Seroquel

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Seroquel 100 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Seroquel 100 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48482
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL

BRUGEREN

Seroquel

100 mg

filmovertrukne tabletter

Quetiapin

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden du begynder at tage medicinen.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for

at læse den igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der

er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Seroquel® til dig

personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonale,

hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Seroquel®

3. Sådan skal du tage Seroquel®

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakninngsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Seroquel® indeholder det aktive stof

quetiapin.

Dette tilhører gruppen af lægemidler,

som kaldes antipsykotika. Seroquel® kan

bruges til at behandle forskellige

sygdomme, som f.eks.:

• Bipolar depression og depressive

episoder ved unipolar depression: Du

føler dig ked af det, eller du kan føle

dig deprimeret, have skyldfølelse,

mangle energi, miste appetitten eller

have svært ved at sove.

• Mani: Du kan føle dig meget opstemt,

opløftet, ophidset, begejstret eller

hyperaktiv eller have en dårlig

dømmekraft, eller du kan have en

aggressiv eller destruktiv opførsel.

• Skizofreni: Du kan høre eller fornemme

ting, som ikke er der, tro på ting, der

ikke er sande, eller føle dig usædvanligt

mistroisk, nervøs, forvirret, have

skyldfølelse, være anspændt eller

deprimeret.

Hvis Seroquel® tages mod depressive

episoder ved unipolar depression, skal

det tages sammen med anden medicin,

som gives mod denne sygdom.

Din læge vil muligvis fortsat ordinere

Seroquel®, selvom du får det bedre.

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten. kontakt lægen, hvis

du får det værre, eller hvis du ikke får

det bedre.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE

SEROQUEL

Tag ikke Seroquel® hvis:

• du er overfølsom (allergisk) over for

quetiapin eller et af de øvrige

indholdsstoffer (se pkt. 6: Yderligere

oplysninger).

• du tager et af følgende lægemidler:

visse lægemidler mod HIV.

lægemidler som indeholder azoler

(mod svampeinfektioner).

erythromycin eller clarithromycin

(mod infektioner).

nefazodon (mod depression).

Tag ikke Seroquel®, hvis ovenstående

gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal

altid med din læge eller apoteket, inden

du tager Seroquel®.

Advarsler og forsigtighedsregler:

Vær ekstra forsigtig med at tage

Seroquel

Tal med din læge, før du tager din

medicin, hvis:

• du eller nogen i din familie har eller har

haft hjerteproblemer f.eks. problemer

med hjerterytmen, eller hvis du tager

medicin, der kan påvirke måden,

hvorpå dit hjerte slår.

• du har lavt blodtryk.

• du har haft et slagtilfælde, specielt hvis

du er ældre.

• du har problemer med leveren.

• du har haft krampeanfald.

• du har haft eller har risiko for

søvnapnø.

• du lider af vandladningsbesvær.

• du har øget intraokulært tryk.

• du har risiko for aspirationspneumoni.

• du har sukkersyge, eller har risiko for

at få det. Hvis dette er tilfældet, kan

det være at din læge checker dit

blodsukkerniveau, mens du tager

Seroquel®.

• du ved, at du tidligere har haft et lavt

antal hvide blodlegemer (som måske

eller måske ikke har været forårsaget

af andre lægemidler).

• du er en ældre, dement person (nedsat

hjernefunktion). Seroquel® må ikke

tages af ældre demente personer, fordi

Seroquel® kan øge risikoen for

slagtilfælde, og i nogle tilfælde

dødsfald, hos disse personer.

• du eller nogen i din familie har haft

blodpropper, da denne type medicin

har været forbundet med dannelsen af

blodpropper.

• du drikker for meget alkohol

Tal med din læge med det samme, hvis

du oplever følgende efter at have taget

Seroquel®:

• en kombination af feber, alvorlig

muskelstivhed, svedtendens eller

nedsat bevidsthed (en lidelse, som

hedder ”malignt

neuroleptikasyndrom”). Dette kræver

omgående medicinsk behandling.

• får ufrivillige bevægelser, specielt i

ansigtet eller tungen.

• bliver svimmel eller pludseligt føler dig

meget søvnig. Dette kan øge risikoen

for ulykker (fald) hos ældre patienter.

• krampeanfald (anfald).

• en langvarig og smertefuld erektion

(priapisme).

Disse tilstande kan skyldes denne type

lægemidler.

Tal med din læge hurtigst muligt, hvis du

har:

• feber, influenzalignende symptomer,

ondt i halsen, eller enhver anden

infektion, da dette kan resultere i et

meget lavt antal hvide blodceller. Dette

kan medføre behandlingsstop med

Seroquel® og /eller at der skal gives

behandling.

• Forstoppelse sammen med

vedholdende mavesmerter, eller

forstoppelse, som ikke har reageret på

behandling, da dette kan medføre en

mere alvorlig blokering af tarmene.

Selvmordstanker og forværring af

din depression

Hvis du er deprimeret, kan det være, at

du ind imellem tænker på at skade dig

selv eller begå selvmord. Disse tanker

kan øges, når du starter med at tage din

medicin, da denne type lægemidler alle

tager lidt tid, før de virker, normalt

omkring to uger, men nogle gange først

efter lidt længere tid.

Det kan også godt være, at du får flere af

disse tanker, hvis du pludselig stopper

med at tage din medicin. Det er

sandsynligt, at du vil have lettere ved at

få sådanne tanker, hvis du er en yngre

voksen. Information fra kliniske forsøg

viser, at der er en øget risiko for

selvmordstanker og/eller

selvmordsadfærd hos yngre

voksne under 25 år med depression.

Hvis du på noget tidspunkt tænker på at

skade dig selv eller begå selvmord, skal

du straks kontakte din læge eller tage på

hospitalet. Det kan være en hjælp

at fortælle en slægtning eller en god ven,

at du er deprimeret og bede dem læse

denne information. Du kan bede dem

fortælle dig, hvis de mener, at din

depression bliver værre, eller hvis de er

bekymrede over en ændring i din

opførsel.

vægtøgning

Der er observeret vægtøgning hos

patienter, der tager Seroquel®. Du og din

læge bør regelmæssigt kontrollere din

vægt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på

apoteket, hvis du tager anden medicin

eller har taget det for nylig, da det kan

påvirke den måde, medicinen virker på.

Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept og naturmedicin.

Du må ikke tage Seroquel®, hvis du tager

et af følgende lægemidler:

• Visse lægemidler mod HIV.

• Lægemidler som indeholder azoler

(mod svampeinfektioner).

• Erythromycin eller clarithromycin (mod

infektioner).

• Nefazodon (mod depression).

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af

følgende lægemidler:

• Epilepsi lægemidler (f.eks. phenytoin

eller carbamazepin).

• Lægemidler mod forhøjet blodtryk.

• Barbiturater (mod søvnbesvær).

• Thioridazin eller lithium (andre

antipsykotika).

• Medicin, der påvirker din hjerterytme

(puls), f.eks. lægemidler, som kan

forårsage ubalance i elektrolytterne

(lave niveauer af kalium eller

magnesium i blodet). Dette gælder for

eksempel diuretika (vanddrivende

medicin) eller bestemte typer

antibiotika (medicin mod infektioner).

• Medicin, der kan medføre

forstoppelse.

• Medicin med antikolinerg (muskarin)

virkning.

Tal med din læge, før du eventuelt

stopper hvilken som helst medicinsk

behandling.

Brug af Seroquel® sammen med

mad og drikke

Du kan tage Seroquel

sammen med mad og

drikke, men det er ikke nødvendigt.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice, når du

tager Seroquel

Du skal være forsigtig, hvis du drikker

alkohol. Seroquel

sammen med alkohol

kan være søvndyssende.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før

du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid, forsøger at blive gravid

eller ammer, bør du tale med din læge,

før du tager Seroquel®. Du bør ikke tage

Seroquel® under graviditet, medmindre

du har aftalt det med din læge. Du må

ikke tage Seroquel®, mens du ammer.

Følgende abstinenssymptomer kan opstå

hos nyfødte børn, hvis mødre har taget

Seroquel® i det sidste trimester (sidste

tre måneder af graviditeten): rystelser,

muskelstivhed og eller/svaghed,

døsighed, ophidselse, åndedrætsbesvær

og problemer med at tage føde til sig.

Søg læge, hvis dit nyfødte barn udvikler

nogen af disse symptomer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dine tabletter kan gøre dig søvnig. Du

må ikke køre bil eller arbejde med

maskiner, før du ved, hvordan

tabletterne påvirker dig.

Vigtig information om nogle af de

øvrige indholdsstoffer i Seroquel®

Seroquel® indeholder lactose, som er en

sukkerart.

Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler visse sukkerarter.

Indvirkning på narkotikatestning af

urin

Hvis du skal havet taget en urinprøve til

narkotikatestning, kan behandling med

Seroquel® kombineret med bestemte

testmetoder medføre, at prøven testes

positiv for metadon samt nogle stoffer til

behandling af depression, som hedder

tricykliske antidepressiva (TCA), selvom

du hverken tager metadon eller TCA’er.

Skulle dette ske, kan der foretages en

mere specifik test.

. SÅDAN SKAL DE TAGE SEROQUEL®

Tag altid Seroquel® nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Du skal tage Seroquel® 2 gange daglig.

Du skal tage tabletterne med et glas

vand. Du kan tage tabletterne med eller

uden mad.

Den sædvanlige dosis er Sindslidelse

(psykose)

Dosis de første 4 dage af behandlingen

er 1 tablet på 25 mg 2 gange daglig (dag

1), 2 tabletter på 25 mg (50 mg) 2 gange

daglig (dag 2), 4 tabletter på 25 mg (100

mg) 2 gange daglig (dag 3) og 6 tabletter

på 25 mg (150 mg)2 gange daglig (dag 4).

Herefter vil lægen tilpasse din dosis.

Den sædvanlige dosis ved

langtidsbehandling er fra 3 tabletter på

25 mg (75 mg) 2 gange daglig til 3

tabletter på 100 mg + 3 tabletter på 25

mg (i alt 375 mg) 2 gange daglig.

Mani

Dosis de første 4 dage af behandlingen

er 2 tabletter på 25 mg (50 mg) 2 gange

daglig (dag 1), 4 tabletter på 25 mg (100

mg) 2 gange daglig (dag 2), 6 tabletter

på 25 mg (150 mg) 2 gange daglig (dag 3)

og 8 tabletter på 25 mg (200 mg) 2

gange daglig (dag 4). Herefter vil lægen

tilpasse din dosis.

Dosis ved langtidsbehandling er fra 1

tablet på 100 mg 2 gange daglig til 2

tabletter på 200 mg (400 mg) 2 gange

daglig.

Vær opmærksom på, at du ikke kan

bruge Seroquel® til alle de anførte

doseringer eller anvendelsesområder.

Moderat til svær depression indenfor

bipolar lidelse

Dosis de første 4 dage af behandlingen

er 50 mg dag 1, 100 mg dag 2, 200 mg

dag 3 og 300 mg dag 4. Seroquel® bør

tages 1 gang daglig ved sengetid.

Til forebyggelse af tilbagevendende

sygdomsepisoder indenfor bipolar

lidelse

Dosis er den samme som ved akut

behandling af bipolar lidelse.

Ældre

Det er normalt nødvendigt at ændre

dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år skal normalt

ikke have Seroquel®.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre

dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Seroquel®

depottabletter

Hvis du tager flere Seroquel® end lægen

har anbefalet, kan du føle dig søvnig,

svimmel og få en unormal hjerterytme

(puls). Kontakt straks din læge eller

nærmeste hospital. Tag Seroquel®

tabletterne med dig.

Hvis du har glemt at tage

Seroquel®

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag

den så snart du kommer i tanke om det.

Hvis det er tæt på at være tid til den

næste dosis, så vent bare indtil da. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage

Seroquel®

Hvis du pludselig stopper med at tage

Seroquel®, kan det være, at du får svært

ved at sove, får kvalme eller hovedpine,

diarré, opkastning, bliver svimmel eller

irritabel. Din læge kan derfor foreslå, at

du mindsker dosis gradvist, før du

stopper behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der

er noget, du er i tvivl om, eller føler dig

usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Seroquel® kan, som al anden medicin,

give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Meget almindelig (kan forekomme

hos flere end 1 ud af 10 personer):

• Svimmelhed (kan medføre fald),

hovedpine, tør mund.

• Søvnighed (forsvinder oftest med

tiden, når du fortsætter med at tage

Seroquel®) (kan medføre fald).

• Seponeringssymptomer (symptomer

som forekommer, når du stopper med

at tage Seroquel®) inkluderer

søvnløshed, kvalme, hovedpine, diarré,

opkastning, svimmelhed og irritabilitet.

Gradvis nedtrapning over en periode

på mindst 1 til 2 uger tilrådes.

• Vægtøgning.

• Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan

være problemer med at få gang i

musklerne, rysten, rastløshed eller

muskelstivhed uden smerte.

• Nedsat hæmoglobin.

● Ændring i indholdet af visse typer fedt

(triglycerider og totalkolesterol) i blodet.

Almindelig (kan forekomme hos op til

1 ud af 10 personer):

• Hurtig hjerterytme (puls).

• Fornemmelse af, at hjertet banker, slår

hurtigt eller springer slag over.

• Forstoppelse, irriteret mave

(fordøjelsesbesvær).

• Svaghedsfølelse.

• Væskeansamlinger i arme og ben.

• Fald i blodtryk når du rejser dig op. Du

kan føle dig svimmel eller besvime (kan

medføre fald).

• Øget blodsukkerniveau.

• Sløret syn.

• Abnorme drømme og mareridt.

• Øget sultfornemmelse.

• Irritation.

• Tale- og sprogforstyrrelser.

• Selvmordstanker og forværring af

depression.

• Stakåndethed.

• Opkastning (fortrinsvis hos ældre).

• Feber.

• Ændring i indholdet af

skjoldbruskkirtelhormoner i blodet.

• Nedsat antal af visse typer

blodlegemer.

• Stigning i indholdet af leverenzymer i

blodet.

• Stigning i indholdet af hormonet

prolaktin i blodet.

Stigning i prolaktin kan i sjældne tilfælde

medføre:

- Brysthævelse og uventet dannelse af

brystmælk hos mænd og kvinder.

- Udebleven eller uregelmæssig

menstruation hos kvinder.

Ikke almindelig (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 personer):

• Krampeanfald.

• Overfølsomhedsreaktioner med f.eks

hævelse af hals, ansigt og læber.

• Uro i benene.

• Synkebesvær.

• Ufrivillige bevægelser, hovedsageligt

ansigt og tunge.

• Funktionsforstyrrelser i relation til

seksuel lyst, ophidselse eller udløsning.

• Diabetes.

• Ændring af hjertets elektriske impulser,

set på hjertekardiogram (forlængelse af

QT intervallet).

• Nedsat hjerterytme, der kan

forekomme ved behandlingsstart og

som kan være forbundet med lavt

blodtryk og besvimelse.

• Vandladningsbesvær.

• Besvimelse (kan medføre fald).

• Tilstoppet næse.

• Forværring af eksisterende diabetes.

Nedsat antal røde blodlegemer.

Nedsat

antal hvide blodlegemer.

Nedsat indhold af natrium i blodet.

• Hypotyreoidisme.

• Synkope.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1

ud af 1.000 personer):

• En kombination af feber, svedeture,

muskelstivhed, følelse af stærk

døsighed eller besvimelse (en lidelse,

der hedder malignt

neuroleptikasymptom).

• Gulfarvning af hud og øjne (gulsot).

• Leverbetændelse (hepatitis).

• En langvarig og smertefuld erektion

(priapismus).

• Øget brystudvikling og uventet

produktion af brystmælk (galaktoré).

• Menstruationsforstyrrelse.

• Blodpropper i venerne specielt i

benene (symptomer på dette er

hævelse, smerte og rødmen af benet),

som gennem blodårerne kan

transporteres til lungerne og forårsage

smerter i brystet og problemer med at

trække vejret. Hvis du får nogle af disse

symptomer, skal du straks søge læge.

• Går, taler eller spiser i søvne.

• Nedsat kropstemperatur (hypothermi).

• Betændelse i bugspytkirtlen

(pancreas).

• En tilstand (kaldet metabolisk

syndrom), hvor du kan have en

kombination af 3 eller flere af følgende

bivirkninger: Øget fedt rundt omkring

maven, et nedsat indhold af ”godt

kolesterol” (HDL-C). Øget fedtindhold i

blodet (triglycerider), højt blodtryk og

et højt indhold af blodsukker.

• En kombination af feber, influenza-

lignende symptomer, ondt i halsen

eller enhver anden infektion med

meget lavt antal hvide blodceller, en

tilstand der kaldes agranulocytose.

• Voldsomme anfald af smerter i maven,

stop for luftafgang og afføring pga.

stop for tarmpassagen, kontakt læge

eller skadestue.

Meget sjælden (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10.000 personer):

• Alvorligt udslæt, blærer eller røde

pletter på huden.

• En alvorlig allergisk reaktion

(anafylaksi), som kan medføre

åndedrætsbesvær og shock.

• Pludselig hævelse af huden, som regel

omkring øjnene, læber og hals

(angioødem).

• Alvorligt blæreformet udslæt på

huden, omkring munden, i øjne og

omkring kønsdelene (Stevens-Johnson

syndrom).

• Uhensigtsmæssig sekretion af et

hormon, der kontrollerer mængden af

urin.

• Nedbrydning af muskelfibre og smerter

i musklerne (rhabdomyolyse).

Ikke kendt (frekvens kan ikke

bedømmes udfra eksisterende data):

• Uregelmæssigt hududslæt med røde

prikker (Mangeformet udslæt).

• Pludselig alvorlig allergisk reaktion

med symptomer såsom feber, blærer

på huden og hud afskalning (toksisk

epidermal nekrolyse).

• Abstinenssymptomer kan forekomme

hos nyfødte, hvor mødrene har

anvendt Seroquel® under graviditeten.

Den gruppe af lægemidler, som

Seroquel® tilhører, kan give problemer

med hjerterytmen, som kan være

alvorlig, og i værste fald medføre døden.

Nogle bivirkninger kan kun ses, når der

bliver taget en blodprøve. Det kan være

ændringer i mængden af visse fedttyper

(triglycerider og totalkolesterol) eller

sukker i blodet, ændringer i mængden af

thyroidhormoner i blodet, forhøjede

leverenzymer, fald i mængden af visse

typer blodlegemer, fald i antallet af røde

blodlegemer, forhøjet blod-kreatinin-

fosfokinase (et stof i musklerne)

fald i mængden af natrium i blodet og

stigninger i mængden af hormonet

prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet

prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre

følgende:

• Mænd og kvinder kan få øget

brystudvikling og uventet produktion af

brystmælk (galaktoré).

• Kvinder kan få manglende eller

uregelmæssig menstruation.

Det kan være, at din læge tager

blodprøver ind imellem.

Børn og unge

De samme bivirkninger, der indtræder

hos voksne, kan også forekomme hos

børn og unge.

Følgende bivirkninger er set oftere hos

børn og unge eller er ikke set hos

voksne:

Meget almindelig (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 personer):

• Stigninger i mængden af hormonet

prolaktin i blodet. Stigninger i

hormonet prolaktin kan i sjældne

tilfælde medføre følgende:

Drenge og piger kan få øget

brystudvikling og uventet produktion af

brystmælk.

Piger kan få manglende eller uregel-

mæssig menstruation.

• Øget appetit.

• Opkastning.

• Unormale muskelbevægelser. Disse

omfatter vanskeligheder med at starte

muskelbevægelser, rysten, følelse af

rastløshed eller muskelstivhed uden

smerte.

• Øget blodtryk.

Almindelig (kan forekomme hos op til

1 ud af 10 personer):

• Følelse af svaghed, besvimelse (kan

medføre fald).

• Tilstoppet næse.

• Følelse af irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Bivirkningerne kan

dermed blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre. Patienter

eller pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade

1, DK-2300 København S, Websted:

www.meldenbivirkning.dk eller E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Seroquel® efter den

udløbsdato, der står på pakningen efter

EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over

30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du

skal aflevere medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Seroquel® 100 mg filmovertrukne

tabletter indeholder:

• Aktivt stof: Quetiapin som

quetiapinfumarat.

• Øvrige indholdsstoffer: Povidon,

calciumhydrogenphosphatdihydrat,

mikrokrystallinsk cellulose,

lactosemonohydrat,

natriumstivelseglycolat type A,

magnesiumstearat.

• Tabletovertræk: hypromellose,

macrogol, titandioxid (E 171), gul

jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Seroquel® 100 mg: Runde, bikonvekse,

gule filmovertrukne tabletter mærket

med ”SEROQUEL 100” på den ene side.

Pakningsstørrelser

For Seroquel® 100 mg findes der

pakningsstørrelser på 10,20, 30, 50,

60,90 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma Aps,A.C. Illums Vej 6

8600 Silkeborg

Ompakning og frigivelse

ChemVet PharmaApS, A.C.Illums Vej 6,

DK-8600 Silkeborg

Denne indlægsseddel blev senest

revideret december 2016.

Seroquel er et registreret varemærke,

som tilhører Astra Zeneca koncernen

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

12-4-2018

Risperdal vs. Seroquel

Risperdal vs. Seroquel

Risperdal (risperidone) and Seroquel (quetiapine) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism. Seroquel is also used to treat major depression and bipolar disorder.

US - RxList

13-3-2018

Seroquel vs. Depakote

Seroquel vs. Depakote

Seroquel (quetiapine) and Depakote (divalproex sodium) are used to treat bipolar disorder. Seroquel is also used to treat schizophrenia in adults and children who are at least 13 years old, and to treat major depression. Depakote is also used to treat epilepsy and migraine headaches.

US - RxList

13-3-2018

Seroquel vs. Lithium

Seroquel vs. Lithium

Seroquel (quetiapine) and lithium (brand name: Lithobid) are used to treat bipolar disorder. Seroquel is also used to treat schizophrenia in adults and children who are at least 13 years old, and major depression. Seroquel and lithium belong to different drug classes. Seroquel is an antipsychotic and lithium is an alkali-metal.

US - RxList

13-3-2018

Seroquel vs. Geodon

Seroquel vs. Geodon

Seroquel (quetiapine) and Geodon (ziprasidone HCl and ziprasidone mesylate) are psychotropic medications (antipsychotics) used to treat schizophrenia and bipolar disorder. Seroquel is also used to treat major depression.

US - RxList

27-2-2018

Lamictal vs. Seroquel

Lamictal vs. Seroquel

Lamictal (lamotrigine) and Seroquel (quetiapine) are used to treat bipolar disorders. Lamictal is also used alone or in combination with other anti-seizure medications for treating certain types of seizures. Seroquel is also used to treat schizophrenia and major depression. Lamictal and Seroquel belong to different drug classes. Lamictal is an anticonvulsant and Seroquel is a psychotropic medication (antipsychotic).

US - RxList

27-2-2018

Seroquel vs. Latuda

Seroquel vs. Latuda

Seroquel (quetiapine) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are psychotropic medications (antipsychotics) used to treat schizophrenia. Seroquel is also to treat major depression and bipolar disorder.

US - RxList

21-2-2018

SEROQUEL (Quetiapine Fumarate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SEROQUEL (Quetiapine Fumarate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Seroquel vs. Ativan

Seroquel vs. Ativan

Seroquel (quetiapine) and Ativan (lorazepam) are used to treat psychiatric disorders and insomnia. Seroquel is used to treat schizophrenia, major depression, and bipolar disorder. It may be used off-label to treat insomnia. Ativan is used for the management of anxiety disorders, insomnia, panic attacks, and alcohol withdrawal. Seroquel and Ativan belong to different drug classes. Seroquel is an antipsychotic medication and Ativan is a benzodiazepine.

US - RxList

31-1-2018

Seroquel vs. Ambien

Seroquel vs. Ambien

Seroquel (quetiapine) and Ambien (zolpidem) are used to treat insomnia. The primary use of Ambien is for insomnia; Seroquel is used off-label to treat insomnia. Seroquel is primarily used to treat schizophrenia in adults and children who are at least 13 years old. Seroquel is also used in the treatment of major depression and bipolar disorder. Seroquel and Ambien belong to different drug classes. Seroquel is a psychotropic medication and Ambien is a sedative/hypnotic.

US - RxList

31-1-2018

Seroquel vs. Xanax

Seroquel vs. Xanax

Seroquel (quetiapine) and Xanax (alprazolam) are used to treat psychiatric disorders. Seroquel is used to treat schizophrenia, major depression, and bipolar disorder. Xanax is prescribed to treat panic attacks and anxiety disorders.

US - RxList

31-1-2018

Seroquel vs. Zyprexa

Seroquel vs. Zyprexa

Seroquel (quetiapine) and Zyprexa (olanzapine) are antipsychotic medications used to treat schizophrenia and bipolar disorder. Seroquel is also used in the treatment of major depression.

US - RxList

30-1-2018

Abilify vs. Seroquel

Abilify vs. Seroquel

Abilify (aripiprazole) and Seroquel (quetiapine) are psychotropic medications used to treat schizophrenia, major depression, and bipolar disorder.

US - RxList

23-1-2018

Remeron vs. Seroquel

Remeron vs. Seroquel

Remeron (mirtazapine) and Seroquel (quetiapine) are both used to treat depression. Remeron has also been used to treat nausea, anxiety, post traumatic stress syndrome, and as an appetite stimulant. Seroquel is also used to treat schizophrenia and bipolar disorder. Remeron and Seroquel belong to different drug classes. Remeron is a tetracyclic antidepressant and Seroquel is an anti-psychotic medication.

US - RxList