Spasmo-lyt

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Spasmo-lyt 20 mg overtrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • overtrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Spasmo-lyt 20 mg overtrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31307
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Information om

Spasmo-lyt

Overtrukne tabletter 20 mg

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen.

• Gem denne information. Du får måske brug for at læse den igen.

• Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

• Lægen har ordineret Spasmo-lyt® til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Spasmo-lyt®

3. Sådan skal du tage Spasmo-lyt®

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere information

Spasmo-lyt® indeholder:

Det aktive indholdsstof i Spasmo-lyt® er trospiumchlorid 20 mg.

De øvrige indholdsstoffer er: Saccharose, hvedestivelse, mikrokrystallinsk cellulose, talcum,

lactosemonohydrat,

calciumcarbonat

(E170),

titandioxid

(E171),

stearinpalmitinsyre,

croscarmellosenatrium, povidon, macrogol 8000, kolloid vandfri silica, jernhydroxid (E172),

carmellosenatrium, bivoks og carnaubavoks.

Henvisning til diabetikere: 1 overtrukket tablet svarer til 0,06 g kulhydrat svarende til 0,005 BE.

Markedsføring i Danmark

Fremstiller

Repræsentant i Danmark

MADAUS AG

MADAUS AG

Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød

D-51101 Køln

D-51101 Køln

Telefon: 44 52 88 88, Fax: 44 52 88 99

Tyskland

Tyskland

E-mail: info.dk@meda.se

1. Virkning og anvendelse

Spasmo-lyt® 20 mg er en rund gullig sukkerovertrukken tablet.

Spasmo-lyt® tilhører gruppen af krampeløsende midler (spasmolytika) og har en afs-

lappende virkning på urinblæren.

Spasmo-lyt®

anvendes

behandling

unormalt

hyppige

vandladninger,

hyppig

vandladningstrang

hyppig,

ufrivillig

urinafgang

forbindelse

slap

eller

over-

reagerende blæremuskulatur.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Spasmo-lyt®

Tag ikke Spasmo-lyt® ved:

• Tilbageholdelse af urin i blæren i forbindelse med godartede blærehalsskirtelsvulster, grøn

stær med snæver kammervinkel, hurtig og uregelmæssig hjerterytme, udtalt muskelslaphed

(myastenia gravis), svær ulcerøs colitis (blødende tyktarmbetændelse) og svær forstoppelse

med udvidelse af tyktarmen.

Må ikke anvendes af dialysepatienter.

Må ikke anvendes til børn under 12 år.

Særlige forholdsregler

Hos patienter med nedsat nyrefunktion er en nedsættelse af dosis sædvanligvis nødvendig.

Døgndosis bør ikke overskride 20 mg trospiumchlorid svarende til en overtrukken tablet.

Spasmo-lyt® bør anvendes med forsigtighed, hvis du lider af en af følgende sygdomme:

• Blokerende tilstande i mavetarmkanalen såsom forsnævringer af maveporten

• Blokerende urinveje med risiko for ophobning af urin i blæren

• Autonom neuropati (nervelidelse i den del af nervesystemet, der ikke er underlagt viljen)

• Mellemgulvsbrok kombineret med tilbageløb i spiserøret

• Sygdomstilstande ved hvilken en forhøjelse af hjertefrekvensen er uønsket, som f.eks.

forstørret skjoldbruskkirtel, hjertesygdomme med forandringer i koronararterien samt

hjertesvækkelse og dermed følgende kredsløbsforstyrrelse.

• Nedsat leverfunktion

• Nedsat nyrefunktion

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Spasmo-lyt®

Spasmo-lyt®

indeholder

hvedestivelse,

bør

personer,

lider

cøliaki

(svære

fordøjelsesforstyrrelser, som skyldes overfølsomhed overfor gluten i maden) ikke behandles

med Spasmo-lyt® uden lægens anvisning.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Spasmo-lyt®

bør

anvendes

under

graviditet,

hvis

tvingende

nødvendigt.

Rådfør

derfor

lægen

inden

anvendelse

Spasmo-lyt®

under

graviditet.

Amning:

Spasmo-lyt® går over i modermælken i små mængder. Rådfør dig derfor med

lægen før anvendelse under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spasmo-lyt® nedsætter ikke evnen til at betjene maskiner eller køre bil. Da Spasmo-lyt®

imidlertid kan påvirke øjets evne til at stille skarpt på forskellig afstand, kan evnen til at køre

bil eller betjene maskiner principielt påvirkes ved anvendelse af Spasmo-lyt®.

226 911 Spasmolyt Dansk 10.01.2005 16:17 Uhr Seite 1

Brug af anden medicin

Behandlingen med visse andre lægemidler kan påvirkes af Spasmo-lyt®. Således kan

virkningen af følgende lægemidler forstærkes ved samtidig indtagelse af Spasmo-lyt®:

• Amantadin (et lægemiddel, der bl.a. anvendes til behandling af Parkinson sygdom

(rystesyge))

• Visse lægemidler mod depression (såkaldte tricykliske antidepressiva)

• Kinidin (et lægemiddel, der bl.a. anvendes til behandling af hjerterytmeforstyrrelser)

• Antihistaminer (en gruppe lægemidler, der anvendes til behandling af overfølsomheds-

reaktioner)

• Disopyramid (et lægemiddel, der anvendes til behandling af hjerterytmeforstyrrelser)

• Betareceptorstimulerende lægemidler (lægemidler, der bl.a. anvendes til behandling af

astma, til stimulation af hjertet samt til hindring af, at livmoderen trækker sig sammen)

Da Spasmo-lyt® kan påvirke tarmmotorikken og udskillelsen af tarmsaft, kan det ikke

udelukkes, at optagelsen af andre lægemidler vil kunne ændres.

Virkningen af metoclopramid og cisaprid (lægemidler, der bl.a. anvendes til stimulation af

tarmmotorikken) kan nedsættes ved samtidig indtagelse af Spasmo-lyt®.

Da optagelsen af trospiumchlorid kan nedsættes af andre stoffer som guar (et stof der

indtaget i passende mængder kan regulere blodsukkerkoncentrationen), cholestyramin og

cholestipol (lægemidler der sænker fedtindholdet i blodet) bør en samtidig indtagelse

undgås.

Fortæl lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det

gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og

mineraler.

3. Sådan skal du tage Spasmo-lyt®

Dosering

Voksne:

Normaldosis til voksne er 1 tablet 2 gange daglig (svarende til 40 mg trospium-

chlorid daglig).

Børn: Må ikke anvendes til børn under 12 år.

Nedsat nyrefunktion: Ved nedsat nyrefunktion er normaldosis 1 tablet daglig eller hver anden

dag (svarende til 20 mg trospiumchlorid daglig eller hver anden dag). Følg lægens anvisning.

Tabletterne skal synkes hele og indtages med et glas vand før et måltid på tom mave. Med

regelmæssige mellemrum på ca. 3 – 6 måneder vil lægen vurdere, om det er nødvendigt at

fortsætte behandlingen. Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har

brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for meget Spasmo-lyt®?

Søg straks lægehjælp, hvis du har taget mere af Spasmo-lyt®, end der står i denne infor-

mation, eller mere end lægen har foreskrevet. Symptomer på overdosering er udtalt

mundtørhed, hurtig hjerterytme og vandladningsforstyrrelser. Behandling af overdosering

foretages af hospital/læge med bl.a. skylning af mavesækken og intensiv behandling af

symptomerne.

4. Bivirkninger

Spasmo-lyt® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindeligt forekommende bivirkninger ved normal dosering (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 behandlede) er mundtørhed på grund af hæmning af spytsekretionen,

fordøjelsesforstyrrelser, mavesmerter, kvalme eller forstoppelse.

sjældne

tilfælde

(forekommer

mellem

10.000

behandlede)

forekomme

vandladningsforstyrrelser

(f.eks.

ufuldstændig

blæretømning

eller

tilbage-

holdelse af urin), øget hjerterytme, påvirkning af øjets evne til at se skarpt (især hos

langsynede uden tilstrækkelig synskorrektion), diarre, luft i maven, åndenød, hududslæt,

brystsmerter, almen svækkelse. Enkelte tilfælde af uregelmæssig hurtig puls, tilbageholdelse

af urin i blæren, samt hævelse i huden som følge af forstyrrelse i blodkarnervefunktionen er

forekommet.

Fortæl lægen eller apoteket, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så

bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Fortæl lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle

bivirkninger

kræve

behandling.

Patienter

eller

pårørende

også

indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

finder

skema

vejledning

under

bivirkninger

Lægemiddelstyrelsens

netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

5. Opbevaring

Opbevar Spasmo-lyt® utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Spasmo-lyt® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret november 2004

Mat.-Nr.: 226 911

12.04

226 911 Spasmolyt Dansk 10.01.2005 16:17 Uhr Seite 2

16-10-2018

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant, BASF SE, submitted an application to the competent national authority in Greece to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance mepiquat in cotton seeds. The data submitted in support of the application were found to be sufficient to derive a MRL proposal for cotton seeds and the previously derived MRL proposals for animal commodities were found to be stil...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in United Kingdom to evaluate the confirmatory data that were identified for teflubenzuron in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new metabolism study on leafy crops, a study investigating the nature of residues under standard hydrolytic conditions and a validated ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance flonicamid in radishes. Furthermore, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in the Ne...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Bayer CropScience AG submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance clothianidin to accommodate the use on potatoes imported from Canada. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal. Adequate analytical methods for enforcement are availa...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops

Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the Agriculture and Horticulture Development Council submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance flonicamid in beetroots, carrots, celeriacs/turnip rooted celeries, horseradishes, Jerusalem artichokes, parsnips, parsley roots/Hamburg roots parsley, radishes, salsifies, swedes/rutabagas, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-9-2018

BioLyte Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall Due to the Voluntary Nationwide Recall initiated by King Bio Inc. (a Raw Material Supplier) for NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel Due to Possible Microbial Contamination

BioLyte Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall Due to the Voluntary Nationwide Recall initiated by King Bio Inc. (a Raw Material Supplier) for NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel Due to Possible Microbial Contamination

BioLyte Laboratories is voluntarily recalling lot numbers 1138, 1139, 1146, and 1160 of NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel to the retail and consumer level. King Bio Inc., a manufacturer of some of the active ingredients in this product, has been found to have some water contamination issues that potentially could have affected this product. King Bio has issued a recall of these active ingredients in BioLyte’s lot specific product. To date, there have been no reports of illness or...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Setting of import tolerances for mandestrobin in strawberries and table and wine grapes

Setting of import tolerances for mandestrobin in strawberries and table and wine grapes

Published on: Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Sumitomo Chemical Agro Europe SAS submitted a request to the competent national authority in Austria to set an import tolerance for the active substance mandestrobin in strawberries, table grapes and wine grapes. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) proposals for the crops under consideration. Adequate analytica...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Arysta LifeSciences SAS submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance fluoxastrobin in certain oilseeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for the oilseeds for which a modification was requested. Adequate analytical...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (Active substance: Lutetium (177 Lu) chloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6236 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3999/PSUSA/10391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Inlyta (Pfizer Europe MA EEIG)

Inlyta (Pfizer Europe MA EEIG)

Inlyta (Active substance: Axitinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5429 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2406/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5047 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

25-6-2018

Xofigo (Bayer AG)

Xofigo (Bayer AG)

Xofigo (Active substance: Radium Ra 223 dichloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4018 of Mon, 25 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2653/R/30

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety