Seretide

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Seretide 25+250 mikrog./dosis inhalationsspray, suspension
 • Dosering:
 • 25+250 mikrog./dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsspray, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Seretide 25+250 mikrog./dosis inhalationsspray, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31805
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Seretide

25 mikrogram/50 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationsspray, suspension

25 mikrogram/125 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationsspray, suspension

25 mikrogram/250 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationsspray, suspension

salmeterol/fluticasonpropionat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den inde-

holder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medici-

nen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Seretide

Sådan skal du tage Seretide

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Seretide indeholder to slags medicin, salmeterol og fluticasonpropionat:

Salmeterol tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes langtidsvirkende bronkodilatatorer.

De holder luftvejene i lungerne åbne, hvilket gør det lettere for luften at komme ind og ud af

lungerne. Virkningen holder i mindst 12 timer.

Fluticasonpropionat tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes kortikosteroider, der mind-

sker hævelse og irritation i lungerne.

Lægen har ordineret denne medicin for at forebygge vejrtrækningsproblemer, som f.eks. astma.

Du skal bruge Seretide hver dag som anvist af lægen, for at være sikker på, at din astma kommer

under kontrol.

Seretide forebygger åndenød og hvæsende vejrtrækning, men må ikke bruges til lindring af

pludselige anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning. Hvis det sker, skal du bruge en

hurtigtvirkende behovsinhalator, f.eks. salbutamol. Du bør altid have din behovsinhalator på

dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Seretide

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Seretide:

hvis du er allergisk over for salmeterol, fluticasonpropionat eller norfluran (HFA 134a).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Seretide, hvis du har:

en hjertesygdom, herunder uregelmæssig eller hurtig hjertebanken

forøget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen (forhøjet stofskifte)

forhøjet blodtryk

sukkersyge (Seretide kan forhøje dit blodsukker)

lavt indhold af kalium i blodet

har eller har haft tuberkulose eller andre infektioner i lungerne.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Seretide

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for ny-

lig, herunder anden medicin mod astma og medicin, som ikke er købt på recept. I nogle tilfælde er

det måske ikke hensigtsmæssigt at tage Seretide sammen med andre former for medicin.

Kontakt lægen, før du begynder at bruge Seretide, hvis du tager følgende medicin:

β-blokkere (f.eks. atenolol, propranolol og sotalol). β-blokkere bruges primært mod forhøjet

blodtryk eller andre hjertesygdomme

medicin til behandling af infektioner (såsom ketoconazol, itraconazol og erythromycin)

herunder noget medicin til behandling af hiv (såsom produkter, der indeholder ritonavir eller

cobicistat). Nogle af disse typer af medicin kan øge mængden af fluticasonpropionat eller

salmeterol i kroppen. Det kan øge risikoen for bivirkninger ved Seretide, herunder

uregelmæssig hjerterytme, eller det kan forværre bivirkninger. Din læge kan vælge at følge

dig tæt, hvis du tager disse lægemidler.

binyrebarkhormoner (tabletter eller injektion). Hvis du for nylig har fået

binyrebarkhormoner, kan det øge risikoen for, at dette lægemiddel kan påvirke din egen

hormonproduktion

vanddrivende medicin, til behandling af forhøjet blodtryk

andre bronkodilatatorer (f.eks. salbutamol)

medicin, der indeholder xanthiner. Disse bruges ofte til at behandle astma.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Seretide påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Seretide

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brug Seretide hver dag, og hold kun op efter aftale med lægen. Du må ikke bruge mere end

den anbefalede dosis. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du må ikke stoppe med at tage Seretide eller tage en mindre dosis af Seretide uden først at

have talt med lægen.

Seretide skal indåndes ned i lungerne gennem munden.

Voksne og unge fra 12 år

Seretide 25/50 inhalationsspray - 2 inhalationer 2 gange daglig

Seretide 25/125 inhalationsspray - 2 inhalationer 2 gange daglig

Seretide 25/250 inhalationsspray - 2 inhalationer 2 gange daglig.

Børn 4-12 år

Seretide 25/50 inhalationsspray - 2 inhalationer 2 gange daglig

Seretide anbefales ikke til børn under 4 år.

Hvis dine symptomer er velkontrollerede, ved brug af Seretide 2 gange daglig, kan lægen forsøge at

nedsætte din dosis til 1 gang daglig. Dosis kan ændres til:

1 gang ved sengetid - hvis du har symptomer

om natten

1 gang om morgenen - hvis du har symptomer

om dagen.

Det er meget vigtigt at følge lægens anvisning om antallet af inhalationer, og hvor ofte du skal tage

din medicin.

Hvis du tager Seretide mod din astma, vil lægen regelmæssigt kontrollere dine symptomer.

Kontakt straks lægen, hvis din astma forværres eller din vejrtrækning bliver dårligere.

Hvis

din vejrtrækning er blevet mere hvæsende, du oftere får en fornemmelse af, at din brystkasse

snævrer sig sammen, eller du har brug for mere af din hurtigtvirkende anfaldsmedicin, skal du

fortsætte med Seretide, men uden at øge antallet af inhalationer, da det kan føre til en forværring af

din tilstand og du kan blive alvorlig syg. Kontakt lægen, da du måske har brug for yderligere

behandling.

Brugervejledning

Få lægen, sygeplejersken eller apoteket til at vise dig, hvordan du skal bruge din

inhalationsspray. De bør jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger den

rigtigt, eller ikke følger lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke hjælper på din

astma, som den skal.

Medicinen er i en trykbeholder, monteret i plastikhylster med mundstykke.

Der er dosistæller på inhalationssprayen, der viser, hvor mange doser, der er tilbage. Hver

gang du trykker beholderen ned, udløses et pust, og der tælles én dosis ned.

Pas på ikke at tabe inhalationssprayen, da det kan få den til at tælle ned.

Klargøring af inhalationssprayen

Når du bruger din inhalationsspray for første gang, skal du tjekke, at den virker. Tag

beskyttelseshætten af ved at klemme let om siderne med tommel- og pegefinger, og træk den

Ryst inhalationssprayen grundigt, og hold mundstykket væk fra dig, idet du trykker et pust ud

i luften. Gentag, og ryst inhalationssprayen før hvert pust, indtil dosistælleren står på 120.

Tryk to pust ud i luften, hvis inhalationssprayen ikke har været brugt i en uge eller mere.

Sådan bruger du inhalationssprayen

Det er vigtigt, at du trækker vejret så langsomt som muligt, lige før du skal bruge din inhalations-

spray.

Du skal sidde ret op eller stå op, når du bruger din inhalationsspray.

Fjern beskyttelseshætten (se foto ovenfor). Sørg for at mundstykket er rent både indvendigt og

udvendigt, og at der ikke sidder noget i det.

Ryst inhalationssprayen 4-5 gange for at sikre, at der ikke er løse genstande, og for at

indholdet i inhalationssprayen bliver blandet ordentligt.

Hold inhalationssprayen lodret med tommelfingeren på beholderen under mundstykket. Pust

helt ud.

Sæt mundstykket mellem tænderne og lad læberne slutte tæt omkring det uden at bide i

mundstykket.

Træk vejret gennem munden. Tryk beholderen hårdt ned i starten af en indånding gennem

munden for at afgive et pust medicin. Inhalér dosis roligt og dybt.

Hold vejret, og fjern inhalationssprayen fra munden. Hold fortsat vejret i nogle få sekunder

eller så lang tid, som det er behageligt.

Vent ca. ½ minut mellem hvert pust og gentag så trin 3-7.

Skyl munden med vand og spyt ud for at modvirke svamp i munden og hæshed.

Tryk altid beskyttelseshætten på med et klik lige efter brug for at holde mundstykket fri for

støv. Hvis hætten vender rigtigt, skal der ikke bruges kræfter på det.

Vær omhyggelig med trin 4, 5, 6 og 7 ovenfor. Det er vigtigt, at du trækker vejret ind så langsomt

som muligt, lige inden du skal til at bruge inhalationssprayen. Øv dig foran et spejl de første par

gange. Hvis du kan se, at der kommer en ”sky” op af sprayen eller ud ved mundvigene, skal du be-

gynde forfra fra trin 3.

Det er vigtigt, at omsorgspersoner til børn, der får udskrevet Seretide inhalationsspray sikrer, at

barnet anvender en korrekt inhalationsteknik, som beskrevet ovenfor. Dette er vigtigt for alle typer

af inhalatorer.

Hvis du eller dit barn har svært ved at bruge inhalationssprayen, kan lægen, sygeplejersken eller

apotekspersonalet anbefale, at du bruger en såkaldt spacer, såsom Volumatic eller AeroChamber

Plus sammen med din inhalationsspray. Lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet bør vise dig

hvordan du bruger spaceren sammen med din inhalationsspray, hvordan du skal rengøre den og kan

svare på dine spørgsmål. Hvis du bruger en spacer sammen med din inhalationsspray, er det vigtigt,

at du ikke stopper med at bruge den uden først at kontakte lægen eller sygeplejersken. Det er også

vigtigt, at du ikke skifter mærke af spacer uden at kontakte lægen. Hvis du stopper med at bruge

spacer eller skifter mærke, kan det være nødvendigt at lægen ændrer din dosis af medicin, for at

holde din astma under kontrol. Kontakt altid lægen, før du ændrer noget i forbindelse med din ast-

mabehandling.

For større børn eller personer med svage hænder, kan det være lettere at holde inhalationssprayen

med begge hænder. I så fald placeres de to pegefingre på toppen af inhalationssprayen og begge

tommelfingre på bunden under mundstykket.

Når dosistælleren står på 020, bør du købe en ny inhalationsspray. Stop med at bruge din inhalati-

onsspray, når den står på 000, da eventuelt resterende pust måske ikke giver en fuld dosis. Prøv al-

drig at ændre tallet i dosistælleren eller på at fjerne dosistælleren fra metalbeholderen.

Rengøring af inhalationssprayen

For at undgå tilstopning skal inhalationssprayen gøres ren mindst én gang om ugen.

Sådan rengøres inhalationssprayen:

Fjern beskyttelseshætten.

Fjern aldrig

metalbeholderen fra plastikhylstret.

Tør mundstykket indvendigt og udvendigt og tør plastikhylstret med en tør klud eller en serviet.

Tryk beskyttelseshætten på med et klik. Hvis den vender rigtigt, skal der ikke bruges kræfter på

det.

Metalbeholderen må ikke komme i vand.

Hvis du har taget for meget Seretide

Det er vigtigt at tage inhalationssprayen som anvist. Kontakt lægen, skadestue eller apoteket, hvis

du har taget mere af Seretide, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas). Du kan opleve, at dit hjerte slår hurtigere end normalt, og du kan føle dig

urolig. Du kan også blive svimmel, få hovedpine eller føle dig svag i musklerne og få ømme led.

Hvis du har taget en for høj dosis i en længere periode, skal du tale med lægen eller apoteket, da

større doser Seretide kan nedsætte din produktion af binyrebarkhormoner.

Hvis du har glemt at tage Seretide

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal bare tage din næste

dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Seretide

Det er meget vigtigt, at du tager Seretide hver dag som ordineret.

Du må kun holde pause eller

stoppe med behandlingen efter aftale med lægen. Du må ikke stoppe med at tage Seretide el-

ler nedsætte dosis pludseligt,

da dette kan forværre din vejrtrækning.

Hvis du stopper med at tage Seretide pludseligt eller sætter din dosis ned, kan det desuden (meget

sjældent) give dig problemer med din skjoldbruskkirtel (binyrebarkinsufficiens), som kan give bi-

virkninger.

Disse bivirkninger kan omfatte en eller flere af følgende:

mavesmerter

træthed og appetitløshed, utilpashed

kvalme og diarré

vægttab

hovedpine eller døsighed

nedsatsukkerindhold i blodet

nedsat blodtryk og krampeanfald.

Hvis din krop udsættes for en stresstilstand, f.eks. ved feber, traume (f.eks. efter en bilulykke),

infektion eller efter operation, kan forværring af binyrebarkinsufficiens forekomme og du kan

opleve nogle af bivirkningerne nævnt ovenfor.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger. For at undgå

dette kan lægen ordinere supplerende behandling med binyrebarkhormoner (f.eks. prednisolon).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For

at reducere risikoen for bivirkninger, vil lægen ordinere den laveste dosis af Seretide, som kan

holde din astma under kontrol.

Overfølsomhedsreaktioner: Du kan mærke, at du pludseligt får svært ved at trække vejret

umiddelbart efter at have taget Seretide.

Din vejrtrækning kan blive hvæsende, du hoster eller du

bliver stakåndet. Du kan muligvis også mærke, at det klør, at du får udslæt (nældefeber) og at du

hæver op (sædvanligvis i ansigtet, på læberne, tungen eller i svælget) eller du kan muligvis opleve,

at dit hjerte slår meget hurtigt eller du føler dig svimmel og ør (kan føre til kollaps eller besvimel-

se).

Hvis du oplever dette, eller hvis symptomerne opstår pludseligt, efter du har taget Sereti-

de, skal du stoppe med at tage Seretide og straks kontakte lægen.

Allergiske reaktioner over for

Seretide er ikke almindelige (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer).

Andre bivirkninger er angivet herunder:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

hovedpine - aftager som regel ved fortsat behandling

forkølelse - er set mere hyppigt hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10 personer):

svamp (ømme, hvidgullige, hævede pletter) i mund og svælg, ømhed i tunge, hæshed og irritati-

on i svælget. Dette kan afhjælpes ved straks at skylle munden med vand og spytte ud og/eller

børste dine tænder lige efter hver dosis medicin. Lægen kan ordinere medicin til behandling af

svamp

ømme, hævede led og muskelsmerter

muskelkramper.

Følgende bivirkninger er også set hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL):

lungebetændelse og bronkitis (lungeinfektion). Kontakt lægen, hvis du får et eller flere af føl-

gende symptomer: Øget spytproduktion, ændret farve af spyttet, feber, kuldegysninger, øget ho-

ste, flere vejrtrækningsproblemer

blå mærker og knoglebrud

bihulebetændelse (følelse af tilstoppethed eller trykken i næsen, kinderne og bag øjnene - af og

til med en dunkende fornemmelse)

nedsat kaliumindhold i blodet (kan give uregelmæssig hjertebanken, muskelsvaghed, krampe).

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer):

forhøjet blodsukker. Hvis du har sukkersyge, kan det være nødvendigt med mere hyppig måling

af dit blodsukker og eventuelt justering af behandlingen af din sukkersyge

grå stær (sløret syn)

meget hurtig puls (takykardi)

rysten (tremor) og hurtig og uregelmæssig hjertebanken. Disse bivirkninger er som regel uska-

delige og aftager ved fortsat behandling

brystsmerter

angst (forekommer især hos børn)

søvnforstyrrelser

allergisk udslæt.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 personer):

vejrtrækningsproblemer eller hvæsende åndedræt, der forværres umiddelbart efter inha-

lation af Seretide.

Hvis dette sker,

skal du stoppe med at tage Seretide.

Brug din hurtigtvir-

kende behovsmedicin og

kontakt straks lægen

Seretide kan påvirke den naturlige produktion af binyrebarkhormon i kroppen, især efter indta-

gelse af høje doser i længere perioder. Det kan føre til:

nedsat vækst hos børn og unge

svækkelse af knoglerne

grøn stær (øget tryk i øjet)

vægtforøgelse

rundt ansigt (”måneansigt”) (Cushings syndrom)

Lægen vil jævnligt tjekke dig for disse bivirkninger og sikre, at du får Seretide i den laveste

dosis, der kan holde din astma under kontrol

ændret adfærd, herunder hyperaktivitet og irritabilitet (især hos børn)

uregelmæssig hjerterytme eller hjertet slår et ekstra slag. Tal med lægen, men stop ikke med at

tage Seretide, medmindre lægen siger det

svampeinfektion i spiserøret, der kan medføre synkebesvær.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt, men som kan forekomme:

depression eller aggression. Dette forekommer med større sandsynlighed hos børn

sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerhe-

den af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Beholderen indeholder væske under tryk. Beholderen må ikke udsættes for temperaturer

over 50 °C og skal beskyttes mod lys. Trykbeholderen må ikke punkteres eller brændes, hel-

ler ikke når den er tømt.

Virkningen af dette lægemiddel kan være forringet, når beholderen er kold. Dette gælder for

de fleste lægemidler til inhalation i beholdere under tryk.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Seretide indeholder:

Hver afmålt dosis indeholder 25 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 50, 125

eller 250 mikrogram fluticasonpropionat.

Øvrigt indholdsstof: Drivgas: Norfluran (HFA 134a).

Udseende og pakningsstørrelser

Seretide inhalationsspray er en inhalator med dosistæller, som indeholder en suspension i tryk-

beholder, beregnet til inhalation gennem munden og ned i lungerne.

Trykbeholderen indeholder en hvid til hvidlig suspension til inhalation.

Beholderen er monteret i et plastikhylster med mundstykke og med en beskyttelseshætte.

Medicinen leveres i pakninger med 1, 3 eller 10 inhalationsspray.

Det er ikke nødvendigvis alle pakningsstørrelser, der er på markedet.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

DK-2605 Brøndby

Telefon: 3635 9100

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Glaxo Wellcome S.A., Aranda, Spanien

Eller

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Seretide

Danmark

Seretide

Finland

Seretide Evohaler

Frankrig

Seretide

Grækenland

Seretide Inhaler

Holland

Seretide

Irland

Seretide Evohaler

Island

Seretide

Italien

Seretide

Luxembourg

Seretide

Portugal

Seretaide Inalador

Spanien

Seretide

Storbritannien

Seretide Evohaler

Sverige

Seretide Evohaler

Tyskland

atmadisc

Østrig

Seretide Dosieraerosol

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2018