Sparkal Mite

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sparkal Mite 25 + 2,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 25 + 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Sparkal Mite 25 + 2,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11856
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sparkal og Sparkal Mite, tabletter

Amiloridhydrochlorid og hydrochlorthiazid.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Sparkal/Sparkal Mite til dig personligt. Lad derfor være med at give

Sparkal/Sparkal Mite til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Sparkal/Sparkal Mites virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Sparkal/Sparkal Mite

Sådan skal du tage Sparkal/Sparkal Mite

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Sparkal/Sparkal Mite

Yderligere oplysninger

1.

SPARKAL/SPARKAL MITES VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Sparkal/Sparkal Mite virker vanddrivende. Det nedsætter udskillelsen af kalium i urinen.

Du kan bruge Sparkal/Sparkal Mite som vanddrivende middel og til at nedsætte blodtrykket.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE SPARKAL/SPARKAL MITE

Tag ikke Sparkal/Sparkal Mite, hvis:

Du er overfølsom over for de virksomme stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Du er overfølsom over for medicin mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer).

Du har for meget kalium i blodet.

Du har nyrelidelse som følge af sukkersyge.

Du får kaliumtilskud.

Du får anden behandling som modvirker udskillelsen af kalium i urinen

Du har alvorlig leversygdom.

Du har for lidt natrium i blodet.

Du har blodtab, væsketab eller din urinproduktionen er ophørt.

Vær ekstra forsigtig med at tage Sparkal/Sparkal Mite, hvis:

Du er ældre eller dine nyrer ikke fungerer normalt.

Du har diabetes.

Du har leversygdom.

Du tager hjertemedicin.

Du lider af en bindevævssygdom (SLE, systemisk lupus erythematosus).

Du kan blive udelukket fra sportsstævner, hvis du tager Sparkal/Sparkal Mite. Oplys altid ved blod- og

urinprøvekontrol, at du er i behandling med Sparkal/Sparkal Mite.

Brug af anden medicin

Sparkal/Sparkal Mite kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre

virkningen af Sparkal/Sparkal Mite. Tal med lægen, hvis du er i behandling med:

- medicin mod mani.

- medicin mod smerter.

- hjertemedicin (digoxin).

- medicin mod mavesår (syreneutraliserende medicin).

- medicin (tabletter) mod diabetes.

- binyrebarkhormoner.

- medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere).

- medicin mod for højt kolesterol (colestipol og colestyramin).

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Sparkal/Sparkal Mite sammen med mad og drikke

Du kan tage Sparkal/Sparkal Mite sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Sparkal/Sparkal Mite efter lægens anvisning.

Amning:

Spørg lægen før du tager Sparkal/Sparkal Mite, hvis du ammer. Sparkal/Sparkal Mite bliver udskilt i

modermælken, og mælkemængden bliver nedsat.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Sparkal/Sparkal Mite kan især i starten af behandlingen give bivirkninger, der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sparkal/Sparkal Mite

Sparkal/Sparkal Mite indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager tabletterne, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Sparkal/Sparkal Mite indeholder hvedestivelse. Patienter med kronisk fedtdiarré (cøliaki) kan tage

Sparkal/Sparkal Mite. Patienter med hvedeallergi (bortset fra cøliaki) bør ikke tage Sparkal/Sparkal

Mite.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE SPARKAL/SPARKAL MITE

Tag altid Sparkal/Sparkal Mite nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller

apoteket.

Dosering

Voksne (over 18 år): Individuel dosering:

Den sædvanlige dosering er: 1 Sparkal Mite tablet til 2 Sparkal tabletter daglig. Følg lægens

anvisning.

Børn og unge (under 18 år):

Du må kun bruge Sparkal/Sparkal Mite til børn og unge under 18 år efter lægens anvisning.

Ældre: Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion: Følg lægens anvisninger.

Du skal tage Sparkal/Sparkal Mite med et glas vand.

Hvis du har taget for mange Sparkal/Sparkal Mite

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Sparkal/Sparkal Mite, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for mange Sparkal/Sparkal Mite, kan du få symptomer som: tørst, væskemangel,

ophørt urinproduktion, døsighed, blodtryksfald, meget stor vandladning, hovedpine, forvirring,

svimmelhed, prikkende fornemmelse i huden, muskelsvaghed, kramper, bevidstløshed, svimmelhed

ved skift fra liggende til stående stilling, besvimelse, forstyrrelser i hjerterytmen, opkastning,

mavesmerter og kvalme.

Hvis du har glemt at tage Sparkal/Sparkal Mite

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den anbefalede

dosering.

4.

BIVIRKNINGER

Sparkal/Sparkal Mite kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Træthed og kraftesløshed og hjerteforstyrrelser på grund af for højt indhold af kalium i blodet.

Svaghed og kraftesløshed på grund af kaliummangel. Åndenød.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Hjertebanken, hjertekrampe. Ved hjertekrampe kontakt læge eller skadestue, ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Nyresvigt med ophobning af affaldsstoffer i blodet. Gulsot.

Alvorlige forstyrrelser i blodet, inkl. blodmangel. Tendens til blødninger og betændelser. Bleghed og

træthed. Betændelse i blodkar. Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt læge eller skadestue, ring

evt. 112.

Besvimelse på grund af nedsat eller ophørt blodtilførsel til hjernen. Mave-tarmblødning. Kontakt

straks læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Væske i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hyppighed ukendt: Betændelse i lungerne. Betændelse i bugspytkirtlen, svær betændelse i huden.

Søg straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Forhøjet blodsukker, appetitløshed, træthed, almindelig svaghed, hovedpine, svimmelhed, kvalme,

udslæt, kløe, uregelmæssige hjerteslag, hoste, diaré, fordøjelsesbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Tørst, tør mund, væskemangel. Gigt. Smags- og synsforstyrrelser, forvirring, søvnløshed, impotens,

nervøsitet, depression, prikkende eller stikkende fornemmelse i huden, sløvhed, følelsesløshed,

brystsmerter. Svimmelhed når du rejser dig op. Hurtig puls. Kronisk snue. Opkastning, forstoppelse,

luft i maven og hikke. Ledsmerter, bryst- og rygsmerter, muskelsvaghed. Smerter i forbindelse med

vandladning. Manglende evne til at holde på vandet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Påvirkning af væske- og saltbalancen, hudfølsomhed for lys, rødme af huden, søvnlignende

sløvhedstilstand.

Hyppighed ukendt: Feber, mavesmerter, betændelse i spytkirtler, nældefeber, og smerter i arme og

ben.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/

5.

SÅDAN OPBEVARER DU SPARKAL/SPARKAL MITE

Opbevar Sparkal/Sparkal Mite utilgængeligt for børn.

Opbevar Sparkal/Sparkal Mite ved stuetemperatur (15 °C – 25 °C).

Brug ikke Sparkal/Sparkal Mite efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du må ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sparkal/Sparkal Mite indeholder:

- Aktivt stof: 5 mg + 50 mg eller 2,5 mg + 25 mg amiloridhydrochlorid og hydrochlorthiazid.

- Øvrige indholdsstoffer: Hvedestivelse; lactosemonohydrat; gelatine; talcum og magnesiumstearat.

Sparkal/Sparkal Mites udseende og pakningstørrelse

Sparkal:

En svagt gul, rund, flad tablet med delekærv, kodet EV 7 på den ene side og GEA på den anden.

Sparkal Mite:

En svagt gul, rund, flad tablet med delekærv, kodet EZ 3 på den ene side og GEA på den anden.

Pakningsstørrelser:

Plastbeholder indeholdende: 30 stk. og 100 stk.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Sidst revideret 16. maj 2007

5-2-2019


Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Beclometasone dipropionate,formoterol fumarate dihydrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0159/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Beclometasone dipropionate,formoterol fumarate dihydrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0159/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Beclometasone dipropionate,formoterol fumarate dihydrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0159/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety