Simvastatin "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Simvastatin "Actavis" 40 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Simvastatin "Actavis" 40 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44264
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

1/11

Indlægsseddel: Information til brugeren

Simvastatin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter

Simvastatin Actavis 20 mg filmovertrukne tabletter

Simvastatin Actavis 40 mg filmovertrukne tabletter

simvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give det medicinen andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de

har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Simvastatin Actavis

Sådan skal du tage Simvastatin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Simvastatin Actavis indeholder den aktive stof simvastatin og tilhører en type

medicin, der kaldes statiner. De virker ved at nedsætte mængden af totalt

kolesterol, det ”dårlige” kolesterol (LDL kolesterol) i blodet og visse fedtstoffer,

kaldet triglycerider. Endvidere hæver Simvastatin Actavis niveauet af

det ”gode” kolesterol (HDL kolesterol) i blodet. Du skal være på en

kolesterolsænkende diæt, mens du tager Simvastatin Actavis.

Kolesterol er et af flere fedtstoffer, der findes i blodbanen. Dit totalkolesterol

består hovedsagelig af LDL- og HDL-kolesterol.

LDL-kolesterol kaldes ofte ”dårligt” kolesterol, fordi det kan ophobes i dine

arterievægge og danne plak. Efterhånden kan denne ophobning af plak

medføre forsnævring af arterierne. Denne forsnævring kan bremse eller

blokere blodgennemstrømningen til vigtige organer som hjertet eller hjernen.

Denne blokering af blodgennemstrømningen kan medføre et hjerteanfald eller

slagtilfælde.

2/11

HDL-kolesterol kaldes ofte ”godt” kolesterol, fordi det er med til at forhindre

ophobning af det dårlige kolesterol i arterierne og beskytter mod hjertesygdom.

Triglycerider er en anden form for fedt i dit blod, som kan øge din risiko for

hjertesygdom.

Simvastatin Actavis bruges:

til at sænke mængden af kolesterol og triglycerider i blodet, når

fedtfattig diæt og andre foranstaltninger (f.eks. motion, vægttab) ikke

har været tilstrækkeligt (primær hyperkolesterolæmi eller blandet

hyperlipidæmi).

til at sænke arveligt betinget højt kolesterolindhold i blodet (homozygot

familiær hyperkolesterolæmi) kombineret med diæt og andre

behandlinger (f.eks. LDL-afærese), eller når disse behandlinger ikke er

hensigtsmæssige.

til at mindske risikoen for hjertesygdom, hvis du har åreforkalkning

(aterosklerose) eller diabetes, også selv om kolesterolniveauet er

normalt, i kombination med diæt og andre behandlinger.

Hos de fleste mennesker, er der ingen umiddelbare symptomer på forhøjet

kolesterol. Din læge kan måle dit kolesteroltal med en simpel blodprøve.

Besøg din læge regelmæssigt, hold styr på dit kolesterol, og diskuter dine mål

med din læge.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Simvastatin Actavis

Tag ikke Simvastatin Actavis

- hvis du er allergisk over for simvastatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Simvastatin Actavis (angivet i pkt. 6).

hvis du i øjeblikket har leverproblemer eller konstant forhøjet niveau af

visse enzymer i leveren (serumtransaminaser).

hvis du er gravid eller ammer.

hvis du tager en eller flere af følgende typer af medicin på samme tid:

ketoconazol, posaconazol, itraconazol eller voriconazol (medicin

mod svampe infektioner)

HIV-proteasehæmmere som f.eks. indinavir, nelfinavir, ritonavir og

saquinavir (medicin mod HIV infektioner)

boceprevir eller telaprevir (medicin mod hepatitis C-virusinfektion)

erythromycin, clarithromycin eller telithromycin (antibiotika til

infektioner)

nefazodon (mod depression)

gemfibrozil (medicin til at sænke kolesterol)

ciclosporin (medicin, der ofte anvendes i organtransplanteret

3/11

patienter)

danazol (hormon til behandling endometriose, en tilstand, hvor

livmoderslimhinden vokser uden for livmoderen)

-

hvis du tager eller inden for de sidste 7 dage har taget eller fået en medicin,

der hedder fusidinsyre (medicin mod bakterieinfektioner)

Spørg lægen, hvis du er i tvivl om din medicin er nævnt ovenfor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Simvastatin Actavis:

Fortæl din læge om alle dine medicinske tilstande, herunder allergi.

Fortæl din læge, hvis du drikker store mængder alkohol.

Fortæl din læge, hvis du nogensinde har haft en leversygdom.

Simvastatin Actavis er måske ikke det rigtige for dig.

Fortæl din læge, hvis du skal have foretaget en operation. Det kan

være nødvendigt at stoppe med at tage Simvastatin Actavis for en kort

periode.

Lægen bør tage en blodprøve, før du begynder at tage Simvastatin Actavis.

Dette er for at kontrollere, hvor godt din lever virker.

Din læge vil også tage en blodprøve for at kontrollere, hvor godt din lever

fungerer, efter du er begyndt på Simvastatin Actavis.

Mens du tager denne medicin vil din læge overvåge dig nøje, hvis du har

diabetes eller er i risiko for at udvikle diabetes. Du er sandsynligvis i risiko for

at udvikle diabetes, hvis du har et højt indhold af sukker og fedt i blodet, er

overvægtig og har for højt blodtryk.

Fortæl din læge, hvis du har en alvorlig lungesygdom.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du har vedvarende

muskelsvaghed. Det kan være nødvendigt med ekstra prøver og lægemidler

for at stille diagnosen og behandle dette.

Kontakt straks din læge, hvis du under behandlingen med Simvastatin

Actavis oplever uforklarlige muskelsmerter, ømhed ved stød eller

muskelsvaghed. Dette skyldes i sjældne tilfælde muskelproblemer som

kan være alvorlige, inklusive nedbrydning af musklerne som kan føre til

nyreskader, og i meget sjældne tilfælde er dødsfald indtruffet.

Du kan have en større risiko for muskelnedbrydning ved højere doser af

Simvastatin Actavis, især 80 mg. Risikoen for muskelnedbrydning er også

større hos visse patienter. Tal med din læge, hvis noget af følgende gælder

for dig:

du er over 65 år.

du har nyreproblemer.

du har problemer med stofskiftet.

4/11

du selv eller nogen i din nærmeste familie har arvelige

muskelsygdomme.

du er kvinde.

du har haft muskelproblemer under behandling med

kolesterolsænkende medicin kaldet ”statiner” eller fibrater.

du indtager store mængder alkohol.

Spørg lægen, hvis en eller flere af ovenstående gælder eller har været

gældende for dig.

Børn og unge

Sikkerhed og virkning er undersøgt hos drenge i alderen 10-17 år og hos piger

mindst et år efter første menstruation (se afsnit 3: ”Sådan skal du tage

Simvastatin Actavis”).

Simvastatin Actavis er ikke undersøgt hos børn under 10 år. Kontakt lægen for

yderligere information.

Brug af anden medicin sammen med Simvastatin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Bemærk, at følgende udsagn også kan gælde for produkter, du har taget for

nogen tid siden eller skal tage på et senere tidspunkt.

Det er især vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager nogen af følgende

lægemidler. Risikoen for muskelproblemer kan være større, hvis du tager

simvastatin sammen med følgende typer af medicin: (nogle af disse er

allerede nævnt ovenfor under “Tag ikke Simvastatin Actavis”).

Fibrater (anden kolesterolsænkende medicin som gemfibrozil, bezafibrat).

Ciclosporin (medicin, der undertrykker immunsystemet og ofte anvendes til

organtransplanteret patienter).

Medicin som itraconazol, ketoconazol, fluconazol, posaconazol eller

voriconazol (mod svamp).

Erythromycin, clarithromycin og telithromycin (antibiotika).

Visse typer af medicin til behandling af HIV infektioner (HIV-

proteasehæmmere som f.eks. indinavir, nelfinavir, ritonavir og saquinavir).

Boceprevir eller telaprevir (medicin mod hepatitis C-virusinfektion)

Danazol (medicin til behandling af endometriose og brystcyster hos

kvinder).

Nefazodon (medicin mod depression).

Amiodaron, medicin mod uregelmæssig hjerterytme.

Verapamil, diltiazem eller amlodipin (medicin, der bruges til at behandle

forhøjet blodtryk, brystsmerter i forbindelse med hjertesygdom eller andre

hjertelidelser).

Fusidinsyre som tablet eller infusion (medicin mod bakterieinfektioner). Du

må ikke tage fusidinsyre, mens du tager dette lægemiddel. Se også afsnit 4

5/11

i denne indlægsseddel.

Colchicin (medicin til behandling af podagra (urinsyre gigt)).

Ud over de lægemidler, der er anført ovenfor, fortæl altid lægen eller apoteket,

hvis du tager eller for nylig har taget andre lægemidler, som ikke er købt på

recept. Især skal du fortælle din læge, hvis du tager

medicin, som forhindrer blodpropper (antikoagulanter som f.eks.

phenprocoumon, acenocoumarol og warfarin). Simvastatin kan øge

virkningen af disse typer medicin.

Femofibrat (anden kolesterolsænkende medicin).

Niacin (anden kolesterolsænkende medicin).

Rifampicin (antibiotika til behandling af tuberkulose).

Fortæl din læge, hvis du tager niacin (nikotinsyre) eller et niacin-holdigt

produkt og er kineser.

Du bør også fortælle enhver anden læge, der ordinerer ny medicin til dig, at

du tager Simvastatin Actavis.

Brug af Simvastatin Actavis sammen med mad og drikke

Grapefrugtjuice indeholder et eller flere stoffer, som kan øge mængden af

simvastatin i blodet. Derfor skal du ikke drikke grapefrugtjuice, da det kan øge

risikoen for muskelskader.

Graviditet og amning

Tag ikke Simvastatin Actavis hvis du er gravid, prøver på at blive gravid eller

tror, at du er gravid, da sikkerheden for gravide kvinder ikke er undersøgt. Hvis

du bliver gravid, mens du bruger simvastatin, skal du straks holde op med at

tage tabletterne og kontakte din læge.

Der er ingen data om udskillelse af Simvastatin Actavis i brystmælk. Da mange

lægemidler udskilles i brystmælken hos mennesker, og da det kan give

alvorlige bivirkninger, bør du ikke amme dit barn, mens du tager Simvastatin

Actavis.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Simvastatin Actavis forventes ikke at have indvirkning på evnen til at køre bil

eller betjene maskiner.

Men der er i sjældne tilfælde rapporteret svimmelhed hos patienter, der tager

simvastatin (se pkt. 4). Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, som kræver

fuld opmærksomhed, hvis du oplever denne bivirkning.

Simvastatin Actavis indeholder lactose

Simvastatin Actavis indeholder blandt andet også lactosemonohydrat. Hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse former for sukker, skal du

kontakte lægen, før du tager medicinen.

6/11

3. Sådan skal du tage Simvastatin Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Du bør følge en standard kolesterolnedsættende diæt, mens du tager

Simvastatin Actavis.

Den anbefalede dosis er af Simvastatin Actavis er 5-80 mg taget gennem

munden en gang dagligt, om aftenen.

80 mg dosis er kun anbefalet til voksne patienter med stærkt forhøjet

kolesterol og en høj risiko for hjertesygdomme, som ikke har nået deres

kolesterol mål på lavere doser.

Din læge vil bestemme den passende styrke for dig, afhængigt af din tilstand,

din nuværende behandling og din personlige risiko status.

Tag Simvastatin Actavis om aftenen. Du kan tage den med eller uden mad.

Den sædvanlige startdosis er 10, 20 eller, i nogle tilfælde 40 mg om dagen.

Din læge kan justere dosis efter mindst 4 uger til maksimalt 80 mg dagligt.

Tag ikke mere end 80 mg dagligt. Din læge kan ordinere lavere doser, især

hvis du tager visse lægemidler, der er anført ovenfor, eller har visse nyre

betingelser. Fortsæt med at tage Simvastatin Actavis, medmindre din læge

siger at du skal stoppe.

Hvis lægen har ordineret et galdesyrebindende lægemiddel (en anden type

medicin, der kan sænke kolesteroltallet som f.eks. colestyramin) samtidig med

Simvastatin Actavis, skal du tage Simvastatin Actavis mindst to timer før eller

fire timer efter, at du har taget det galdesyrebindende middel.

Brug til børn og unge

For børn (10-17 år) som lider af en arvelig sygdom kaldet familiær

hyperkolesterolæmi er den anbefalede normale startdosis 10 mg dagligt om

aftenen. Den anbefalede maksimale dosis er 40 mg dagligt.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.

Instruktioner vedrørende brug

Simvastatin Actavis skal tages med vand. Tag tabletterne på tom mave eller

efter et måltid.

7/11

Behandlingens varighed

Du skal tage Simvastatin Actavis i lang tid. Din læge vil fortælle dig, hvor

længe du skal tage Simvastatin Actavis .

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Simvastatin Actavis er for stærk eller

for svag, skal du tale med din læge eller apoteket.

Hvis du har taget for meget Simvastatin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Simvastatin

Actavis, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Simvastatin Actavis

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Simvastatin Actavis

Hvis du pludselig holder op med at tage medicinen, kan kolesteroltallet stige

igen. Derfor er det vigtigt, at du spørger din læge, før du stopper med

behandlingen, også hvis du får fysiske problemer. Han/hun kan fortælle dig,

om du kan stoppe, og hvordan du bedst gør det.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger. De fleste bivirkninger har været milde eller kortvarige.

Hvis nogle af de følgende alvorlige bivirkninger opstår, skal du stoppe

med at tage denne medicin, og straks kontakte lægen eller tage på

skadestuen på det nærmeste hospital.

8/11

- muskel smerter, ømhed, svækkelse eller kramper. Dette er fordi, i sjældne

tilfælde kan muskelskader være alvorlige herunder nedbrydning af musklerne

der kan føre til nyreskader og i meget sjældne tilfælde er dødsfald indtruffet

(se pkt. 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

- Overfølsomhed (allergiske reaktioner), herunder:

hævelse af ansigt, tunge og svælg, som kan medføre

vejrtrækningsbesvær.

stærke muskelsmerter sædvanligvis i skuldre og hofter.

udslæt med svaghed i lemmer og nakkemuskler.

smerter eller betændelse i leddene (polymyalgia rheumatica).

betændelse i blodkarrene (vasculitis).

usædvanlige blå mærker, hududslæt og hævelse (dermatomyositis),

nældefeber, hud følsomhed over for solen, feber, rødmen.

åndenød (dyspnø) og utilpashed.

lupus-lignende sygdomsbillede (herunder udslæt, ledsygdomme og

effekter på blodceller).

- Betændelse i leveren med gulfarvning af hud og øjne, kløe, mørk urin eller

lys-farvet afføring, leversvigt (meget sjælden).

- Betændelse i bugspytkirtlen (svære mavesmerter, der stråler ud til ryggen,

kvalme og opkastning).

Følgende sjældne bivirkninger er blevet rapporteret (kan påvirke op til 1

ud af 1000 personer):

lavt niveau af røde blodlegemer (blodmangel).

maveproblemer (f.eks. utilpashed, forstoppelse, mavesmerter, luft i maven,

kvalme, dårlig fordøjelse, diarre, opkastning).

hovedpine, svimmelhed, snurrende fornemmelse, mathed, følelsesløshed

eller følelsesforstyrrelser i arme og ben.

hårtab, udslæt, kløen.

forhøjede værdier for levertal.

forvirring.

hukommelsestab.

Følgende bivirkninger blev rapporteret meget sjælden (kan påvirke op til

1 ud af 10.000 personer):

problemer med at sove.

dårlig hukommelse.

Følgende bivirkninger er også blevet rapporteret med hyppigheden ’ikke

kendt’ (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

erektionsbesvær.

depression.

betændelse i lungerne, hvilket medfører åndedrætsproblemer, herunder

vedvarende hoste og / eller vejrtrækningsbesvær eller feber.

seneproblemer, nogen gange kompliceret af senesprængning.

9/11

vedvarende muskelsvaghed.

Yderligere bivirkninger rapporteret med nogle statiner:

søvnforstyrrelser, herunder mareridt.

seksuelle problemer.

diabetes. Dette er mest sandsynligt, hvis du har høje niveauer af sukker og

fedt i blodet, er overvægtige og har højt blodtryk. Din læge vil overvåge dig,

mens du tager denne medicin.

Laboratorieværdier

Stigninger i nogle blodprøver af leverfunktionen og et muskel enzym

(kreatinkinase) er blevet observeret.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller

via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-

mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Opbevares i den originale beholder, for at beskytte mod fugt og lys.

Efter første åbning af HDPE-tabletbeholder: Opbevares under 25° C og

bruges inden for 6 måneder.

Tag ikke tabletterne efter den udløbsdato, der står på pakningen efter exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aktivt stof: Simvastatin, 10 mg, 20 mg eller 40 mg

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose (E460),

prægelatineret majsstivelse 1500, butylhydroxyanisol (E320), ascorbinsyre

(E300), vandfri citronsyre (E330), kolloid vandfri silica (E551), talcum (E553b),

magnesiumstearat (E470b).

Filmovertræk: Hypromellose (E464), rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172),

triethylcitrat (E1505), titandioxid (E171), talcum (E553b), povidon K-30.

10/11

Udseende og pakningsstørrelser

Simvastatin Actavis 10 mg er en ferskenfarvet, oval, bikonveks filmovertrukket

tablet med delekærv på den ene side.

Tabletten kan deles i to lige store dele langs delekærven.

Simvastatin Actavis 20 mg er en brun, oval, bikonveks filmovertrukket tablet

med delekærv på den ene side.

Tabletten kan deles i to lige store dele langs delekærven.

Simvastatin Actavis 40 mg er en teglstensrød, oval, bikonveks filmovertrukket

tablet med delekærv på den ene side.

Tabletten kan deles i to lige store dele langs delekærven.

Tabletterne er pakket i blisterpakninger i en æske eller HDPE tabletbeholder.

Pakningsstørrelser:

Blistre:

Simvastatin Actavis 10 mg, filmovertrukne tabletter: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 98

og 100 tabletter.

Simvastatin Actavis 20 mg, filmovertrukne tabletter: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 98

og 100 tabletter.

Simvastatin Actavis 40 mg, filmovertrukne tabletter: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 98

og 100 tabletter.

Tabletbeholder:

Simvastatin Actavis 10 mg, filmovertrukne tabletter: 100, 250 og 500 tabletter.

Simvastatin Actavis 20 mg, filmovertrukne tabletter: 100, 250 og 500 tabletter.

Simvastatin Actavis 40 mg, filmovertrukne tabletter: 100, 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Fremstiller

Balkanpharma – Dupnitza AD,

3 Samkovsko Shosse Str.,

Dupnitza 2600,

Bulgarien

Repræsentant i Danmark

Actavis Nordic A/S

c/o Teva Denmark A/S

11/11

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende

navne

Bulgarien

Actalipid

Danmark

Simvastatin Actavis

Finland

Simvastatin Actavis

Holland

Simvastatine Actavis 10/20/40 mg filmomhulde

tabletten

Island

Simvastatin Actavis

Irland

Simvastatin 10/20/40 mg, film-coated Tablets

Italien

Simvastatina Aurobindo Italia 10/20/40 mg

compresse rivestite con film

Malta

Sivacor

Norge

Simidon

Polen

Simcovas

Portugal

Simvastatina Aurovitas

Slovenien

Actalipid 10/20/40 mg filmsko obložene tablete

Sverige

Simidon

Storbritannien

Simvastatin 10/20/40 mg Tablets

Østrig

Simvastatin Actavis 20/40 mg Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2017

10-1-2018

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC is voluntarily recalling Lot# 117099A of Clopidogrel Tablets, USP 75 mg, packaged in bottles of 30 tablets, to the consumer level due to mislabeling. The product is labeled as Clopidogrel tablets USP 75 mg but may contain Clopidogrel 75mg or Simvastatin Tablets USP 10 mg.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-4-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

VYTORIN (Ezetimibe And Simvastatin) Tablet [Merck Sharp Dohme Corp.]

VYTORIN (Ezetimibe And Simvastatin) Tablet [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ZOCOR (Simvastatin) Tablet, Film Coated [Merck Sharp Dohme Corp.]

ZOCOR (Simvastatin) Tablet, Film Coated [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

Zocor (Simvastatin) - updated on RxList

Zocor (Simvastatin) - updated on RxList

Learn about Zocor (Simvastatin) may treat high cholesterol and triglyceride levels, uses, dosage, side effects, risk, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews, and related medications.

US - RxList

8-3-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Active substance: oseltamivir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 740 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)129 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2680/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed