Sildenafil "Medical Valley"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sildenafil "Medical Valley" 100 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sildenafil "Medical Valley" 100 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44711
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sildenafil Medical Valley 100 mg filmovertrukne tabletter

Sildenafilcitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg din læge eller apotek, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Sildenafil Medical Valley til dig personligt. Lad være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

lægen

eller

apoteket,

hvis

bivirkning

bliver

værre,

eller

får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

:

1. Sildenafil Medical Valleys virkning og hvad du skal bruge det til

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sildenafil Medical Valley

3. Sådan skal du tager Sildenafil Medical Valley

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer du Sildenafil Medical Valley

6. Yderligere oplysninger

1.

SILDENAFIL MEDICAL

VALLEYS VIRKNING OG HVAD

DU SKAL BRUGE DET TIL

Sildenafil Medical Valley hører til en gruppe

medicin, som kaldes fosfodiesterase type 5

(PDE5)-hæmmere,

medvirker

afslappe blodkarrene i penis og tillade blodet

strømme

penis

seksuel

stimulation.

Sildenafil

Medical

Valley vil

kun hjælpe dig med at få en erektion, hvis du

bliver seksuelt stimuleret. Sildenafil Medical

Valley

bør

anvendes,

når

konstateret

erektil

dysfunktion.

Sildenafil

Medical

Valley

bør

ikke

anvendes

kvinder.

Sildenafil Medical Valley er til behandling

af mænd med erektil dysfunktion, af og til

kendt som impotens, hvilket er manglende

evne til at opnå og/eller opretholde erektion

tilstrækkelig

gennemføre

tilfredsstillende seksuel aktivitet.

2.

DET

SKAL

DU

VIDE,

FØR

DU

BEGYNDER

AT

TAGE

SILDENAFIL MEDICAL VALLEY

Lægen

have

foreskrevet

anden

anvendelse

eller

dosering

angivet

denne

information.

Følg

altid

lægens

anvisning

oplysningerne

doseringsetiketten

Tag ikke Sildenafil Medical Valley

Hvis

tager

medicin,

kaldes

nitrater, da samtidig brug kan medføre

kraftigt

blodtryksfald.

Fortæl

lægen,

hvis

tager

denne

type

medicin, der bruges til at lindre angina

pectoris

(eller

”brystsmerter”).

usikker,

spørg

lægen

eller

apoteket.

Hvis du bruger præparater, som kaldes

nitrogenoxiddonorer

amylnitrit

(“poppers”),

da samtidig brug også kan

medføre kraftigt blodtryksfald.

Hvis du er overfølsom (allergisk) over

sildenafil

eller

øvrige

indholdsstoffer

Sildenafil

Medical

Valley.

Hvis du har alvorlige hjerte- eller

leverproblemer.

Hvis du for nyligt har haft slagtilfælde

eller hjerteanfald, eller hvis du har lavt

blodtryk.

Hvis du har visse alvorlige arvelige

øjensygdomme (som

retinitis

pigmentosa

Hvis du på noget tidspunkt tidligere har

haft

synet

grund

non-

arteritis

anterior

iskæmisk

opticusneuropati (NAION).

Vær ekstra forsigtig med at bruge

Sildenafil Medical Valley

Fortæl din læge

hvis du har en abnormitet af de røde

blodlegemer

(seglcelleanæmi),

blodkræft (leukæmi), knoglemarvskræft

(multipelt myelom).

hvis du har en deformitet af penis eller

Peyronies sygdom.

hvis du har problemer med hjertet. Din

læge

skal

omhyggeligt

undersøge,

hjerte

tåle

ekstra

anstrengelse, det er, at have sex.

hvis

tiden

mavesår

eller

blødningsforstyrrelser

(som

f.eks.

hæmofili).

hvis du oplever pludselige nedsættelser

synet

eller

synet,

skal

stoppe med at tage Sildenafil Medical

Valley og straks søge læge.

Du bør ikke anvende Sildenafil Medical

Valley sammen med andre orale eller lokale

behandlinger for erektil dysfunktion.

Særlige hensyn i forbindelse med børn og

unge

Sildenafil Medical Valley bør ikke gives til

personer under 18 år.

Særlige hensyn i forbindelse med patienter

med nyre- eller leverproblemer

Informer din egen læge, hvis du har nyre-

eller leverproblemer. Lægen kan bestemme,

at du skal have en lavere dosis.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis

du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig.Det gælder også for medicin, som

ikke er købt på recept

Sildenafil

Medical

Valley

tabletter

påvirke virkningen af anden medicin, især

medicin

behandling

brystsmerter.

tilfælde

alvorlig

hændelse,

bør

fortælle

sundhedspersonale,

behandler

tilstand,

taget

Sildenafil Medical Valley, og hvornår du har

taget det. Tag ikke Sildenafil Medical Valley

sammen med anden medicin, uden at din

læge har anbefalet det.

Du må ikke tage Sildenafil Medical Valley,

hvis du tager medicin, som kaldes nitrater,

samtidig

brug

medføre

kraftigt

blodtryksfald. Fortæl det altid til lægen eller

apoteket,

hvis

tager

denne

type

medicin, der bruges til lindring af angina

pectoris (eller “brystsmerter”).

Du må ikke tage Sildenafil Medical Valley,

hvis

tager

medicin,

kaldes

nitrogenoxiddonorer

f.eks.amylnitrit

(“poppers”),

samtidig

brug

også

medføre kraftigt blodtryksfald.

Hvis

tager

medicin,

kaldes

proteasehæmmere,

eksempel

behandling

HIV,

læge

starte

behandlingen på den laveste dosis Sildenafil

Medical Valley (25 mg).

Nogle patienter, som er i behandling med en

alfa-blokker til behandling af højt blodtryk

eller

vandladningsbesvær

forstørret

prostata,

opleve

svimmelhed

eller

uklarhed, som skyldes lavt blodtryk, når man

hurtigt sætter sig ned eller rejser sig op.

Visse patienter har oplevet disse symptomer,

når

tager

Sildenafil

Medical

Valley

sammen med alfa-blokkere. Dette vil for det

meste indtræde inden for 4 timer efter, at du

har indtaget Sildenafil Medical Valley. Du

bør være på en regelmæssig daglig dosis af

alfablokkeren,

før

tager

Sildenafil

Medical

Valley,

nedsætte

sandsynligheden

disse

symptomer

opstår.

Lægen

give

lavere

begyndelsesdosis

Sildenafil

Medical Valley.

Brug af Sildenafil Medical Valley sammen

med mad eller drikke

Sildenafil Medical Valley kan tages sammen

med mad eller uden mad. Du kan måske

opleve, at det kan tage lidt længere tid før

Sildenafil Medical Valley virker, hvis du har

spist et tungt måltid.

Indtagelse af alkohol kan midlertidig påvirke

din evne til at få rejsning. For at få den fulde

virkning af din medicin, bør du ikke drikke

alkohol

store

mængder,

før

tager

Sildenafil Medical Valley bør du.

Graviditet og amning

Sildenafil Medical Valley er ikke beregnet til

at bruges af kvinder.

Trafik og arbejdssikkerhed

Sildenafil

Medical

Valley

forårsage

svimmelhed

påvirke

synet.

Vær

opmærksom

på,

hvordan

reagerer

Sildenafil

Medical

Valley inden

bilkørsel

eller betjening af maskiner.

3.

SÅDAN

SKAL

DU

TAGE

SILDENAFIL MEDICAL VALLEY

Tag altid Sildenafil Medical Valley nøjagtigt

efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg

lægen

eller

apoteket.

sædvanlige

begyndelsesdosis er 50 mg.

Du bør ikke tage Sildenafil Medical Valley

mere end 1 gang dagligt.

Sildenafil Medical Valley bør tages ca. 1

time inden du planlægger seksuel aktivitet.

Synk tabletten hel med et glas vand.

Hvis du mener, at virkningerne af Sildenafil

Medical

Valley

kraftige

eller

svage, bør du tale med din læge eller apotek

herom.

Sildenafil

Medical

Valley hjælper

erektion ved seksuel stimulation. Den tid,

som det tager for Sildenafil Medical Valley

at virke varierer fra person til person, men

det tager normalt mellem ½ og 1 time. Det

kan vare længere inden Sildenafil Medical

Valley virker, hvis det tages sammen med et

tungt måltid.

Hvis Sildenafil Medical Valley ikke hjælper

til at give erektion, eller hvis erektionen ikke

varer længe nok til at gennemføre samleje,

bør lægen informeres.

Hvis du har taget for mange Sildenafil

Medical Valley tabletter:

Du kan opleve flere og kraftigere

bivirkninger. Doser på over 100 mg vil ikke

forøge virkningen.

Kontakt lægen, skadestuen ellerapoteket,

hvis De/du har taget mereaf ”X”, end der

står i denneinformation, eller mere end

(*) Customer:

Signature:

Date:

Quality Assurance:

Signature:

Date:

Drawed by:

Signature:

Date:

100%

140 x 540 +_ 1 mm

Dimensions:

Scale:

Material

type:

Leaflet

Drawing #:

525957-01 LF SILDE 100MG MVALLEY DK

Date:

Version:

09.05.14

12999

Laetus #:

Folded:

1 fold in horizontal to 140 x 270mm

Substitutes

mat. #:

*****

black

112

358

Material #/

Product :

LICONSA

LEON FARMA

Launch:

Internal change:

Customer change:

Pantones:

By Tomas Henderup at 5:58 pm, May 09, 2014

lægenhar foreskrevet (og De/du føler

Dem/dig utilpas).

Du bør ikke tage flere tabletter, end din

læge har sagt.

Kontakt lægen, hvis du har taget flere

tabletter, end du skal.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har

yderligere spørgsmål vedrørende brugen af

denne medicin.

4.

BIVIRKNINGER

Sildenafil Medical Valley kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

bivirkninger,

rapporteret

forbindelse

brug

Sildenafil Medical Valley er normalt milde

til moderate og af kort varighed.

Hvis

brystsmerter

under

efter

samleje:

- Sæt dig op i en tilbagelænet stilling og prøv

at slappe af.

Tag ikke

nitrater

at behandle dine

brystsmerter.

- Kontakt straks lægen.

medicin,

herunder

Sildenafil

Medical

Valley,

give

allergiske

reaktioner.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever en

eller flere af følgende symptomer efter at

have

taget

Sildenafil

Medical

Valley:

pludselig

hvæsende

vejrtrækning,

vejrtrækningsbesvær

eller

svimmelhed,

hævelse af øjenlåg, ansigt, læber eller hals.

Vedvarende

nogle

gange

smertefulde

erektioner er set efter indtagelse af Sildenafil

Medical Valley. Hvis der opstår en erektion,

som fortsætter længere end 4 timer, bør du

straks kontakte lægen.

Hvis du oplever pludselig nedsættelse eller

tab af synet, skal du stoppe med at tage

Sildenafil Medical Valley, og straks kontakte

lægen.

Følgende frekvenser bruges til evaluering af

bivirkninger:

En

meget

almindelig

bivirkning

hovedpine.

Almindelige bivirkninger

omfatter: rødmen

i ansigtet, dårlig fordøjelse, påvirkning af

synet

(herunder

farvesyn,

lysfølsomhed,

sløret

eller

nedsat

synsskarphed),

tilstoppet næse og svimmelhed.

Ikke

almindelige

bivirkninger

omfatter:

opkastning, hududslæt, blødninger på øjets

bagside,

øjenirritation,

blodsprængte

øjne/røde

øjne,

smerte

øjet,

dobbeltsyn,

unormal følelse i øjet, uregelmæssig eller

hurtig puls, muskelsmerter, føle sig søvnig,

nedsat

følelse

berøring,

svimmelhed,

susen

ørerne

(tinnitus),

kvalme,

mundtørhed,

brystsmerter

føle

udmattet.

Sjældne bivirkninger

omfatter: højt

blodtryk, lavt blodtryk, besvimelse,

slagtilfælde, næseblod og pludselig

nedsættelse eller tab af hørelse

Yderligere bivirkninger, der er rapporteret

efter

markedsføring,

omfatter:

kraftigt

hjerteslag, brystsmerte, pludseligt dødsfald,

hjerteanfald

eller

midlertidig

fald

blodtilførslen til dele af hjernen. De fleste af

disse

mænd,

ikke

alle,

havde

hjerteproblemer, før de tog denne medicin.

Det er ikke muligt at bestemme, om disse

bivirkninger er direkte relateret til Sildenafil

Medical Valley. Der er også rapporteret om

kramper

eller

krampeanfald

alvorlige

hudreaktioner,

viser

udslæt,

blærer, afskalning af huden og smerter; disse

bivirkninger

kræver

øjeblikkelig

lægebehandling.

lægen

eller

apoteket,

hvis

bivirkning er generende eller bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt

her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet

til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De/du finder skema og vejledning under

Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens

netsted

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/

5.

SÅDAN

OPBEVARER

DU

SILDENAFIL MEDICAL VALLEY

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige

forholds regler vedrørende opbevaring.

Brug Sildenafil Medical Valley efter

udløbsdato, der star p

pakningen.

Udløbsdato er den sidste dag I den nævnte

ned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sildenafil Medical Valley indeholder

Den aktive substans er sildenafil. Hver tablet

Sildenafil Medical Valley 100mg

filmovertrukken tablet indeholder sildenafil

citrat modsvarende 100mg sildenafil.

Øvrige ingredienser er:

calciumhydrogenphosphatdihydrat, cellulose

microkrystalline, magnesium stearat, silica,

kolloid vandfri, croscarmellose sodium,

hypromellose, titanium dioxid (E-171),

macrogol 6000, talkum og indigo carmine

aluminium lake (E-132).

Sildenafil

Medical

Valley

udseende

og

pakningsstørrelser

Sildenafil Medical Valley 100 mg

filmovertrukne tabletter er blå, aflange og

mærket “100”.

Sildenafil Medical Valley 100 mg

filmovertrukne tabletter leveres i

blisterpacks med 4, 8, 12 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført..

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sweden

Producent:

LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6

28760 Tres Cantos – Madrid, SPANIEN

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avenida Miralcampo, 7. Polígono Industrial

Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares

Guadalajara – SPANIEN

Dette lægemiddel er autoriseret i

medlemsstaterne i EEA under følgende

navne:

AT/H/301/01-03/DC

AT: Silchemo 25/50/100 mg, Filmtabletten

BE: Silchemo 25/50/100 mg Comprimé

pelliculé/Filmtabletten/filmomhulde

tabletten

DK: Sildenafil Medical Valley

FI: Silchemo 25/50/100 mg

kalvopäällysteinen tabletti

NL: Afilon 25/50/100 mg, Filmomhulde

tablet

NO: Silchemo 25/50/100 mg tabletter,

filmdrasjerte

Denne indlægsseddel blev senest

godkendt: 5. maj 2014

meget almindelig:

påvirker mere end 1 bruger af 10

almindelig:

påvirker 1-10 brugere af 100

ikke almindelig:

påvirker 1-10 brugere af 1.000

sjælden:

påvirker 1-10 brugere af 10.000

very rare:

påvirker mindre end 1 bruger af 10.000

ikke kendt:

frekvens kan ikke fastslås fra tilgængelige data

525957-01

(*) Customer:

Signature:

Date:

Quality Assurance:

Signature:

Date:

Drawed by:

Signature:

Date:

100%

140 x 540 +_ 1 mm

Dimensions:

Scale:

Material

type:

Leaflet

Drawing #:

525957-01 LF SILDE 100MG MVALLEY DK

Date:

Version:

09.05.14

12999

Laetus #:

Folded:

1 fold in horizontal to 140 x 270mm

Substitutes

mat. #:

*****

black

112

358

Material #/

Product :

LICONSA

LEON FARMA

Launch:

Internal change:

Customer change:

Pantones:

By Tomas Henderup at 5:58 pm, May 09, 2014

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Newark, CA, Gadget Island, Inc. is voluntarily recalling Rhino 7 Platinum 5000 capsules, All LOTS, Papa Zen 3300 capsules, LOT# NSS050888, Fifty Shades 6000 capsules, all Lots, Grande X 5800 capsules, all Lots, to the consumer level. FDA analysis has found the products to be tainted with Sildenafil and Tadalafil, which are the active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED), as well as Desmethyl Carbodenafil which is structurally similar to si...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-9-2017

Nature Supplement Inc. Issues Voluntary Florida Recall of Vegetable Vigra Due to Undeclared Sildenafil

Nature Supplement Inc. Issues Voluntary Florida Recall of Vegetable Vigra Due to Undeclared Sildenafil

Natures Supplement, Inc. is voluntarily recalling 260 bottles of VEGETABLE VIGRA, 200 mg capsules to the consumer level. FDA analysis found this product to be tainted with Sidenafil. Sildenafil is an FDA approved drug for the treatment of erectile dysfunction, the presence of Sildenafil in the Vegetable Vigra product renders it an unapproved drug for which safety and efficacy has not been established, therefore subject to recall.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-7-2017

Ultra Shop Supplement Issues Voluntary Nationwide Recall of Super Panther 7K Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Ultra Shop Supplement Issues Voluntary Nationwide Recall of Super Panther 7K Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Charlotte, NC, Ultra Shop Supplement is voluntarily recalling Super Panther 7K capsules, [1 count blister card Lot#: RO846356 and 6 count bottle Lot RO246852 within expiry], distributed by SX Power Co., Brooklyn, NY, to the consumer level. FDA analysis found samples of Super Panther 7K to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterate 5-inhibitors (PDE-5), used to treat erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-4-2018

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

GALLIUM (Gallium Citrate Ga-67) Injection [Lantheus Medical Imaging, Inc.]

GALLIUM (Gallium Citrate Ga-67) Injection [Lantheus Medical Imaging, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OXYGEN Gas [Ohio Valley Acquisition Corp Dba Ohio Valley Medical Gas Supply, Inc.]

OXYGEN Gas [Ohio Valley Acquisition Corp Dba Ohio Valley Medical Gas Supply, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Powder [H3 MEDICAL INC.]

SILDENAFIL CITRATE Powder [H3 MEDICAL INC.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

SILDENAFIL CITRATE (Sildenafil) Tablet, Film Coated [Vensun Pharmaceuticals, Inc. ]

SILDENAFIL CITRATE (Sildenafil) Tablet, Film Coated [Vensun Pharmaceuticals, Inc. ]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

SILDENAFIL CITRATE Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

SILDENAFIL CITRATE Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ORPHENADRINE CITRATE Tablet, Extended Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ORPHENADRINE CITRATE Tablet, Extended Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

21-8-2017

AX (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 21, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

Sildenafil Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Sildenafil Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Sildenafil Actavis (Active substance: Sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)3655 of Wed, 24 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety