Sinemet

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sinemet 100+25 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100+25 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sinemet 100+25 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57853
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den

igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, De vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem

personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de

har de samme symptomer, som De har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Sinemet

3. Sådan skal De tage Sinemet

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

• Sinemet er et middel mod Parkinsons sygdom, der

tilhører gruppen dopaminerge stoffer.

• Sinemet øger virkningen af dopamin (et signalstof i

hjernen). Det dæmper derved symptomer ved

Parkinsons sygdom som muskelstivhed og rysten.

Sinemet indeholder to stoffer. Dels levodopa, som

erstatter det manglende dopamin i hjernen, dels

carbidopa, som gør, at De kan nøjes med en mindre

mængde levodopa.

• De skal tage Sinemet mod Parkinsons sygdom.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT

TAGE SINEMET

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Sinemet:

• hvis De er allergisk over for de aktive stoffer,

levodopa og carbidopa eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Sinemet (angivet i punkt 6).

• hvis De har eller tidligere har haft sår eller svulster i

huden, som De ikke med sikkerhed ved er eller var

godartede.

• hvis De tager isocarboxazid mod depression. De må

først tage Sinemet 2 uger efter, De er stoppet

behandlingen mod depression. Tal med lægen.

• hvis De tager moclobemid mod depression samtidig

med selegilin eller rasagilin mod Parkinsons sygdom.

• hvis De har forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager

Sinemet, hvis De:

• er i behandling med anden medicin mod Parkinsons

sygdom (levodopa). Deres læge vil normalt stoppe

behandlingen med levodopa mindst 12 timer før, De

skal tage Sinemet.

• har eller tidligere har haft en sindslidelse. Det

omfatter også depression.

• tidligere har haft en blodprop i hjertet og har en

hurtig, evt. uregelmæssig puls.

• har en alvorlig sygdom i hjerte eller blodkar.

• har lungesygdomme, fx astma.

• har dårlige nyrer.

• har dårlig lever.

• har sygdomme i hypofysen, skjoldbruskkirtlen eller

binyrerne.

• tidligere har haft mavesår.

• tidligere har haft kramper.

• har grøn stær (glaukom). Ved nogle former for grøn

stær (kronisk åbenvinklet glaukom) kan De godt tage

Sinemet, hvis Deres øjensygdom er godt behandlet.

Tal under alle omstændigheder med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis De:

• får feber, muskelstivhed og ændret sindstilstand.

Symptomerne kan være livsfarlige og kræver

øjeblikkelig lægehjælp.

Kontakt lægen, hvis:

• De får ufrivillige bevægelser under behandlingen. Det

kan være nødvendigt at justere dosis.

• der sker ændringer i Deres sindstilstand.

• De eller Deres familie/behandler bemærker, at De

udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig

for Dem, eller hvis De ikke kan modstå lysten eller

fristelsen til at udføre bestemte aktiviteter, som kan

skade Dem selv eller andre. Denne form for adfærd

kaldes sygelige vane- og impulshandlinger og kan

omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller

brug af penge, unormalt stor sexlyst eller øget antal

seksuelle tanker og følelser. Der kan være behov for,

at lægen ændrer Deres behandling.

• De skal have foretaget en operation, hvor De skal i

fuld bedøvelse. Fortæl lægen, at De er i behandling

med Sinemet.

Vær opmærksom på følgende:

• Hvis De tidligere har været i behandling med

levodopa alene, kan De få ufrivillige bevægelses-

forstyrrelser. Det kan være nødvendigt at justere

dosis. Tal med lægen.

• Hvis De har diabetes (sukkersyge), skal De kontrollere

Deres blodglukose hyppigt og evt. tale med Deres

læge om justering af Deres medicin mod diabetes.

• Deres læge vil normalt undersøge Deres hjertefunktion

under behandlingen.

• Så længe De får Sinemet, skal De have undersøgt

blod og urin regelmæssigt.

• Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at De er i behandling med Sinemet. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

• Behandling med Sinemet kan gøre, at De pludseligt

falder i søvn, nogle gange uden at være søvnig.

Derfor skal De være forsigtig, hvis De kører bil,

motorcykel eller cykel eller betjener maskiner, mens

De tager Sinemet. Tal med lægen.

Brug af anden medicin sammen med Sinemet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

De må ikke tage Sinemet, hvis De er i behandling med

isocarboxazid (medicin mod depression). Tal med

lægen.

Hvis De samtidig med Sinemet tager selegilin mod

Parkinsons sygdom, må De ikke tage moclobemid mod

depression. Tal med lægen.

Tal med Deres læge, hvis De tager:

• anden medicin mod Parkinsons sygdom. Det kan

være nødvendigt at ændre dosis af Sinemet.

• medicin mod astma eller rygerlunger (KOL).

• medicin mod depression (fx moclobemid, tricykliske

antidepressiva). Det kan være nødvendigt at ændre

dosis.

• jerntilskud (ferrosulfat, ferrogluconat). De skal tage

jern og Sinemet med forskudt indtagelsestidspunkt.

Tal med lægen.

• medicin mod kvalme og opkastning (metoclopramid).

• medicin mod skizofreni og andre psykiske sygdomme

(risperidon, phenothiaziner og butyrophenoner).

• medicin mod stærke smerter (opioider).

• medicin mod tuberkulose (isoniazid).

• medicin mod for højt blodtryk. Det kan være

nødvendigt at ændre dosis.

• medicin mod epilepsi (phenytoin).

• medicin mod muskeltrækninger (papaverin).

• midler, der påvirker nervesystemet (amfetamin).

• medicin mod ufrivillige muskelbevægelser

(tetrabenazin).

Sinemet kan påvirke visse andre prøveresultater, fx ved

måling af blodsukker. Tal med lægen.

Kontakt Deres læge. Det kan være nødvendigt at

ændre dosis.

Vær opmærksom på, at dette også kan gælde for

medicin, som De har taget for op til 2 uger siden, eller

som De skal tage samtidig med Sinemet.

Hvis De pludseligt får meget lavt blodtryk, som lægen

behandler med en indsprøjtning (fx adrenalin,

noradrenalin, isoprenalin eller dopamin), skal De eller

Deres pårørende fortælle lægen, at De er i behandling

med Sinemet.

Brug af Sinemet sammen med mad, drikke og alkohol

De skal tage Sinemet med et glas vand.

Tal med lægen, hvis De er på en høj proteindiæt.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge

Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager

dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun tage Sinemet

efter aftale

med lægen.

Amning

Hvis De ammer, må De kun tage Sinemet efter aftale

med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sinemet kan give bivirkninger, der i større eller mindre

grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Sinemet kan på enkelte virke så sløvende, at det kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Behandling med Sinemet kan gøre, at De pludseligt

falder i søvn, nogle gange uden varsel. Derfor skal De

være forsigtig, hvis De kører bil, motorcykel eller cykel

eller betjener maskiner, mens De tager Sinemet.

Hvis De bliver søvnig eller pludseligt falder i søvn uden

varsel, må De ikke køre bil, motorcykel eller cykel, og De

må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner, hvor

nedsat opmærksomhed kan bringe Deres eget eller

andres liv og helbred i fare. Tal med lægen.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE SINEMET

Tag altid Sinemet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er

De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Sinemet tabletterne er glatte og kan ikke deles.

Deres læge fastlægger dosis. Dosis af Sinemet bliver

tilpasset Dem personligt, afhængigt af Deres

symptomer, og hvordan De reagerer på medicinen.

Kontakt straks Deres læge, hvis Deres tilstand ændrer

sig. Hvis De får kvalme og opkastning eller unormale

bevægelser, kan det være nødvendigt at ændre dosis.

De må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter

aftale med lægen. Pludseligt stop af behandlingen kan

give alvorlige bivirkninger, især hvis De samtidig tager

medicin mod sindslidelser. Tal med lægen.

Den sædvanlige dosis er

De skal normalt starte med 1 tablet Sinemet

3 gange

dagligt. Lægen kan øge Deres dosis med 1 tablet

Sinemet hver dag eller hver anden dag. Dosis kan stige

til 8 tabletter Sinemet dagligt. Følg lægens anvisning.

Brug til børn og unge

De må ikke bruge Sinemet til børn og unge under 18 år,

hvis det ikke er foreskrevet af lægen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sinemet

25 mg/100 mg tabletter

carbidopa/levodopa

196076P001

08/2016

Sinemet

er et registreret varemærke, som

tilhører Merck Sharp & Dohme Corp.

Hvis De har taget for mange Sinemet tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har

taget mere af Sinemet, end der står i denne information,

eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem

utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning,

ufrivillige bevægelser, rastløshed og uro. Det kan også

vise sig som hallucinationer, kramper, hurtig puls, for

højt blodtryk, der kan være efterfulgt af for lavt blodtryk

ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til

stående stilling, forstyrrelser i saltbalancen og nyresvigt.

Desuden muskelsygdom med svækket muskulatur,

feber og rød urin.

Hvis De har glemt at tage Sinemet

Hvis De har glemt at tage en dosis, så tag den så snart

De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig

dobbelt dosis. Genoptag det sædvanlige skema så

hurtigt som muligt.

Hvis De holder op med at tage Sinemet

De må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter

aftale med lægen. Skal De have en mindre dosis, skal

nedtrapning af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen

pludseligt ophører, eller Deres dosis bliver sat stærkt

ned, kan De få en række særdeles alvorlige symptomer

som feber, udtalt muskelstivhed og ændret

sindstilstand. Symptomerne kan være livsfarlige og

kræver øjeblikkelig lægehjælp.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

• Depression, i alvorlige tilfælde med selvmordstanker.

Kontakt læge.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (alvorlig mangel på hvide blodlegemer).

Kontakt læge eller skadestue.

• Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

straks læge.

• Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens

(malignt neuroleptisk syndrom). Ring 112 (livsfarligt).

• Blodigt opkast og/eller sort afføring på grund af

blødning i mave eller tarm. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112

• Mavesår med smerter i øverste del af maven.

Kontakt læge.

• Hævelse af ansigt, læber og tunge. Det kan medføre,

at luftvejene blokeres. Ring 112.

• Spontant opstået blødning i hud og/eller slimhinder,

smerter og hævelse af led, ofte samtidig med akutte

mavesmerter og -blødning (Henoch-Schönlein

purpura). Kontakt straks læge eller skadestue.

• Psykotiske tilstande med vrangforestillinger og

paranoide forestillinger. Kontakt læge.

• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Hudkræft. Kontakt omgående læge, hvis De får nye

modermærker eller modermærker, som begynder at

vokse eller forandre sig på anden måde.

• Kramper i øjenmusklerne med stirren opad. Kontakt

læge.

• Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt

læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end

1 ud af 10 patienter):

• Ufrivillige og formålsløse bevægelser af kroppen, der

kan vise sig som kastende, slyngende og rykkende

bevægelser.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger

(det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter):

• Hjertebanken.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

• Unormal træthed og søvnighed. Meget sjældent kan

der være udtalt træthed i dagtimerne og pludselig

falden i søvn under daglige gøremål. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge

eller skadestue.

• Åndenød. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

• Svimmelhed. Hvis De har for lavt blodtryk, kan De få

svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til

siddende eller fra siddende til stående stilling.

• Perioder med skift mellem overdrevne bevægelser og

fuldstændig ubevægelighed.

• Stikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

• Opkastning, diarré, kvalme, manglende appetit.

• Brystsmerter.

• Unormale drømme.

• Forvirring.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Muskeltrækninger. Kontakt lægen. Det kan være, at

lægen skal ændre Deres dosis.

• Besvimelse.

• Nældefeber.

• Rastløshed og uro.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud

af 10.000 patienter):

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt.

Hvis De får feber, skal De straks kontakte lægen.

• Årebetændelse med smerter og hævelse langs

blodåren. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk

skal behandles. Svært for højt blodtryk er alvorligt.

• Svigtende eller nedsat hukommelse.

• Mørkfarvet spyt, mørkfarvet urin.

• Kløe, hårtab, udslæt, mørkfarvet sved.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Kramper i øjenlågene. Kontakt lægen. Det kan være,

at lægen skal ændre Deres dosis.

• Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.

Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.

Tal med lægen.

• Væske i kroppen. Kontakt læge.

• Vægtøgning, vægttab.

• Bitter smag.

• Øget rysten på hænderne, usikre bevægelser, meget

langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.

• Hovedpine, uskarpt syn, nedsat sanseskarphed.

• Formindsket pupil, hængende øjenlåg og formindsket

øjenspalte (Horner’s syndrom).

• Følelsesløshed.

• Stimuleringsfornemmelse.

• Dobbeltsyn, sløret syn, udvidede pupiller.

• Hæshed, unormal vejrtrækning, hikke.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i

tænderne.

• Spytflåd, synkebesvær.

• Mavesmerter og ubehag, forstoppelse, øget

luftafgang fra tarmen, fordøjelsesbesvær,

brændende fornemmelse på tungen.

• Ufrivillig vandladning.

• Øget svedtendens, rødmen.

• Muskelkramper, krampe i tyggemusklerne.

• Faldtendens.

• Hedeture, utilpashed.

• Kraftesløshed og svaghed, træthed.

• Unormal gang.

• Angst, desorientering, opstemthed.

• Søvnløshed.

• Skæren tænder.

De kan opleve følgende bivirkninger:

• Manglende evne til at modstå trangen til at gøre

noget som kan være skadeligt, hvilket kan være:

○ Sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige

eller familiære konsekvenser

○ Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel,

der skaber bekymring for Dem eller andre, for

eksempel øget sexlyst

○ Ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af

penge

○ Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget

kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end

normalt eller mere end der skal til for at gøre Dem

mæt).

Fortæl Deres læge, hvis De oplever nogen af disse

symptomer; Lægen vil diskutere måder at reducere og

kontrollere disse symptomer.

Sinemet kan herudover give bivirkninger, som De

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, fx påvirkning af

leveren, påvirkning af nyrerne, stigning i blodsukker.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er

generende eller bliver værre, eller hvis De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1,

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Sinemet utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Sinemet efter den udløbsdato, der står på

pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Sinemet 25 mg/100 mg indeholder:

• Aktive stoffer: Carbidopa 25 mg og levodopa 100 mg.

• Øvrige indholdsstoffer: Pregelatineret stivelse,

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat,

crospovidon, hydroxypropylcellulose, quinolingult (E104).

Udseende og pakningsstørrelser

Sinemet 25 mg/100 mg er gule, runde tabletter glatte

på den ene side og mærket med ”650” på den anden

side.

Sinemet fås i pakninger med 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2016.

08/2016

3-8-2017

FDA Drug Safety Communication: Ongoing Safety Review of Stalevo (entacapone/carbidopa/levodopa) and possible development of Prostate Cancer

FDA Drug Safety Communication: Ongoing Safety Review of Stalevo (entacapone/carbidopa/levodopa) and possible development of Prostate Cancer

[03-31-2010] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is evaluating clinical trial data that may suggest that patients taking Stalevo, a Parkinson's disease medication, may be at an increased risk for developing prostate cancer.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

Sinemet vs. Parcopa

Sinemet vs. Parcopa

Sinemet (carbidopa-levodopa) and Parcopa (carbidopa and levodopa) are combinations of an inhibitor of aromatic amino acid decarboxylation and an aromatic amino acid used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control. Sinemet and Parcopa are also used to treat Parkinson symptoms caused by carbon monoxide poisoning or manganese intoxication.

US - RxList

19-4-2018

Sinemet vs. Requip

Sinemet vs. Requip

Sinemet (carbidopa-levodopa) and Requip (ropinirole) are used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control. Sinemet is also used to treat Parkinson symptoms caused by carbon monoxide poisoning or manganese intoxication. Requip is also used to treat restless legs syndrome (RLS).

US - RxList

19-4-2018

Sinemet vs. Rytary

Sinemet vs. Rytary

Sinemet (carbidopa-levodopa) and Rytary (carbidopa and levodopa) are combinations of an inhibitor of aromatic amino acid decarboxylation and an aromatic amino acid used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control. Sinemet and Rytary are also used to treat Parkinson symptoms caused by carbon monoxide poisoning or manganese intoxication.

US - RxList

19-4-2018

Sinemet vs. Stalevo

Sinemet vs. Stalevo

Sinemet (carbidopa-levodopa) and Stalevo (carbidopa, levodopa, and entacapone) are combination drugs used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control. Sinemet is also used to treat Parkinson symptoms caused by carbon monoxide poisoning or manganese intoxication.

US - RxList

4-4-2018

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Carilion Materials Management]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Mayne Pharma Inc.]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

DUOPA (Carbidopa And Levodopa) Suspension [AbbVie Inc.]

DUOPA (Carbidopa And Levodopa) Suspension [AbbVie Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

Carbidopa/Levodopa

Carbidopa/Levodopa

Carbidopa/levodopa is a combination of an inhibitor of aromatic amino acid decarboxylation and an aromatic amino acid used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control.

US - RxList

18-10-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [American Health Packaging]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet, Extended Release [American Health Packaging]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet, Extended Release [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

FDA Clears First Drug for Parkinson's Dyskinesia

FDA Clears First Drug for Parkinson's Dyskinesia

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved amantadine extended-release capsules (Gocovri, Adamas Pharmaceuticals Inc) for treatment of dyskinesia in patients with Parkinson's disease receiving levodopa-based therapy, with or without concomitant dopaminergic medications, the company announced today.

US - RxList

31-7-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet, Orally Disintegrating [Sun Pharma Global FZE]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet, Orally Disintegrating [Sun Pharma Global FZE]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Sun Pharmaceutical Industries Limited ]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Sun Pharmaceutical Industries Limited ]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Unit Dose Services]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

28-6-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [McKesson Corporation]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Jun 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-6-2017

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Bryant Ranch Prepack]

CARBIDOPA AND LEVODOPA Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jun 22, 2017 EST

US - DailyMed