Solu-cortef

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Solu-cortef 250 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Solu-cortef 250 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56208
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

– Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere,

du vil vide.

– Lægen har ordineret Solu-Cortef til dig personligt og det

vil blive givet til dig af en læge eller sygeplejerske.

– Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Solu-Cortef

3. Sådan bliver du behandlet med Solu-Cortef

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Solu-Cortef er et syntetisk binyrebarkhormon.

Det formindsker tegn på betændelse og irritation af

vævene som rødme, kløe, hævelse, ømhed, smerter og

varmefølelse.

Det nedsætter kroppens immunforsvar.

Det forhindrer eller svækker allergi.

Du kan blive behandlet med Solu-Cortef i forbindelse med

mangel på binyrebarkhormon, ved operation, hvis du i

forvejen er i tabletbehandling med binyrebarkhormon, ved

visse former for akut nyresvigt, Addisons sygdom og ved

svær allergi som astma og allergisk shock.

En læge eller sygeplejerske vil give dig indsprøjtningen.

2. DET SKAL DU VIDE OM SOLU-CORTEF

Lægen kan give dig Solu-Cortef for noget andet.

Spørg lægen.

Du må ikke få Solu-Cortef, hvis du:

er allergisk over for hydrocortison eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Solu-Cortef (angivet i punkt 6).

har en udbredt svampeinfektion. Det gælder dog ikke

lokale svampeinfektioner som f.eks. i huden eller i

mundhulen.

Du må ikke få levende eller levende svækkede vacciner,

hvis du får Solu-Cortef i doser, som dæmper immun-

forsvaret.

For tidligt fødte og nyfødte må ikke få Solu-Cortef.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sygeplejersken vil være særlig forsigtig med

at behandele dig med Solu-Cortef, hvis du har:

diabetes, da du kan få brug for mere insulin eller flere

tabletter mod diabetes, når du får Solu-Cortef.

for lavt stofskifte.

skrumpelever (levercirrhose) eller nedsat leverfunktion.

virusinfektion i øjet (herpes simplex).

mavesår, alvorlig tarmsygdom fx tyktarmssygdom med

tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen.

fået en tarmoperation (anastomose) for nylig.

bylder eller andre infektioner.

udposninger på tarmen (divertikler).

tuberkulose, også hvis du har haft tuberkulose.

nedsat nyrefunktion.

for højt blodtryk eller hjertesvigt.

knogleskørhed.

abnorm muskeltræthed (myasthenia gravis).

visse psykiske lidelser f.eks. udtalte humørsvingninger,

søvnløshed, opstemthed, personlighedsændringer eller

tendens til psykose, da behandling med Solu-Cortef

kan forværre dette. Psykiske forstyrrelser kan optræde

efter behandling med Solu-Cortef.

grøn stær.

svulst i binyremarven (fæokromocytom).

traumatisk hjerneskade.

problemer med blodpropper (tromboemboliske lidelser).

Husk altid at fortælle det til lægen eller sygeplejersken,

hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Du skal straks kontakt lægen, hvis du:

får blårøde svulster i huden, da det kan være tegn på

hudkræft (Kaposis sarkom).

får feber og bliver utilpas, da dette kan være tegn på

infektion.

efter injektion med Solu-Cortef får smerter og lokal

hævelse.

Du skal være opmærksom på følgende:

Kontakt lægen, hvis du får smerter i øjet eller problemer

med synet (specielt hos børn). Ved længere varende brug

kan der opstå grå stær (især hos børn) og grøn stær

(forhøjet tryk i øjet) med risiko for skader på synet samt

risiko for infektion med svamp eller virus i øjnene.

Lægen vil derfor kontrollere dit syn, hvis du behandles i

længere tid.

Fortæl altid, at du er i behandling med Solu-Cortef, hvis

du skal vaccineres.

Du skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller

mæslinger. Dette er især vigtigt, hvis du får store doser.

Hvis du alligevel kommer i kontakt med smitte, skal du

kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling

af børn.

Solu-Cortef kan nedsætte udviklingen og væksten hos

nyfødte og børn ved længerevarende brug. Tal med

lægen om kontrol.

Længerevarende behandling med Solu-Cortef kan

nedsætte frugtbarheden hos mænd.

Kontakt lægen hvis du får en infektion. Solu-Cortef kan

skjule tegn på infektioner og infektionerne kan blive

værre. Du kan lettere få nye infektioner, da din mod-

standskraft bliver nedsat.

Lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt.

Solu-Cortef

kan give en nedsat reaktion på hudpriktest

(allergitest), så fortæl altid, hvis du er i behandling med

Solu-Cortef.

Solu-Cortef bør anvendes med forsigtighed hos patienter,

som har eller har haft blodpropper.

Fortæl altid, at du er i behandling med Solu-Cortef, hvis du

skal opereres, har været udsat for en ulykke, får alvorlige

infektioner eller er udsat for stress. Dette gælder i op til

1 år efter, at du er holdt op med behandlingen.

Behandling med Solu-Cortef kan have en negativ virkning

på den måde, calcium omsættes i dine knogler. Derfor skal

du afklare risikoen for knogleskørhed (knogletab og -brud)

med din læge, specielt hvis du har familiemedlemmer, der

tidligere har haft knoglebrud, hvis du ikke dyrker motion

regelmæssigt, hvis du er kvinde i overgangs

alderen, har

overstået overgangsalderen eller hvis du er ældre.

Hvis du skal i behandling med Solu-Cortef i længere tid,

bør du bære et kort, som fortæller, hvornår behandlingen

begyndte, hvilken dosis du tager, hvilket præparat du er i

behandling med samt navnet på den læge eller afdeling,

som har ordineret behandlingen.

Dette kort skal sikre, at du får den rigtige behandling, hvis

du bliver indlagt og ikke selv er i stand til at oplyse, at du

er i denne behandling.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Solu-Cortef.

Behandling med Solu-Cortef kan dække over irritation af

maveslimhinden, som kommer ved behandling med visse

typer smertestillende medicin som acetylsalicylsyre og

NSAID. Dette kan give øget risiko for blødninger og

perforation (hul) i maven og tarmen.

Brug af anden medicin sammen med Solu-Cortef

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept,

f.eks. naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Solu-Cortef, og din

læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne

lægemidler (inklusive visse former for for hiv-medicin,

herunder ritonavir og cobicistat).

Solu-Cortef kan påvirke virkningen af anden medicin,

ligesom anden medicin kan påvirke virkning af Solu-Cortef,

så du skal måske have din dosis ændret.

Fortæl det til lægen, hvis du er i behandling med:

medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter

transplantation (ciclosporin).

medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital,

phenytoin og carbamazepin).

medicin mod tuberkulose (rifampicin).

medicin mod svampeinfektion (ketoconazol).

medicin mod diabetes.

smertestillende medicin (acetylsalicylsyre og

smertestillende gigtmidler (NSAID)).

blodfortyndende medicin.

væksthormon (somatropin).

medicin mod infektioner (troleandomycin).

medicin mod hiv (ritonavir, cobicistat).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid eller planlægger at blive gravid, skal du fortælle det

til din læge eller sundhedspersonalet.

Graviditet:

Du vil normalt ikke blive behandlet med Solu-Cortef,

hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

Behandling kan medføre nedsat fødselsvægt.

Amning:

Du må ikke amme, hvis du får Solu-Cortef, da Solu-Cortef

bliver udskilt i modermælken. Tal med lægen.

Fertilitet:

Solu-Cortef kan nedsætte fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Solu-Cortef påvirker arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor

være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Hvis du får kramper, bliver svimmel eller besvimer, må du

ikke køre bil eller betjene maskiner.

Solu-Cortef indeholder benzylalkohol og natrium

Denne medicin indeholder:

benzylalkohol (9 mg/ml). For tidligt fødte og nyfødte må

ikke få Solu-Cortef. Benzylalkohol kan give forgiftnings-

reaktioner og allergiske reaktioner hos spædbørn og

børn op til 3 år. Benzylalkohol er forbundet med gispen

efter vejret hos for tidlig fødte (gasping syndrom).

natrium. Indholdet af natrium afhænger af, den dosis

du får. Hvis du får en dosis, der indeholder mere end

1 mmol (23 mg) natrium, skal du tage hensyn hertil,

hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt. Spørg lægen.

3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED

SOLU-CORTEF

Dosering

Solu-Cortef

skal omrystes før brug.

Solu-Cortef vil normalt blive givet af en læge eller en syge-

plejerske. Du vil få Solu-Cortef ved infusion, indsprøjtning i

en vene eller indsprøjtning i en muskel.

Lægen fastlægger dosis for hver enkelt patient afhængig

af sygdommen. Det afhænger af sygdommen, hvor ofte og

hvor længe du skal have Solu-Cortef. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der

kan ændre dosis.

Ældre:

Dosisjustering er ikke nødvendig. De almindelige bivirk-

ninger, der opstår under behandling med Solu-Cortef, kan

være mere alvorlige hos ældre.

Børn:

Ved behandling af børn og spædbørn bliver dosis

reduceret. Den laveste dosis er normalt 25 mg i døgnet.

Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er, og hvor længe

behandlingen varer.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Lægen vil

ordinere den dosis, der passer til dig.

Hvis du tror, du har fået for meget Solu-Cortef

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du

har fået for meget Solu-Cortef.

Akut overdosering af Solu-Cortef medfører ingen umiddel-

bare symptomer. Hyppigt gentagne doser i længere tid kan

give bl.a. måneansigt, ophobning af kropsfedt på maven

og i nakken (Cushings syndrom).

Indlægsseddel: Information til brugeren

Solu-Cortef

100 mg og 250 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

hydrocortison

105468P003

05/2017

Solu-Cortef

og Act-O-Vial

er registrerede varemærker, der tilhører

Pharmacia & Upjohn Company LLC, a limited liability company of the State of Delaware.

Hvis en dosis af Solu-Cortef er blevet glemt

Da du vil få Solu-Cortef

under tæt medicinsk overvågning,

er det mindre sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg

lægen eller sundhedspersonalet hvis du tror, du mangler

at få en dosis.

Hvis behandlingen med Solu-Cortef bliver stoppet

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Skal du have en mindre dosis, skal ændringen af dosis ske

langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører eller din

dosis bliver sat meget ned, kan du få en række særdeles

ubehagelige symptomer som feber, led- og muskelsmerter

og dårlig almentilstand.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget

du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud

af 100 patienter):

Frembrud og forværring af diabetes (hyppig vandladning,

tørst, træthed). Kontakt lægen.

Måneansigt, ændret fedtfordeling med rund krop og

tynde arme og ben, tyrenakke, blårøde striber på bryst

og mave, blå mærker og spontane blødninger i hud og

slimhinder, tynd og tør hud, bumser og skægvækst

(Cushingoide hudforandringer).

Muskelsvind.

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger:

Opblussen af alvorlige infektioner, f.eks. tuberkulose.

Kontakt lægen.

Sløring af alvorlige infektioner. Kontakt lægen.

Afkalkning af knogler med knogleskørhed til følge

(osteoporose). Tal med lægen.

Væksthæmning hos børn. Tal med lægen.

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge,

hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse,

øget fedt på maven og i nakken (Cushing-lignende

symptomer). Kontakt lægen.

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludselig

hududslæt, åndedrætsbesvær, hjertestop, besvimelse,

hævelse i struben, nældefeber. Ring 112 (kan være

livsfarligt).

Kroppen er i en tilstand, hvor den anvender/nedbryder

andre proteinresurser primært muskelprotein til at

dække det daglige behov (negativ nitrogenbalance).

Grøn stær: hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet. Kontakt straks

læge eller skadestue.

Svær depression, sindssygdom (psykoser). Kontakt

snarest lægen.

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mave-

smerter og feber, maveblødning. Kontakt læge eller

skadestue.

Mavesår med risiko for perforation og blødning.

Kontakt lægen.

Sprængte sener (især achillessenen).

Knoglebrud og sammenfald i rygsøjlen.

Ødelæggelse af brusk eller knogler.

Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger,

smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de

bløde partier i kraniet hos spædbørn (spændte

fontaneller). Kontakt straks lægen eller skadestue.

Ring evt. 112.

Øget behov for insulin eller tabletter til behandling af

diabetes.

Kramper.

Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til

muskelkramper og forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen),

kramper i svælget pga. for lidt syre i blodet. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Blårøde svulster i huden, kan være tegn på hudkræft

(Kaposi sarkom). Kontakt straks lægen.

Hul på tarmen. Kontakt læge eller skadestue.

Gispen efter vejret hos for tidlig fødte spædbørn

(gasping syndrom).

Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning,

hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse

med dannelse af blodprop. Kontakt straks læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud

af 100 patienter):

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium

i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne

tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i

hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Vand i kroppen.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 1.000 patienter):

Sure opstød/halsbrand.

Forværring af eksisterende mavesår.

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger:

Øget tendens til infektioner f.eks. herpes og svampe-

infektioner.

Nedsat binyrebarkfunktion med svækket reaktion på

svære skader, infektioner og operationer.

Nedsat udskillelse af salt.

Nedsat glukosetoleranse.

Menstruationsforstyrrelser.

Hjertesvigt hos patienter med hjertesygdom. Det kan

være alvorligt. Tal med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal

behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.

Punktformede blødninger i huden.

Tendens til diabetes, med for højt sukkerindhold i

blodet efter måltider.

Opstemthed, søvnløshed, humørsvingninger,

personlighedsændringer.

Grå stær (uklart syn).

Muskelsvaghed og muskelsmerter (myopati). Kan være

eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Nedsat sårheling.

Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.

Udstående øjne.

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga.

betændelse i spiserøret.

Maveblødning.

Nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest).

Blødninger i huden, strækmærker, bumser, øget

behåring (f.eks. skægvækst).

Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga.

væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.

Sygdom i øjets nethinde med episoder af sløret syn.

Unormal aflejring af fedt omkring rygmarven (epidural

lipomatose).

Nedsat kulhydrattolerance.

Forhøjede antal hvide blodlegemer. Kan blive alvorligt.

Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.

Solu-Cortef kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer

i visse laboratorieprøver, f.eks. let forhøjede levertal, som

igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Solu-Cortef

utilgængeligt for børn.

Anvendes straks efter opløsning.

Solu-Cortef 100 mg pulver og solvens til

injektionsvæske, opløsning:

○ Må ikke opbevares over 25 °C

○ Opbevares i original emballage.

Solu-Cortef 250 mg pulver og solvens til

injektionsvæske, opløsning:

○ Opbevares i original emballage.

Brug ikke Solu-Cortef efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Solu-Cortef 100 mg og 250 pulver og solvens til

injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Hydrocortison 100 mg eller 250 mg (som

hydrocortisonnatriumsuccinat).

Øvrige indholdsstoffer: Natriumdihydrogenphosphat-

monohydrat, dinatriumphosphat, benzylalkohol og

vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Solu-Cortef er et hvidt til råhvidt pulver og solvens

(væske til opløsning) er en klar og farveløs opløsning.

Solu-Cortef leveres i et todelt hætteglas med solvens

Act-O-Vial).

Solu-Cortef 100 mg pulver og solvens til injektionsvæske,

opløsning findes i pakningsstørrelserne

1 todelt hætteglas + 2 ml solvens (

Act-O-Vial) og

5 todelte hætteglas + 2 ml solvens (Act-O-Vial).

Solu-Cortef 250 mg pulver og solvens til injektionsvæske,

opløsning fås i pakningsstørrelsen

1 todelt hætteglas + 2 ml solvens (Act-O-Vial).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2017.

------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og

sundhedspersonale

Brugsanvisning for todelte hætteglas (Act-O-Vial):

1. Tryk plastikhætten hårdt nedad, således at solvens

løber ned i den underste del af hætteglasset.

2. Ryst hætteglasset indtil pulveret er opløst.

3. Fjern den runde plastikhætte, der beskytter

gummimembranen. Desinficer gummimembranen.

4. Stik kanylen vinkelret ind igennem midten af

gummimembranen indtil spidsen af kanylen er synlig.

5. Vend hætteglasset om og træk den ønskede mængde

væske op med sprøjten ved at trække stemplet tilbage.

Den brugsfærdige injektionsvæske anvendes straks

efter opløsning.

Fremstilling af opløsning til infusion:

Præparatet rekonstitueres som foreskrevet.

Solu-Cortef 100 mg rekonstitueret opløsning kan

tilblandes 100-1000 ml 5 % glucose i vand (eller

isotonisk natriumchloridopløsning eller 5 % glucose i

isotonisk natriumchloridopløsning forudsat at patienten

ikke er på natrium- eller saltfattig diæt).

Solu-Cortef 250 mg rekonstitueret opløsning kan

tilblandes 250-1000 ml som ovenfor.

I tilfælde, hvor små mængder ønskes kan op til 3 g

Solu-Cortef opløses i 50 ml af de ovenfor nævnte

opløsninger.

Undersøg infusionsvæsken visuelt før brug, kun klare

opløsninger uden partikler må anvendes.

Solu-Cortef må kun blandes med:

Natriumchlorid infusionsvæske, opløsning.

Isotonisk glucose infusionsvæske, opløsning.

Ringer-lactat infusionsvæske, opløsning.

05/2017

12-4-2018

SELSUN BLUE SCALP ITCH TREATMENT (Hydrocortisone) Liquid [Chattem, Inc.]

SELSUN BLUE SCALP ITCH TREATMENT (Hydrocortisone) Liquid [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

MAXIMUM STRENGTH CORTISONE (Hydrocortisone Ointment) Ointment [CVS Pharmacy]

MAXIMUM STRENGTH CORTISONE (Hydrocortisone Ointment) Ointment [CVS Pharmacy]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

UEC MEDICAL ANTI-ITCH (Hydrocortisone) Cream [United Exchange Corp.]

UEC MEDICAL ANTI-ITCH (Hydrocortisone) Cream [United Exchange Corp.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

DERMACORT ANTI-ITCH (Hydrocortisone) Cream [Melaleuca, Inc.]

DERMACORT ANTI-ITCH (Hydrocortisone) Cream [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

LOCOID (Hydrocortisone Butyrate) Lotion [Onset Dermatologics, LLC]

LOCOID (Hydrocortisone Butyrate) Lotion [Onset Dermatologics, LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

VITA SOLU TION MASK (Niacinamide, Adenosine) Patch [Racce Co., Ltd.]

VITA SOLU TION MASK (Niacinamide, Adenosine) Patch [Racce Co., Ltd.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE VALERATE Cream [A-S Medication Solutions]

HYDROCORTISONE VALERATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

Alkindi (Diurnal Ltd)

Alkindi (Diurnal Ltd)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)950 of Tue, 13 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/

Europe -DG Health and Food Safety

12-2-2018

BASIC CARE HYDROCORTISONE (Hydrocortisone) Cream [L. Perrigo Company]

BASIC CARE HYDROCORTISONE (Hydrocortisone) Cream [L. Perrigo Company]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

GLINT (Hydrocortisone) Cream [GLINT COSMETICS PRIVATE LIMITED]

GLINT (Hydrocortisone) Cream [GLINT COSMETICS PRIVATE LIMITED]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

PROCTOZONE-HC (Hydrocortisone 2.5%) Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PROCTOZONE-HC (Hydrocortisone 2.5%) Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

COOLING ITCH RELIEF WELL AT WALGREENS (Hydrocortisone 1%) Spray [Walgreens]

COOLING ITCH RELIEF WELL AT WALGREENS (Hydrocortisone 1%) Spray [Walgreens]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

HYDROCORTISONE Liquid [Spectrum Brands Pet LLC]

HYDROCORTISONE Liquid [Spectrum Brands Pet LLC]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ATOPICREAM HC (Hydrocortisone) Lotion [VetriMax Veterinary Products, LLC]

ATOPICREAM HC (Hydrocortisone) Lotion [VetriMax Veterinary Products, LLC]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

AVEDANA HYDROCORTISONE CREAM WITH ALOE (Hydrocortisone Cream) Ointment [Unipack]

AVEDANA HYDROCORTISONE CREAM WITH ALOE (Hydrocortisone Cream) Ointment [Unipack]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

MAXIMUM STRENGTH HYDROCORTISONE (Hydrocortisone Ointment) Ointment [Unipack, Inc.]

MAXIMUM STRENGTH HYDROCORTISONE (Hydrocortisone Ointment) Ointment [Unipack, Inc.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

HYDROCORTISONE 1% IN ABSORBASE Ointment [Solubiomix]

HYDROCORTISONE 1% IN ABSORBASE Ointment [Solubiomix]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

HYDROCORTISONE Ointment [CMP Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE Ointment [CMP Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

HYDROCORTISONE IODOQUINOL (Hydrocortisone, Iodoquinol) Cream [Perrigo New York Inc]

HYDROCORTISONE IODOQUINOL (Hydrocortisone, Iodoquinol) Cream [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

ALA QUIN (Hydrocortisone And Iodochlorhydroxyquin) Cream [Crown Laboratories]

ALA QUIN (Hydrocortisone And Iodochlorhydroxyquin) Cream [Crown Laboratories]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

ALACORT (Hydrocortisone) Cream [Crown Laboratories]

ALACORT (Hydrocortisone) Cream [Crown Laboratories]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

ALA SCALP (Hydrocortisone Acetate) Lotion [Crown Laboratories]

ALA SCALP (Hydrocortisone Acetate) Lotion [Crown Laboratories]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [Bio-Pharm, Inc.]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [Bio-Pharm, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

CVS HEALTH MAXIUM STRENTGH CORTISONE (Hydrocortisone) Lotion [CVS Pharmacy]

CVS HEALTH MAXIUM STRENTGH CORTISONE (Hydrocortisone) Lotion [CVS Pharmacy]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

PETROCORT ANTIPRURITIC LIP 21 (Hydrocortisone) Lipstick [Clinical Formula LLC]

PETROCORT ANTIPRURITIC LIP 21 (Hydrocortisone) Lipstick [Clinical Formula LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

HYDROCORTISONE Cream [Galentic Pharma (India) Private Limited]

HYDROCORTISONE Cream [Galentic Pharma (India) Private Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

CVS PHARMACY ANTI-ITCH (Hydrocortisone) Cream [CVS]

CVS PHARMACY ANTI-ITCH (Hydrocortisone) Cream [CVS]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

CVS COOLS ITCH FAST (Hydrocortisone) Gel [CVS Pharmacy, Inc.]

CVS COOLS ITCH FAST (Hydrocortisone) Gel [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

Cortavance (VIRBAC S.A.)

Cortavance (VIRBAC S.A.)

Cortavance (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)143 of Thu, 11 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

HYDROCORTISONE Cream [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

HYDROCORTISONE Cream [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ECZEMA SKIN MUSHATTS N9 (Hydrocortisone) Cream [Product Quest Mfg]

ECZEMA SKIN MUSHATTS N9 (Hydrocortisone) Cream [Product Quest Mfg]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCORTISONE ACETATE Cream [Seton Pharmaceuticals]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCORTISONE ACETATE Cream [Seton Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCORTISONE ACETATE Gel [Seton Pharmaceuticals]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCORTISONE ACETATE Gel [Seton Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

HYDROCORTISONE MAXIMUM STRENGTH (Hydrocortisone) Ointment [Aru Pharma Inc.]

HYDROCORTISONE MAXIMUM STRENGTH (Hydrocortisone) Ointment [Aru Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

HYDROCORTISONE MAXIMUM STRENGTH (Hydrocortisone) Cream [Aru Pharma Inc.]

HYDROCORTISONE MAXIMUM STRENGTH (Hydrocortisone) Cream [Aru Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Kit [Acella Pharmaceuticals, LLC]

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Kit [Acella Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed