvejene og forsnævring af luftvejene.

KOL og astma er livslange sygdomme, og du skal bruge Spiriva Respimat

hver dag og ikke kun, når du har vejrtrækningsproblemer eller andre

symptomer.

Har du astma, skal du bruge Spiriva Respimat sammen med anden

inhalationsmedicin - bl.a. skal du bruge et binyrebarkhormon til inhalation.

Spiriva Respimat er en langtidsvirkende, bronkieudvidende medicin, der

hjælper med at åbne dine luftveje og gør det lettere at trække vejret.

Regelmæssig anvendelse af Spiriva Respimat kan også hjælpe dig ved

åndenød og hjælper med at mindske de gener, som sygdommen giver i

hverdagen. Daglig anvendelse af Spiriva Respimat hjælper også til at

forebygge akut sygdomsforværring, som kan vare flere dage.

Læs i punkt 3 (“Sådan skal du bruge Spiriva Respimat”) hvordan du doserer

Spiriva Respimat korrekt og læs også brugsanvisningen, der findes i denne

indlægsseddel.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE

SPIRIVA RESPIMAT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Læs venligst følgende spørgsmål omhyggeligt. Hvis du kan besvare blot

ét af disse spørgsmål med “ja”, bør du kontakte din læge, inden du bruger

Spiriva Respimat.

er du overfølsom (allergisk) over for tiotropium, atropin eller lignende

medicin som ipratropium eller oxitropium?

tager du anden medicin, der indeholder ipratropium eller oxitropium?

er du gravid, eller har du formodning om, at du er gravid, eller ammer du?

har du sløret syn, øjensmerter og/eller røde øjne, problemer med

prostata eller vandladningsbesvær?

har du dårlige nyrer?

har du haft en blodprop i hjertet inden for de sidste 6 måneder, eller har

du haft en ustabil eller livstruende uregelmæssig hjerterytme eller svært

hjertesvigt inden for det sidste år?

Brug ikke Spiriva Respimat

hvis du er overfølsom (allergisk) over for tiotropium, det aktive stof eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Spiriva Respimat (se punkt 6).

hvis du er overfølsom (allergisk) over for atropin eller stoffer, der er

beslægtet med det, f.eks. ipratropium eller oxitropium.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din læge før du tager Spiriva Respimat.

Du skal undgå at få forstøvet medicin i øjnene. Sker det alligevel, kan du få

øjensmerter eller ubehag, sløret syn, røde øjne eller se ringe omkranset af

lys eller farver (snæversynet glaukom). Øjensymptomerne kan være

ledsaget af hovedpine, kvalme eller opkastning. Skyl øjnene med rindende

vand, hold op med at bruge tiotropiumbromid og kontakt straks læge for

nærmere vejledning.

Hvis vejrtrækningen bliver vanskeligere, eller hvis du får udslæt, hævelser

eller kløe umiddelbart efter at have anvendt inhalatoren, så skal du stoppe

med at bruge den og kontakte lægen med det samme.

Mundtørhed, som er set ved bl.a. denne type af bronkieudvidende medicin

(antikolinerg behandling), kan på længere sigt give huller i tænderne. Husk

derfor at være omhyggelig med mundhygiejnen.

Spiriva Respimat er til vedligeholdelsesbehandling ved KOL eller astma.

Brug den ikke til behandling af et akut anfald af åndenød eller hvæsende

vejrtrækning. Din læge bør have ordineret dig en anden inhalator

(„behovsmedicin“) til dette formål. Følg din læges anvisninger.

Ved astma skal Spiriva Respimat bruges sammen med medicin til

inhalation, der indeholder et binyrebarkhormon samt medicin med

langtidsbronkieudvidende virkning.

Fortsæt med - også selvom du får det bedre - at tage medicin med

binyrebarkhormon til inhalation som foreskrevet af din læge.

Hvis du

har haft en blodprop i hjertet inden for de sidste 6 måneder,

har haft en ustabil eller livstruende uregelmæssig hjerterytme eller

svært hjertesvigt inden for det sidste år,

skal du fortælle det til din læge. Dette er vigtigt for at finde ud af, om Spiriva

er det rette lægemiddel at tage for dig.

Tag ikke Spiriva Respimat mere end én gang om dagen.

Kontakt lægen hvis du synes, at din vejrtrækning forværres.

Fortæl din læge hvis du lider af cystisk fibrose, da Spiriva Respimat kan

forværre symptomerne på denne sygdom.

Børn og unge

Spiriva Respimat kan ikke anbefales til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Spiriva Respimat

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er

købt på recept.

Det er særlig vigtigt, at du fortæller lægen eller apoteket, hvis du tager/har

taget luftvejsudvidende (antikolinerg) medicin, f.eks. ipratropium eller

oxitropium.

Der har ikke været rapporteret om særlige bivirkninger i forbindelse med at

bruge Spiriva Respimat sammen med anden medicin til behandling af KOL

som f.eks. behovsmedicin til inhalation (f.eks. salbutamol), metylxantiner

(f.eks. teofyllin) antihistaminer, slimløsende midler (f.eks. ambroxol),

leukotrien-receptorantagonister (f.eks. montelukast), cromoner, anti-IgE-

behandling (f.eks. omalizumab) og/eller inhalation eller tabletbehandling

med binyrebarkhormoner (f.eks. budesonid, prednisolon).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Du må ikke bruge dette lægemiddel, medmindre din læge udtrykkeligt har

anbefalet det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt om Spiriva Respimat påvirker evnen til at køre bil

eller betjene maskiner. I tilfælde af svimmelhed og sløret syn kan evnen til

at køre bil eller betjene maskine være påvirket.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE SPIRIVA RESPIMAT

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel

eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteks-

personalet.

Spiriva Respimat må kun anvendes til inhalation.

Den anbefalede dosis til voksne er:

Spiriva Respimat virker i 24 timer, så du skal kun anvende Spiriva Respimat

EN GANG OM DAGEN og helst på samme tidspunkt hver dag. Du skal tage

TO PUST hver gang.

Da KOL og astma er livslange sygdomme, skal du tage Spiriva Respimat

hver dag og ikke kun, når du får vejrtrækningsproblemer. Du må ikke tage

mere end den anbefalede dosis.

Spiriva Respimat anbefales ikke til børn og unge under 18 år, idet der ikke

er tilgængelige data for sikkerhed og effekt.

Sæt dig ind i, hvordan Spiriva Respimat anvendes korrekt.

Brugsanvisningen for Spiriva Respimat findes efter afsnit 6 i denne

indlægsseddel.

Hvis du har taget for meget Spiriva Respimat

Hvis du en dag har taget mere end to pust Spiriva Respimat, bør du snarest

kontakte lægen. Du kan risikere at opleve bivirkninger som f.eks. mund-

tørhed, forstoppelse, vandladningsbesvær, hjertebanken eller sløret syn.

Hvis du har glemt at tage Spiriva Respimat

Hvis du glemmer at tage den daglige dosis (TO PUST ÉN GANG OM DAGEN),

skal du tage den så snart, du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte. Tag den næste dosis som

sædvanligt.

Hvis du holder op med at bruge Spiriva Respimat

Før du holder op med at bruge Spiriva Respimat, bør du tale med din læge

om det. Hvis du holder op med at bruge Spiriva Respimat, kan symptomerne

på KOL blive forværret.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig

usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Bivirkninger kan forekomme med en given hyppighed, som defineres på

følgende måde:

Almindelig:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Ikke almindelig:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Sjælden:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Ukendt hyppighed:

Hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelig

viden.

Bivirkningerne anført nedenunder er set hos patienter i behandling med

denne medicin og er anført efter hvor hyppigt de er forekommet som enten

almindelig, ikke almindelig, sjælden eller ukendt hyppighed.

Bivirkning

Hyppighed KOL

Hyppighed astma

Mundtørhed: dette er normalt mildt

Almindelig

Almindelig

Svimmelhed

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Søvnbesvær

Sjælden

Ikke almindelig

Uregelmæssigt hjerteslag

(atrieflimmer, hurtig, meget

uregelmæssig puls (takykardi))

Sjælden

Ukendt

Fornemmelse af hjertebanken

(palpitationer)

Sjælden

Ikke almindelig

Hurtig puls (takykardi)

Sjælden

Ukendt

Hoste

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Næseblod

Sjælden

Ukendt

Halsbetændelse

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Hæshed

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Trykken for brystet i forbindelse med

hoste, hvæsen eller åndenød

umiddelbart efter en inhalation

Sjælden

Ikke almindelig

Forstoppelse

Ikke almindelig

Sjælden

Svampeinfektion i mund og hals

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Synkebesvær

Sjælden

Ukendt

Udslæt

Ikke almindelig

Sjælden

Kløe (pruritus)

Ikke almindelig

Sjælden

Besvær med at lade vandet evt.

vandladningsstop

Ikke almindelig

Ukendt

Smerter og svie ved vandladning

Ikke almindelig

Ukendt

Regnbuesyn samtidig med røde øjne

(glaukom)

Sjælden

Ukendt

Øget tryk i øjet

Sjælden

Ukendt

Sløret syn

Sjælden

Ukendt

Halsbrand

Sjælden

Ukendt

031954E002

Spiriva

Respimat

er et registreret varemærke,

der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

10/2016

Bivirkning

Hyppighed KOL

Hyppighed astma

Halsbetændelse

Sjælden

Ukendt

Huller i tænderne

Sjælden

Ukendt

Betændelse i tandkødet

Sjælden

Sjælden

Betændelse i tungen

Sjælden

Ukendt

Betændelse i mundens slimhinder

Ukendt

Sjælden

Alvorlig allergisk reaktion som kan

medføre hævelse i mund og ansigt

eller svælg (angioneurotisk ødem)

Sjælden

Sjælden

Nældefeber

Sjælden

Sjælden

Infektion eller sårdannelse i huden

Sjælden

Ukendt

Tør hud

Sjælden

Ukendt

Overfølsomhed, herunder akut

allergisk reaktion

Ukendt

Sjælden

Urinvejsinfektion

Sjælden

Ukendt

Væskemangel (dehydrering)

Ukendt

Ukendt

Bihulebetændelse

Ukendt

Ukendt

Forstoppelse eller ingen bevægelse i

tarmen, tarmslyng

Ukendt

Ukendt

Kvalme

Ukendt

Ukendt

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk

reaktion)

Ukendt

Ukendt

Hævede led

Ukendt

Ukendt

Der kan forekomme akutte allergiske reaktioner efter inhalation af Spiriva

Respimat, f. eks. udslæt, nældefeber, hævelser i mund og ansigt eller

pludselige problemer med vejrtrækningen, angioødem eller andre

overfølsomhedsreaktioner (såsom pludseligt fald i blodtrykket eller

svimmelhed). Sådanne reaktioner kan forekomme enkeltvis eller som en

alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). Kontakt straks en læge,

hvis nogle af disse forekommer.

Herudover, som med al anden inhalationsmedicin, kan nogle patienter få

en fornemmelse af trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller

åndenød umiddelbart efter inhalationen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen,

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

• Må ikke fryses.

• Brug ikke Spiriva Respimat efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

• Efter ibrugtagning må inhalatoren kun anvendes i 3 måneder.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Spiriva Respimat indeholder:

– Aktivt stof: Tiotropium. Der frigives 2,5 mikrogram tiotropium med hvert

pust (der skal 2 pust til en dagsdosis) som svarer til 3,124 mikrogram

tiotropiumbromidmonohydrat.

Den frigivne dosis er den dosis, som er tilgængelig for patienten efter

passage gennem mundstykket.

– Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat,

renset vand og saltsyre 3,6 % til justering af pH.

Udseende og pakningsstørrelse

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram består af en patron indeholdende en

opløsning til inhalation og en Respimat. Patronen indsættes i inhalatoren,

før den tages i brug for første gang.

Spiriva Respimat findes i følgende pakningsstørrelser:

Enkelt pakning:

1 Respimat inhalator og 1 patron med 60 pust (30 dagsdoser).

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2016.

BRUGSANVISNING

Sådan anvendes Spiriva Respimat

Denne brugsanvisning forklarer, hvordan du skal anvende og rengøre

Spiriva Respimat. Læs og følg denne vejledning. Se også punkt. 3 “Sådan

skal du bruge Spiriva Respimat”.

Spiriva Respimat frigiver medicinen langsomt og nænsomt, så det bliver så

let som muligt for dig at få lægemidlet ned i lungerne.

Spiriva Respimat gør det muligt for dig at inhalere den medicin, der er i

patronen. En ny patron giver 60 pust (30 dagsdoser). Du skal kun bruge

inhalatoren ÉN GANG OM DAGEN, og helst på samme tidspunkt af dagen.

Hver gang, du bruger den, skal du tage TO PUST. Der er medicin til 30

dage i inhalatoren, når den anvendes som beskrevet i brugsanvisningen. I

æsken ligger Spiriva Respimat og en patron med medicin til Spiriva

Respimat. Før inhalatoren anvendes første gang, skal patronen sættes ind i

inhalatoren.

Spiriva Respimat og patron til Spiriva Respimat

1) Indsættelse af patron

Du skal gennemføre trin 1– 6, før du kan tage inhalatoren i brug første

gang:

1. Hold det grønne låg (A) lukket.

Tryk sikkerhedslåsen (E) ind og træk det

klare bundstykke (G) af.

2. Tag patronen (H) ud af æsken. Tryk den

smalle ende af patronen ind i inhalatoren,

indtil det siger klik (2a). Patronen skal

presses forsigtigt ned mod et fast underlag,

for at sikre, at den er kommet helt på plads

(2b). Patronen vil stadig stikke lidt ud og

metaldelen vil kunne ses.

Når patronen først er på plads, må den ikke

tages ud igen.

3. Sæt det klare bundstykke (G) på igen.

Det klare bundstykke må herefter ikke tages

af igen.

2) Klargøring af Spiriva Respimat til brug første gang

4. Hold Spiriva Respimat lodret og hold det

grønne låg (A) lukket. Drej bundstykket (G)

i samme retning som de sorte pile på

etiketten, indtil det siger klik (en halv

omgang).

5. Åbn det grønne låg (A) og før det helt til side.

6. Hold Spiriva Respimat, så den peger nedad

mod gulvet. Tryk på udløserknappen (D) og

luk herefter det grønne låg (A) igen.

Gentag trin 4, 5 og 6, indtil der ses en sky.

Gentag derefter trin 4, 5 og 6 yderligere tre

gange for at sikre, at inhalatoren er klar til

brug.

Spiriva Respimat er nu klar til brug.

Disse forberedelser påvirker ikke antallet af tilgængelige doser. Når Spiriva

Respimat er klargjort, kan den afgive 60 pust (svarende til 30 dagsdoser).

Daglig brug af Spiriva Respimat

Inhalatoren skal kun bruges ÉN GANG OM DAGEN.

Hver gang skal du tage TO PUST.

I Hold Spiriva Respimat lodret, og det grønne

låg (A) lukket, så der ikke kommer pust ud ved

en fejl. Drej bundstykket (G) i samme retning

som de sorte pile på etiketten, indtil det siger

klik (en halv omgang).

Luftindtag

II Åbn det grønne låg (A) og bøj det helt til side.

Pust langsomt helt ud og slut læberne tæt

rundt omkring mundstykket (B) uden at

blokere for lufthullerne (C). Tag Spiriva

Respimat i munden, så den peger mod den

bageste del af mundhulen.

Begynd en langsom indånding og tryk på

udløserknappen (D). Fortsæt den langsomme

og dybe indånding så længe du kan. Hold

vejret i 10 sekunder eller så længe det føles

behageligt.

III Gentag trin I og II, så du i alt får 2 pust.

Inhalatoren skal kun bruges ÉN GANG OM DAGEN.

Luk det grønne låg igen, indtil du skal bruge Spiriva Respimat næste

gang.

Hvis du ikke har brugt Spiriva Respimat inden for de sidste 7 dage, skal du

trykke et pust ned mod gulvet. Hvis du ikke har brugt Spiriva Respimat i

mere end 21 dage, skal du gentage trin 4-6, indtil der ses en medicinsky.

Derefter skal trin 4-6 gentages yderligere tre gange.

Hvornår er det nødvendigt med en ny Spiriva Respimat?

Låst

Fuld

Spiriva Respimat indeholder 60 pust (30 dags-

doser). Dosisindikatoren (F) viser hvor meget

medicin, der omtrent er tilbage. Når pilen når ind

i det røde område, er der medicin til ca. 7 dage

tilbage (dvs. 14 pust). På dette tidspunkt skal du

have en ny recept på en Spiriva Respimat.

Når dosisindikatoren (F) er nået til slutningen af

den røde skala (dvs. alle 30 dagsdoser er blevet

brugt), så låses Spiriva Respimat automatisk – der kan ikke udløses flere

doser.

Når det sker, kan bundstykket ikke drejes yderligere.

Senest 3 måneder efter klargøringen skal Spiriva Respimat afleveres på

apoteket, også selv om al medicinen ikke er blevet brugt.

Rengøring af inhalatoren

Mundstykket rengøres sammen med metalstykket i mundstykket med en

fugtig klud mindst 1 gang om ugen.

Hvis der forekommer en let rustlignende misfarvning på metaldysen i

mundstykket, så påvirker dette ikke anvendelsen af Spiriva Respimat.

Spiriva Respimat kan eventuelt rengøres på ydersiden med en fugtig klud.

Yderligere oplysninger

Spiriva Respimat må ikke skilles ad, når patronen først er sat i, og det klare

bundstykke er sat på plads igen.

Du skal ikke røre ved perforeringsnålen nederst i bundstykket.

10/2016

Hvad nu hvis …

Hvad kan det skyldes

Hvad kan jeg gøre?

Det er ikke nemt at dreje bundstykket.

a) Spiriva Respimat er allerede klar til brug

b) Spiriva Respimat er låst efter de 60 pust (30 dagsdoser) er opbrugt

a) Du kan bruge Spiriva Respimat, som den er.

b) Gør en ny Spiriva Respimat klar til brug.

Beskyttelseshætten er hevet af inhalatoren.

Der er hevet for hårdt.

Beskyttelseshætten kan let påsættes igen.

Jeg kan ikke trykke udløserknappen ind.

Du har ikke drejet det klare bundstykke.

Drej det klare bundstykke, indtil det siger klik (en halv omgang).

Det klare bundstykke springer tilbage, når jeg har drejet

på det.

Du har ikke drejet det klare bundstykke langt nok.

Klargør Spiriva Respimat til brug ved at dreje det klare bundstykke, indtil det siger

klik (en halv omgang).

Jeg kan dreje det klare bundstykke ud over det punkt, hvor

det siger KLIK.

Du har enten samtidig trykket på udløserknappen, eller du har drejet det klare

bundstykke for langt.

Mens det grønne låg er lukket, drejer du bundstykket, indtil det siger klik (en halv

omgang).

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4513 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2430/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4526 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2690/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4342 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2691/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3855 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3259 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2679/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3265 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3755/R/27

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3058 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3875/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2713 of Wed, 02 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4702

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - New authorisation - Commission Decision (2018)2581 of Thu, 26 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4836

Europe -DG Health and Food Safety