Simvastatin "KRKA"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Simvastatin "KRKA" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Simvastatin "KRKA" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 34642
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Simvastatin Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter

Simvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Simvastatin Krka til Dem personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Simvastatin Krkas virkning og hvad De skal bruge det til

Det skal De vide, før De begynder at tage Simvastatin Krka

Sådan skal de tage Simvastatin Krka

Bivirkninger

Sådan opbevarer De Simvastatin Krka

Yderligere oplysninger

1.

SIMVASTATIN KRKAS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Simvastatin Krka tilhører en gruppe kolesterolsænkende lægemidler, der kaldes statiner eller ”HMG-

CoA reduktase-hæmmere”. De virker ved at nedsætte mængden af kolesterol og de fedtstoffer i dit

blod, der kaldes triglycerider. Kolesterol er nødvendigt for kroppens normale funktion, men hvis der

er for meget af det i blodbanen, kan der udvikles sygdomme i hjerte og blodkar (kardiovaskulære

sygdomme).

Lægen har ordineret Simvastatin Krka til Dem:

for at nedsætte mængden af LDL (det dårlige) kolesterol og fedtstofferne i Deres blod, der kaldes

triglycerider, og også for at øge mængden af HDL (det gode) kolesterol i Deres blod;

for at nedsætte den risiko for helbredet, som er forbundet med sygdomme i hjerte og blodkar

(kardiovaskulære sygdomme), hvis De har en risiko for at udvikle kardiovaskulære sygdomme (på

grund af sukkersyge, tidligere slagtilfælde, hjertetilfælde eller andre sygdomme i blodkarrene).

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE SIMVASTATIN KRKA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Simvastatin Krka

hvis De er overfølsom (allergisk) over for simvastatin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i

Simvastatin Krka eller over for andre lægemidler af samme type (statiner),

- hvis De har leversygdomme,

- hvis De er gravid eller ammer,

hvis De tager lægemidlerne mod svamp kaldet itraconazol eller ketoconazol,

- hvis De tager antibiotika som erythromycin, clarithromycin eller telithromycin,

- hvis De tager det antidepressive middel nefazodon,

- hvis De tager lægemidler til behandling af HIV-infektioner (HIV-proteasehæmmere),

såsom indinavir, nelfinavir, ritonavir eller saquinavir.

Hvis De tror, at ovenstående passer på Dem, må De ikke tage tabletterne. Tal først med Deres læge og

følg hans/hendes råd.

Vær ekstra forsigtig med at tage Simvastatin Krka

Fortæl det til Deres læge, hvis De indtager større mængder alkohol, eller hvis De har haft

leversygdomme. Deres læge vil måske tage nogle blodprøver for at undersøge Deres lever både

før og efter behandlingen påbegyndes.

Kontakt

omgående

lægen, hvis De får uforklarlige muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed, mens

De tager SimvastatinKrka. Det er fordi, der i sjældne tilfælde er risiko for muskelproblemer, som

kan blive alvorlige, herunder muskelnedbrydning, som kan give nyreskader. Risikoen er størst ved

store doser af Simvastatin Krka.

Risikoen for muskelnedbrydning er større hos visse patienter. Informér din læge:

- hvis De har nyreproblemer,

- hvis De har problemer med skjoldbruskkirtlen,

- hvis De er over 70 år,

- hvis De har haft muskelproblemer under behandling med simvastatin eller andre

statiner (såsom fluvastatin, atorvastatin, pravastatin eller rosuvastatin) eller

kolesterolsænkende lægemidler, som kaldes fibrater (såsom gemfibrozil, bezafibrat),

- hvis De eller et nært familiemedlem har en medfødt muskelsygdom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Risikoen for at få muskelproblemer kan øges, hvis Simvastatin Krka tages sammen med visse andre

lægemidler. Vær især opmærksom på og tal med lægen, hvis De tager nogle af følgende lægemidler

(nogle af dem har allerede været nævnt i punktet: ”Tag ikke Simvastatin Krka”):

Lægemidler mod svamp (såsom itraconazol eller ketoconazol)

Antibiotika som erythromycin, clarithromycin, telithromycin

Nefazodon, som er et antidepressivt middel.

Lægemidler til behandling af HIV-infektioner (såsom indinavir, nelfinavir eller ritonavir)

Ciclosporin, et lægemiddel som anvendes til at nedsætte immunforsvaret

Danazol, et lægemiddel som anvendes mod hormonelle forstyrrelser

Andre kolesterolsænkende lægemidler, såsom fibrater (gemfibrozil, fenofibrat eller bezafibrat)

eller niacin (nikotinsyre)

Amiodaron, et lægemiddel der anvendes mod uregelmæssig hjerterytme

Verapamil eller diltiazem (lægemidler, der bruges til behandling af højt blodtryk, smerter i brystet

i forbindelse med hjertesygdom eller andre hjertelidelser).

Det er også vigtigt at fortælle Deres læge, hvis De tager blodfortyndende medicin (lægemidler, der

forebygger blodpropper, såsom warfarin), fordi deres virkning kan øges.

Brug af Simvastatin Krka sammen med mad og drikke

De må ikke drikke grapefrugtjuice, mens De tager Simvastatin Krka, fordi det kan øge Deres risiko for

at få muskelskade.

Drik ikke større mængder alkohol, når De tager Simvastatin Krka, da det kan øge Deres risiko for at få

muskel- eller leverskade.

Graviditet og amning

Spørg Dere læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Tag ikke Simvastatin Krka, hvis De er gravid, forsøger at blive gravid, eller tror at De kan være

gravid. Hvis De bliver gravid, mens De tager Simvastatin Krka tabletter, skal De omgående stoppe

med at tage dem og kontakte lægen.

De må ikke tage lægemidlet, hvis De ammer. Hvis De planlægger at amme, skal De tale med lægen,

inden De tager tabletterne.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Simvastatin Krka forventes ikke at påvirke Deres evne til at køre eller betjene maskiner. Ved bilkørsel

og maskinbetjening, skal der dog tages hensyn til, at der i sjældne tilfælde er rapporteret svimmelhed.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Simvastatin Krka

Simvastatin Krka indeholder lactose. Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE SIMVASTATIN KRKA

Tag altid Simvastatin Krka nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apoteket.

Den sædvanlige startdosis er 10 mg eller 20 mg dagligt, der tages som én enkelt dosis om aftenen.

Deres læge kan sætte Deres startdosis til 40 mg, hvis en større reduktion af kolesterol er nødvendig

(f.eks. hvis De har risiko for at udvikle kardiovaskulær sygdom, fordi De allerede har haft en blodprop

i hjernen, et hjerteanfald eller en anden sygdom i blodkarrene). Lægen kan øge dosis til et maksimum

på 80 mg dagligt. Hvis De har en særlig form for forhøjet kolesterol (homozygot familiær), kan lægen

ordinere 80 mg dagligt fordelt på 3 seperate doser (20 mg om morgenen, 20 mg om eftermiddagen og

40 mg om aftenen). Deres læge kan også ordinere lavere doser, særligt hvis De tager nogle af de

lægemidler, der er listet ovenfor, eller hvis De har visse nyrelidelser. Det kan være nødvendigt for

Deres læge at ændre dosis for at opnå den bedste virkning.

De skal fortsætte med at tage tabletterne, så længe lægen har sagt, De skal tage dem.

Effekt og sikkerhed ved brug til børn er ikke fastslået. Derfor anbefales simvastatin ikke til brug hos

børn.

Hvis De har taget for mange Simvastatin Krka filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Simvastatin Krka, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis De har glemt at tage Simvastatin Krka

Hvis De glemmer en dosis, skal De følge dit normale doseringsskema ved at tage den næste dosis til

sædvanlig tid.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis De holder op med at tage Simvastatin Krka

Hvis De holder op med at tage Simvastatin Krka, kan Deres kolesterol stige igen, hvilket kan øge

risikoen for sygdomme i hjerte og blodkar.

Hvis De ønsker at holde op med at tage Simvastatin Krka, skal De tale med lægen eller apoteket.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Simvastatin Krka kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger er sjældne (de opstår hos færre end 1 ud af 1.000 men hos flere end 1 ud af 10.000

behandlede patienter).

Følgende bivirkninger er rapporteret: Mavetilfælde (såsom opkastning, forstoppelse, diarré, luft i

maven, fordøjelsesbesvær og mavesmerter), betændelse i bugspytkirtlen, muskelsvaghed, hovedpine,

svimmelhed, hel eller delvis følelsesløshed i arme og ben, hårtab, udslæt, kløe, leversygdom (ses

muligvis som en gulfarvning af øjne og/eller hud, hudkløe, mørkfarvet urin, lys afføring),

muskelskade (se nedenfor) eller en overfølsomhedsreaktion over for Simvastatin krka.

Overfølsomhedsreaktionen kan vise sig som noget af følgende: Hævelse af ansigt, tunge eller svælg

(på en sådan måde, at De omgående skal kontakte Deres læge), ledsmerter, betændelse i led og

blodkar, unormale blå mærker, hudlæsioner, nældefeber, huden bliver overfølsom over for sol, høj

kropstemperatur, rødmen, besvær med at trække vejret eller træthed.

Kontakt omgående Deres læge, hvis De får muskelsmerter, -ømhed, -svaghed eller kramper. Det er

fordi, muskelskaden i sjældne tilfælde kan blive alvorlig. Hvis noget af dette viser sig eller De får

andre usædvanlige symptomer eller følelser, skal De holde op med at tage tabletterne og omgående

kontakte Deres læge.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder

skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

http://www

.laegemiddelstyrelsen.dk/

5.

SÅDAN OPBEVARER DE SIMVASTATIN KRKA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Udløbsdato

Brug ikke Simvastatin Krka efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Simvastatin Krka indeholder:

Aktivt stof: Simvastatin. Hver filmovertrukket tablet indeholder henholdsvis 5 mg, 10 mg, 20 mg

og 40 mg simvastatin.

Øvrige indholdsstoffer: pregelatineret stivelse, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose,

butylhydroxyanisol (E 320), ascorbinsyre, majsstivelse, vandfri citronsyre, magnesiumstearat i

tabletkernen og hypromellose, talcum, propylenglycol, titandioxid i filmovertrækket.

Simvastatin Krkas udseende og pakningsstørrelse

Simvastatin Krka 5 mg er runde, hvide, filmovertrukne tabletter

Simvastatin Krka 10 mg er ovale, hvide, filmovertrukne tabletter, mærket med ”10” på den ene

side og en delekærv på den anden side.

Simvastatin Krka 20 mg er ovale, hvide, filmovertrukne tabletter, mærket med ”20” på den ene

side og en delekærv på den anden side.

Simvastatin Krka 40 mg er runde, hvide, filmovertrukne tabletter, glatte på den ene side og en

delekærv på den anden side.

Simvastatin Krka fås i pakningstørrelser på 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 98, 100 og 100×1

filmovertrukne tabletter i (PVC/PE/PVCD/A1) blisterpakninger.

Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigtvis markedsført

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

Fremstiller: Krka d.d, Novo Mesto, Slovenien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Cypern, Italien:

Vasilip

Finland, Norge, Sverige:

Simvastatin Krka

Holland:

Marsim

Tyskland:

Sigalip, Simvastatin-biomo

Denne indlægsseddel blev senest revideret:2008/04

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3278 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3958

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency