Seretide Diskus

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Seretide Diskus 50+250 mikrog/disk inhalationspulver, afdelt
 • Dosering:
 • 50+250 mikrog/disk
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver, afdelt
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Seretide Diskus 50+250 mikrog/disk inhalationspulver, afdelt
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45882
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Seretide

®

Diskus

®

50/250 og

50/500 mikrog/dosis inhalationspulver, afdelt

Salmeterol/fluticasonpropionat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder

at bruge Seretide Diskus

3. Sådan skal du bruge Seretide

Diskus

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Seretide Diskus indeholder to

slags medicin, salmeterol og

fluticasonpropionat.

• Salmeterol tilhører en

gruppe af lægemidler, der

kaldes langtidsvirkende

bronkodilatatorer. De holder

luftvejene i lungerne åbne,

hvilket gør det lettere for

luften at komme ind og ud af

lungerne. Virkningen holder i

mindst 12 timer.

• Fluticasonpropionat tilhører

en gruppe af lægemidler, der

kaldes kortikosteroider, der

mindsker hævelse og irritation

i lungerne.

Lægen har ordineret denne

medicin for at forebygge

vejrtrækningsproblemer. Det kan

være:

- Astma.

- Kronisk obstruktiv lungesygdom

(KOL).

Seretide 50/500 mikrogram

inhalationspulver i Diskus

nedsætter risikoen for forværringer

af symptomerne på KOL.

Du skal bruge Seretide Diskus hver

dag som anvist af lægen, for at

være sikker på, at din astma eller

KOL kommer under kontrol.

Seretide Diskus forebygger åndenød

og hvæsende vejrtrækning, men

må ikke bruges til lindring af

pludselige anfald af åndenød

eller hvæsende vejrtrækning.

Hvis det sker, skal du bruge en

hurtigtvirkende behovsinhalator,

f.eks. salbutamol. Du bør altid have

din behovsinhalator på dig.

Kontakt lægen, hvis du får det værre,

eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før

du begynder at bruge

Seretide Diskus

Lægen kan have foreskrevet

anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Seretide Diskus:

– hvis du er allergisk over for

salmeterol, fluticasonpropionat

eller det øvrige indholdsstof

(angivet i punkt 6), hvilket

er lactosemonohydrat (som

indeholder små mængder

mælkeproteiner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, før du bruger

Seretide Diskus hvis du:

• har en hjertesygdom, herunder

uregelmæssig eller hurtig

hjertebanken.

• har forøget hormonproduktion

fra skjoldbruskkirtlen (forhøjet

stofskifte).

• har forhøjet blodtryk.

• har sukkersyge (Seretide Diskus

kan forhøje dit blodsukker).

• har lavt indhold af kalium i

blodet.

• har eller har haft tuberkulose

eller andre infektioner i

lungerne.

• er af sort afrikansk eller caribisk

oprindelse. Du bør fortsætte

behandlingen, men også søge

• Du må ikke stoppe med at bruge

Seretide Diskus eller tage en

mindre dosis af Seretide Diskus

uden først at have talt med

lægen.

• Seretide Diskus skal indåndes

ned i lungerne gennem munden.

Den sædvanlige dosis er

Dosering ved astma

Voksne og unge fra 12 år

• 50/100 mikrog/dosis -

1 inhalation 2 gange daglig

eller

• 50/250 mikrog/dosis -

1 inhalation 2 gange daglig

eller

•  50/500 mikrog/dosis -

1 inhalation 2 gange daglig.

Børn 4-12 år

• 50/100 mikrog/dosis -

1 inhalation 2 gange daglig

Seretide anbefales ikke til børn

under 4 år.

Dosering ved kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL)

Voksne

• 50/500 mikrog/dosis –

1 inhalation 2 gange daglig.

Hvis dine symptomer er

velkontrollerede ved brug af

Seretide Diskus 2 gange daglig, kan

lægen forsøge at sætte din dosis

ned til 1 gang daglig. Dosis kan

ændres til:

• 1 gang ved sengetid - hvis du

har symptomer om natten.

• 1 gang om morgenen - hvis du

har symptomer om dagen.

Det er meget vigtigt at følge

lægens anvisning om antallet af

inhalationer, og hvor ofte du skal

tage din medicin.

Lægen vil regelmæssigt kontrollere

dine symptomer, hvis du tager

Seretide Diskus mod astma.

Kontakt straks lægen, hvis

din astma forværres eller din

vejrtrækning bliver dårligere.

Hvis din vejrtrækning er blevet

mere hvæsende, du oftere får en

fornemmelse af, at din brystkasse

snævrer sig sammen, eller du har

brug for mere af din hurtigtvirkende

behovsmedicin, skal du fortsætte

med Seretide Diskus, men uden at

øge antallet af inhalationer, da det

kan føre til en forværring af din

tilstand og du kan blive alvorlig

syg. Kontakt lægen, da du måske

har brug for yderligere behandling.

Brugervejledning

• Få lægen, sygeplejersken eller

apoteket til at vise dig, hvordan

du skal bruge Diskus. De bør

jævnligt tjekke, at du bruger

den korrekt. Hvis du ikke bruger

Seretide Diskus rigtigt, eller ikke

følger lægens anvisning, kan det

måske betyde, at den ikke hjælper

mod din astma eller KOL, som

den skal.

• Diskus indeholder et

folieblisterbånd med Seretide

inhalationspulver.

• Der er en dosistæller på Diskus,

der viser, hvor mange doser, der

er tilbage. Den tæller ned til 0.

Når der er 5 doser tilbage, bliver

tallene røde for at advare dig

om, at der kun er nogle få doser

tilbage. Når dosistælleren viser 0,

er Diskus tom.

Sådan bruger du Diskus

1. Sådan åbner du

Diskus: Hold

med den ene

hånd og sæt

tommelfingeren

på fingergrebet.

Skub fingergrebet

helt i bund indtil du hører et klik.

Mundstykket er nu åbent.

05-2017

P077675-9

læge, hvis dine astmasymptomer

forværres eller ikke kommer

under kontrol efter brug af

Seretide Diskus.

Brug af anden medicin sammen

med Seretide Diskus

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Kontakt lægen, før du begynder at

bruge Seretide Diskus, hvis du tager

følgende medicin:

• ß-blokkere (f.eks. atenolol,

propranolol og sotalol).

ß-blokkere bruges primært mod

forhøjet blodtryk eller andre

hjertesygdomme.

• Medicin til behandling af

infektioner (f.eks. ritonavir,

ketoconazol, itraconazol og

erythromycin). Nogle af disse

typer af medicin kan øge

mængden af fluticasonpropionat

eller salmeterol i kroppen. Dette

kan øge risikoen for bivirkninger

ved Seretide Diskus, herunder

uregelmæssig hjerterytme, eller

det kan forværre bivirkninger.

• Binyrebarkhormoner (tabletter

eller injektion). Hvis du for nylig

har fået binyrebarkhormoner,

kan det øge risikoen for, at dette

lægemiddel kan påvirke din egen

hormonproduktion.

• Vanddrivende medicin, til

behandling af forhøjet blodtryk.

• Andre bronkodilatatorer (f.eks.

salbutamol).

• Medicin, der indeholder

xanthiner. Disse bruges ofte til

at behandle astma.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer,

har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du

tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge

Seretide Diskus efter aftale med

lægen.

Amning

Du må normalt ikke bruge Seretide

Diskus hvis du ammer. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Seretide Diskus påvirker ikke

arbejdssikkerheden eller evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

Seretide Diskus indeholder

lactose

Seretide Diskus inhalationspulver

indeholder op til 12,5 mg lactose

pr. dosis. Denne mængde lactose

giver dog normalt ikke problemer

hos patienter med lactose-

intolerans.

Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig,

at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du bruge

Seretide Diskus

Brug altid Seretide Diskus

nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalet anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Seretide Diskus fås i flere styrker.

Alle styrker indeholder samme

mængde salmeterol pr. dosis, mens

mængden af fluticasonpropionat

varierer. Vær derfor opmærksom

på, at du ikke nødvendigvis kan

bruge din Seretide Diskus til alle de

anførte doseringer.

• Brug Seretide Diskus hver dag

og hold kun op efter aftale med

lægen. Du må ikke bruge mere

end den anbefalede dosis. Er du

i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

2. Hold Diskus med

mundstykket ind

imod dig. Du

kan holde den

i enten højre

eller venstre

hånd. Skub

dosisknappen helt i bund, indtil

du hører et klik.

Nu er der klargjort en dosis i

mundstykket.

Hver gang dosisknappen trykkes i

bund, bliver der åbnet en blister,

og der frigøres pulver til inhalation.

Dosisknappen må kun trykkes ned,

når du skal have en dosis. Den

åbner blistrene, og medicinen kan

gå tabt.

3. Hold Diskus væk fra munden og

foretag den dybeste udånding,

du finder behagelig. Ånd ikke ud

i Diskus.

4. Placér

mundstykket

mellem læberne.

Foretag en

lang, jævn,

dyb indånding

gennem Diskus -

ikke gennem næsen.

Fjern Diskus fra munden.

Hold vejret i ca. 10 sekunder

eller så længe som muligt.

Pust stille og roligt ud.

5. Skyl munden med vand og spyt

ud, og/eller børst dine tænder.

Dette er med til at modvirke

svamp og hæshed.

6. Sådan lukker

du Diskus: Skub

fingergrebet

tilbage mod

dig selv, så

langt som

muligt indtil

det siger klik. Dosisknappen

går automatisk tilbage til

startpositionen.

Diskus er nu klar til brug igen.

Det er vigtigt, at omsorgspersoner

til børn, der får udskrevet Seretide

inhalationspulver i Diskus, sikrer

at barnet anvender en korrekt

inhalationsteknik, som beskrevet

ovenfor. Dette er vigtigt for alle

typer af inhalatorer.

Rengøring af Diskus

Tør mundstykket af med en tør

serviet.

Hvis du har brugt for meget

Seretide Diskus

Kontakt lægen, skadestuen eller

apoteket, hvis du har brugt mere

af Seretide Diskus, end der står i

denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler

dig utilpas).

Du kan opleve, at dit hjerte slår

hurtigere end normalt, og du kan

føle dig urolig. Du kan også blive

svimmel, få hovedpine eller føle dig

svag i musklerne og få ømme led.

Hvis du har taget en for høj dosis

i en længere periode, skal du

tale med lægen eller apoteket,

da større doser Seretide Diskus

kan nedsætte din produktion af

binyrebarkhormoner.

Hvis du har glemt at bruge

Seretide Diskus

Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte

dosis. Du skal bare tage din næste

dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at bruge

Seretide Diskus

Det er meget vigtigt, at du bruger

Seretide Diskus hver dag som

ordineret. Du må kun holde pause

eller stoppe med behandlingen

efter aftale med lægen. Du

må ikke stoppe med at bruge

Seretide Diskus eller nedsætte

dosis pludseligt, da dette kan

forværre din vejrtrækning. Hvis

du stopper med at bruge Seretide

Diskus pludseligt eller sætter

din dosis ned, kan det desuden

(meget sjældent) give dig

problemer med din skjoldbruskkirtel

(binyrebarkinsufficiens), som kan

give bivirkninger.

Disse bivirkninger kan omfatte en

eller flere af følgende:

• Mavesmerter.

• Træthed og appetitløshed,

utilpashed.

• Kvalme og diarré.

• Vægttab.

• Hovedpine eller døsighed.

• Nedsat sukkerindhold i blodet.

• Nedsat blodtryk og

krampeanfald.

Hvis din krop udsættes for en

stresstilstand, f.eks. ved feber,

traume (f.eks. efter en bilulykke),

infektion eller efter operation, kan

forværring af binyrebarkinsufficiens

forekomme og du kan opleve nogle

af bivirkningerne nævnt ovenfor.

Kontakt lægen eller apoteks-

personalet, hvis du oplever nogle

af disse bivirkninger. For at

undgå dette kan lægen ordinere

supplerende behandling med

binyrebarkhormoner som tabletter

(f.eks. prednisolon).

Spørg lægen eller apoteks-

personalet, hvis der er noget, du er

i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

For at reducere risikoen for

bivirkninger, vil lægen ordinere den

laveste dosis af Seretide Diskus,

som kan holde din astma eller KOL

under kontrol.

Overfølsomhedsreaktioner:

Du kan mærke, at du pludseligt

får svært ved at trække vejret

umiddelbart efter at have brugt

Seretide Diskus. Din vejrtrækning

kan blive hvæsende, du hoster

eller du bliver stakåndet. Du kan

muligvis også mærke, at det klør, at

du får udslæt (nældefeber) og du

hæver op (sædvanligvis i ansigtet,

på læberne, tungen eller i svælget)

eller du kan muligvis opleve, at dit

hjerte slår meget hurtigt eller du

føler dig svimmel og ør (kan føre til

kollaps eller besvimelse).

Hvis du oplever dette, eller hvis

symptomerne opstår pludseligt,

efter du har brugt Seretide

Diskus, skal du stoppe med at

bruge Seretide Diskus og straks

kontakte lægen.

Allergiske reaktioner over for

Seretide Diskus er ikke almindelige

(kan forekomme hos færre end 1 ud

af 100 personer).

Lungebetændelse (pneumoni)

hos KOL-patienter (almindelig

bivirkning)

Kontakt lægen, hvis du oplever

nogle af følgende symptomer, mens

du tager Seretide. Det kan være

tegn på lungebetændelse:

• feber eller kulderystelser

• øget slimproduktion, ændring i

slimens farve

• tiltagende hoste eller tiltagende

vejrtrækningsproblemer

Andre bivirkninger er angivet

herunder:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud

af 10 personer)

• Hovedpine - aftager som regel

ved fortsat behandling.

• Forkølelse - er set mere hyppigt

hos patienter med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL).

Almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos færre end 1 ud af

10 personer)

• Svamp (ømme, hvidgullige,

hævede pletter) i mund og

svælg, ømhed i tunge, hæshed

og irritation i svælget. Dette kan

afhjælpes ved straks at skylle

munden med vand og spytte

ud og/eller børste dine tænder

lige efter hver dosis medicin.

Lægen kan ordinere medicin til

behandling af svamp.

• Ømme, hævede led og

muskelsmerter.

• Muskelkramper.

Følgende bivirkninger er også set

hos patienter med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL):

• Lungebetændelse og bronkitis

(lungeinfektion). Kontakt

lægen, hvis du får et eller

flere af følgende symptomer:

Øget spytproduktion, ændret

farve af spyttet, feber,

kuldegysninger, øget hoste, flere

vejrtrækningsproblemer.

• Blå mærker og knoglebrud.

• Bihulebetændelse (følelse af

tilstoppethed eller trykken i

næsen, kinderne og bag øjnene

- af og til med en dunkende

fornemmelse).

• Nedsat kaliumindhold i blodet

(kan give uregelmæssig

hjertebanken, muskelsvaghed,

krampe).

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud

af 100 personer)

• Forhøjet blodsukker. Hvis du

har sukkersyge, kan det være

nødvendigt med mere hyppig

måling af dit blodsukker

og eventuelt justering af

behandlingen af din sukkersyge.

• Grå stær (sløret syn).

• Meget hurtig puls (takykardi).

• Rysten (tremor) og hurtig og

uregelmæssig hjertebanken.

Disse bivirkninger er som regel

uskadelige og aftager ved fortsat

behandling.

• Smerter i brystet, evt. med

udstråling til arm eller hals og

åndenød pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen.

• Angst (forekommer især hos

børn).

• Søvnforstyrrelser.

• Allergisk udslæt.

Sjældne bivirkninger (kan

forekomme hos færre end 1 ud af

1.000 personer)

• Vejrtrækningsproblemer eller

hvæsende åndedræt, der

forværres umiddelbart efter

inhalation af Seretide Diskus.

Hvis dette sker, skal du stoppe

med at tage Seretide Diskus.

Brug din hurtigtvirkende

behovsmedicin og kontakt

straks lægen.

• Seretide Diskus kan påvirke

den naturlige produktion af

binyrebarkhormon i kroppen,

især efter indtagelse af høje

doser i længere perioder. Det kan

føre til:

• Nedsat vækst hos børn og

unge.

• Svækkelse af knoglerne.

• Grøn stær (øget tryk i øjet).

• Vægtforøgelse.

• Rundt ansigt (”måneansigt”)

(Cushings syndrom).

Lægen vil jævnligt tjekke dig for

disse bivirkninger og sikre, at du

får Seretide Diskus i den laveste

dosis, der kan holde din astma

under kontrol.

• Ændret adfærd, herunder

hyperaktivitet og irritabilitet

(især hos børn).

• Uregelmæssig hjerterytme,

eller hjertet slår et ekstra slag

(arytmier). Tal med lægen,

men stop ikke med at bruge

Seretide Diskus, medmindre

lægen siger det.

• Svampeinfektion i spiserøret, der

kan medføre synkebesvær.

Bivirkninger hvor hyppigheden

ikke er kendt, men som kan

forekomme

• Depression eller aggression.

Dette forekommer med større

sandsynlighed hos børn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Seretide Diskus

utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30 °C.

Brug ikke Seretide Diskus efter den

udløbsdato, der står på pakningen

efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du

skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Seretide Diskus indeholder:

- Aktive stoffer: 50 mikrogram

salmeterol (som salmeterolxinafoat)

og 250 eller 500 mikrogram

fluticasonpropionat per dosis.

- Øvrigt indholdsstof:

Lactosemonohydrat (indeholder

mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvidt inhalationspulver, afdelt i

Diskus.

Pakningsstørrelser

Seretide Diskus 50/250 og

50/500 mikrog/dosis fås i

pakningsstørrelser á 60 doser.

Indehaver af markedsførings-

tilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Seretide

og Diskus

er registrerede

varemærker, som tilhører Glaxo

Group Limited.

Denne indlægsseddel blev senest

ændret maj 2017.