SnegleFri Ferramol Klar-til-brug

Primær information

 • Handelsnavn:
 • SnegleFri Ferramol Klar-til-brug Sneglekorn
 • Lægemiddelform:
 • Sneglekorn
 • Sammensætning:
 • 9,9 g/kg jern(III)fosfat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • SnegleFri Ferramol Klar-til-brug Sneglekorn
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

2,5

kg

2,5

kg

Rækker til ca. 500-1000 m

2

et med naturen

et med naturen

Indhold 2,5 kg

Må kun anvendes til bekæmpelse af

agersnegle og skovsnegle på

dyrkede og udyrkede arealer

samt i væksthuse.

Anvendelse:

SnegleFri er et effektivt granulat til bekæmpelse af

snegle. SnegleFri bekæmper også dræbersnegle (Iberisk

skovsnegl).

SnegleFri

granulaterne

udspredes

hånden, hvor sneglene findes. Granulaterne skal have

en indbyrdes afstand af ca. 10-15 cm. Se nedenstående

tabel:

Godk. doseringer

Pr. 100 m

2

Afst. ml. gran.

Skovsnegle

0,5 kg

9-10 cm

Agersnegle

0,25 kg

12-14 cm

Dræbersnegle

0,5 kg

9-10 cm

Behandlingen

gentages,

hvis

sneglene

opæder

granulaterne. For at opnå en effektiv bekæmpelse, skal

påregnes,

sneglene

skal

bekæmpes

hele

perioden fra april indtil december.

Kantbehandling:

SnegleFri kan også anvendes som kantbehandling rundt

om urtehaven eller op mod arealer, hvorfra sneglene

kommer. Granulatet udspredes langs kanten i et ca. 1 m

bredt bælte, og der genbehandles, når granulaterne er

ved at være opædt. Det vil normalt være billigst at

anvende en kantbehandling fremfor at behandle hele

haven.

Virkning:

Hvedemelet i SnegleFri tiltrækker sneglene, og de æder

de små blå granulater. Sneglene vil efter indtagelse af

SnegleFri ophøre med at æde og trække sig tilbage til

deres skjul for at dø. Derfor vil der normalt ikke findes

synlige døde snegle i haven. Pindsvin, fugle og andre dyr

tager ikke skade af at spise døde snegle eller SnegleFri.

SnegleFri

normalt

være

regnfast

uger.

SnegleFri kan anvendes et ubegrænset antal gange pr.

sæson. Ligeledes kan SnegleFri anvendes direkte mellem

grøntsager i urtehaver m.m.

Alle

ingredienser

SnegleFri

anvendes

også

fødevarer eller er godkendt som tilsætningsstoffer til

fødevarer.

Praktiske oplysninger:

Denne

pakke

indeholder

rækker

500-1000 m

emballage

rester

skal

afleveres

dag-

renovationen.

Forsigtig:

Vær opmærksom på at arbejdstilsynet har regler

for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lov-

pligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejds-

tilsynets

informationsmateriale

bekæmpel-

sesmidler.

Overtrædelse

nedenstående

særligt

frem-

hævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle

og skovsnegle på dyrkede og udyrkede arealer

samt i væksthuse.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke

i

højere

doseringer

end

de

i

brugs-

anvisningen nævnte.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet

eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

ikke

opbevares

sammen

med

fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

SnegleFri

SnegleFri

SnegleFri

Ferramol

®

Klar-til-brug

Bekæmper

dræbersnegle

SnegleFri

SnegleFri

SnegleFri Ferramol

®

Klar-til-brug

SnegleFri

SnegleFri

SnegleFri

Ferramol

®

Klar-til-brug

SnegleFri

SnegleFri

SnegleFri

Ferramol

®

SnegleFri

SnegleFri

SnegleFri

Ferramol

®

Deklaration:

Jern(III)fosfat 1%

100% biologisk nedbrydeligt.

Sneglemiddel no. 364-8

Omfattet af Miljøministeriets

bek. om bekæmpelsesmidler.

Distributør:

ECOstyle A/S • Rugårdsvej 877 • Hindevad

5471 Søndersø • Tlf. +45 6383 2030

Godkendelsesindehaver: Neudorff GmbH

Kunde: ECOstyle A/S

Kontaktperson: Lars Bjørnsbo

DTP:

Farver og papirkvalitet på dette digitale print kan

variere i forhold til det endelige tryk.

Etiketnavn/nr.: SnegleFri Ferramol 2,5 kg

Format: -

Materiale: -

Skala: 1:1 - (alle mål i mm)

Dato: 13.12.2003

Ordre nr.: -

Korrektur nr.

Fax: 74 53 47 73

Karen Margrethe

Evt. bemærkning: -

Norgesvej 51A

DK-6100 Haderslev

Tel:+45 74534783

Godkendt med rettelser uden ny fremsendt korr.

Godkendt.

Udfyldes af kunde:

Retur med rettelser. Ny korrektur ønskes.

Dato/Underskrift.

Returnér venligst tegningen, i underskreven stand inden

3 dage, hvis aftalt leveringstid skal kunne overholdes.

DENNE TEGNING TILHØRER GRAFIKET A/S.

DEN MÅ IKKE BLIVE BRUGT AF, KOPIERET ELLER OVERGIVET

TIL TREDIEPART UDEN VORES SKRIFTLIGE TILLADELSE.

Cyan

Magenta

Sort

FARVER:

707883 008400

Ikke-økologisk produkt, der

kan anvendes til økologisk

jordbrugsproduktion

efter

retningslinierne

i

rådsfor-

ordning nr. 2092/91