Sotalol "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sotalol "Mylan" 80 mg tabletter
 • Dosering:
 • 80 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sotalol "Mylan" 80 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15645
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Sotalol Mylan 80 mg og 160 mg tabletter

sotalolhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Sotalol Mylan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Sotalol Mylan

Sådan skal du tage Sotalol Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Denne medicin hedder Sotalol Mylan. Det aktive stof i tabletterne er sotalolhydrochlorid.

Sotalol Mylan tilhører en gruppe medicin, der hedder beta-adrenerge receptorantagonister eller

betablokkere.

Sotalol Mylan anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme.

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Sotalol Mylan

Tag ikke Sotalol Mylan:

hvis du er allergisk over for sotalol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sotalol Mylan (angivet

i afsnit 6)

hvis du har astma, anfald af hvæsende vejrtrækning eller en anden lungesygdom

hvis du har en meget langsom hjerterytme eller lavt blodtryk

hvis du har en sygdom, der medfører misfarvning (hvid eller lilla) af hænder og fødder

(Raynauds syndrom)

hvis du har en alvorlig kredsløbssygdom

hvis du har haft visse hjertesygdomme (som f.eks. ubehandlet hjertesvigt, hjerteblok, sygt

sinus-syndrom) eller et kardiogent shock (en tilstand, hvor hjertet ikke er i stand til at

opretholde tilstrækkelig blodforsyning til kroppen)

hvis du har en sygdom, der hedder metabolisk acidose

hvis du har en ubehandlet svulst i binyrerne

hvis du har nyresvigt

hvis du skal opereres eller bedøves, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager Sotalol

Mylan.

Hvis et eller flere af ovenstående punkter gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, inden du tager

denne medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen vil muligvis måle indholdet af kalium og magnesium i blodet, inden du begynder at tage

Sotalol Mylan. Patienter med lavt kalium- eller magnesiumindhold i blodet bør ikke tage Sotalol

Mylan.

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver regelmæssig under behandling med Sotalol Mylan.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sotalol Mylan:

hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller hvis du ammer

hvis du har en hjertesygdom, har forstørret hjerte eller behandles for hjertesvigt

hvis du for nyligt har haft et hjerteanfald

hvis du har en unormal hjerterytme (kan ses som forlænget QT-interval på et ekg – optagelse

af hjertets elektriske aktivitet). Lægen vil i dit tilfælde være ekstra forsigtig med at øge dosis

hvis du har nyreproblemer, da din dosis af Sotalol Mylan så skal justeres

hvis du har sukkersyge, da det kan være nødvendigt at ændre din dosis af insulin eller af

anden medicin, du tager til behandling af din sukkersyge. Sotalol Mylan kan skjule eller

dæmpe advarselstegnene på lavt blodsukker (hypoglykæmi).

hvis du har øget aktivitet i skjoldbruskkirtlen, da Sotalol Mylan kan skjule symptomerne eller

forværre dem, hvis behandling med Sotalol Mylan afbrydes pludseligt.

hvis du har eller for nyligt har haft diarre eller hvis du for nyligt har haft voldsom diarre eller

en længerevarende periode med diarre. Dette kan påvirke kalium- og magnesiumindholdet i

kroppen og det kan være, at du ikke kan tage Sotalol Mylan.

hvis du har psoriasis (en hudsygdom med kløende, røde, ømme områder på huden)

hvis du er allergisk over for en række allergener. Hvis du tager denne medicin, kan du reagere

kraftigere ved gentagen behandling. Sotalol Mylan kan også nedsætte virkningen af medicin

til behandling af allergiske reaktioner, f.eks. adrenalin.

Hvis du snart skal opereres

Du skal fortælle lægen eller narkoselægen, at du tager Sotalol Mylan, da det kan påvirke

bedøvelsesmidler eller medicin, der virker muskelafslappende under en operation. Det kan være

nødvendigt at stoppe med at tage Sotalol Mylan inden operationen. Behandlingen med Sotalol Mylan

skal stoppes gradvist over en periode på en uge. Lægen vil fortælle dig, om det er nødvendigt.

Hvis du skal have taget laboratorieprøver, som f.eks. en urinprøve, skal du fortælle lægen, at du tager

Sotalol Mylan.

Brug af anden medicin sammen med Sotalol Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle typer medicin kan påvirke hinandens virkning.

Du må ikke tage sotalol sammen med:

anden medicin til behandling af unormal hjerterytme (f.eks. verapamil, quinidin, diltiazem,

disopyramid, procainamid, flecainid, amiodaron, bepridil)

andre betablokkere (medicin mod brystsmerter (angina), for højt blodtryk eller til forebyggelse

af migræne)

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende typer medicin:

medicin til behandling af sukkersyge (f.eks. metformin eller insulin)

medicin til behandling af astma og andre lungesygdomme (f.eks. salbutamol-, terbutalin- eller

isoprenalin-inhalatorer)

medicin til behandling af depression, angst, sygdomme i nervesystemet og psykiske

forstyrrelser

medicin til behandling af allergier såsom høfeber (visse antihistaminer som f.eks. astemizol

og terfenadin)

vanddrivende medicin

medicin mod for højt blodtryk eller til behandling af Raynauds syndrom (f.eks. amlodipin,

nifedipin)

methyldopa, reserpin eller quanethidin (medicin der hjælper med at kontrollere blodtrykket)

medicin til behandling af nedsat hjertefunktion (f.eks. digoxin)

medicinen halofantrin (til behandling af malaria)

visse typer antibiotika (f.eks. erythromycin, pentamidin og floxacin-antibiotika som f.eks.

ciprofloxacin).

Eller hvis du tager:

en medicin kaldet clonidin (i nogle tilfælde til behandling af hedeture eller hovedpine). Hvis

du tager clonidin og sotalol samtidig og du skal stoppe behandlingen med clonidin, bør du

stoppe med sotalol ved langsomt at reducere dosis, inden du stopper med at tage clonidin

steroider

afføringsmidler

medicinen floctafenin (mod smerter og betændelsestilstand)

medicinen amphotericin B (mod svampeinfektioner)

Brug af Sotalol Mylan sammen med alkohol

En moderat mængde alkohol påvirker ikke Sotalol Mylan. Du bør dog tale med lægen først for at

høre, om det er hensigtsmæssigt for dig at drikke alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel

Du må ikke tage Sotalol Mylan under graviditeten, medmindre din læge mener, det er absolut

nødvendigt. Hvis du tager Sotalol Mylan, skal du stoppe med at tage det 48-72 timer inden din

fødselstermin. Hvis dette ikke er muligt, skal det nyfødte barn overvåges tæt i de første 48-72 timer

efter fødslen.

Du bør ikke amme, mens du tager Sotalol Mylan.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sotalol Mylan påvirker normalt ikke evnen til at køre bil. Hvis du føler dig træt eller svimmel, må du

dog ikke køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Sotalol Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. Du må ikke stoppe med at tage Sotalol Mylan uden først at tale med

lægen.

Den anbefalede startdosis er 80 mg, fordelt på en eller to doser. Dosis øges hver anden til tredje dag.

De fleste patienter tager 160 mg til 320 mg dagligt. Nogle patienter har brug for op til 640 mg dagligt

og i nogle tilfælde udskriver lægen en anden dosis end de førnævnte. Ældre eller patienter med

nyresygdom får ofte en lavere dosis.

Tabletterne kan deles i to lige store doser. Tabletterne eller dosis (en halv tablet) må ikke tygges eller

knuses og bør sluges hele med et glas vand og kan tages før, sammen med eller efter et måltid. Du

skal tage tabletterne på samme måde hver dag som anvist af lægen.

Dosis skal tages delt i to doser med ca. 12 timers mellemrum. Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt

som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

I de første uger efter du er begyndt behandlingen med sotalol, vil lægen undersøge dig regelmæssigt

for at se, hvordan du reagerer på behandlingen. Det kan være det er nødvendigt at justere dosis, så den

passer til dig.

Brug til børn og unge

Sotalol Mylan bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Hvis du har taget for mange Sotalol Mylan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Sotalol Mylan tabletter, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Afhængig af hvor mange tabletter du har taget kan følgende symptomer forekomme: et voldsom fald i

blodtrykket, lav puls, forstyrrelse af hjerterytmen, hjertesvigt, vejrtrækningsbesvær,

forsnævring/kramper i luftvejene og symptomer på lavt blodsukker (sult, svedudbrud, svimmelhed,

træthed, sløret syn, rysten, angst eller irritabilitet, bleghed, hurtig puls eller hjertebanken).

Hvis du har glemt at tage Sotalol Mylan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du ikke være bekymret, men tage den glemte dosis, så snart du

kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til næste dosis. I dette tilfælde skal du springe den

glemte dosis over og fortsættes som planlagt.

Hvis du stopper med at tage Sotalol Mylan

Behandling med en beta-receptorblokker

må aldrig afbrydes pludseligt

. Hvis behandlingen skal

stoppes, skal det altid foregå langsomt over en periode på 1-2 uger.

Pludselig afbrydelse af behandling med en beta-receptorblokker kan øge risikoen for hjerteanfald og

problemer med hjerterytmen. Det kan også øge symptomerne på dårlig blodtilførsel til hjertet

(angina), som kan medføre smerter i brystet (især ved fysisk aktivitet eller motion) eller forhøjet

blodtryk.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Fortæl det straks til lægen eller tag til nærmeste skadestue, hvis du får et eller flere af følgende

symptomer:

hævelse af ansigt, læber, tunge og/svælg med synke- eller vejrtrækningsbesvær. Dette

kan være tegn på en allergisk reaktion og behandlingen med Sotalol Mylan vil blive stoppet.

Andre bivirkninger, der er set i forbindelse med Sotalol Mylan (forekommer hos flere end 1 ud 100

patienter):

uregelmæssig hjerterytme, langsom hjerterytme, brystsmerter, lavt blodtryk,

vejrtrækningsbesvær, hævelse, besvimelse og hjertebanken.

kvalme og opkastning, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, luft i tarmene, diarre, kramper

angst, depression, humørændringer, hovedpine, uklarhed, svimmelhed, generel

svaghedsfølelse, træthed, søvnbesvær, prikkende og snurrende fornemmelse i hænder og

fødder

seksuelle forstyrrelser, feber, udslæt, høreproblemer, synsforstyrrelser, smagsændringer

Patienter, der tager denne type medicin, har klaget over kolde og/eller blå fingre og tæer, forværring

af smerter i benene ved almindelig gang og tørre øjne.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flasken eller æsken efter ”EXP”. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Blisterpakning

Opbevar lægemidlet i original emballage for at beskytte mod lys.

Tabletbeholder

Hold pakningen tæt lukket for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sotalol Mylan tabletter indeholder:

Aktivt stof: sotalolhydrochlorid.

80 mg tabletten indeholder 80 mg sotalolhydrochlorid og 160 mg tabletten indeholder 160 mg

sotalolhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, polyvidon,

natriumstivelsesglycolat, talcum og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Din medicin er en hvid tablet med skrå kanter. Sotalol Mylan 80 mg tabletterne er mærket med ”SL |

80” på den ene side og blank på den anden side.

Sotalol Mylan

160 mg tabletterne er mærket ”SL |

160” på den ene side og blank på den anden side.

Sotalolol Mylan fås i tabletbeholder og blisterpakning med 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100 eller

300 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Ynglingagatan 14

10435 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

Fax: +46 (0) 8 555 227 51

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

Gerard Laboratories

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Sotalol Mylan Tabletter 80 mg, 160 mg

Belgien

Sotalol Mylan 160 mg tabletten

Grækenland

Sotalol/Mylan TAB 80mg/TAB, 160 mg/TAB

Holland

Sotalol HCl Mylan 80 mg, 180 mg Tabletten,

Irland

Sotoger Tablets 80 mg, 160 mg

Italien

Sotalol Mylan Generics 80 mg Compresse

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2016.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed