Spiolto Respimat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spiolto Respimat 2,5+2,5 mikrogram inhalationsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2,5+2,5 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Spiolto Respimat 2,5+2,5 mikrogram inhalationsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58111
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Spiolto

®

Respimat

®

2,5 mikrogram/2,5 mikrogram,

inhalationsvæske, opløsning

Tiotropium/olodaterol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Spiolto Respimat

3. Sådan skal du bruge Spiolto Respimat

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Indhold af Spiolto Respimat

Spiolto Respimat indeholder de to aktive stoffer, tiotropium og olodaterol, der begge

tilhører gruppen af langtidsvirkende, bronkieudvidende lægemidler. Tiotropium tilhører

undergruppen antikolinerge lægemidler. Olodaterol tilhører undergruppen langtidsvirkende

beta

-agonister.

Anvendelse af Spiolto Respimat

Spiolto Respimat hjælper voksne med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), ved at lette

vejrtrækningen. KOL er en kronisk lungesygdom, der giver åndenød og hoste. Betegnelsen

KOL omfatter sygdommene kronisk bronkitis og emfysem (“for store lunger”).

Spiolto Respimat hjælper ved at åbne dine luftveje og gør det lettere at trække vejret.

Regelmæssig brug af Spiolto Respimat kan også hjælpe dig, hvis du har åndenød på grund af

din sygdom, og hjælpe med at mindske de gener, som sygdommen giver i det daglige.

KOL er en kronisk sygdom, og du skal bruge Spiolto Respimat hver dag og ikke kun, når du

har svært ved at trække vejret.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Spiolto Respimat

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Spiolto Respimat

– hvis du er allergisk over for tiotropium eller olodaterol eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Spiolto Respimat (angivet i afsnit 6).

– hvis du er allergisk over for atropin eller beslægtede stoffer, som f.eks. ipratropium eller

oxitropium.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Spiolto Respimat

– hvis du har astma (du bør ikke bruge Spiolto Respimat til behandling af astma)

– hvis du har en hjertesygdom

– hvis du har højt blodtryk

– hvis du har epilepsi

– hvis du har for højt stofskifte (skyldes en særlig tilstand i skjoldbruskkirtlen)

– hvis du har en unormal udposning på en pulsåre (kaldes for et aneurisme)

– hvis du har sukkersyge

– hvis du har svært nedsat leverfunktion

– hvis du har nedsat nyrefunktion

– i tilfælde af en planlagt operation

– hvis du har en øjensygdom, der kaldes for snævervinklet grøn stær

– hvis du har problemer med prostata eller har svært ved at lade vandet.

Under behandling med Spiolto Respimat:

Du skal stoppe med at bruge lægemidlet, og kontakte lægen med det samme:

– Hvis du, lige efter at du har brugt lægemidlet, får trykken for brystet, hoste, pibende/

hvæsende vejrtrækning eller åndenød. Dette kan være tegn på bronkospasmer, en

tilstand hvor luftvejene trækker sig sammen (se punkt 4).

– Hvis du, lige efter brug af inhalatoren, får sværere ved at trække vejret, eller hvis du

får udslæt, hævelser eller kløe (se punkt 4).

– Hvis du får bivirkninger, der påvirker hjertet (hurtigere puls, forhøjet blodtryk og/eller

flere symptomer som f.eks. smerter i brystet) (se punkt 4).

– Hvis du får muskelkramper, muskelsvaghed eller en unormal hjerterytme, da dette kan

skyldes lavt kalium i blodet (se punkt 4).

Du skal undgå at få forstøvet medicin i øjnene. Sker det alligevel, kan du få øjensmerter

eller ubehag, sløret syn, røde øjne eller se ringe omkranset af lys eller farver (snævervinklet

glaukom). Øjensymptomerne kan være ledsaget af hovedpine, kvalme eller opkastning.

Skyl øjnene med rindende vand, stop med at bruge Spiolto Respimat og søg straks læge for

nærmere vejledning.

Spiolto Respimat er beregnet til vedligeholdelsesbehandling af KOL. Brug ikke Spiolto

Respimat til behandling af akutte anfald af åndenød eller pibende/hvæsende

vejrtrækning.

Brug ikke Spiolto Respimat sammen med langtidsvirkende beta-stimulerende

lægemiddelstoffer (medicin) som f.eks. salmeterol eller formoterol.

Du kan regelmæssigt bruge korttidsvirkende beta-stimulerende midler som f.eks. salbutamol,

men kun til at lindre akutte symptomer som åndenød.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan forekomme akutte allergiske reaktioner efter inhalation af Spiolto Respimat, som

f.eks. udslæt, nældefeber, hævelser i mund og ansigt eller pludselige problemer med

vejrtrækningen, eller andre overfølsomhedsreaktioner (såsom pludseligt fald i blodtrykket

eller svimmelhed). Sådanne reaktioner kan forekomme enkeltvis eller som led i en svær

allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). Stop med at bruge dette lægemiddel og kontakt

straks lægen, hvis noget af dette forekommer.

Almindelig (kan forekomme hos højst 1 ud af 10 personer)

– Mundtørhed

Ikke almindelig (kan forekomme hos højst 1 ud af 100 personer)

– Svimmelhed

– Søvnbesvær

– Hovedpine

– Højt blodtryk

– Uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren)

– Hjertebanken

– Hurtig puls

– Hoste

– Forstoppelse

– Talebesvær

Sjælden (kan forekomme hos højst 1 ud af 1000 personer)

– Irritation i næse og svælg

– Betændelse i strubehovedet

– Betændelse i tandkødet

– Betændelse i svælget.

– Næseblod

– Svampeinfektioner i mundhule og svælg

– Sløret syn

– Kvalme

– Ondt i leddene

– Ondt i ryggen

– Besvær med at lade vandet

– Smerter ved vandladning

– Overfølsomhed, herunder akutte reaktioner

– En alvorlig allergisk reaktion med hævelse af mund, ansigt eller svælg

– Kløe

– Nældefeber

– Urinvejsinfektioner

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data)

– At man ser ringe omkranset af lys eller farver, ledsaget af røde øjne (grøn stær)

– Forhøjet tryk i øjet

– Trykken for brystet ledsaget af hoste, pibende/hvæsende vejrtrækning eller kortåndethed

lige efter en inhalation

– Betændelse i tungen

– Huller i tænderne

– Betændelse i bihulerne

– Betændelse i munden

– Synkebesvær

– Halsbrand

– Blokering i tarmene eller manglende bevægelser i tarmen

– Udslæt

– En svær allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

– Tør hud

– Hudinfektioner eller sår på huden

– Væskemangel

– Hævelse af leddene

Andre bivirkninger

Du kan også få bivirkninger, der er velkendte ved brug af visse lægemidler af samme

slags som Spiolto Respimat, og som bruges mod vejrtrækningslidelser (beta-stimulerende

midler). Disse bivirkninger kan være uregelmæssig puls, smerter i brystet, lavt blodtryk,

rysten, nervøsitet, muskelkramper, træthed, utilpashed, lavt kalium i blodet (der kan

give symptomer som muskelkramper, muskelsvaghed eller en unormal hjerterytme), højt

blodsukker eller for meget syre i blodet (der kan give symptomer som kvalme, opkastning,

svaghed, muskelkramper og hurtigere vejrtrækning).

Herudover, som for alle andre lægemidler til inhalation, kan der, lige efter en inhalation,

forekomme en uventet trykken for brystet, hoste, pibende/hvæsende vejrtrækning eller

åndenød.

07-2017

P540798-2

Mundtørhed, som er set ved bronkieudvidende medicin (bl.a. antikolinerg behandling), kan

på længere sigt give huller i tænderne. Husk derfor at være omhyggelig med mundhygiejnen.

Brug ikke Spiolto Respimat mere end én gang daglig.

Brug af anden medicin sammen med Spiolto Respimat

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Du skal især fortælle lægen, hvis du bruger:

– visse lægemidler, der ligner Spiolto Respimat (indeholder samme aktive stoffer, som

f.eks. antikolinerge lægemidler eller beta-stimulerende midler). Du har måske større

risiko for at få bivirkninger.

– lægemidler, der kaldes for betablokkere, og som bruges mod for højt blodtryk eller

andre hjertelidelser (kan f.eks. være lægemidlet propranolol) eller mod grøn stær (kan

f.eks. være lægemidlet timolol). Dette kan gøre, at Spiolto Respimat virker dårligere.

– lægemidler, der nedsætter mængden af kalium i blodet. Disse omfatter:

• binyrebarkhormoner (f.eks. prednisolon),

• vanddrivende medicin,

• lægemidler mod vejrtrækningslidelser (f.eks. theophyllin).

Hvis du bruger disse lægemidler sammen med Spiolto Respimat, kan du få symptomer

som muskelkramper, muskelsvaghed eller en unormal hjerterytme.

– lægemidler, der kaldes for tricykliske midler mod depression eller MAO-hæmmere

(som f.eks. selegilin eller moclobemid), og som bruges til behandling af sygdomme i

nervesystemet eller psykiske sygdomme som f.eks. Parkinsons sygdom eller depression.

Brug af disse lægemidler øger risikoen for bivirkninger, der vedrører hjertet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette

lægemiddel.

Du må ikke bruge dette lægemiddel, medmindre din læge har anbefalet det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkningerne på evnen til at køre bil og betjene maskiner er ikke blevet undersøgt. Hvis du

føler dig svimmel eller får sløret syn, må du ikke køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.

3. Sådan skal du bruge Spiolto Respimat

Brug altid Spiolto Respimat nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Spiolto Respimat må kun bruges til inhalation.

Den sædvanlige dosis er

Spiolto Respimat, skal kun bruges ÉN GANG DAGLIG og helst på samme tidspunkt hver dag.

Du skal tage TO PUST hver gang. Spiolto Respimat virker i 24 timer.

KOL er en kronisk sygdom, og medicinen skal bruges, hver dag og ikke kun, når du har svært

ved at trække vejret. Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis.

Brug til børn og unge

Brug af Spiolto Respimat er ikke relevant for børn og unge under 18 år.

Du skal vide, hvordan Spiolto Respimat inhalatoren bruges korrekt.

Brugsanvisningen til Spiolto Respimat inhalatoren findes efter punkt 6 i denne

indlægsseddel.

Hvis du har brugt for meget Spiolto Respimat

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Spiolto Respimat, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Du har måske større risiko for at få bivirkninger som f.eks. mundtørhed, forstoppelse,

vandladningsproblemer, sløret syn, smerter i brystet, højt eller lavt blodtryk, hurtigere

eller uregelmæssig hjerterytme eller at du kan føle hjertet banke i brystet, svimmelhed,

nervøsitet, søvnbesvær, angst, hovedpine, rysten, muskelkramper, kvalme, træthed,

utilpashed, lavt kalium i blodet (der kan give symptomer som muskelkramper, muskelsvaghed

eller en unormal hjerterytme), højt blodsukker eller for meget syre i blodet (der kan give

symptomer som kvalme, opkastning, svaghed, muskelkramper og hurtigere vejrtrækning).

Hvis du har glemt at bruge Spiolto Respimat

Hvis du glemmer at tage den daglige dosis (TO PUST ÉN GANG OM DAGEN), skal du blot

tage den på det sædvanlige tidspunkt næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Spiolto Respimat

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du bør tale med din læge eller apotekspersonalet, før du evt. stopper med at bruge Spiolto

Respimat. Hvis du stopper med at bruge Spiolto Respimat, kan symptomerne på KOL blive

forværret.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Spiolto Respimat utilgængeligt for børn.

Må ikke fryses.

Brug ikke Spiolto Respimat efter den udløbsdato, der står på pakningen og inhalatoren efter

“EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spiolto Respimat skal kasseres senest 3 måneder efter, at den er taget i brug første gang.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spiolto Respimat indeholder:

– Aktive stoffer: tiotropium og olodaterol. Der frigives 2,5 mikrogram tiotropium (som

bromidmonohydrat) og 2,5 mikrogram olodaterol (som hydrochlorid) ved hvert pust.

Den frigivne dosis er den dosis, der er tilgængelig for patienten efter passage gennem

mundstykket.

– Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, renset vand og saltsyre til

justering af pH.

Udseende og pakningsstørrelser

Spiolto Respimat pakningen indeholder en patron med en opløsning til inhalation, og en

Respimat inhalator. Patronen skal indsættes i inhalatoren, før den tages i brug første gang.

Enkeltpakning: 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser).

Tredobbelt pakning: 3 Respimat inhalatorer og 3 patroner á 60 pust (30 dagsdoser).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Spiolto

og Respimat

er registrerede varemærker, der tilhører Boehringer Ingelheim

International GmbH.

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2017.

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden.

Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Introduktion

Læs denne brugsanvisning, før du tager SPIOLTO RESPIMAT i brug.

Inhalatoren skal kun bruges ÉN GANG OM DAGEN.

Hver gang tages TO PUST.

• Hvis du ikke har brugt SPIOLTO RESPIMAT inden for de sidste 7 dage, skal du udløse et

pust ned mod gulvet.

• Hvis du ikke har brugt SPIOLTO RESPIMAT i mere end 21 dage, skal du gentage trin 4-6,

indtil der ses en medicinsky. Derefter skal trin 4-6 gentages yderligere tre gange.

• Rør ikke ved perforeringsnålen nederst i bundstykket.

Tag det klare bundstykke af

• Hold låget lukket.

• Tryk sikkerhedslåsen ind for at trække det klare bundstykke af.

• Hold låget lukket.

DREJ det klare bundstykke i samme retning som pilene på etiketten, indtil det

siger klik (en halv omgang).

ÅBEN låget og bøj det helt ud til siden.

• Pust langsomt helt ud.

• Slut læberne tæt omkring mundstykket uden at blokere for lufthullerne.

Inhalatoren skal pege mod den bagerste del af mundhulen.

• Start en langsom indånding gennem munden og TRYK samtidig på

udløserknappen. Bliv ved med at trække vejret langsomt ind gennem

munden, så længe du kan.

• Hold vejret i 10 sekunder eller så længe som muligt.

• Gentag DREJ, ÅBEN, TRYK, så du får 2 pust.

• Luk låget og lad det være lukket, indtil du skal bruge inhalatoren igen.

Indsæt patron

• Sæt den smalle ende af patronen ind i inhalatoren.

• Pres inhalatoren mod et fast underlag, indtil der høres et klik.

• Patronen vil stikke ud.

• Når patronen først er på plads, må den ikke tages ud igen.

Sæt det klare bundstykke på

• Sæt det klare bundstykke tilbage, så det siger klik.

• Det klare bundstykke må ikke tages af igen.

Drej

• Hold låget lukket.

• Drej det klare bundstykke i samme retning som pilene på

etiketten, indtil det siger klik (en halv omgang).

Åben

• Åben låget og bøj det helt ud til siden.

Tryk

• Hold inhalatoren, så den peger ned mod gulvet.

• Tryk på udløserknappen.

• Luk låget igen.

• Gentag trin 4-6, indtil der ses en medicinsky.

Når der ses en medicinsky, gentages trin 4-6 yderligere tre gange.

Nu er inhalatoren klar til brug. Disse forberedelser påvirker ikke

antallet af tilgængelige doser. Når inhalatoren er klargjort, kan den

afgive 60 pust (svarende til 30 doser).

Rengøring af SPIOLTO RESPIMAT

Mundstykket inkl. metaldysen rengøres med en fugtig klud mindst 1 gang om ugen.

Hvis der forekommer en let misfarvning af metaldysen i mundstykket, betyder dette ikke

noget for anvendelsen af SPIOLTO RESPIMAT.

SPIOLTO RESPIMAT inhalatoren kan eventuelt rengøres på ydersiden med en fugtig klud.

Hvornår er det nødvendigt med en ny SPIOLTO RESPIMAT

• SPIOLTO RESPIMAT indeholder 60 pust (30 dagsdoser), hvis den anvendes som beskrevet

(to pust/én gang om dagen).

• Dosisindikatoren viser, hvor meget medicin, der omtrent er tilbage.

• Når dosisindiktatoren når ind i det røde område, er der medicin til ca. 7 dage tilbage

(dvs. 14 pust). På dette tidspunkt skal du anskaffe en ny SPIOLTO RESPIMAT.

• Når dosisindikatoren er nået til slutningen af den røde skala, låser SPIOLTO RESPIMAT

automatisk – der kan ikke udløses flere doser. Herefter kan det klare bundstykke ikke

drejes yderligere.

• SPIOLTO RESPIMAT skal afleveres på apoteket som medicinaffald senest 3 måneder efter,

at du har klargjort den til brug, også selv om den ikke er blevet tømt eller er blevet

brugt.

Det er svært at sætte patronen helt ind

Kom du til at dreje på det klare bundstykke, før du indsatte patronen?

Åben låget, tryk på udløserknappen og indsæt så patronen.

Satte du patronen ind med den brede ende først?

Indsæt patronen med den smalle ende først.

Jeg kan ikke trykke udløserknappen ind

Har du drejet det klare bundstykke?

Hvis ikke, drej det klare bundstykke indtil det siger klik (en halv omgang).

Peger dosisindikatoren på SPIOLTO RESPIMAT på nul?

SPIOLTO RESPIMAT inhalatoren er låst - de 60 pust (30 dagsdoser) er brugt. Gør en ny

SPIOLTO RESPIMAT klar til brug.

Jeg kan ikke dreje det klare bundstykke

Har du allerede drejet bundstykket?

Hvis det klare bundstykke allerede er drejet, følg trinene ”ÅBEN” og “TRYK” under ”Daglig

brug” for at udløse din medicin.

Peger dosis indikatoren på SPIOLTO RESPIMAT på nul?

SPIOLTO RESPIMAT inhalatoren er låst - de 60 pust (30 dagsdoser) er brugt. Gør en ny

SPIOLTO RESPIMAT klar til brug.

Dosisindikatoren på SPIOLTO RESPIMAT peger på nul for hurtigt

Har du brugt SPIOLTO RESPIMAT som anført (to pust/en gang om dagen)?

SPIOLTO RESPIMAT holder i 30 dage, hvis den bruges til to pust en gang om dagen.

Drejede du det klare bundstykke før du indsatte patronen?

Dosisindikatoren tæller hvert drej på det klare bundstykke, om patronen sidder i eller ej.

Har du regelmæssigt tjekket om SPIOLTO RESPIMAT virker ved at trykke på

udløserknappen?

Når først SPIOLTO RESPIMAT er klargjort, behøver du ikke tjekke den, hvis den bruges dagligt.

Indsatte du patronen i en brugt SPIOLTO RESPIMAT? Sæt altid en ny patron ind i en NY

SPIOLTO RESPIMAT.

Medicinskyen kommer af sig selv

Var låget åbent, da du drejede det klare bundstykke?

Luk låget og drej derefter det klare bundstykke.

Trykkede du udløserknappen ind, da du drejede på det klare bundstykke?

Luk låget så udløserknappen er dækket og drej så det klare bundstykke.

Drejede du ikke det klare bundstykke indtil det sagde klik?

Drej det klare bundstykke i en vedvarende bevægelse indtil det siger klik (en halv omgang).

Der kommer ingen medicinsky

Har du indsat en patron?

Hvis ikke, indsæt en patron.

Har du gentaget Drej, Åben, Tryk færre end tre gange efter du indsatte en patron?

Gentag Drej, Åben, Tryk tre gange efter patronen er sat ind som vist i trinene 4-6 under

”Klargøring”.

Peger dosisindikatoren på SPIOLTO RESPIMAT mod nul?

Hvis dosis indikatoren peger mod 0 har du brugt al din medicin og inhalatoren er låst.

Når først SPIOLTO RESPIMAT er samlet, må det klare bundstykke eller patronen ikke fjernes.

Sæt altid en ny patron i en NY SPIOLTO RESPIMAT.

Spiolto

®

Respimat

®

Brugsanvisning

Ofte stillede spørgsmål og svar

Klargøring

Daglig brug

D

REJ

1

2

3

4

5

6

Å

BEN

T

RYK

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety