Simvastatin "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Simvastatin "Sandoz" 40 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Simvastatin "Sandoz" 40 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38360
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Simvastatin Sandoz 40 mg filmovertrukne tabletter

simvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Simvastatin Sandoz

Sådan skal du tage Simvastatin Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Simvastatin Sandoz er et lægemiddel, der bliver brugt til at nedsætte totalkoncentrationen af kolesterol, ”dårligt”

kolesterol (LDL-kolesterol) og fedtsubstanser, kaldet triglycerider, i blodet.

Desuden øger Simvastatin Sandoz koncentrationen af ”godt” kolesterol (HDL-kolesterol). Simvastatin Sandoz

tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes statiner.

Kolesterol er et af flere fedtstoffer, som findes i blodbanen. Dit samlede kolesteroltal består hovedsageligt af

LDL- og HDL-kolesterol.

LDL-kolesterol bliver ofte kaldt det ”dårlige” kolesterol, da det kan opbygges i arterievæggene og danne en

belægning. Efterhånden kan denne opbygning af belægning føre til indsnævring af arterierne. Denne

indsnævring kan hæmme eller blokere blodtilførslen til livsvigtige organer, såsom hjertet eller hjernen. Denne

blokering af blodtilførslen kan medføre et hjerteanfald eller slagtilfælde.

HDL-kolesterol bliver ofte kaldt det ”gode” kolesterol, da det medvirker til at hindre, at det dårlige kolesterol

opbygges i arterierne, og det beskytter dermed mod hjertesygdom.

Triglycerider er en anden type fedt i blodet, som kan øge risikoen for hjertesygdom.

Du skal fortsætte med en kolesterolsænkende diæt, mens du tager dette lægemiddel.

Simvastatin Sandoz anvendes sammen med din kolesterolsænkende diæt, hvis du har:

Forhøjet kolesterolindhold i blodet (primær hyperkolesterolæmi) eller øget fedtindhold i blodet

(kombineret hyperlipidæmi).

En arvelig sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi), der øger kolesterolindholdet i blodet. Det

kan også være, du får anden behandling.

Hjerte-kar-sygdom eller er i høj-risikogruppen for at udvikle hjerte-kar-sygdom (fordi du har diabetes,

tidligere har haft slagtilfælde, eller anden karsygdom). Simvastatin Sandoz kan forlænge dit liv ved at

nedsætte risikoen for hjertesygdomsproblemer, uanset indholdet af kolesterol i dit blod.

De fleste mennesker med højt indhold af kolesterol i blodet har ingen symptomer på dette. Din læge kan måle

kolesterolet ved hjælp af en almindelig blodprøve. Tag til lægen regelmæssigt, hold øje med dit kolesteroltal og

diskuter målet for dit kolesteroltal med lægen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Simvastatin Sandoz

Tag ikke Simvastatin Sandoz:

hvis du er allergisk over for simvastatin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du har leverproblemer.

hvis du er gravid eller ammer.

hvis du tager lægemidler med et eller flere af følgende aktive stoffer:

itraconazol, ketoconazol, posaconazol eller voriconazol (til behandling af svampeinfektioner)

erythromycin, clarithromycin eller telithromycin (til behandling af infektioner)

hiv-proteasehæmmere som indinavir, nelfinavir, ritonavir og saquinavir (anvendes til behandling af

hiv-infektioner)

boceprevir eller telaprevir (til behandling af hepatitis C-virusinfektioner)

nefazodon (til behandling af depression)

cobicistat

gemfibrozil (til sænkning af kolesterol)

ciclosporin (anvendes til organtransplanterede patienter)

danazol (et syntetisk fremstillet hormon til behandling af endometriose, en sygdom hvor væv fra

livmoderslimhinden vokser uden for livmoderen).

hvis du tager, eller inden for de seneste 7 dage har taget lægemidlet fusidinsyre (et lægemiddel til behandling

af bakterieinfektion) gennem munden eller ved indsprøjtning. Kombinationen af fusidinsyre og Simvastatin

Sandoz kan give alvorlige muskelproblemer (rhabdomyolyse).

Du må ikke tage mere end 40 mg Simvastatin Sandoz, hvis du tager lomitapid (anvendes til behandling af en

alvorlig og sjælden genetisk kolesterolsygdom).

Spørg lægen, hvis du er i tvivl, om din medicin er nævnt ovenfor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Simvastatin Sandoz:

fortæl om alle dine helbredsmæssige forhold, også allergier.

hvis du drikker større mængder alkohol.

hvis du tidligere har haft en leversygdom. Simvastatin Sandoz er måske ikke den rigtige medicin for dig.

hvis du skal opereres. Du skal muligvis stoppe med at tage Simvastatin Sandoz-tabletter i en kort periode.

hvis du er af asiatisk oprindelse, da du kan have brug for en anden dosis.

Din læge bør tage en blodprøve, før du begynder at tage Simvastatin Sandoz, og hvis du får symptomer på

leverproblemer, mens du tager Simvastatin Sandoz. Det er for at undersøge din leverfunktion.

Din læge vil muligvis også tage blodprøver, efter du er begyndt at tage Simvastatin Sandoz, for at undersøge din

leverfunktion.

Så længe du tager dette lægemiddel, vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har sukkersyge (diabetes)

eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for at udvikle sukkersyge, hvis du har et

højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet, er overvægtig og har forhøjet blodtryk.

Fortæl det til din læge, hvis du har en alvorlig lungesygdom.

Kontakt straks din læge, hvis du oplever uforklarlige muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed.

Muskelproblemer kan i sjældne tilfælde være alvorlige, inklusive muskelnedbrydning, der fører til

nyreskader, og i meget sjældne tilfælde er der forekommet dødsfald.

Fortæl det også til lægen eller på apoteket, hvis du har vedvarende muskelsvaghed. Det kan være nødvendigt

med ekstra prøver og lægemidler for at stille diagnosen og behandle dette.

Risikoen for nedbrydning af musklerne er større ved højere doser af Simvastatin Sandoz, især 80 mg. Risikoen

for nedbrydning af musklerne er også større hos visse patienter. Tal med din læge, hvis et eller flere af følgende

punkter passer på dig:

du indtager store mængder af alkohol

du har nyreproblemer

du har problemer med skjoldbruskkirtlen

du er 65 år eller derover

du er kvinde

du har haft muskelproblemer, mens du har været i behandling med kolesterolsænkende medicin kaldet

”statiner” eller ”fibrater”

du eller nogen i din nærmeste familie har en arvelig muskelsygdom.

Børn og unge

Simvastatin Sandoz’ sikkerhed og virkning er undersøgt hos drenge i alderen 10-17 år og hos piger, som har fået

menstruation for mindst et år siden (se afsnit 3: Sådan skal du tage Simvastatin Sandoz). Simvastatin Sandoz er

ikke undersøgt hos børn under 10 år. Kontakt lægen for yderligere oplysninger.

Brug af anden medicin sammen med Simvastatin Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt at fortælle din læge, hvis du tager lægemidler med et eller flere af følgende aktive stoffer.

Risikoen for muskelproblemer kan øges ved at tage Simvastatin Sandoz sammen med disse lægemidler (nogle af

disse er allerede anført ovenfor under ”Tag ikke Simvastatin Sandoz ").

Hvis du har behov for at indtage fusidinsyre gennem munden til at behandle en bakterieinfektion, er det

nødvendigt, at du stopper midlertidigt med at tage Simvastatin Sandoz. Din læge vil fortælle dig, hvornår

det er sikkert at genoptage behandlingen med Simvastatin Sandoz. Hvis du tager Simvastatin Sandoz

sammen med fusidinsyre kan det i sjældne tilfælde medføre muskelsvaghed, muskelømhed eller

muskelsmerter (rhabdomyolyse). Se punkt 4 for yderligere oplysninger om rhabdomyolyse.

ciclosporin (anvendes ofte ved organtransplantation).

danazol (syntetisk fremstillet hormon til behandling af endometriose, en sygdom hvor væv fra

livmoderslimhinden vokser uden for livmoderen).

lægemidler med et aktivt stof som itraconazol, ketoconazol, fluconazol, posaconazol eller voriconazol (til

behandling af svampeinfektioner).

fibrater med et aktivt stof som gemfibrozil og bezafibrat (til sænkning af kolesterol).

erythromycin, clarithromycin eller telithromycin (til behandling af bakterieinfektioner).

hiv-proteasehæmmere som indinavir, nelfinavir, ritonavir og saquinavir (til behandling af hiv-infektioner).

antivirale lægemidler mod hepatitis C såsom boceprevir, telaprevir, elbasvir eller grazoprevir (til

behandling af hepatitis C-virusinfektioner).

nefazodon (til behandling af depression).

lægemidler, der indeholder det aktive stof cobicistat.

amiodaron (til behandling af uregelmæssigt hjerteslag).

verapamil, diltiazem eller amlodipin (til behandling af for højt blodtryk, brystsmerter i forbindelse med

hjertesygdom eller andre problemer med hjertet).

lomitapid (anvendes til behandling af en alvorlig og sjælden genetisk kolesterolsygdom)

colchicin (til behandling af gigt).

Ligesom med medicinen, der er listet ovenfor, skal du fortælle lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Du skal især

fortælle din læge, hvis du tager lægemidler med et eller flere af følgende aktive stoffer:

lægemidler med et aktivt stof, der forhindrer blodpropper, såsom warfarin, phenprocoumon eller

acenocoumarol (antikoagulantia)

fenofibrat (anvendes også til sænkning af kolesterol)

niacin (anvendes også til sænkning af kolesterol)

rifampicin (til behandling af tuberkulose).

Fortæl det også til lægen, hvis du er kineser og tager niacin (nicotinsyre) eller andent medicin, der indeholder

niacin.

Du skal også fortælle læger, som udskriver ny medicin til dig, at du tager Simvastatin Sandoz.

Brug af Simvastatin Sandoz sammen med mad, drikke og alkohol

Grapefrugtjuice indeholder et eller flere stoffer, der ændrer på, hvordan kroppen anvender visse lægemidler

inklusive Simvastatin Sandoz. Du bør undgå at drikke grapefrugtjuice.

Fortæl din læge om det, hvis du drikker store mængder alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Simvastatin Sandoz, hvis du er gravid, forsøger at blive gravid, eller hvis du tror, du kan være

gravid. Hvis du bliver gravid under behandlingen med Simvastatin Sandoz, skal du straks stoppe behandlingen

og kontakte din læge.

Hvis du ammer, må du ikke tage Simvastatin Sandoz, da det er uvist, om medicinen passerer over i

modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke forventet, at Simvastatin Sandoz påvirker evnen til at færdes sikkert i trafikken eller

arbejdssikkerheden. Dog må det tages med i overvejelserne, at nogle mennesker bliver svimle efter at have taget

Simvastatin Sandoz.

Simvastatin Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Simvastatin Sandoz

Lægen vil bestemme, hvilken tabletstyrke, der er passende for dig, afhængigt af din helbredstilstand, din

nuværende behandling og din personlige risikostatus.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal følge en kolesterolsænkende diæt, så længe du er i behandling med Simvastatin Sandoz.

Den anbefalede dosis er

1 tablet taget gennem munden en gang dagligt.

Voksne:

Den sædvanlige startdosis er 10, 20 eller, i nogle tilfælde, 40 mg dagligt. Lægen kan justere din dosis efter

mindst 4 uger til højst 80 mg dagligt.

Tag højst 80 mg dagligt.

Lægen kan ordinere lavere doser, især hvis du tager visse lægemidler som nævnt ovenfor, eller du har visse

nyrelidelser.

80 mg-dosis er kun anbefalet til voksne patienter med stærkt forhøjet kolesterol og en høj risiko for

hjertesygdomme, og som ikke har nået målet for deres kolesteroltal på en lavere dosis.

Brug til børn og unge:

Til børn (i alderen 10

-

17 år) er den anbefalede sædvanlige startdosis 10 mg dagligt om aftenen. Den anbefalede

højeste dosis er 40 mg dagligt.

Indgivelsesmåde og varighed af behandlingen:

Tag Simvastatin Sandoz om aftenen. Du kan tage Simvastatin Sandoz med eller uden mad. Fortsæt med at tage

Simvastatin Sandoz, medmindre din læge fortæller dig, at du skal stoppe.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Hvis din læge har ordineret Simvastatin Sandoz sammen med et andet lægemiddel til sænkning af kolesterol,

som indeholder et galdesyrebindende lægemiddel, skal du tage Simvastatin Sandoz mindst 2 timer før eller 4

timer efter, du har taget den galdesyrebindende medicin.

Hvis du har taget for meget Simvastatin Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Simvastatin Sandoz, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

I tilfælde af overdosering skal din læge behandle dig symptomatisk og iværksætte understøttende

foranstaltninger efter behov.

Hvis du har glemt at tage Simvastatin Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage lægemidlet som

ordineret.

Hvis du holder op med at tage Simvastatin Sandoz

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, da dit kolesteroltal kan stige igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen og straks

kontakte lægen eller skadestuen på det nærmeste hospital.

Følgende sjældne alvorlige bivirkninger blev rapporteret:

muskelsmerter, -ømhed, -svaghed eller -kramper. I sjældne tilfælde kan disse muskelproblemer være

alvorlige, inklusive nedbrydning af musklerne, der kan føre til nyreskader, og i meget sjældne tilfælde er

der forekommet dødsfald.

overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) inklusive:

hævelse af ansigt, tunge og svælg, som kan give åndedrætsbesvær (angioødem),

stærke muskelsmerter, sædvanligvis i skuldre og hofter,

udslæt med svaghedsfornemmelse i lemmer og nakkemuskler,

smerter eller betændelse i leddene (polymyalgia rheumatica),

årebetændelse (vaskulitis),

tendens til blå mærker, hududslæt og hævelse (dermatomyositis), nældefeber, følsomhed i huden over

for solen, feber, rødmen,

kortåndethed (dyspnø) og utilpashed,

lupuslignende sygdomsbillede (inklusive udslæt, ledproblemer og påvirkning af blodlegemer).

betændelse i leveren med gulfarvning af hud og øjne, kløe, mørkfarvet urin eller farveløs afføring, træthed

eller svaghedsfornemmelse, tab af appetit eller meget sjældent leverproblemer.

betændelse i bugspytkirtlen, ofte med stærke mavesmerter.

Følgende meget sjældne alvorlige bivirkninger blev rapporteret:

en alvorlig allergisk reaktion, som forårsager åndedrætsbesvær eller svimmelhed (anafylaksi).

Følgende bivirkninger er også blevet rapporteret:

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

følelsesløshed eller kraftesløshed i arme og ben

hovedpine, prikkende fornemmelse, svimmelhed

fordøjelsesbesvær (mavesmerter, forstoppelse, øget luftafgang fra tarmen, mavebesvær, diarré, kvalme,

opkastning)

udslæt, kløe, hårtab

kraftesløshed

stigninger i visse blodprøver af leverfunktionen og i et muskelenzym (kreatinkinase)

hukommelsestab, forvirring.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

søvnbesvær

ringe hukommelse.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

erektionsbesvær

depression

betændelse i lungerne, som kan medføre vejrtrækningsproblemer, herunder vedvarende hoste og/eller

kortåndethed eller feber

seneproblemer, til tider kompliceret med bristninger

vedvarende muskelsvaghed.

Yderligere mulige bivirkninger rapporteret for nogle statiner:

søvnforstyrrelser inklusive mareridt

seksuelle problemer

sukkersyge. Det er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet, er

overvægtig og har forhøjet blodtryk. Din læge vil overvåge dit helbred, så længe du tager dette

lægemiddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen/tabletbeholderen og på pakningen efter

udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Simvastatin Sandoz må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Blisterpakningen opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevares i originalemballagen for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Simvastatin Sandoz indeholder:

Aktivt stof: simvastatin. Hver filmovertrukken tablet indeholder 40 mg simvastatin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: pregelatineret stivelse, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, butylhydroxyanisol

(E 320), citronsyremonohydrat (E330), magnesiumstearat.

Filmovertræk: hypromellose, talcum, titandioxid (E171), jernoxid, rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Simvastatin Sandoz 40 mg filmovertrukne tabletter er rødbrune, overtrukne, ovale, bikonvekse tabletter med

delekærv på begge sider og mærket ”40” på den ene side.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakning (Al/PVC)

10, 20, 28, 30, 40, 49, 50, 50 x 1, 60, 84, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter.

Polyethylen-tabletbeholder med skruelåg

10, 20, 28, 30, 40, 50, 84, 90, 100, 120 og 250 filmovertrukne tabletter.

Tabletterne kan deles i to lige store doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

LEK Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien (tabletbeholder)

eller

LEK S.A., 16 Podlipie Street, 95-010 Stryków, Polen (blisterpakning)

Denne indlægsseddel blev senest ændret 27. juni 2018

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety