Seroquel XR

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Seroquel XR 200 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Seroquel XR 200 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57941
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Seroquel

150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg depottabletter

quetiapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Seroquel XR til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Seroquel XR

3. Sådan skal du tage Seroquel XR

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Seroquel XR indeholder det aktive stof quetiapin.

Dette tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes

antipsykotika. Seroquel XR kan bruges til at behandle

forskellige sygdomme, som f.eks.:

• Bipolar depression og depressive episoder ved

unipolar depression: Du føler dig ked af det, eller du

kan føle dig deprimeret, have skyldfølelse, mangle

energi, miste appetitten eller have svært ved at

sove.

• Mani: Du kan føle dig meget opstemt, opløftet,

ophidset, begejstret eller hyperaktiv eller have en

dårlig dømmekraft, eller du kan have en aggressiv

eller destruktiv opførsel.

• Skizofreni: Du kan høre eller fornemme ting, som

ikke er der, tro på ting, der ikke er sande, eller føle

dig usædvanligt mistroisk, nervøs, forvirret, have

skyldfølelse, være anspændt eller deprimeret.

Hvis Seroquel XR tages mod depressive episoder ved

unipolar depression, skal det tages sammen med

anden medicin, som gives mod denne sygdom.

Din læge vil muligvis fortsat ordinere Seroquel XR,

selvom du får det bedre.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE SEROQUEL XR

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Seroquel

• hvis du er allergisk over for quetiapin eller et af de

øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

• hvis du tager et af følgende lægemidler:

visse lægemidler mod hiv.

lægemidler som indeholder azoler (mod svampe-

infektioner).

erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner).

nefazodon (mod depression).

Tag ikke Seroquel XR, hvis ovenstående gælder for

dig. Hvis du er usikker, så tal altid med din læge eller

apotekspersonalet, inden du tager Seroquel XR.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Seroquel XR, hvis:

• du eller nogen i din familie har eller har haft hjerte-

problemer f.eks. problemer med hjerterytmen,

svækket hjertemuskel eller betændelse i hjertet

eller hvis du tager medicin, der kan påvirke måden,

hvorpå dit hjerte slår.

• du har lavt blodtryk.

• du har haft et slagtilfælde, specielt hvis du er ældre.

• du har problemer med leveren.

• du har haft krampeanfald.

• du har sukkersyge, eller har risiko for at få det.

Hvis dette er tilfældet, kan det være at din læge

checker dit blodsukkerniveau, mens du tager

Seroquel XR.

• du ved, at du tidligere har haft et lavt antal hvide

blodlegemer (som måske eller måske ikke har

været forårsaget af andre lægemidler).

• du er en ældre, dement person (nedsat hjerne-

funktion). Seroquel XR må ikke tages af ældre

demente personer, fordi Seroquel XR kan øge

risikoen for slagtilfælde, og i nogle tilfælde

dødsfald, hos disse personer.

• du eller nogen i din familie har haft blodpropper, da

denne type medicin har været forbundet med

dannelsen af blodpropper.

• du har eller har haft en sygdom, hvor du holder op

med at trække vejret i korte perioder i din normale

nattesøvn (kaldet ”søvnapnø”), og du tager medicin,

der gør den normale hjerneaktivitet langsommere

(”depressiva”).

• du har eller har haft en sygdom, hvor du ikke kan

tømme blæren helt (urinretention), har forstørret

prostata, en blokering i tarmene eller øget tryk i dit

øje. Disse sygdomme skyldes sommetider medicin

(kaldet ”antikolinergika”), som påvirker den måde,

hvorpå nervecellerne fungerer, for at kunne

behandle visse sygdomme.

Tal med din læge med det samme, hvis du oplever

følgende efter at have taget Seroquel XR:

• en kombination af feber, alvorlig muskelstivhed,

svedtendens eller nedsat bevidsthed (en lidelse,

som hedder “malignt neuroleptikasyndrom”). Dette

kræver omgående medicinsk behandling.

• får ufrivillige bevægelser, specielt i ansigtet eller

tungen.

• bliver svimmel eller pludseligt føler dig meget

søvnig. Dette kan øge risikoen for ulykker (fald) hos

ældre patienter.

• krampeanfald (anfald).

• en langvarig og smertefuld erektion (priapisme).

Disse tilstande kan skyldes denne type lægemidler.

Tal med din læge hurtigst muligt, hvis du har:

• feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen,

eller enhver anden infektion, da dette kan resultere

i et meget lavt antal hvide blodceller. Dette kan

medføre behandlingsstop med Seroquel

XR og/

eller, at der skal gives behandling.

• forstoppelse sammen med vedholdende mave-

smerter, eller forstoppelse, som ikke har reageret

på behandling, da dette kan medføre en mere

alvorlig blokering af tarmene.

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan det være, at du ind imellem

tænker på at skade dig selv eller begå selvmord.

Disse tanker kan øges, når du starter med at tage din

medicin, da denne type lægemidler alle tager lidt tid,

før de virker, normalt omkring to uger, men nogle

gange først efter lidt længere tid.

Det kan også godt være, at du får flere af disse tanker,

hvis du pludselig stopper med at tage din medicin.

Det er sandsynligt, at du vil have lettere ved at få

sådanne tanker, hvis du er en yngre voksen.

Information fra kliniske studier viser, at der er en øget

risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsadfærd

hos yngre voksne under 25 år med depression.

Hvis du på noget tidspunkt tænker på at skade dig

selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte din

læge eller tage på hospitalet. Det kan være en hjælp

at fortælle en slægtning eller en god ven, at du er

deprimeret og bede dem læse denne information.

Du kan bede dem fortælle dig, hvis de mener, at din

depression bliver værre, eller hvis de er bekymrede

over en ændring i din opførsel.

Vægtøgning

Der er observeret vægtøgning hos patienter, der tager

Seroquel XR. Du og din læge bør regelmæssigt

kontrollere din vægt.

Børn og unge

Seroquel XR er ikke til brug hos børn og unge under

18 år.

Brug af anden medicin sammen med Seroquel XR

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin

eller har gjort det for nylig.

Du må ikke tage Seroquel XR, hvis du tager et af

følgende lægemidler:

• Visse lægemidler mod hiv.

• Lægemidler som indeholder azoler (mod svampe-

infektioner).

• Erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner).

• Nefazodon (mod depression).

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende

lægemidler:

• Epilepsi-lægemidler (f.eks. phenytoin eller

carbamazepin).

• Lægemidler mod forhøjet blodtryk.

• Barbiturater (mod søvnbesvær).

• Thioridazin eller lithium (andre antipsykotika).

• Medicin, der påvirker din hjerterytme (puls), f.eks.

lægemidler, som kan forårsage ubalance i

elektrolytterne (lave niveauer af kalium eller

magnesium i blodet). Dette gælder for eksempel

diuretika (vanddrivende medicin) eller bestemte

typer antibiotika (medicin mod infektioner).

• Medicin, der kan medføre forstoppelse.

• Medicin (kaldet ”antikolinergika”), der påvirker den

måde, hvorpå dine nerveceller fungerer, for at

kunne behandle visse sygdomme.

Tal med din læge, før du eventuelt stopper hvilken

som helst medicinsk behandling.

Brug af Seroquel XR sammen med mad, drikke og

alkohol

• Seroquel XRs virkning kan påvirkes ved sam tidig

fødeindtagelse. Du bør derfor tage tabletterne

mindst 1 time før et måltid eller ved sengetid.

• Vær forsigtig med, hvor meget alkohol du indtager.

Dette skyldes, at den samlede virkning af

Seroquel XR og alkohol kan gøre dig søvnig.

• Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager

Seroquel XR, da det kan påvirke den måde,

medicinen virker.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, eller ammer, har mistanke om, at du

er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager Seroquel XR.

Du bør ikke tage Seroquel XR under graviditet,

medmindre du har aftalt det med din læge. Du må

ikke tage Seroquel XR, mens du ammer.

Følgende abstinenssymptomer kan opstå hos nyfødte

børn, hvis mødre har taget Seroquel XR i det sidste

trimester (sidste tre måneder af graviditeten):

Rystelser, muskelstivhed og eller/svaghed, døsighed,

ophidselse, åndedrætsbesvær og problemer med at

tage føde til sig.

Søg læge, hvis dit nyfødte barn udvikler nogen af

disse symptomer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dine tabletter kan gøre dig søvnig. Du må ikke køre bil

eller arbejde med maskiner, før du ved, hvordan

tabletterne påvirker dig.

Seroquel XR indeholder lactose

Seroquel XR indeholder lactose, som er en sukkerart.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Indvirkning på narkotikatestning af urin

Hvis du skal havet taget en urinprøve til narkotika-

testning, kan behandling med Seroquel

XR kombineret

med bestemte testmetoder medføre, at prøven testes

positiv for metadon samt nogle stoffer til behandling

af depression, som hedder tricykliske antidepressiva

(TCA), selvom du hverken tager metadon eller TCA’er.

Skulle dette ske, kan der foretages en mere specifik test.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE SEROQUEL XR

Tag altid Seroquel XR nøjagtig efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Din læge vil bestemme hvilken dosering, du skal

starte med. Vedligeholdelsesdosis (daglig dosis) vil

afhænge af din sygdom og dit behov, men vil normalt

være mellem 150 mg og 800 mg.

• Du skal tage tabletten én gang dagligt.

• Tabletterne må ikke deles, tygges eller knuses.

• Synk tabletterne hele med et glas vand.

• Tag tabletterne uden samtidig fødeindtagelse

(mindst 1 time før et måltid, eller ved sengetid.

Din læge vil fortælle dig hvornår).

• Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager

Seroquel XR, da det kan påvirke den måde,

medicinen virker.

• Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at

tage tabletterne, uden at have talt med din læge.

Leverproblemer

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du har

problemer med leveren.

Ældre

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du er en

ældre person.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke anvende Seroquel XR.

Hvis du har taget for mange Seroquel XR

Hvis du tager flere Seroquel XR end lægen har

anbefalet, kan du føle dig søvnig, svimmel og få en

unormal hjerterytme (puls). Kontakt straks din læge

eller nærmeste hospital. Tag Seroquel XR tabletterne

med dig.

Hvis du har glemt at tage Seroquel XR

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være

tid til den næste dosis, så vent bare indtil da. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Seroquel XR

Hvis du pludselig stopper med at tage Seroquel XR,

kan det være, at du får svært ved at sove, får kvalme

eller hovedpine, diarré, opkastning, bliver svimmel

eller irritabel. Din læge kan derfor foreslå, at du

mindsker dosis gradvist, før du stopper behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

flere end 1 ud af 10 personer):

• Svimmelhed (kan medføre fald), hovedpine, tør mund.

• Søvnighed (forsvinder oftest med tiden, når du

fortsætter med at tage Seroquel XR) (kan medføre

fald).

• Seponeringssymptomer (symptomer som fore-

kommer, når du stopper med at tage Seroquel XR)

inkluderer søvnløshed, kvalme, hovedpine, diarré,

opkastning, svimmelhed og irritabilitet. Gradvis

nedtrapning over en periode på mindst 1 til 2 uger

tilrådes.

• Vægtøgning.

• Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være

problemer med at få gang i musklerne, rysten,

rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.

• Ændring i indholdet af visse typer fedt (triglycerider

og totalkolesterol) i blodet.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 10 personer):

• Hurtig hjerterytme (puls).

• Fornemmelse af, at hjertet banker, slår hurtigt eller

springer slag over.

• Forstoppelse, irriteret mave (fordøjelsesbesvær).

• Svaghedsfølelse.

• Væskeansamlinger i arme og ben.

• Fald i blodtryk når du rejser dig op. Du kan føle dig

svimmel eller besvime (kan medføre fald).

• Øget blodsukkerniveau.

• Sløret syn.

• Abnorme drømme og mareridt.

• Øget sultfornemmelse.

• Irritation.

• Tale- og sprogforstyrrelser.

• Selvmordstanker og forværring af depression.

• Stakåndethed.

• Opkastning (fortrinsvis hos ældre).

• Feber.

• Ændring i indholdet af skjoldbruskkirtelhormoner i

blodet.

• Nedsat antal af visse typer blodlegemer.

• Stigning i indholdet af leverenzymer i blodet.

• Stigning i indholdet af hormonet prolaktin i blodet.

Stigning i prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre:

Brysthævelse og uventet dannelse af brystmælk

hos mænd og kvinder.

Udebleven eller uregelmæssig menstruation hos

kvinder.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 personer):

• Krampeanfald.

• Overfølsomhedsreaktioner, der kan omfatte

hævede knuder (kvadler), hævelse af huden og

hævelse omkring munden.

• Uro i benene.

• Synkebesvær.

• Ufrivillige bevægelser, hovedsageligt af ansigt og

tunge.

• Funktionsforstyrrelser i relation til seksuel lyst,

ophidselse eller udløsning.

• Diabetes.

• Ændring af hjertets elektriske impulser, set på

hjertekardiogram (forlængelse af QT- intervallet).

• Nedsat hjerterytme, der kan forekomme ved

behandlingsstart og som kan være forbundet med

lavt blodtryk og besvimelse.

• Vandladningsbesvær.

• Besvimelse (kan medføre fald).

• Tilstoppet næse.

• Nedsat antal røde blodlegemer.

• Nedsat indhold af natrium i blodet.

• Forværring af eksisterende diabetes.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 1.000 personer):

• En kombination af feber, svedeture, muskelstivhed,

følelse af stærk døsighed eller besvimelse (en

lidelse, der hedder malignt neuroleptikasymptom).

• Gulfarvning af hud og øjne (gulsot).

• Leverbetændelse (hepatitis).

• En langvarig og smertefuld erektion (priapismus).

• Øget brystudvikling og uventet produktion af

brystmælk (galaktoré).

• Menstruationsforstyrrelse.

• Blodpropper i venerne specielt i benene (symptomer

på dette er hævelse, smerte og rødmen af benet),

som gennem blodårerne kan transporteres til

lungerne og forårsage smerter i brystet og problemer

med at trække vejret. Hvis du får nogle af disse

symptomer, skal du straks søge læge.

• Går, taler, spiser eller udfører andre aktiviteter i

søvne.

• Nedsat kropstemperatur (hypothermi).

• Betændelse i bugspytkirtlen (pancreas).

• En tilstand (kaldet metabolisk syndrom), hvor du

kan have en kombination af 3 eller flere af følgende

bivirkninger: Øget fedt rundt omkring maven, et

nedsat indhold af ”godt kolesterol” (HDL-C) og øget

fedtindhold i blodet (triglycerider), højt blodtryk og

et højt indhold af blodsukker.

• En kombination af feber, influenzalignende symp­

tomer, ondt i halsen eller enhver anden infektion

med meget lavt antal hvide blodceller, en tilstand

der kaldes agranulocytose.

• Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for

luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen,

kontakt læge eller skadestue.

• Forhøjet kreatinfosfokinase (et stof fra musklerne) i

blodet.

380263P001

08/2016

Seroquel

er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca UK Limited

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op

til 1 ud af 10.000 personer):

• Alvorligt udslæt, blærer eller røde pletter på huden.

• En alvorlig allergisk reaktion (anafylakse), som kan

medføre åndedrætsbesvær og shock.

• Pludselig hævelse af huden, som regel omkring

øjnene, læber og hals (angioødem).

• Alvorligt blæreformet udslæt på huden, omkring

munden, i øjne og omkring kønsdelene (Stevens-

Johnsons syndrom).

• Uhensigtsmæssig sekretion af et hormon, der

kontrollerer mængden af urin.

• Nedbrydning af muskelfibre og smerter i musklerne

(rhabdomyolyse).

Ikke kendt (frekvens kan ikke bedømmes ud fra

eksisterende data):

• Uregelmæssigt hududslæt med røde prikker

(mangeformet udslæt).

• Pludselig alvorlig allergisk reaktion med symptomer

såsom feber, blærer på huden og hudafskalning

(toksisk epidermal nekrolyse).

• Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte,

hvor mødrene har anvendt Seroquel XR under

graviditeten.

Den gruppe af lægemidler, som Seroquel XR tilhører,

kan give problemer med hjerterytmen, som kan være

alvorlig, og i værste fald medføre døden.

Nogle bivirkninger kan kun ses, når der bliver taget en

blodprøve. Det kan være ændringer i mængden af

visse fedttyper (triglycerider og totalkolesterol) eller

sukker i blodet, ændringer i mængden af thyroidea-

hormoner i blodet, forhøjede leverenzymer, fald i

mængden af visse typer blodlegemer, fald i antallet af

røde blodlegemer, forhøjet blod-kreatinin-fosfokinase

(et stof i musklerne) fald i mængden af natrium i

blodet og stigninger i mængden af hormonet prolaktin

i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne

tilfælde medføre følgende:

• Mænd og kvinder kan få øget brystudvikling og

uventet produktion af brystmælk (galaktoré).

• Kvinder kan få manglende eller uregelmæssig

menstruation.

Det kan være, at din læge tager blodprøver ind imellem.

Bivirkninger hos børn og unge

De samme bivirkninger, der indtræder hos voksne,

kan også forekomme hos børn og unge.

Følgende bivirkninger er set oftere hos børn og unge

eller er ikke set hos voksne:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10 personer):

• Stigninger i mængden af hormonet prolaktin i

blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i

sjældne tilfælde medføre følgende:

Drenge og piger kan få øget brystudvikling og

uventet produktion af brystmælk.

Piger kan få manglende eller uregelmæssig

menstruation.

• Øget appetit.

• Opkastning

• Unormale muskelbevægelser. Disse omfatter

vanskeligheder med at starte muskelbevægelser,

rysten, følelse af rastløshed eller muskelstivhed

uden smerte.

• Øget blodtryk.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 10 personer):

• Følelse af svaghed, besvimelse (kan medføre fald).

• Tilstoppet næse.

• Følelse af irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Seroquel XR efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Seroquel XR kræver ingen særlige forholdsregler

vedrørende opbevaringen.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Seroquel XR indeholder:

• Aktivt stof: quetiapin. Seroquel XR depottabletter

indeholder 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg

quetiapin (som quetiapinfumarat).

• Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose,

natriumcitrat, lactosemonohydrat,

magnesiumstearat, hypromellose 2208.

Tabletovertræk: Hypromellose 2910, macrogol 400,

titandioxid (E171). 200 mg og 300 mg tabletterne

indeholder også gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Alle depottabletter er kapselformede og præget med

XR og styrken. 150 mg tabletter er hvide; 200 mg

tabletter er gule; 300 mg tabletter er lysegule og 400 mg

tabletter er hvide.

Seroquel

XR fås i pakninger med 100 depottabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2016.

08/2016

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Active substance: tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4980 of Wed, 25 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/419/T/187

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Active substance: Dimethyl fumarate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3458 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety