Sildenafil "Pfizer"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sildenafil "Pfizer" 100 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sildenafil "Pfizer" 100 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50059
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: information til brugeren

Sildenafil Pfizer 25 mg filmovertrukne tabletter

Sildenafil Pfizer 50 mg filmovertrukne tabletter

Sildenafil Pfizer 100 mg filmovertrukne tabletter

sildenafil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Sildenafil Pfizer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt. 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Sildenafil Pfizer

Sådan skal du tage Sildenafil Pfizer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Sildenafil Pfizer indeholder det aktive stof sildenafil (som citrat), der hører til en gruppe medicin, som

kaldes fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere, som medvirker til at afslappe blodkarrene i penis og

tillade blodet at strømme ind i penis ved seksuel stimulation. Dette lægemiddel vil kun hjælpe dig med

at få en erektion, hvis du bliver seksuelt stimuleret.

Dette lægemiddel er til behandling af voksne mænd med erektil dysfunktion, også kendt som

impotens. Impotens er manglende evne til at få og/eller opretholde tilstrækkelig erektion til at

gennemføre seksuel aktivitet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Sildenafil Pfizer

Tag ikke Sildenafil Pfizer

Hvis du er allergisk over for sildenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sildenafil Pfizer

(angivet i punkt.6).

Hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryks-

fald, hvilket kan være farligt. Fortæl det til lægen, hvis du tager denne type medicin, der oftest

bruges til at lindre smerter i brystet (også kaldet ”angina pectoris”). Er du usikker, så spørg

lægen eller på apoteket.

Hvis du bruger præparater, som kaldes nitrogenoxiddonorer som amylnitrit (“poppers”), da

samtidig brug også kan medføre kraftigt blodtryksfald, hvilket kan være farligt.

Hvis du tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel

hypertension (højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension

(højt blodtryk i lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som Sildenafil

Pfizer, har vist sig at øge den blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge

hvis du tager riociguat eller er usikker.

Hvis du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.

Hvis du for nyligt har haft slagtilfælde eller hjerteanfald, eller hvis du har lavt blodtryk.

Hvis du har visse alvorlige arvelige øjensygdomme (som

retinitis pigmentosa

Hvis du på noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af non-arteritis anterior

iskæmisk optikusneuropati (NAION).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sildenafil Pfizer:

hvis du har en lidelse i de røde blodlegemer (seglcelleanæmi), blodkræft (leukæmi),

knoglemarvskræft (myelomatose)

hvis du har en deformitet af penis eller Peyronies sygdom.

hvis du har hjerteproblemer. Hvis du har hjerteproblemer skal din læge omhyggeligt undersøge,

om dit hjerte kan tåle den ekstra anstrengelse, det er at have sex.

hvis du for tiden har mavesår eller blødningsforstyrrelser (f.eks. hæmofili).

hvis du oplever pludselig nedsættelse eller tab af synet. I så fald skal du stoppe med at tage dette

lægemiddel og straks søge læge.

Du må ikke tage dette lægemiddel sammen med andre orale eller lokale behandlinger for erektil

dysfunktion.

Du bør ikke tage dette lægemiddel, hvis du samtidig bliver behandlet for pulmonal arteriel

hypertension (PAH) med et lægemiddel, der indeholder sildenafil, eller hvis du samtidig får en anden

PDE5-hæmmer.

Du må ikke tage Sildenafil ”Pfizer”, hvis du ikke har erektil dysfunktion.

Du må ikke tage Sildenafil ”Pfizer”, hvis du er kvinde.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Fortæl det til lægen, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, da det kan være nødvendigt at ændre

dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge

Dette lægemiddel bør ikke gives til personer under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Sildenafil Pfizer

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det

gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Sildenafil Pfizer tabletter kan påvirke virkningen af anden medicin, især medicin til behandling af

smerter i brystet. I tilfælde af en alvorlig hændelse, bør du fortælle det sundhedspersonale, som

behandler dig, at du har taget dette lægemiddel, og hvornår du har taget det. Tag ikke dette lægemiddel

sammen med anden medicin, medmindre din læge har anbefalet det.

Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan

medføre kraftigt blodtryksfald, hvilket kan være farligt. Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis du tager denne type medicin, der bruges til lindring af smerter i brystet (også kaldet ”angina

pectoris”).

Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du tager medicin, som kaldes nitrogenoxiddonorer som f.eks.

amylnitrit (“poppers”), da samtidig brug også kan medføre kraftigt blodtryksfald, hvilket kan være

farligt.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager medicin der indeholder riociguat.

Hvis du tager medicin, som kaldes proteasehæmmere, for eksempel til behandling af hiv, kan lægen

starte din behandling på den laveste dosis (25 mg) af dette lægemiddel.

Nogle patienter, som er i behandling med en alfa-blokker til behandling af højt blodtryk eller

vandladningsbesvær ved forstørret prostata, kan opleve svimmelhed eller en fornemmelse af at være ør

i hovedet, som skyldes lavt blodtryk, når man hurtigt rejser sig op. Nogle patienter har oplevet disse

symptomer, når de tager Sildenafil Pfizer sammen med alfa-blokkere. Dette vil for det meste indtræde

inden for 4 timer efter, at du har indtaget dette lægemiddel. Du bør være på en regelmæssig daglig

dosis af alfa-blokkeren, før du tager dette lægemiddel, for at nedsætte sandsynligheden for at disse

symptomer opstår. Lægen kan give dig en lavere begyndelsesdosis (25 mg) af dette lægemiddel.

Brug af Sildenafil Pfizer sammen med mad og drikke og alkohol

Dette lægemiddel kan tages sammen med mad eller uden mad. Du kan måske opleve, at det kan tage

længere tid før dette lægemiddel virker, hvis du tager det sammen med et større måltid.

Indtagelse af alkohol kan midlertidigt påvirke din evne til at få rejsning. For at få den fulde virkning af

din medicin, bør du ikke drikke alkohol i store mængder, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet og amning

Dette lægemiddel må ikke bruges af kvinder.

Trafik og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel kan forårsage svimmelhed og kan påvirke synet. Du skal derfor være være

opmærksom på, hvordan dette lægemiddel påvirker dig.

Sildenafil Pfizer indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager Sildenafil Pfizer, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Sildenafil Pfizer

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Den sædvanlige begyndelsesdosis er 50 mg.

Du bør ikke tage Sildenafil Pfizer mere end 1 gang dagligt.

Dette lægemiddel bør tages ca. 1 time, inden du planlægger seksuel aktivitet. Synk tabletten hel med et

glas vand.

Hvis du mener, at virkningen af dette lægemiddel er for kraftig eller for svag, bør du tale med din læge

eller apotekspersonalet.

Dette lægemiddel hjælper kun til at få erektion ved seksuel stimulation. Den tid, som det tager for

dette lægemiddel at virke varierer fra person til person, men det tager normalt mellem ½ og 1 time.

Det kan vare længere inden dette lægemiddel virker, hvis den tages sammen med et større måltid.

Hvis dette lægemiddel ikke hjælper dig med at få erektion, eller hvis erektionen ikke varer længe nok

til at gennemføre samleje, bør du tale med lægen.

Hvis du har taget for mange Sildenafil Pfizer:

Du kan opleve flere og kraftigere bivirkninger. Doser på over 100 mg vil ikke forøge virkningen.

Du bør ikke tage flere tabletter, end din læge har sagt.

Kontakt lægen, hvis du har taget flere tabletter, end du skal.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De

bivirkninger, der er rapporteret i forbindelse med brug af dette lægemiddel er normalt milde til

moderate og af kort varighed.

Hvis du oplever nogen af de følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage

Sildenafil ”Pfizer” og søge læge straks:

En allergisk reaktion - dette ses

ikke almindeligt

(kan ses hos op til 1 ud af 100 personer)

Symptomer omfatter: pludselig hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed,

hævelse af øjenlåg, ansigt, læber eller hals.

Smerter i brystet - dette ses

ikke almindeligt

Hvis du oplever dette under eller efter samleje:

Sæt dig op i en tilbagelænet stilling og prøv at slappe af.

Tag ikke nitrater

til at behandle dine brystsmerter.

Vedvarende og nogle gange smertefulde erektioner - dette ses

sjældent

(kan ses hos op til 1 ud

af 1.000 personer)

Hvis en erektion fortsætter længere end 4 timer, bør du straks kontakte lægen.

Pludselig nedsættelse eller tab af synet – dette ses

sjældent

Alvorlige hudreaktioner - dette ses

sjældent

Symptomerne omfatter kraftig afskalning og hævelse af huden, blæredannelse i mund og svælg,

genitialer samt omkring øjnene, feber.

Krampeanfald – dette ses

sjældent

Andre bivirkninger:

Meget almindelig

(kan ses hos flere end 1 ud af 10 personer): hovedpine.

Almindelige

(kan ses hos op til 1 ud af 10 personer): kvalme, ansigtsrødme, hedeture (symptomerne

omfatter en pludselig varmefølelse i overkroppen), dårlig fordøjelse, farvesyn, sløret syn,

synsforstyrrelser, tilstoppet næse og svimmelhed.

Ikke almindelige

(kan ses hos op til 1 ud af 100 personer): opkastning, hududslæt, øjenirritation,

blodsprængte øjne/røde øjne, smerte i øjet, forskellige lysfornemmelser, f.eks. lysflimren og lysglimt,

lysfølsomhed, rindende øjne, uregelmæssig eller hurtig puls, forhøjet blodtryk, lavt blodtryk,

muskelsmerter, føle sig søvnig, nedsat følelse ved berøring, svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus),

mundtørhed, blokerede eller tilstoppede bihuler, irritation i næseslimhinden (symptomerne omfatter

løbende næse, nysen og tilstoppet næse), mavesmerter lige over navlen, gastroøsofageal

reflukssyndrom (tilbageløb af syre fra mavesækken til spiserøret – symptomerne omfatter halsbrand),

blod i urinen, smerter i arme og ben, næseblod, varmefølelse og træthed.

Sjældne

(kan ses hos op til 1 ud af 1.000 personer): besvimelse, slagtilfælde, uregelmæssig puls,

midlertidigt nedsat blodtilførsel til dele af hjernen, følelse af, at halsen snører sig sammen,

følelsesløshed i munden, blødninger i den bagerste del af øjet, dobbeltsyn, nedsat synsskarphed,

unormal følelse i øjet, hævelse af øjne eller øjenlåg, små partikler eller pletter i synsfeltet, se en farvet

ring omkring lyskilder, forstørrede pupiller, misfarvning af det hvide i øjet, blødning fra penis, blod i

sæden, næsetørhed, hævelse inde i næsen, følelse af irritation og pludselig hørenedsættelse eller

høretab.

Efter markedsføring er der rapporteret om sjældne tilfælde af en hjertelidelse, kaldet ustabil angina, og

pludselig død. Det bør tages i betragtning, at de fleste, men ikke alle, af de mænd, der oplevede disse

bivirkninger, havde hjerteproblemer, før de tog dette lægemiddel. Det er ikke muligt at bestemme, om

disse bivirkninger er direkte relateret til dette lægemiddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, som står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sildenafil Pfizer indeholder

Aktivt stof: sildenafil. Hver tablet indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil (som

citratsalt).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

mikrokrystallinsk cellulose, calciumhydrogenphosphat (vandfrit),

croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Filmovertræk:

hypromellose, lactosemonohydrat (se pkt. 2 “Sildenafil Pfizer indeholder

lactose”, triacetin, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

25 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til off-white tabletter med en afrundet diamantform. De er mærket “25” på den ene side.

50 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til off-white tabletter med en afrundet diamantform. De er mærket “50” på den ene side.

100 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til off-white tabletter med en afrundet diamantform. De er mærket “100” på den ene side.

Tabletterne findes i blisterpakninger med 2, 4, 8 eller 12 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen er Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Sildenafil Pfizer

fremstilles af Fareva Amboise, PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries,

37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrig.

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS under følgende navne:

Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Estland

Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland,

Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland,

Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal,

Rumænien, Sverige

Sildenafil Pfizer

Spanien

Sildenafilo Pfizer

Storbritannien

Sildenafil

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2016.

18-4-2018

Euphoric Capsules by Epic Products: Recall - Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Euphoric Capsules by Epic Products: Recall - Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Consumers with diabetes, hypertension, high cholesterol or heart disease often take nitrates; concomitant use of nitrates and PDE-5 inhibitors can lead to fatal cardiovascular collapse. Posted 04/18/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-3-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  Revatio, Sildenafil, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Revatio, Sildenafil, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

TAPAZOLE (Methimazole) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

TAPAZOLE (Methimazole) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Toppco]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Toppco]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

IBUPROFEN PM (Diphenhydramine Citrate, Ibuprofen) Tablet, Film Coated [H E B]

IBUPROFEN PM (Diphenhydramine Citrate, Ibuprofen) Tablet, Film Coated [H E B]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

TORISEL (Temsirolimus) Kit [Wyeth Pharmaceuticals Inc., A Subsidiary Of Pfizer Inc.]

TORISEL (Temsirolimus) Kit [Wyeth Pharmaceuticals Inc., A Subsidiary Of Pfizer Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

GALLIUM (Gallium Citrate Ga-67) Injection [Lantheus Medical Imaging, Inc.]

GALLIUM (Gallium Citrate Ga-67) Injection [Lantheus Medical Imaging, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [McKesson Drug]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [McKesson Drug]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [McKesson]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [McKesson]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Major Pharmaceuticals]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

MAGNESIUM CITRATE Liquid [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

MAGNESIUM CITRATE Liquid [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

ORPHENADRINE CITRATE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

ORPHENADRINE CITRATE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

TRICITRASOL (Trisodium Citrate Dihydrate) Solution [Citra Labs LLC]

TRICITRASOL (Trisodium Citrate Dihydrate) Solution [Citra Labs LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CHOPRO (Pyridoxine And Zinc Citrate Trihydrate) Capsule [SanPharma GmbH]

CHOPRO (Pyridoxine And Zinc Citrate Trihydrate) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

VIROPTIC (Trifluridine) Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIROPTIC (Trifluridine) Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1537 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

TAMOXIFEN CITRATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi Jon, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi Jon, Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Big Lots]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Big Lots]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Shopko Stores Operating Co LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Shopko Stores Operating Co LLC]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Safeway]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Safeway]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Your Military Exchange]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Your Military Exchange]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Wakefern Foods Corporation]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Wakefern Foods Corporation]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Dolgencorp, LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi-Jon, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Vi-Jon, Inc]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [BETTER LIVING BRANDS LLC]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [BETTER LIVING BRANDS LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [SUPERVALU INC]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [SUPERVALU INC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Meijer Distribution, Inc]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [TOPCO ASSOC, LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [TOPCO ASSOC, LLC]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

Dynastat (Pfizer Limited)

Dynastat (Pfizer Limited)

Dynastat (Active substance: Parecoxib ) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1234 of Mon, 26 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [DZA Brads, LLC]

CITROMA (Magesium Citrate) Liquid [DZA Brads, LLC]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1146 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Vfend (Pfizer Limited)

Vfend (Pfizer Limited)

Vfend (Active substance: voriconazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1127 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

XALKORI (Crizotinib) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

XALKORI (Crizotinib) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc.]

CITROMA (Magnesium Citrate) Liquid [Geiss, Destin Dunn, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed